De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse©

Verwante presentaties


Presentatie over: "De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse©"— Transcript van de presentatie:

1 De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse©
‘Action Learning project’ voor studenten hoger onderwijs Nieuwe druk! Henk Schilstra ISBN ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© gebruiksaanwijzing

2 Integrale Bedrijfsanalyse©
Gestructureerd ‘learning by doing project’ vanuit het perspectief van een financiële functie waarbij op basis van zelf-instruerende opdrachten een integrale bedrijfsanalyse wordt gemaakt. Vakgebieden als algemene en bedrijfs-economie, marketing, management en organisatie, statistiek, informatietechnologie en communicatieve vaardigheden worden geïntegreerd. ‘Competentie-leren’ staat centraal. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

3 Opzet van de rapportage
Profiel (H1) Interne analyse (H3) Brancheanalyse (H2) SWOT-analyse (H7) Opzet van de rapportage Groeimanagement (H5) Risicomanagement (H4) Forecast (H6) Conclusies (H8) Advies (H8) ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

4 De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse©
‘Action Learning project’ voor studenten hoger onderwijs Einde ISBN ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

5 Profiel van de onderneming
Opdracht 1.1 Profiel van de onderneming Geef inzicht in het profiel van de onderneming. Gebruik daarvoor de 5xW & H methodiek: Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en Hoe. In zekere zin gaat het om de beschrijving van de wijze waarop de onderneming functioneert in de concurrentiecyclus en dus vorm geeft aan de organisatie, het innovatief vermogen en de onzekerheid in het marktproces beheerst. Voor een beschrijving van het gedrag van de organisatie kan eventueel het 7S-raamwerk worden gebruikt. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

6 Integrale bedrijfsanalyse©
3. Bedrijfstakanalyse Analyse van een bedrijfstak volgens een zelf gekozen methodiek: 1. Vijf krachtenmodel van Porter 2. SGR-schema volgens Bain ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

7 Integrale bedrijfsanalyse©
Interne analyse Hoofdstuk 3. Interne analyse 3.1 Fundamentele analyse 3.2 Omzet- en winstanalyse 3.3 Plaats in de bedrijfstaklevenscyclus 3.4 Technische analyse ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

8 Integrale bedrijfsanalyse©
4. Risicomanagement 4. Risicomanagement 4.1 Risico 4.2 Commercieel risico 4.3 Bedrijfsrisico 4.4 Financieel risico 4.5 Totaal risico ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

9 Integrale bedrijfsanalyse©
5. Groeimanagement 5. Groeimanagement 5.1 Groeirichtingen 5.2 Groeivormen 5.3 Groeiroutes ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

10 Integrale bedrijfsanalyse©
6. Forecasting 6. Forecasting 6.1 Top down forecasting 6.2 Fine tuning ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

11 Integrale bedrijfsanalyse©
7. SWOT-analyse 7. SWOT-analyse 7.1 Strategische vraagstukken 7.2 Stappenplan SWOT-analyse ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

12 Integrale bedrijfsanalyse©
8. Conclusies en Advies 8. Conclusies en Advies 8.1 Conclusies 8.2 Advies ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

13 Toelichting op hoofdstukken
©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

14 Transactionele omgeving
Economie TOETREDERS Demografie Politiek INTERNE CONCURRENTIE Sociaal- cultureel Concurrentie TOELEVERANCIERS AFNEMERS ONDERNEMING Milieu Financiële markten SUBSTITUTEN Transactionele omgeving Technologie Overheids- invloed Arbeids- markten Contextuele omgeving ©2006[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

15 3.2 Omzet- en winstanalyse
3.2.1 Geografische verdeling 3.2.2 Verdeling naar activiteit 3.2.3 Distributiekanalen 3.2.4 Portfolio-analyse ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

16 Integrale bedrijfsanalyse©
3.4 Technische analyse Technische analyse 3.4.1 Chart reading 3.4.2 Trendanalyse 3.4.3 Koerspatronen 3.4.4 Cross-over techniek 3.4.5 Indicatoren ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

