De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

gebruiksaanwijzing Integrale bedrijfsanalyse © Gestructureerd ‘action learning project’ vanuit het perspectief van een financiële functie waarbij op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "gebruiksaanwijzing Integrale bedrijfsanalyse © Gestructureerd ‘action learning project’ vanuit het perspectief van een financiële functie waarbij op."— Transcript van de presentatie:

1

2 gebruiksaanwijzing

3 Integrale bedrijfsanalyse © Gestructureerd ‘action learning project’ vanuit het perspectief van een financiële functie waarbij op basis van zelf-instruerende opdrachten een integrale bedrijfsanalyse wordt gemaakt. integrale bedrijfsanalyse Vakgebieden als algemene en bedrijfs-economie, marketing, management en organisatie, statistiek, informatietechnologie en communicatieve vaardigheden worden geïntegreerd. geïntegreerd ‘Competentie-leren’ staat centraal.Competentie © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 2 Naar hoofdmenu:

4 Opzet van de rapportage © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 3 Interne analyse (H3) Interne analyse (H3) Brancheanalyse (H2) Brancheanalyse (H2) SWOT-analyse (H7) SWOT-analyse (H7) Groeimanagement (H5) Groeimanagement (H5) Risicomanagement (H4) Risicomanagement (H4) Forecast (H6) Forecast (H6) Conclusies (H8) Conclusies (H8) Advies (H8) Advies (H8)

5 gebruiksaanwijzing

6 Opdracht 1.1 Profiel van de onderneming Geef inzicht in het profiel van de onderneming. Gebruik daarvoor de 5xW&H methodiek: Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en Hoe.WieWat WaarWaaromHoe In zekere zin gaat het om de beschrijving van de wijze waarop de onderneming functioneert in de concurrentiecyclus en dus vorm geeft aan de organisatie, het innovatief vermogen en de onzekerheid in het marktproces beheerst. Voor een beschrijving van het gedrag van de organisatie kan eventueel het 7S-raamwerk worden gebruikt.onderneming concurrentiecyclus7S-raamwerk 5 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 1. Profiel van de ondernemingProfiel van de onderneming

7 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 6 Analyse van een bedrijfstak volgens een zelf gekozen methodiek:  1.Vijf krachtenmodel van PorterPorter  2.SGR-schema volgens BainBain 2. BedrijfstakanalyseBedrijfstakanalyse

8 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 7 3. BedrijfsanalyseBedrijfsanalyse  3.1 Fundamentele analyseFundamentele analyse  3.2 Omzet- en winstanalyseOmzet- en winstanalyse  3.3 Plaats in de bedrijfstaklevenscyclusPlaats in de bedrijfstaklevenscyclus  3.4 Technische analyseTechnische analyse

9 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 8 4. RisicomanagementRisicomanagement  4.1 RisicoRisico  4.2 Commercieel risicoCommercieel risico  4.3 BedrijfsrisicoBedrijfsrisico  4.4 Financieel risicoFinancieel risico  4.5 Totaal risicoTotaal risico

10 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 9 5. GroeimanagementGroeimanagement  5. GroeimanagementGroeimanagement  5.1 GroeirichtingenGroeirichtingen  5.2 GroeivormenGroeivormen  5.3 GroeiroutesGroeiroutes

11 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 10 6. ForecastingForecasting  6.1 Top down forecastingTop down forecasting  6.2 Fine tuning

12 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 11 7. SWOT-analyseSWOT-analyse  7. SWOT-analyse  7.1 Strategische vraagstukken  7.2 Stappenplan SWOT-analyseStappenplan SWOT-analyse

13 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 12 8. Conclusies en AdviesConclusies en Advies  8. Conclusies en Advies  8.1 ConclusiesConclusies  8.2 AdviesAdvies

14 Toelichting op hoofdstukken

15 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 14 INTERNE CONCURRENTIE INTERNE CONCURRENTIE ONDERNEMING SUBSTITUTEN TOELEVERANCIERS AFNEMERS TOETREDERS Transactionele omgeving Transactionele omgeving Contextuele omgeving Economie Sociaal- cultureel Sociaal- cultureel Demografie Technologie Milieu Overheids- invloed Overheids- invloed Concurrentie Financiële markten Financiële markten Politiek Arbeids- markten Arbeids- markten

16 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 15 3.2 Omzet- en winstanalyseOmzet- en winstanalyse  3.2 Omzet- en winstanalyse  3.2.1 Geografische verdelingGeografische verdeling  3.2.2 Verdeling naar activiteitVerdeling naar activiteit  3.2.3 DistributiekanalenDistributiekanalen  3.2.4 Portfolio-analysePortfolio-analyse

17 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 16 3.4 Technische analyseTechnische analyse  3.4 Technische analyse  3.4.1 Chart readingChart reading  3.4.2 TrendanalyseTrendanalyse  3.4.3 KoerspatronenKoerspatronen  3.4.4 Cross-over techniekCross-over techniek  3.4.5 IndicatorenIndicatoren

18 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 17 vooruit langzaam achteruit snel groeien verbeteren saneren stilstand 5. GroeimanagementGroeimanagement

19 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 18 5.1 GroeirichtingenGroeirichtingen  5.1 Groeirichtingen  5.1.1 Penetratie  5.1.2 Marktontwikkeling  5.1.3 Productontwikkeling  5.1.4 Diversificatie  5.1.5 Verticale integratie

20 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 19 5.2 GroeivormenGroeivormen  5.2 Groeivormen  5.2.1 Op eigen kracht  5.2.2 Groei door samenwerkingGroei door samenwerking  5.2.3 Samenwerking via co-makership  5.2.4 Groei door overname

