De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders"— Transcript van de presentatie:

1 Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders
Riekert Bruinink IGZ Ethel Mertens FAGG Brussel “ IGZ bijeenkomst de nieuwe GDP Guideline, een stap voorwaarts “ 2 september 2013 Titel van presentatie | datum van presentatie

2 Plaatje gezondheidszorg
Titel van presentatie | datum van presentatie

3 2.Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders : rood RB / rest EM
Hoofdstukken GDP Richtsnoer 1. Kwaliteitsbeheer 2. Personeel 3. Bedrijfsruimten en uitrusting 4. Documentatie 5. Activiteiten 6. Klachten,retourzendingen,vermoedelijk vervalste gnm en terugroeping van gnm 7. Uitbestede activiteiten 8. Zelfinspecties 9. Vervoer 10.Bemiddelaars Titel van presentatie | datum van presentatie

4 AGENDA 1. Introductie nieuwe GDP Richtsnoer
2. Kwaliteitssysteem ,risicomanagement en zelfinspectie (Hfst 1 en 8) 3. Opslag en temperatuur beheersing (Hfst 3) 4. Vervoer en temperatuurbeheersing (Hfst 9) Titel van presentatie | datum van presentatie

5 1 : Introductie :FMD Titel van presentatie | datum van presentatie
Falsified Medicine Directive Active pharmaceutical ingredients Good Distribution Practice Safety Features Internet sales Titel van presentatie | datum van presentatie

6 1. Introductie : de Europese Unie
EUROPESE UNIE 28 Lidstaten Meer dan 500 miljoen inwoners

7 1. Introductie : proces start EU GDP drafting group dec 2008 opdracht
-revisie EU GDP Guideline 1994 -inspectieprocedures 10 landen vertegenwoordigd diverse bijeenkomsten/discussies Titel van presentatie | datum van presentatie

8 1. Introductie : proces/resultaat
Eerste voorstel nieuwe EU GDP Richtsnoer : maart 2011 Public Consultation 2e helft 2011 / commentaar verwerkt 2012 Nieuwe GDP Richtsnoer 7 maart 2013 Van kracht op 7 september 2013 inspectieprocedures - format GDP certificaat - format inspectierapport - procedure training en kwalificatie GDP inspecteurs - procedure groothandelaar vergunning /format - procedure GDP inspectie Titel van presentatie | datum van presentatie

9 1. Introductie : structuur
Hoofdstukken GDP Richtsnoer 1. Kwaliteitsbeheer 2. Personeel 3. Bedrijfsruimten en uitrusting 4. Documentatie 5. Activiteiten 6. Klachten,retourzendingen,vermoedelijk vervalste geneesmiddelen en terug- roeping van geneesmiddelen. 7. Uitbestede activiteiten 8. Zelfinspecties 9. Vervoer 10.Bemiddelaars Titel van presentatie | datum van presentatie

10 1. Introductie : scope Welke producten ? - geneesmiddelen
- niet voor grondstoffen Voor wie ? - groothandelaren ( vervoerders) - fabrikanten (vervoerders) Voor wat ? - supply chain - nationaal / internationaal / mondiaal Titel van presentatie | datum van presentatie

11 1.Introductie : wat is nieuw ?
Meer guidance ,van 4 naar bijna 20 pagina’s GDP en GMP dichter bij elkaar aantal nieuwe onderwerpen - computer(management) - kwalificatie / validatie - vervoer kamertemperatuur geneesmiddelen belangrijke items beter beschreven - Responsible Person - Transport - Temperatuurbeheersing - Uitbesteding Titel van presentatie | datum van presentatie

12 2. Hoofdstuk 1 : Kwaliteitssysteem
Titel van presentatie | datum van presentatie

13 2. Hoofstuk 1 :kwaliteitssysteem
actuele kwaliteitsdenken beschreven kwaliteitshandboek evalueren functioneren kwaliteitssysteem evalueren klachten,afwijkingen,resultaten zelfinspecties inspecties: management review continu verbeteren / Corrective and preventive actions (CAPA’s) risico -management Titel van presentatie | datum van presentatie

14 2. Hoofdstuk 1 : Kwaliteitsrisicobeheer
Belangrijk principe Definitie : Systematisch proces voor de beoordeling,controle communicatie en herziening van risico’s voor de kwaliteit van geneesmiddelen. Doel : evaluatie van kwaliteitsrisico’s gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaring met het proces ter bescherming van de patient. Voorbeelden ICH Q9 Titel van presentatie | datum van presentatie

