De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting Elk jaar lanceren de onderwijsdiensten van het bisdom Hasselt een nieuw jaarthema om inspiratie en bezieling te geven aan alle scholen en onderwijsbetrokkenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting Elk jaar lanceren de onderwijsdiensten van het bisdom Hasselt een nieuw jaarthema om inspiratie en bezieling te geven aan alle scholen en onderwijsbetrokkenen."— Transcript van de presentatie:

1 toelichting Elk jaar lanceren de onderwijsdiensten van het bisdom Hasselt een nieuw jaarthema om inspiratie en bezieling te geven aan alle scholen en onderwijsbetrokkenen van alle niveaus. Meestal sluit dit jaarthema ook aan bij de bredere beweging in de Vlaamse geloofsgemeenschap. Ook dit jaar sluiten we aan bij het thema van ‘de vreugde van het evangelie’ dat de bisschoppen in de aandacht plaatsen, in navolging van paus Franciscus die met deze oproep wil breken met een in zichzelf besloten kerk en een nieuw elan wil wekken naar buiten.

2 toelichting Voor het onderwijs koppelen we dit thema van ‘de vreugde van het evangelie’ aan het overbekende Bijbelverhaal van de herder en het verloren schaap. Meestal wordt op school dit verhaal behandeld vanuit het perspectief van het schaap. Nu bekijken we het verhaal echter vanuit de herder. Het is de herder die vreugde vindt!

3 handleiding Deze presentatie wordt getoond in een rustige sfeer, na een inleiding. Eén klik per dia volstaat. De beelden worden getoond en ondertussen worden de teksten die verschijnen expressief voorgelezen. Dat kan best afwisselend door twee stemmen: één stem voor de rode tekst, één stem voor de gele en de blauwe tekst. Het gebed op het laatst kan samen gezegd worden. Tijdens de presentatie (tot aan het gebed) speelt stemmige muziek, zoals bv. het Adagio uit het Concerto voor piano in A (KV 488) van Mozart. (Met dank aan Rob Vandueren)

4 bezinning bij het jaarthema
onderwijs bisdom Hasselt

5

6 vreugde Hoeveel vreugde is er te vinden in een school? Hoeveel vreugde leeft er ‘bij ons’ op school?

7 soms word je niet vrolijk van het geroezemoes…
‘er zijn tegenwoordig jongeren waar je niks meer mee kan aanvangen’ ‘ik moet vooruit… als blijkt dat een leerling echt niet meekan, moet hij hier weg’ ‘van die mogen we er niet te veel krijgen in onze school… onze reputatie gaat om zeep’ ‘ ik kan met iedereen samen werken… maar niet met die…’ Ennnnzzzzzzzzzzzzz…

8 hoeveel vreugde is er te vinden in een school?
Is werken in een school, is jongeren onderwijzen en opvoeden een karwei, een last…? Of schept het ook vreugde? Wat maakt je blij op school?

9 Jezus vertelde een verhaal over een herder die vreugde vond

10 Uit het Lucasevangelie 15, 1-7
‘Het waren allemaal tollenaars en zondaars die naar Jezus kwamen om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de schriftgeleerden zeiden morrend dat Hij de verkeerde mensen uitnodigde en met hen aan tafel ging.’

11 Jezus diende hen van antwoord met de volgende parabel
‘Wie onder u die honderd schapen heeft en één ervan kwijt geraakt, zou niet de negenennegentig andere achterlaten in de wildernis, om op zoek te gaan naar dat ene, tot hij het gevonden heeft?

12

13

14 En Jezus vertelde verder
Eens gevonden legt hij het op zijn schouders, vol vreugde, en als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en zijn buren samen en zegt hen: ‘Deel in mijn vreugde. Want mijn schaap dat verloren was, heb ik gevonden.’

15

16

17 En Jezus besloot… ‘Ik verzeker u dat er zo ook in de hemel vreugde zal zijn om één zondaar die ommekeer vindt, meer dan om negenennegentig rechtgeaarden die aan ommekeer geen behoefte hebben.’