21 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 20 strategie systemen structuur management cultuur personeel Het 7S-raamwerk waarden Organisatie-audit

22 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 21 unieke kundes en vaardigheden unieke kundes en vaardigheden Investeringen Financiële middelen Financiële middelen processen en systemen processen en systemen bedrijfscultuur Superieure waardecreatie voor afnemers Superieure waardecreatie voor afnemers Waarde aandeelhouders Onderneming Klant Bron: Matthijssens, e.a, Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer: 1998. Een model

23 De concurrentiecyclus © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 22 organisatie onzekerheid innovatie organisatie onzekerheid innovatie Meerwaarde of economische winst Meerwaarde of economische winst Imitatie/ emulatie Imitatie/ emulatie Herstructurering (intern & extern) Herstructurering (intern & extern) samenwerking concentratie Bron: De Jong, H.W., Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese: 1989. Imitatie/ emulatie Imitatie/ emulatie

24 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 23 3.1 Fundamentele analyseFundamentele analyse  3.1.1 SolvabiliteitSolvabiliteit  3.1.2 LiquiditeitLiquiditeit  3.1.3 RentabiliteitRentabiliteit  3.1.4 ActiviteitActiviteit  3.1.5 WerknemerscijfersWerknemerscijfers  3.1.6 OmgevingsanalyseOmgevingsanalyse  3.1.7 Dupont-analyseDupont-analyse  3.1.8 BeleggingskengetallenBeleggingskengetallen

25 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 24 Inhoudsopgave rapport  Titelblad  Samenvatting  Inhoudsopgave  Inleiding  1.Profiel van de onderneming  2.Branche-analyse  3.Bedrijfsanalyse  4.Risicomanagement  5.Groeimanagement  6.Forecast  7.SWOT-analyse  8.Conclusies en advies  Bijlagen  Literatuur en bronnen

26 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 25 Integrale bedrijfsanalyse © Onderwerpen:  M&O, waaronder visie, missie en doelstellingen  Externe analyse, waaronder een branche-analyse  Interne analyse, waaronder financiële analyse, portfolio- analyse, omzet- en winstanalyse  Technische analyse  Risicomanagement  Groeimanagement  SWOT-analyse  Forecasting en synthese  Rapportagetechnieken

27 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 26 Interne concurrentie Interne concurrentie wordt bepaald door:  Aantal, omvang en sterkte van de rivalen Aantal, omvang en sterkte van de rivalen  Groeipotentie van de markt  Hoogte vaste kostenniveau  Mogelijke productdifferentiatie  Diversiteit van de rivalen  Hoogte van exit-barrières

28 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 27 C 4 -graad: 58% C 4 -graad: 88% Terug naar SGR Voorbeeld concentratie

29 Externe concurrentie wordt bepaald door:  Leveranciersmacht  Afnemersmacht © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 28

30 Potentiële concurrentie wordt bepaald door:  Dreiging van nieuwe toetreders  Substitutiemogelijkheden © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 29

31 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 30 Leveranciersmacht Leveranciersmacht wordt bepaald door:  Aantal en omvang van toeleveranciers  Vervangende producten  Geleverd volume  Productdifferentiatie  Invloed op prijs c.q. kwaliteit  Mogelijkheid tot voorwaartse integratie  Switching costs

32 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 31 Afnemersmacht Afnemersmacht wordt bepaald door:  Aantal en omvang van afnemers  Afgenomen volume Afgenomen volume  Resultaten afnemers  Mate van productdifferentiatie  Switching costs  Mogelijkheid tot achterwaartse integratie  Prijs- c.q. kwaliteitsgevoeligheid  Beschikking over marketinginformatie

33 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 32 Dreiging nieuwe toetreders Dreiging nieuwe toetreders wordt bepaald door:  Vereiste schaalgrootte  Sterkte gevestigde namen/merken  Kapitaalbehoefte  Toegang tot distributiekanalen  Kostenvoordelen bestaande rivalen  Verwachte reactie bestaande rivalen  Hoogte entreebarrières

34 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 33 Substitutiedreiging Substitutiedreiging wordt bepaald door: 1. Relatieve prijs/kwaliteitsverhouding vervangend product 2. Houding afnemers tegenover het vervangend product

35 Bedrijfstakanalyse volgens Bain © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 34 Basiscondities Structuur Gedrag Resultaat

36 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 35 Aspecten uit contextuele omgeving Voorbeelden:  GNP per capita, economische groei, koopkracht, arbeidsproductiviteit, rente en wisselkoersen  Nieuwe materialen, verkorting levenscycli  Leeftijdsopbouw, vergrijzing, immigratie  Arbeidsmoraal, lifestyle, politiek stelsel  Arbeidsschaarste, lonen en inkomens  Belastingstelsel, wetgeving, handelsgebruiken  Import- exportverhoudingen,  Kritische consumenten, milieu/ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen,  Mededingingswetgeving, liberalisering, Infrastructuur, corporate governance.