17 Integrale bedrijfsanalyse©
5. Groeimanagement snel groeien saneren achteruit vooruit stilstand verbeteren langzaam ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

18 Integrale bedrijfsanalyse©
5.1 Groeirichtingen 5.1 Groeirichtingen 5.1.1 Penetratie 5.1.2 Marktontwikkeling 5.1.3 Productontwikkeling 5.1.4 Diversificatie 5.1.5 Verticale integratie ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

19 Integrale bedrijfsanalyse©
5.2 Groeivormen 5.2 Groeivormen 5.2.1 Op eigen kracht 5.2.2 Groei door samenwerking 5.2.3 Samenwerking via co-makership 5.2.4 Groei door overname ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

20 Integrale bedrijfsanalyse©
Organisatie-audit strategie systemen structuur waarden management personeel cultuur Het 7S-raamwerk ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

21 waarde aandeelhouders
Een model Onderneming financiële middelen Investeringen processen en systemen unieke kundes en vaardigheden bedrijfscultuur Superieure waardecreatie voor afnemers waarde aandeelhouders Klant ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© Bron: Matthijssens, e.a, Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer: 1998.

22 De concurrentiecyclus
concentratie Imitatie/ emulatie organisatie onzekerheid innovatie Meerwaarde of economische winst Herstructurering (intern & extern) Imitatie/ emulatie samenwerking ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© Bron: De Jong, H.W., Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese: 1989.

23 Integrale bedrijfsanalyse©
3.1 Fundamentele analyse Fundamentele analyse 3.1.1 Solvabiliteit 3.1.2 Liquiditeit 3.1.3 Rentabiliteit 3.1.4 Activiteit 3.1.5 Werknemerscijfers 3.1.6 Omgevingsanalyse 3.1.7 Dupont-analyse 3.1.8 Beleggingskengetallen ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

24 Inhoudsopgave rapport
Titelblad Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding 1. Profiel van de onderneming 2. Branche-analyse 3. Bedrijfsanalyse 4. Risicomanagement 5. Groeimanagement 6. Forecast 7. SWOT-analyse 8. Conclusies en advies Bijlagen Literatuur en bronnen ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

25 Integrale bedrijfsanalyse©
Onderwerpen: M&O, waaronder visie, missie en doelstellingen Externe analyse, waaronder een branche-analyse Interne analyse, waaronder financiële analyse, portfolio-analyse, omzet- en winstanalyse Technische analyse Risicomanagement Groeimanagement SWOT-analyse Forecasting en synthese Rapportagetechnieken ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

26 Integrale bedrijfsanalyse©
Interne concurrentie Interne concurrentie bepaald door: Aantal, omvang en sterkte van de rivalen Groeipotentie van de markt Hoogte vaste kostenniveau Mogelijke productdifferentiatie Diversiteit van de rivalen Hoogte van exit-barrières ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

27 voorbeeld concentratie
C4-graad: 88% C4-graad: 58% Terug naar SGR ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

28 Integrale bedrijfsanalyse©
Externe concurrentie wordt bepaald door: Leveranciersmacht Afnemersmacht ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

29 Potentiële concurrentie
wordt bepaald door: Dreiging van nieuwe toetreders Substitutiemogelijkheden ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

30 Integrale bedrijfsanalyse©
Leveranciersmacht Leveranciersmacht bepaald door: Aantal en omvang van toeleveranciers Vervangende producten Geleverd volume Productdifferentiatie Invloed op prijs c.q. kwaliteit Mogelijkheid tot voorwaartse integratie Switching costs ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

31 Integrale bedrijfsanalyse©
Afnemersmacht Afnemersmacht bepaald door: Aantal en omvang van afnemers Afgenomen volume Resultaten afnemers Mate van productdifferentiatie Switching costs Mogelijkheid tot achterwaartse integratie Prijs- c.q. kwaliteitsgevoeligheid Beschikking over marketinginformatie ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

32 Dreiging nieuwe toetreders
Dreiging nieuwe toetreders bepaald door: Vereiste schaalgrootte Sterkte gevestigde namen/merken Kapitaalbehoefte Toegang tot distributiekanalen Kostenvoordelen bestaande rivalen Verwachte reactie bestaande rivalen Hoogte entreebarrières ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

