De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Basis In BRON: Alle in- en uitschrijvingen Diploma’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Basis In BRON: Alle in- en uitschrijvingen Diploma’s"— Transcript van de presentatie:

1

2 1. Basis In BRON: Alle in- en uitschrijvingen Diploma’s
Van bekostigd PO, VO, BVE en HO Van erkend, niet bekostigd VO, BVE (NBI) 2

3 2. Soorten verzuim Absoluut verzuim: niet ingeschreven, geen startkwalifcatie (sk), vallend onder leerplichtwet. Per definitie betreft het niet geoorloofde afwezigheid. Dat kan bvb ook voor een week zijn. Vsv’er: vorm van absoluut verzuim, specifiek gekeken over een heel schooljaar (1/10 jaar t tot 1/10 t+1) in het kader van vsv convenantendefinitie. Relatief verzuim: wel ingeschreven, maar niet geoorloofd afwezig. Zowel wettelijk (minimaal 16 uur in 4 weken) als niet wettelijk (luxe, beginnend, signaal). indien 18 tot 23 jaar: minimaal 4 weken afwezig. Thuiszitter: iemand die relatief verzuimd voor minimaal 4 weken voor minimaal 90%. 3

4 3. Aanpak verzuim / vsv - Absoluut verzuim (vsv) via convenanten middels prestatiesubsidie (bekostigingscomponent). Bepaald m.b.v. BRON foto’s, vrijstellingen. Alleen voor VO & BVE. - Stand 1/10 jaar t en 1/10 jaar t+1 worden vergeleken middels foto’s. Bepaling 2 keer per jaar. - Leerling wel ingeschreven op 1/10 t en niet op 1/10 t+1, geen sk, niet overleden, niet geëmigreerd, niet naar NBI, etc. => vsv’er. - Bekostiging op basis van definitieve foto. Terugkoppeling via N&R bestanden via het Zakelijk Portaal en OCW informatieproducten via - Voorlopige cijfers verschijnen in februari/maart en definitieve cijfers in oktober/november. 4

5 4. Rapportages Op verzoek van gemeenten en instellingen maandrapportages op basis van actuele gegevens over vsv gaan leveren. In eerste instantie rapportages Uitschrijvingen zonder sk, herinschrijvingen en relatief verzuim. Ontwikkeld tot een uitgebreidere set in de loop der jaren, incl. rapportages over vrijstellingen. Rapportages zijn voor RMC, gemeenten en instellingen uniform, alleen wel voor eigen ingezetenen (RMC of gemeente) dan wel eigen leerlingen. Alles op peilmoment 1/10 t. Rapportages verschijnen maandelijks op het Zakelijk Portaal in de werkweek na het eerste volledige weekend in de maand. 5

6 5. Vervolg rapportages Ook bestanden voor OCW (geaggregeerd).
Meest recente toevoeging is een rapportage ten behoeve van besturen / bevoegde gezagen van scholen. Er zijn schoolbesturen met veel BRIN’s die lastig alle informatie van scholen kregen waar zij wel verantwoordelijk voor zijn. 6

7 6. Vervolg rapportages (2)
Hoewel vaak gezien als een rapportage is er ook nog sprake van de RMC gegevensleveringen. Oorspronkelijk om inzicht in absoluut verzuim te geven aan gemeenten en RMC regio’s. Tegenwoordig met name bedoelt om alle in- en uitschrijvingen te leveren aan gemeenten en regio’s, inclusief diploma’s etc. Dit betreft een wettelijke levering. Gemeenten mogen geen in- en uitschrijfgegevens meer opvragen bij scholen/instellingen. Om proces goed te laten verlopen (tijdigheid) moeten scholen/instellingen binnen 7 dagen in- en uitschrijvingen aan DUO leveren. Let op: 7 dagen begint te lopen vanaf het moment dat de administratie op de hoogte is van de mutatie. 7

8 7. Weetjes Maandrapportages Aantal rapportages: > 10.000 per maand
RMC gegevensleveringen Aantal gegevensleveringen: in ieder geval wekelijks de mutaties (P-leveringen) naar alle gemeenten (403) en regio’s (39). Daarnaast de R-leveringen op verzoek van Gemeenten/regio’s. Verder in november de initiële levering. Vanuit project ‘VSV een jaar later’ nu ook inzichtelijk wat oud vsv’ers een jaar later doen. 8

9 8. Andere hulpmiddelen Via de site zijn gegevens beschikbaar met betrekking tot de officiële convenanten. De VSV-Verkenner is de cijferportal om de jaarlijkse cijfers te bekijken/vergelijken Via de VSV-Scanner kan verder ingezoomd worden op de cijfers. Ter vervanging van de VSV-cijfertabellen. Een tool om zelf rapporten te maken. De VSV-Scanner heeft gegevens vanaf Vanaf 10 november online: 9


Download ppt "1. Basis In BRON: Alle in- en uitschrijvingen Diploma’s"

Verwante presentaties


Ads door Google