37 Opdrachten Zelfinstruerende opdrachten voor het maken van een Integrale bedrijfsanalyse

38 37 Opdracht 2.1 Branche-analyseBranche-analyse Het zou te ver voeren voor alle branches waarin de onderneming activiteiten heeft een aparte branche-analyse te maken. Hoewel dat voor een goede externe analyse wel noodzakelijk zou zijn, is het de bedoeling van deze opdracht om voor één specifieke branche waarin de onderneming actief is een uitgebreide analyse te maken volgens een zelf gekozen methodiek. Dat kan de techniek van Porter (vijf krachtenmodel) zijn of die van Bain (het SGR-schema). PorterBain Voor het kiezen van een branche kun je uitgaan van een business unit, divisie of winkelformule welke zijn beschreven in het kader van het profiel van de onderneming in hoofdstuk 1. Volg bij die keuze zo veel als mogelijk je eigen interesse, maar houd ook rekening met de informatieschaarste. Let op een duidelijke afbakening van de branche en volg de checklist zoals die bij de onderscheiden methodieken is opgesteld. Vat de belangrijkste kenmerken samen in een afsluitende paragraaf. © 2014 Integrale bedrijfsanalyse

39 38 Opdracht 3.1 Solvabiliteit Beschrijf, illustreer en beoordeel de (ontwikkeling van de) solvabiliteit van de onderneming. Gebruik daartoe naar keuze de debt ratio, de solvabiliteit, de financiële hefboomfactor, de credit rating of een combinatie van deze kengetallen. Probeer ook een bedrijfsvergelijkende beoordeling te geven.de solvabiliteit

40 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 39 Opdracht 3.2 Liquiditeit Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) liquiditeit van de onderneming. Gebruik daartoe naar keuze de current ratio, de quick ratio, het netto werkkapitaal, de ‘oorlogskas’ of een combinatie hiervan. Probeer ook een bedrijfsvergelijkende beoordeling te geven. current ratio, de quick ratio

41 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 40 Opdracht 3.3 Rentabiliteit Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) rentabiliteit van de onderneming. Gebruik daartoe zowel de bruto en netto-marge alsmede de rentabiliteit op het totaal vermogen en de rentabiliteit van het eigen vermogen. Geef ook aan in welke mate de onderneming gebruikt maakt van de financiële gearing. Probeer ook de rentabiliteit van de belangrijkste concurrent in beeld te brengen en te vergelijken met die van uw onderneming.rentabiliteit van het eigen vermogen

42 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 41 Opdracht 3.4 Activiteit Maak een uitgebreide analyse van de in paragraaf 3.2.4 omschreven activiteitskengetallen. Beschrijf, illustreer en beoordeel de (ontwikkeling van de) kengetallen. Maak het gegeven en ontvangen leverancierskrediet inzichtelijk. Analyseer de kapitaalintensiteit van de onderneming en geef een verklaring voor de toe- of afname hiervan. Leg ook de relatie tussen omloopsnelheid van het totale vermogen en de brutomarge. Probeer inzicht te krijgen in de looptijd van het vermogen. Een kortere looptijd vergroot het financieel risico. Maak voor de kengetallen ook een vergelijking met een belangrijke concurrent van de onderneming.gegeven en ontvangen leverancierskrediet

43 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 42 Opdracht 3.5 Werknemerscijfers Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) werknemerscijfers. Geef aan of de onderneming er in slaagt meer te doen met relatief minder mensen. Probeer de cijfers per werknemer ook te vergelijken met die van een belangrijke concurrent.cijfers per werknemer

44 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 43 Opdracht 3.6 Omgevingsanalyse Maak een omgevingsanalyse van de onderneming door aan de hand van figuur 3.10 en 3.11 in paragraaf 3.1.6 de zeven belangrijkste omgevingsvariabelen te beschrijven die van doorslaggevende invloed zijn op de performance van de onderneming. Verwijs daarbij eventueel naar factoren gevonden in de branche-analyse van hoofdstuk 2.3.103.11

45 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 44 Opdracht 3.7 Dupont-analyseDupont-analyse Neem in het rapport twee Dupont-charts op. Eén van enkele jaren terug en een recente. Analyseer de verschillen, maak ze inzichtelijk en beoordeel de ontwikkeling. Probeer zowel sterke als zwakke punten in de ontwikkeling te herkennen.Dupont-charts

46 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 45 Opdracht 3.8 Beleggingskengetallen Maak met het oog op de opdracht voor het maken van een professioneel beleggersadvies een analyse van de beleggingskengetallen van de onderneming. Leg verbanden, illustreer deze en onderscheid sterke en zwakke punten. Neem een grafiek op van de ontwikkeling van de wpa. Probeer ook een verband te vinden met de ultimo koersontwikkeling.wpa

47 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 46 Opdracht 3.9 Omzet- en winstanalyse naar geografische herkomst Maak aan de hand van de jaarverslagen van de onderneming een analyse van de omzet door deze te splitsen naar locatie. Dit kunnen landen, regio’s of valuta zijn. Geef ook aan in welke regio zich omzetgroei voordoet en waar krimp valt te constateren. Geef ook de belangrijkste oorzaken voor deze veranderingen aan.analyse van de omzet

48 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 47 Opdracht 3.10 Omzet- en winstanalyse naar activiteit Maak een analyse van omzet en winst door aan de hand van jaarverslagen van de onderneming aan te geven welke activiteiten (bij voorbeeld business units, divisies, productgroepen of winkelformules) in welke mate hebben bijgedragen aan winst en omzet. Probeer deze analyse met voorbeelden en een goede grafische weergave te illustreren.analyse van omzet

49 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 48 Opdracht 3.11 Omzet- en winstanalyse naar distributiekanaalOmzet- en winstanalyse naar distributiekanaal Probeer voor de onderneming inzicht in de diverse distributiekanalen te verkrijgen. Maak daartoe een stroom-schema en geef bij elk kanaal aan in welke mate (percentages of absoluut) het kanaal verantwoordelijk is voor de omzet. Wellicht is het mogelijk het distributieaandeel van een voorgaand jaar in beeld te brengen. Geef een duidelijke toelichting op de oorzaken voor een toe- of afname van het belang van een bepaald kanaal.

