De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Basis In BRON: -Alle in- en uitschrijvingen -Diploma’s -Van bekostigd PO, VO, BVE en HO -Van erkend, niet bekostigd VO, BVE (NBI) 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Basis In BRON: -Alle in- en uitschrijvingen -Diploma’s -Van bekostigd PO, VO, BVE en HO -Van erkend, niet bekostigd VO, BVE (NBI) 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 1. Basis In BRON: -Alle in- en uitschrijvingen -Diploma’s -Van bekostigd PO, VO, BVE en HO -Van erkend, niet bekostigd VO, BVE (NBI) 2

3 3 −Absoluut verzuim: niet ingeschreven, geen startkwalifcatie (sk), vallend onder leerplichtwet. Per definitie betreft het niet geoorloofde afwezigheid. Dat kan bvb ook voor een week zijn. −Vsv’er: vorm van absoluut verzuim, specifiek gekeken over een heel schooljaar (1/10 jaar t tot 1/10 t+1) in het kader van vsv convenantendefinitie. −Relatief verzuim: wel ingeschreven, maar niet geoorloofd afwezig. Zowel wettelijk (minimaal 16 uur in 4 weken) als niet wettelijk (luxe, beginnend, signaal). indien 18 tot 23 jaar: minimaal 4 weken afwezig. -Thuiszitter: iemand die relatief verzuimd voor minimaal 4 weken voor minimaal 90%. 2. Soorten verzuim

4 4 3. Aanpak verzuim / vsv - Absoluut verzuim (vsv) via convenanten middels prestatiesubsidie (bekostigingscomponent). Bepaald m.b.v. BRON foto’s, vrijstellingen. Alleen voor VO & BVE. - Stand 1/10 jaar t en 1/10 jaar t+1 worden vergeleken middels foto’s. Bepaling 2 keer per jaar. - Leerling wel ingeschreven op 1/10 t en niet op 1/10 t+1, geen sk, niet overleden, niet geëmigreerd, niet naar NBI, etc. => vsv’er. - Bekostiging op basis van definitieve foto. Terugkoppeling via N&R bestanden via het Zakelijk Portaal en OCW informatieproducten via http://www.vsvverkenner.nl. http://www.vsvverkenner.nl - Voorlopige cijfers verschijnen in februari/maart en definitieve cijfers in oktober/november.

5 5 4. Rapportages −Op verzoek van gemeenten en instellingen maandrapportages op basis van actuele gegevens over vsv gaan leveren. −In eerste instantie rapportages Uitschrijvingen zonder sk, herinschrijvingen en relatief verzuim. −Ontwikkeld tot een uitgebreidere set in de loop der jaren, incl. rapportages over vrijstellingen. −Rapportages zijn voor RMC, gemeenten en instellingen uniform, alleen wel voor eigen ingezetenen (RMC of gemeente) dan wel eigen leerlingen. Alles op peilmoment 1/10 t. −Rapportages verschijnen maandelijks op het Zakelijk Portaal in de werkweek na het eerste volledige weekend in de maand.

6 5. Vervolg rapportages -Ook bestanden voor OCW (geaggregeerd). -Meest recente toevoeging is een rapportage ten behoeve van besturen / bevoegde gezagen van scholen. Er zijn schoolbesturen met veel BRIN’s die lastig alle informatie van scholen kregen waar zij wel verantwoordelijk voor zijn. 6

7 6. Vervolg rapportages (2) -Hoewel vaak gezien als een rapportage is er ook nog sprake van de RMC gegevensleveringen. -Oorspronkelijk om inzicht in absoluut verzuim te geven aan gemeenten en RMC regio’s. -Tegenwoordig met name bedoelt om alle in- en uitschrijvingen te leveren aan gemeenten en regio’s, inclusief diploma’s etc. Dit betreft een wettelijke levering. -Gemeenten mogen geen in- en uitschrijfgegevens meer opvragen bij scholen/instellingen. -Om proces goed te laten verlopen (tijdigheid) moeten scholen/instellingen binnen 7 dagen in- en uitschrijvingen aan DUO leveren. Let op: 7 dagen begint te lopen vanaf het moment dat de administratie op de hoogte is van de mutatie. 7

8 7. Weetjes Maandrapportages -Aantal rapportages: > 10.000 per maand RMC gegevensleveringen -Aantal gegevensleveringen: in ieder geval wekelijks de mutaties (P-leveringen) naar alle gemeenten (403) en regio’s (39). -Daarnaast de R-leveringen op verzoek van Gemeenten/regio’s. -Verder in november de initiële levering. -Vanuit project ‘VSV een jaar later’ nu ook inzichtelijk wat oud vsv’ers een jaar later doen. 8

9 8. Andere hulpmiddelen Via de site www.aanvalopschooluitval zijn gegevens beschikbaar metwww.aanvalopschooluitval betrekking tot de officiële convenanten. -De VSV-Verkenner is de cijferportal om de jaarlijkse cijfers te bekijken/vergelijken -Via de VSV-Scanner kan verder ingezoomd worden op de cijfers. Ter vervanging van de VSV-cijfertabellen. Een tool om zelf rapporten te maken. -De VSV-Scanner heeft gegevens vanaf 2012-2013. -http://www.vsvscanner.nlhttp://www.vsvscanner.nl -Vanaf 10 november online: http://kwaliteitsafsprakenmbo.nlhttp://kwaliteitsafsprakenmbo.nl 9


Download ppt "1. Basis In BRON: -Alle in- en uitschrijvingen -Diploma’s -Van bekostigd PO, VO, BVE en HO -Van erkend, niet bekostigd VO, BVE (NBI) 2."

Verwante presentaties


Ads door Google