15 2. Hoofdstuk 1 kwaliteitsrisicobeheer
Kwalificatie en validatie activiteiten bepalen via gedocumenteerde risicobeoordelings methode (3.3.2) Temperatuur mapping van magazijn herhalen op basis risico- beoordeling (3.2.1) Frequentie audit bij uitbesteding bepalen op basis risico- beoordeling (7.2) Risicogerichte aanpak bij planning vervoer (Hfst 9) en leveringsroutes (9.1 en 2)

16 2. Hoofdstuk 8 : Zelfinspecties
Planning aanwezig ? Alle onderwerpen? Uitvoering door wie ? Aantoonbaar uitgevoerd ? Acties bij afwijkingen ? Jaarplan /ook QA Bevoegd personeel Verslagen CAPA’s Titel van presentatie | datum van presentatie

17 3. Hoofdstuk 3 bedrijfsruimten en uitrusting
Uitgangspunt :Groothandelaren moeten beschikken over gepaste en voldoende bedrijfsruimten,installaties en uitrusting, zodat een goede bewaring en distributie van gnm wordt gewaarborgd. De bedrijfsruimten moeten schoon en droog zijn en de temperatuur moet binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden. Titel van presentatie | datum van presentatie

18 3. Hoofdstuk 3 : Temperatuurbeheersing
Systeem om te verwarmen en te koelen Temperatuur gedrag bepalen : hoe lang, wanneer, waar ? Temperatuur continu monitoren op juiste locaties Controle temperatuur / vastleggen Alarm bij excursie Actie bij excursie /besluit documenteren Titel van presentatie | datum van presentatie

19 3. Hoofdstuk 3 kwalificatie en validatie
Groothandelaren moeten bepalen welke uitrustings kwalificatie en proces validatie nodig is om een correcte installatie en werking te waarborgen Voor ingebruikname en na ingrijpende wijzigingen Documenteren Titel van presentatie | datum van presentatie

20 3. Hoofdstuk 3 : Kwalificatie en validatie

21 4. Hoofdstuk 9 : Vervoer 9.1 Uitgangspunt :het is de verantwoordelijkheid van de leverende groothandelaar om geneesmiddelen te beschermen tegen breuk ,vervalsing en diefstal, en om ervoor te zorgen dat de temperatuur tijdens het vervoer binnen aanvaardbare grenzen ( beschreven door fabrikant/buitenverpakking) wordt gehouden. Titel van presentatie | datum van presentatie

22 4. Hoofdstuk 9 : Vervoer Voor temperatuurgevoelige
geneesmiddelen moet geschikte uitrusting worden gebruikt om correcte vervoersomstandigheden te waarborgen (9.4) - Thermische verpakking - Temperatuur gecontroleerde containers - Voertuigen met temperatuur regeling

23 4. Hoofdstuk 9 : Vervoer temperatuur gecontroleerde voertuigen
- temperatuur mapping - meetapparatuur - temperatuur informatie klant - SOP’s / Excursies selectie thermische verpakking - Criteria - Kwalificatie - Labeling

24 4. Hoofdstuk 9 : Vervoer Opslag tijdens transport : 1e concept “24 uur regel “ In afwachting van de volgende fase in de vervoerroute moeten maatregelen genomen worden om de duur van de tijdelijke opslag te minimaliseren (9.2) Vuistregel : indien opslag structureel langer dan 7 dagen groothandelaar vergunning aanvragen Titel van presentatie | datum van presentatie

25 5. Samenvatting GDP is belangrijker vanwege de globalisering en de toegenomen risico’s (temperatuur-excursies,counterfeit) tijdens de meer complexe supply-chains In de nieuwe GDP Richtsnoer worden belangrijke items uitge- breider beschreven en zijn er een aantal nieuwe onderwerpen. Een aantal nieuwe onderwerpen in Hfst 1 (kwaliteitsmanagement, risicobeheer) ,Hfst 3 ( bedrijfsruimten /uitrusting) hfst 8 (zelfinspecties) en Hfst 9 (vervoer) zijn besproken. De temperatuur moet tijdens opslag en transport worden beheerst, niet alleen voor cold chain geneesmiddelen De nieuwe GDP richtlijn geeft meer guidance , reflecteert beter de huidige praktijk en is een stap voorwaarts


Download ppt "Introductie en uitleg nieuwe GDP Richtsnoer door insiders"

Verwante presentaties


Ads door Google