50 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 49 Opdracht 3.12 Portfolio-analyse Plaats de activiteiten van de onderneming in de portfoliomatrix door de onderscheiden activiteiten (in de vorm van business units, divisies, productgroepen of winkelformules) in te delen in de door de BCG onderscheiden segmenten. Geef ook een toelichting. Wellicht is het mogelijk aan de hand van een meer gedateerd jaarverslag, dit nogmaals te doen, waardoor veranderingen in de tijd zichtbaar worden.portfoliomatrix

51 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 50 Opdracht 3.13 Bedrijfstaklevenscyclus In tabel 3.20 vind je voor alle stadia van de levenscyclus (introductie, groei, volwassenheid en verval) enkele kenmerken. Probeer aan de hand van deze tabel alle onderscheiden activiteiten in de vorm van divisies, productgroepen, business units of winkelformules te plaatsen in een fase van de bedrijfstaklevenscyclus. Geef daartoe de van toepassing zijnde kenmerken een cijfer. Afhankelijk van het patroon valt dan grofweg de fase te bepalen. Geef ook een argumentatie waarom de onderscheiden activiteit in die fase wordt gelokaliseerd. Plaats de onderscheiden activiteiten dan op de zgn. S-kromme (zie figuur 3.19).S-kromme

52 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 51 Opdracht 3.14 Technische analyseTechnische analyse Haal via internet grafieken binnen in WORD die het verloop van de beurskoers van de onderneming weergeven.internet Adressen:www.iex.nlwww.iex.nl www.behr.nl www.debeurs.nl www.eurobench.com www.fd.nl Kopieer deze grafieken naar WORD. Door op deze grafiek dubbel te klikken kom je in de grafische mode, waardoor je de grafieken kunt gaan bewerken. Zie daarvoor de volgende opdrachten.

53 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 52 Opdracht 3.15 TrendsTrends Bewerk een van internet binnengehaalde grafiek (zie voor adressen opdracht 3.14) door hierop een trendanalyse toe te passen. Dat wil zeggen:  teken een trendlijn;  teken een steunlijn;  teken een weerstandslijn;  construeer een trendkanaal. Geef in de grafiek ook het algemene principe ‘oude steun wordt nieuwe weerstand’ of het omgekeerde aan. Probeer ook het pull- back effect te herkennen.grafiek

54 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 53 Opdracht 3.16 KoerspatronenKoerspatronen Bewerk een van internet binnengehaalde grafiek door in deze grafiek een of meerdere koerspatronen aan te geven. Dit kunnen bij voorbeeld zijn:  hoofdschouderformatie;  dubbele top / dubbele bodem; dubbele top / dubbele bodem  driekhoeksformaties;  rechthoekformaties.

55 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 54 Opdracht 3.17 Cross-over techniek Haal van internet (of uit het Excel AnalyseModel © ) een grafiek met de koersontwikkeling van de onderneming waarin zgn. moving average lijnen zijn opgenomen. Pas op deze grafiek de zogenaamde ‘cross over techniek’ toe, door een ‘golden cross’ en een ‘dead cross’ te onderscheiden.‘golden cross’

56 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 55 Opdracht 3.18 OscillatoranalyseOscillatoranalyse Haal van internet een grafiek met de beurskoersontwikkeling van de onderneming. Pas hierop een oscillatoranalyse toe. Dat kunnen zijn: a. MACD b. DMI c. RSI d. RS e. Momentum Geef in een grafiek waarin naast de koers- ook de volume ontwikkeling is opgenomen een voorbeeld van een ‘bear-market’ en een ‘bull market’. Probeer ook een situatie van ‘divergentie’ te onderscheiden. Geef in de grafiek een koop- en verkoopsignaal aan. een grafiek

57 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 56 Opdracht 4.1 Commercieel risicoCommercieel risico Beschrijf op welke wijze de onderneming het commercieel risico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt van de omzet. Illustreer aan de hand van de mutaties in % op jaarbasis in welke mate de groei in omzet fluctueert. Geef daarna aan welke instrumenten de onderneming inzet om het commercieel risico te reduceren.mutaties in % op jaarbasis

58 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 57 Opdracht 4.2 BedrijfsrisicoBedrijfsrisico Beschrijf op welke wijze de onderneming het bedrijfsrisico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar de spreiding in bedrijfsresultaat, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt (het quotiënt van spreiding en gemiddelde). Geef aan of de onderneming inderdaad aan flexibilisering van de kostenstructuur werkt, en op welke wijze. Onderzoek bovendien op welke wijze de onderneming aan balansverkorting doet. Probeer aan te geven hoe hoog de operationele hefboomfactor is, en of deze inderdaad een dalende tendens vertoont.bedrijfsrisicooperationele hefboomfactor

59 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 58 Opdracht 4.3 Financieel risicoFinancieel risico Beschrijf op welke wijze de onderneming het financieel risico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar de spreiding in financiële lasten, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt. Illustreer door middel van het verloop van het intrestdekkingsgetal in welke mate de rentelasten de onderneming in problemen kan brengen.Geef daarna aan welke instrumenten de onderneming inzet om het financieel risico te reduceren.intrestdekkingsgetal Beargumenteer ten slotte welk scenario de onderneming toepast met betrekking tot de financiële structuur. Gebruik daartoe tabel 4.5.