33 Integrale bedrijfsanalyse©
substitutiedreiging Substitutiedreiging bepaald door: 1. Relatieve prijs/kwaliteitsverhouding vervangend product 2. Houding afnemers tegenover het ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

34 Bedrijfstakanalyse volgens Bain
Basiscondities Structuur Gedrag Resultaat ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

35 Aspecten uit contextuele omgeving
Voorbeelden: GNP per capita, economische groei, koopkracht, arbeidsproductiviteit, rente en wisselkoersen Nieuwe materialen, verkorting levenscycli Leeftijdsopbouw, vergrijzing, immigratie Arbeidsmoraal, lifestyle, politiek stelsel Arbeidsschaarste, lonen en inkomens Belastingstelsel, wetgeving, handelsgebruiken Import- exportverhoudingen, Kritische consumenten, milieu/ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, Mededingingswetgeving, liberalisering, Infrastructuur, corporate governance.  ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

36 Opdrachten Zelfinstruerende opdrachten voor het maken van een
Integrale bedrijfsanalyse ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

37 Opdracht 2.1 Branche-analyse
Het zou te ver voeren voor alle branches waarin de onderneming activiteiten heeft een aparte branche-analyse te maken. Hoewel dat voor een goede externe analyse wel noodzakelijk zou zijn, is het de bedoeling van deze opdracht om voor één specifieke branche waarin de onderneming actief is een uitgebreide analyse te maken volgens een zelf gekozen methodiek. Dat kan de techniek van Porter (vijf krachtenmodel) zijn of die van Bain (het SGR-schema). Voor het kiezen van een branche kun je uitgaan van een business unit, divisie of winkelformule welke zijn beschreven in het kader van het profiel van de onderneming in hoofdstuk 1. Volg bij die keuze zo veel als mogelijk je eigen interesse, maar houd ook rekening met de informatieschaarste. Let op een duidelijke afbakening van de branche en volg de checklist zoals die bij de onderscheiden methodieken is opgesteld. Vat de belangrijkste kenmerken samen in een afsluitende paragraaf. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

38 Opdracht 3.1 Solvabiliteit
Beschrijf, illustreer en beoordeel de (ontwikkeling van de) solvabiliteit van de onderneming. Gebruik daartoe naar keuze de debt ratio, de solvabiliteit, de financiële hefboomfactor, de credit rating of een combinatie van deze kengetallen. Probeer ook een bedrijfsvergelijkende beoordeling te geven. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

39 Integrale bedrijfsanalyse©
Opdracht 3.2 Liquiditeit Opdracht 3.2 Liquiditeit Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) liquiditeit van de onderneming. Gebruik daartoe naar keuze de current ratio, de quick ratio, het netto werkkapitaal, de ‘oorlogskas’ of een combinatie hiervan. Probeer ook een bedrijfsvergelijkende beoordeling te geven. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

40 Opdracht 3.3 Rentabiliteit
Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) rentabiliteit van de onderneming. Gebruik daartoe zowel de bruto en netto-marge alsmede de rentabiliteit op het totaal vermogen en de rentabiliteit van het eigen vermogen. Geef ook aan in welke mate de onderneming gebruikt maakt van de financiële gearing. Probeer ook de rentabiliteit van de belangrijkste concurrent in beeld te brengen en te vergelijken met die van uw onderneming. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

41 Integrale bedrijfsanalyse©
Opdracht 3.4 Activiteit Opdracht 3.4 Activiteit Maak een uitgebreide analyse van de in paragraaf omschreven activiteitskengetallen. Beschrijf, illustreer en beoordeel de (ontwikkeling van de) kengetallen. Maak het gegeven en ontvangen leverancierskrediet inzichtelijk. Analyseer de kapitaalintensiteit van de onderneming en geef een verklaring voor de toe- of afname hiervan. Leg ook de relatie tussen omloopsnelheid van het totale vermogen en de brutomarge. Probeer inzicht te krijgen in de looptijd van het vermogen. Een kortere looptijd vergroot het financieel risico. Maak voor de kengetallen ook een vergelijking met een belangrijke concurrent van de onderneming. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