18

19

20

21 Wat is het dat de herder zo blij maakt?
Hij is bekommerd om het ene dat verloren is Hij durft achterlaten en risico nemen Hij zoekt en zoekt tot hij gevonden heeft Hij is dolblij om de ommekeer Hij deelt zijn blijdschap met wie hem lief zijn En net dat is nu de vreugde van het evangelie, zegt Jezus

22

23 Zou onze school in het komende jaar een plaats kunnen zijn waar je dit soort vreugde kan vinden en delen?

24 Blijdschap, daar gaat het om
Blijdschap, daar gaat het om. Het gaat om de opluchting en de dankbaarheid van de herder die zijn schaap levend terugvindt. Maar God, wat zijn er toch zuurpruimen ook! Mensen die direct beginnen te zeuren over wat wel of niet kan, en wat het zou geven als je zo zou gaan doen voor iedereen, altijd en overal, en of dat wel de bedoeling is…

25

26

27 Op zoek naar wie verloren is… in en om onze school
wie kansarm is (of zeg maar gewoon ‘arm’), wie uitgesloten wordt of gepest, wie zich ongemanierd gedraagt, brutaal is, wie gekwetst is (of je het al weet of niet weet), wie eenzaam is, wie zich verlaten voelt, wie mishandeld wordt, wie niet meer gelooft in eigen kunnen, in eigen waarde, wie anders is, wie vreemd is, wie zich elitair gedraagt, arrogant, of onverschillig, wie vals is of geniepig, wie ontgoocheld is, wie zich defensief opstelt, wie uitgeblust is, of onervaren, of vastgeroest…

28

29

30

31

32

33

34 Zie je die spiraal in het midden
Zie je die spiraal in het midden? Het gaat om de essentie: de liefde van God

35 Paus Franciscus roept op voor de vreugde van het evangelie
‘Sommige ontwikkelingen’, zegt hij, ‘kunnen vandaag een proces van ontmenselijking op gang brengen dat nog moeilijk te stuiten is. We mogen ons de vreugde van het evangelie niet laten ontnemen.’

36

37

38 Paus Franciscus roept op voor de vreugde van het evangelie
‘Liefde’, zegt paus Franciscus, ‘dat is: in alles het lot delen van wie je liefhebt. Liefde maakt je gelijksoortig, creëert gelijkwaardigheid, breekt muren af en doet afstanden verdwijnen. Dit is wat God met ons doet. Dit is Gods logica, de logica van de liefde, de logica van Gods menswording., van het kruis.’ ’Het komt erop aan het dagelijks leven van mensen te delen, de afstand te verkleinen, zichzelf klein te maken en zich te laten raken. Je krijgt dezelfde ‘geur van de schapen’.

39

40 Wat een ambitie… Onze school onderscheidt zich doordat… er méér vreugde is…

41 Om te bidden God, U die elke mens weet te vinden en lief te hebben, U die ieders leven deelt en opent voor nieuwe wegen, nieuwe toekomst, zegen onze jongeren, onze leerkrachten, ieder die begaan is met onze school. En maak van onze school een blije school waar vreugde te vinden is in Jezus’ Naam. Amen.

42 Jaarthemawerking en -aanbod
Gekend verhaal… maar nu vanuit de herder! Een school die zich niet actief toelegt op spiritualiteit, kan geen goede school blijven… Een school of een leerkracht die geen vreugde uitstraalt is doods en heeft geen blijde boodschap… Iedereen wordt uitgedaagd een goede herder te zijn, ook voor de 100e leerling. Ook in klassenraden en deliberaties: een hele uitdaging… Diocesane startavond: schouwburg stadhuis Genk vrijdagavond 26 september

43 Jaarthemawerking en -aanbod
Thema-impulsen via nascholingsproject ‘Van inspiratie tot identiteit’ voor team (in eigen school – data te bepalen) én voor individuele leerkrachten - diocesaan 1e sessie: woensdag 8 oktober u30-12u in DOd Hasselt. Studiedag ‘Pastoraal en Levensbeschouwelijke diversiteit in katholieke scholen’: donderdag 20 november 13u30 – 16u30 in DOd Hasselt. Schoolpastorale studiedag: woensdag 6 mei u30-13u in DOd Hasselt.


Download ppt "Toelichting Elk jaar lanceren de onderwijsdiensten van het bisdom Hasselt een nieuw jaarthema om inspiratie en bezieling te geven aan alle scholen en onderwijsbetrokkenen."

Verwante presentaties


Ads door Google