60 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 59 Opdracht 4.4 Risicoprofiel Bereken op basis van 10 jaar historie voor de onderneming het kengetal REV, het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt. Doe hetzelfde voor de winst/koers-verhouding. Teken daarna een grafiek waarin op de horizontale as de variatiecoëfficiënt van REV is uitgezet en op de verticale as de gemiddelde winst/koersverhouding. Plaats dan de onderneming in die grafiek. Ter vergelijking kunnen dezelfde handelingen voor de vijf meest recente jaren worden uitgevoerd.grafiek

61 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 60 Opdracht 4.4 Risicoprofiel (2) Vat op basis van de opdrachten 4.1 tot en met 4.4 het risicoprofiel van de onderneming samen door aan te geven welk risico het belangrijkste is en in welke mate het risicoprofiel is geëvolueerd. Noem ook de belangrijkste instrumenten welke de onderneming inzet om het risicoprofiel te managen. Deze exercitie maakt het mogelijk om in de tijd een analyse te maken van het risico/rendementsprofiel van de onderneming. Hieruit kan bovendien worden afgeleid of de onderneming is geslaagd in risicoreductie.

62 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 61 Opdracht 5.1 Groeimanagement Geef aan op welke wijze de onderneming vorm geeft aan het groeimanagement. Gebruik daartoe tabel 5.3 door de van toepassing zijnde routes een blauwe schaduwkleur te geven alsmede in een toelichting aan te geven hoe de onderneming inhoud geeft aan deze route. Probeer bovendien belangrijke hindernissen op deze groeiroute te vinden in de vorm van bedreigingen en geef antwoord op de vraag in welke mate de onderneming in staat is deze hindernissen te overwinnen. Vanzelfsprekend licht je ook de voordelen en kansen van deze route toe.groeiroute

63 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 62 Opdracht 6.1 Forecast Maak volgens in hoofdstuk 6 beschreven stappenplan een forecast voor het lopend en komend boekjaar. Leg de argumentatie duidelijk vast en onderbouw de berekeningen.forecast

64 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 63 Opdracht 7.1 SWOT-analyse Maak een SWOT-analyse volgens in hoofdstuk 7 beschreven stappenplan. Identificeer op basis van de informatie uit de brancheanalyse en de omgevingsanalyse de 7 belangrijkste externe issues voor de onderneming en confronteer deze met de belangrijkste sterktes en zwaktes die je hebt afgeleid uit de interne analyse van hoofdstuk 1, 3, 4 en 5. Gebruik daartoe de confrontatiematrix. Geef ook een toelichting op de dan(!) door jouw gevonden kansen en bedreigingen. Vat deze confrontatie- matrix samen en check of de conclusies in lijn liggen met de externe en interne analyses die in een eerder stadium zijn gemaakt. Check deze kansen en bedreigingen met de in hoofdstuk 6 gemaakte forecast voor de onderneming voor het lopende boekjaar en het komende boekjaar. confrontatiematrix

65 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 64 Opdracht 8.1 Conclusies trekkenConclusies trekken Trek op basis van de voorgaande opdrachten de belangrijkste conclusies en vat deze samen in een doorlopend verhaal. conclusies Wees gestructureerd, helder en duidelijk.

66 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 65 Opdracht 8.2 Professioneel beleggingsadvies Schrijf een professioneel beleggingsadvies voor deze onderneming. Ga dieper in op het aandeel en gebruik daarvoor de vele beleggingskengetallen. Ga ook in op de afweging risico/rendement. Betrek een beursgenoteerde concurrent in de vergelijking. Maak bij het advies onderscheid tussen de korte termijn (ultimo lopend boekjaar) en de wat langere termijn (ultimo komend boekjaar). Gebruik zowel de fundamentele als de technische analyse. Beargumenteer waarom je komt tot een BUY/HOLD/SELL advies. risico/rendement Ben je geïnteresseerd in opties? Bedenk dan een interessante optieconstructie op het aandeel.

67 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 66 Opdracht 8.3 Inleiding schrijven Schrijf de inleiding bij de integrale bedrijfsanalyse. Zorg er voor dat de inleiding de lezer aanzet tot het kennis nemen van de inhoud. De inleiding moet bovendien duidelijk structureren hoe het rapport is opgebouwd. Een derde functie van een inleiding is het informeren van een potentiële lezer. Kortom een goede inleiding motiveert, structureert en informeert.

68 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 67 Opdracht 8.4 Samenvatting schrijven Schrijf een executive summary. Een samenvatting van het rapport in de Engelse taal die in een doorlopend verhaal de belangrijkste wetenswaardigheden – conclusies – nog eens op een creatieve wijze naar voren brengt.

69 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 68 Opdracht 8.5 Powerpointpresentatie Maak naar aanleiding van het rapport Integrale bedrijfsanalyse een creatieve presentatie met behulp van Powerpoint, Prezi of Flash.

70 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 69 Opdracht 8.6 Internetsite maken Maak naar aanleiding van alle voorgaande opdrachten een informatie site over de onderneming voor op internet.