42 Opdracht 3.5 Werknemerscijfers
Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) werknemerscijfers. Geef aan of de onderneming er in slaagt meer te doen met relatief minder mensen. Probeer de cijfers per werknemer ook te vergelijken met die van een belangrijke concurrent . ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

43 Opdracht 3.6 Omgevingsanalyse
Maak een omgevingsanalyse van de onderneming door aan de hand van figuur 3.10 en 3.11 in paragraaf de zeven belangrijkste omgevingsvariabelen te beschrijven die van doorslaggevende invloed zijn op de performance van de onderneming. Verwijs daarbij eventueel naar factoren gevonden in de branche-analyse van hoofdstuk 2. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

44 Opdracht 3.7 Dupont-analyse
Neem in het rapport twee Dupont-charts op. Eén van enkele jaren terug en een recente. Analyseer de verschillen, maak ze inzichtelijk en beoordeel de ontwikkeling. Probeer zowel sterke als zwakke punten in de ontwikkeling te herkennen. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

45 Opdracht 3.8 Beleggingskengetallen
Maak met het oog op de opdracht voor het maken van een professioneel beleggersadvies een analyse van de beleggingskengetallen van de onderneming. Leg verbanden, illustreer deze en onderscheid sterke en zwakke punten. Neem een grafiek op van de ontwikkeling van de wpa. Probeer ook een verband te vinden met de ultimo koersontwikkeling. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

46 Opdracht 3.9 Omzet- en winstanalyse naar geografische herkomst
Maak aan de hand van de jaarverslagen van de onderneming een analyse van de omzet door deze te splitsen naar locatie. Dit kunnen landen, regio’s of valuta zijn. Geef ook aan in welke regio zich omzetgroei voordoet en waar krimp valt te constateren. Geef ook de belangrijkste oorzaken voor deze veranderingen aan. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

47 Opdracht 3.10 Omzet- en winstanalyse naar activiteit
Maak een analyse van omzet en winst door aan de hand van jaarverslagen van de onderneming aan te geven welke activiteiten (bij voorbeeld business units, divisies, productgroepen of winkelformules) in welke mate hebben bijgedragen aan winst en omzet. Probeer deze analyse met voorbeelden en een goede grafische weergave te illustreren. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

48 Opdracht 3.11 Omzet- en winstanalyse naar distributiekanaal
Probeer voor de onderneming inzicht in de diverse distributiekanalen te verkrijgen. Maak daartoe een stroom-schema en geef bij elk kanaal aan in welke mate (percentages of absoluut) het kanaal verantwoordelijk is voor de omzet. Wellicht is het mogelijk het distributieaandeel van een voorgaand jaar in beeld te brengen. Geef een duidelijke toelichting op de oorzaken voor een toe- of afname van het belang van een bepaald kanaal. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

49 Opdracht 3.12 Portfolio-analyse
Plaats de activiteiten van de onderneming in de portfoliomatrix door de onderscheiden activiteiten (in de vorm van business units, divisies, productgroepen of winkelformules) in te delen in de door de BCG onderscheiden segmenten. Geef ook een toelichting. Wellicht is het mogelijk aan de hand van een meer gedateerd jaarverslag, dit nogmaals te doen, waardoor veranderingen in de tijd zichtbaar worden. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

50 Opdracht 3.13 Bedrijfstaklevenscyclus
In tabel 3.20 vind je voor alle stadia van de levenscyclus (introductie, groei, volwassenheid en verval) enkele kenmerken. Probeer aan de hand van deze tabel alle onderscheiden activiteiten in de vorm van divisies, productgroepen, business units of winkelformules te plaatsen in een fase van de bedrijfstaklevenscyclus. Geef daartoe de van toepassing zijnde kenmerken een cijfer. Afhankelijk van het patroon valt dan grofweg de fase te bepalen. Geef ook een argumentatie waarom de onderscheiden activiteit in die fase wordt gelokaliseerd. Plaats de onderscheiden activiteiten dan op de zgn. S-kromme (zie figuur 3.19). ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