71 Toelichting op opdrachten

72 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 71 Snel, goed, goedkoop & gemakkelijk Vertrouwen, omzet, winst, groei Klanten Stakeholders Stakeholder’s behoeften (wensen en behoeften) Doel, zorg, vaardigheden, beloning Vertrouwen, omzet, winst, groei Legaal, rechtvaardig, veilig, transparantie Rendement, waardering, informatie, vertrouwen, winst Kennis, kunde, ervaring, vaardigheden (hoofd & hart) Snel, goed, goedkoop & gemakkelijk Vergunningen, jurisdictie, transparantie, advies Kapitaal, krediet, risico, support Werknemers Toeleveranciers Maatschappij Aandeelhouders Stakeholder’s bijdrage (behoeften van de organisatie) Stakeholders

73 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 72 Niveau van betokkenheid laag Mate van macht laag hoog A minimale inspanning D key players C hou ze tevreden B hou ze op de hoogte Krachtenveldanalyse

74 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 73 Ashridge mission model

75 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 74 Dupontchart

76 3.12 Portfolio analysePortfolio analyse © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 75

77 3.13 BedrijfstaklevenscyclusBedrijfstaklevenscyclus © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 76

78 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 77 2.1 AfnemersmachtAfnemersmacht

79 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 78 Sociaal-cultureel Financiële markten Demografie Concurrentie Arbeidsmarkten Economische factoren en herstructurering Economische factoren en herstructurering Overheidsinvloed (lobbying) Overheidsinvloed (lobbying) De onderneming Toeleveranciers Milieu Technologie Forecasting Financieel beleidArbeidsmarktbeleid Marketingbeleid Demografische, sociaal- culturele omgevingsfactoren R&D-beleidMilieubeleid Inkooppolitiek 3.6 OmgevingsanalyseOmgevingsanalyse

80 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 79 3.8 BeleggingskengetallenBeleggingskengetallen

81 3.10 Omzet- en winstanalyseOmzet- en winstanalyse © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 80

82 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 81 4.4 Totaal risicoTotaal risico

83 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 82 4.4 RisicoprofielRisicoprofiel

84 3.17 Cross over techniekCross over techniek © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 83 dead cross golden cross Bron: http://www.usfunds.com/investor-library/frank-talk/done28099t-miss-this-golden-cross-in-resources/#.U8OH2Pl_s1J

85 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 84 Bear market golden cross omkeerpatronen hoge volatiliteit indicator Bron: http://www.beurs.com/2013/07/03/een-grafiek-om-van-te-houden-zoveel-positieve-signalen/26275 3.18 IndicatorenIndicatoren

86 3.4 ActiviteitActiviteit © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 85

87 3.4 ActiviteitActiviteit © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 86

88 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 87 3.5 WerknemerscijfersWerknemerscijfers

89 3.3 RentabiliteitRentabiliteit © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 88

90 4.2 BedrijfsrisicoBedrijfsrisico © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 89 Een hoge operationele hefboomfactor door hoge vaste kosten Bron: Het Financieele Dagblad mei 2006

91 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 90 4.3 Financieel risicoFinancieel risico

92 5.1 GroeimanagementGroeimanagement © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 91 Bron: Het Financieele Dagblad mei 2014

93 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 92 5.1 GroeimanagementGroeimanagement 92 Bron: Het Financieele Dagblad mei 2014

94 C o n s u m e r s Original Equipment Manufacturers HOLLOW COMPANY Main supplier Co-maker Co-designer SUPPLIERS schoenen entertainment frisdrank condooms hamburger hotel kleding bier auto zorg hypotheek software JOBBERS Steeds verdergaande samenwerking en outsourcing Ik wil…. © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 93

95 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 94 Tabel 5.3 Groeiroutes van de organisatie AutonoomSamenwerkingOvernemen Marktpenetratie Route 1.1Route 2.1Route 3.1 Marktontwikkeling Route 1.2Route 2.2Route 3.2 Productontwikkeling Route 1.3Route 2.3Route 3.3 Diversificatie Route 1.4Route 2.4Route 3.4 Verticale integratie Route 1.5Route 2.5Route 3.5 toegepaste groeiroutes 5.1 GroeiroutesGroeiroutes voorbeelden

96 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 95 1. Doelstellingen organisatie 1. Doelstellingen organisatie 12. Balans (solvabiliteit) 12. Balans (solvabiliteit) 10. Verwachte financiële situatie 10. Verwachte financiële situatie 8. Personeelsplan 5. Productieplan 2. VerkoopplanVerkoopplan 2. VerkoopplanVerkoopplan 4. Voorraadplan 3. Investeringsplan 6. Productiecapaci- teitsplan 6. Productiecapaci- teitsplan 9. Doorbelasting overheadkosten 9. Doorbelasting overheadkosten 7. Inkoopplan 13. V & W-rekening (rentabiliteit) 13. V & W-rekening (rentabiliteit) 11. Liquiditeitsbegroting (liquiditeit) 11. Liquiditeitsbegroting (liquiditeit) Operationeel Financieel 6.1 Masterbudget Masterbudget

97 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 96 6.1 ForecastingForecasting

98 7.1 SWOT-analyseSWOT-analyse © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 97

99 Discussie: Is deze “lemniscaatbeweging” voldoende in beeld bij de organisatie? © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 98 Naar binnen vertalen Naar buiten kijken interne oriëntatie externe oriëntatie 8.1 ConclusieConclusie

100 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 99 ? ? extra risico extra rendement 8.2 BeleggersadviesBeleggersadvies

101 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 100 3.1 SolvabiliteitSolvabiliteit

102 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 101 3.2 LiquiditeitLiquiditeit

103 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 102 3.9 OmzetanalyseOmzetanalyse

104 5510152025 448121620 33691215 2246810 112345 12345 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 103 kans impact vermijdenoverdragen reducerenaccepteren Risicomanagementstrategie: Ga naar voorbeeld RAI 4.1 RisicoRisico

105 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 104 Bron: http://www.optietrading.com/wp-content/uploads/2014/05/aex-kwartier8.png 3.15 TrendanalyseTrendanalyse

106 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 105 Bron: http://www.beurs.com/2013/07/03/een-grafiek-om-van-te-houden-zoveel-positieve-signalen/26275 3.16 KoerspatronenKoerspatronen

107 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 106 4.1 Commercieel risicoCommercieel risico

108 Specifieke taakomgeving © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 107 Leveranciers van -grondstoffen -hulpstoffen -componenten -kapitaalgoederen -knowhow Leveranciers van -grondstoffen -hulpstoffen -componenten -kapitaalgoederen -knowhow Bedrijf Distributiekanalen Consumenten Vakbonden Andere personen of organisaties Vermogens-verschaffers Potentiële concurrenten Concurrenten Leveranciers van substituut-producten

109 Risicomanagement bij RAI © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 108 Bron: RAI jaarverslag 2013, p. 78

110 Competenties © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 109  Bekwaamheden  Luisteren  Participeren  Communiceren Communiceren  Analyseren Analyseren  Argumenteren Argumenteren  Redeneren  Rekenen  Rapporteren  Adviseren Adviseren  Vaardigheden/Attitude  Mens- en resultaatgericht  Dynamisch en flexibel  Enthousiast / gedreven  Communicatief vaardig Communicatief vaardig  Opzetten/beheren van financiële systemen  Gevoel voor belangrijke gebeurtenissen  Omgevingsbewustheid Omgevingsbewustheid

111 Literatuur © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 110

112 Literatuur H1 Profiel © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 111  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2014). De financiële functie: Inleiding. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2014). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Alblas, G. en Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Jägers, H.P.M., Jansen, W., Coun, M. en Man, H. de (1998). De structuur van de organisatie (2). Utrecht/Heerlen, Lemma/OU.  Frambach, R. en Nijssen, E. (2013). Marketingstrategie. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Johnson, G. & Scholes, K. & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice Hall.  De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese.  Weggeman, M. (2008). Leidinggeven aan professionals. Deventer, Kluwer.  Keuning, E. en Eppink, D.J. (2012) Management en Organisatie, Groningen, Stenfert Kroese  Cameron, K.S. & Quinn,R.E. (2011). Onderzoeken en veranderen van organisatie- cultuur, Den Haag, Academic Service.  Campbell, A. & Young, S. (1991), Creating a Sense of Mission, in: Long Range Planning, jaargan 24, p. 10-20.

113 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 112  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2014). De financiële functie: De financiële omgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Porter, M. (1991). Concurrentievoordeel. Amsterdam/Antwerpen, Veen.  Porter, M. (1987).Concurrentiestrategie Amsterdam, Sijthof.  Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2011) Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2011) Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese.  Matthijssens, P. Vandenbempt, K en Martens, R. (1998). Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer.  Nederlof, H.P. (red),(1997). Markttheorie, Utrecht/Heerlen, Lemma/OU.  Douma, S. (2007).Ondernemingsstrategie. Deventer, Kluwer.  Frambach, R. en Nijssen, E. (2013) Marketingstrategie. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Bos, R. ten, en Ham, M.A.J.W. van der (2012) De Manager. Den Haag, Reed Business Information  Treacy, M en Wiersema, F. (2010). De discipline van Marktleiders. Deventer, Scriptum. Literatuur H2 Branche analyse

114 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 113  Heezen, A.W.W. (2012). Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2014). De financiële functie: De financiële omgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2014). De financiële functie: Beslissingen en planning. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2014). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Vecht, J.M., Wel, F. van der, en Slot, R. Zicht op cijfers. Leiden, Stenfert Kroese.  Boer, P. de, Koetzier, W. en Brouwers, M.P. (2011). Basisboek bedrijfseconomie. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Verhage, B. (2013). Grondslagen van de marketing. Groningen, Stenfert Kroese. Literatuur H3 Fundamentele analyse

115 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 114  De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese.  Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2011). Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Literatuur H3 Bedrijfstaklevenscyclus

116 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 115  Ammeraal, T. en Heezen, A.W.W. (2010). De financiële functie: Beleggingen. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Geels, H.J. (2011). Beleggen met Technische Analyse. Groningen, Wolters- Noordhoff.  Ahrens, M.M. en Theeuwes, S. (1993). Technische Analyse in Theorie en Praktijk. Maastricht. Literatuur H3 Technische analyse

117 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 116  Ammeraal, T. en Heezen, A.W.W. (2014). De financiële functie: Risicobeheer. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2014). De financiële functie: Vermogensmarkten ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Duffhues, P.J.W. (2006). Ondernemingsfinanciering en vermogensmarkten. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Dorsman, A.B. en Hilst, J. van der, (2011). Vlottend financieel management. Analyse en planning. Deventer, Kluwer.  Buijs, A. (2012). Statistiek om mee te werken. Houten, EPN.  Collier P.M., Berry A.J. en Burkse, G.T. (2007). Risk and Management Accounting,Amsterdam, Elsevier.  Woods, M., Kajüter, P. en Linsley, P. (2007). International Risk Management,Amsterdam, Elsevier.  Claassen, U. (2009). Handboek Risicomanagement, Deventer, Kluwer Literatuur H4 Risicomanagement

118 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 117  Verhage, B. (2013). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff uitgevers.  Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy, McGraw-Hill.  Johnson, G. & Scholes, K., Whittington, R. (2011). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice Hall.  Duijn, J.J. van, Kat, H.M. en Langendijk, H.P.A.J. (1992) Fusies en overnames. Schoonhoven, Academic Service.  Eppink, D.J. en Bossink, B.A.G. (2004). Strategie in drie, Amsterdam, Prentice Hall  Aken, J.E. van (2004). Strategievorming en organisatiestructurering.  Harvard Business Review. (2001). Thema Harvard Business Review over Groeistrategieën.  Veldman (red.) (2009). Strategie en Management. Groningen, Noordhoff Uitgevers Literatuur H5 Groeimanagement

119 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 118  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: De financiële omgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2014). De financiële functie: beslissingen en planning. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Verhage, B. (2013). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Boer, P. de, Koetzier, W.en Brouwers, M.P. (2011) Basisboek bedrijfseconomie. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Atkinson, A.A., Kaplan, R.S. en Young, S.M.S. (2011). Management Accouting. Pearson Education. Literatuur H6 Forecasting

120 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 119  Frambach, R. en Nijssen, E. (2013). Marketingstrategie. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Matthijssens, P. en Martens, R. (1998). Concurrentiestrategieen marktdynamiek. Deventer, Kluwer.  Verhage, B. (2013). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Johnson, G. & Scholes, K., Whittington, R. (2011). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice-Hall.  Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2011). Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2013). Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Santema, S., Rijt, J. van der (2002). Marketingplanning, Deventer, Kluwer  Rustenburg, G. e.a. (2011). Strategische en operationele marketingplanning. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Literatuur H7 SWOT-analyse

121 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 120  Hogeweg, R., (2008). Een goed rapport. Aanwijzingen voor de uiterlijke verzorging van rapporten, scripties en verslagen. Zutphen, Thieme.  Hoogland, W. en Dik, R.J. (2010). Rapport over rapporteren. Groningen, Noordhoff Uitgevers.  Frijlink, H. (2013). Professionele bedrijfscommunicatie. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Literatuur H8 Conclusies

122 © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 121 Algemeen www.aex.nl www.iex.nl www.fd.nl www.dft.nl www.oclc.org www.cpb.nl www.cbs.nl www.eurobench.com www.analist.nl Technische analyse www.behr.nl www.debeurs.nl www.iex.nl www.bcinvestments.net www.investorhome.com www.eurobench.com www.adnbeursanalyse.nl www.fd.nl www.nl.investing.com www.technische-analyse.startpagina.nl Overige www.investtech.com www.tostrams.nl www.bigcharts.com www.stockselector.com www.yahoo.com www.fortune.com www.forbes.com www.wsj.com www.dnb.nl www.ecb.de www.bank-info.nl www.beursgorilla.nl Links

123 Analyseren © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 122  Analyseert een situatie in een organisatie  Signaleert en herkent een probleem  Analyseert redelijk ingewikkelde vraagstukken vanuit een financiële optiek, en kan op een heldere en realistische wijze, van verschillende niveau’s, daarin adviseren  Onderzoekt het probleem en verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken  Voert een SWOT-analyse uit

124 Omgevingsbewustheid © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 123  Signaleert ontwikkelingen  Vormt zich een beeld van de organisatie in de omgeving: ziet kansen en bedreigingen  Beoordeelt externe issues op belang organisatie  Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied  Kent de sterkten en zwakten van de organisatie: kwantitatief en kwalitatief  Ontwikkelt een antennefunctie voor activiteiten in en buiten de organisatie

125 Communiceren © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 124  Communiceert intern  Presenteert ideeën en feiten en maakt hierbij gebruik van diverse middelen  Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift  Schrijft onderzoeksverslagen en rapporten  Brengt op het juiste moment, met de juiste middelen, de juiste boodschap naar buiten  Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet

126 Communicatiefvermogen © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 125  Communiceert ontwikkelingen binnen de organisatie naar de omgeving  Is continu alert op interne ontwikkelingen en op wensen en behoeften uit de omgeving inzake informatie  Brengt op het juiste moment, met de juiste middelen, de juiste boodschap naar buiten.  Presenteert zich zoals de organisatie bij het uitvoeren van centrale activiteiten gezien wil worden door de buitenwereld

127 Argumenteren © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 126  Leeft zich optimaal in de noodzakelijke bedrijfsvoering in en kan daardoor in een helder betoog de essentie weergeven van de ‘sein’-situatie en de ‘soll’-situatie  Stelt logisch en methodisch vast waar de bedrijfsvoering kan worden verbeterd en bepaalt evenzo de oorzaak van het achterblijven ervan  Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen ten behoeve van de analyse van de bedrijfsvoering  Legt uit waarom onder feitelijke omstandigheden een ideaal lijkend plan toch niet realistisch en haalbaar is

128 Adviseren © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 127  Kan verschillende belangen en afwegingen analyseren, verwoorden en beargumenteren  Weegt in een gegeven situatie belangen en standpunten tegen elkaar af en zet deze om naar een individueel of gezamenlijk advies  Kan consequenties verwoorden en beargumenteren, past juiste adviesmethodiek toe bij problemen  Blijft rustig onder kritiek, houdt alternatieven open, kan afstand nemen/houden  Legt uit waarom onder feitelijke omstandigheden een ideaal lijkend plan toch niet realistisch en haalbaar is

129 Welkom bij deze presentatie van De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse. De presentatie geeft een uitgebreid beeld van de opbouw van het boek, de opdrachten en de voorbeelden daarbij. Door op het onderwerp met hyperlink te klikken gaat u naar het volgende item. De hyperlink in de titel brengt u een stap terug in de presentatie. Onderstreepte begrippen brengen u naar de betreffende onderwerpen. De volgende figuren worden gebruikt: geeft literatuurverwijzingen terug naar het hoofdmenu link naar website Gebruiksaanwijzing © 2014 Integrale bedrijfsanalyse 128 Start weblectures


Download ppt "gebruiksaanwijzing Integrale bedrijfsanalyse © Gestructureerd ‘action learning project’ vanuit het perspectief van een financiële functie waarbij op."

Verwante presentaties


Ads door Google