51 Opdracht 3.14 Technische analyse
Opdracht 3.14 Charts voor technische analyse Haal via internet grafieken binnen in WORD die het verloop van de beurskoers van de onderneming weergeven. Adressen: Kopieer deze grafieken naar WORD. Door op deze grafiek dubbel te klikken kom je in de grafische mode, waardoor je de grafieken kunt gaan bewerken. Zie daarvoor de volgende opdrachten. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

52 Integrale bedrijfsanalyse©
Opdracht 3.15 Trends Opdracht 3.15 Trends herkennen Bewerk een van internet binnengehaalde grafiek (zie voor adressen opdracht 3.14) door hierop een trendanalyse toe te passen. Dat wil zeggen: -          teken een trendlijn; -          teken een steunlijn; -          teken een weerstandslijn; -          construeer een trendkanaal. Geef in de grafiek ook het algemene principe ‘oude steun wordt nieuwe weerstand’ of het omgekeerde aan. Probeer ook het pull-back effect te herkennen. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

53 Opdracht 3.16 Koerspatronen
Opdracht 3.16 Koerspatronen herkennen Bewerk een van internet binnengehaalde grafiek door in deze grafiek een of meerdere koerspatronen aan te geven Dit kunnen bij voorbeeld zijn: -          hoofdschouderformatie; -          dubbele top / dubbele bodem; -          driekhoeksformaties; -          rechthoekformaties. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

54 Opdracht 3.17 Cross-over techniek
Haal van internet (of uit het Excel AnalyseModel©) een grafiek met de koersontwikkeling van de onderneming waarin zgn. moving average lijnen zijn opgenomen. Pas op deze grafiek de zgn. ‘cross over techniek’ toe, door een ‘golden cross’ en een ‘dead cross’ te onderscheiden. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

55 Opdracht 3.18 Oscillatoranalyse
Haal van internet een grafiek met de beurskoersontwikkeling van de onderneming. Pas hierop een oscillatoranalyse toe. Dat kunnen zijn: a.                MACD b.                DMI c.                RSI d.                RS e.                Momentum Geef in een grafiek waarin naast de koers- ook de volume ontwikkeling is opgenomen een voorbeeld van een ‘bear-market’ en een ‘bull market’. Probeer ook een situatie van ‘divergentie’ te onderscheiden. Geef in de grafiek een koop- en verkoopsignaal aan.  ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

56 Opdracht 4.1 Commercieel risico
Beschrijf op welke wijze de onderneming het commercieel risico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt van de omzet. Illustreer aan de hand van de mutaties in % op jaarbasis in welke mate de groei in omzet fluctueert. Geef daarna aan welke instrumenten de onderneming inzet om het commercieel risico te reduceren. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

57 Opdracht 4.2 Bedrijfsrisico
Beschrijf op welke wijze de onderneming het bedrijfsrisico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar de spreiding in bedrijfsresultaat, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt (het quotiënt van spreiding en gemiddelde). Geef aan of de onderneming inderdaad aan flexibilisering van de kostenstructuur werkt, en op welke wijze. Onderzoek bovendien op welke wijze de onderneming aan balansverkorting doet. Probeer aan te geven hoe hoog de operationele hefboomfactor is, en of deze inderdaad een dalende tendens vertoont. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

58 Opdracht 4.3 Financieel risico
Beschrijf op welke wijze de onderneming het financieel risico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar de spreiding in financiële lasten, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt. Illustreer door middel van het verloop van het intrestdekkingsgetal in welke mate de rentelasten de onderneming in problemen kan brengen.Geef daarna aan welke instrumenten de onderneming inzet om het financieel risico te reduceren. Beargumenteer ten slotte welk scenario de onderneming toepast met betrekking tot de financiële structuur. Gebruik daartoe tabel 4.5. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

59 Opdracht 4.4 Risicoprofiel
Bereken op basis van 10 jaar historie voor de onderneming het kengetal REV, het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt. Doe hetzelfde voor de winst/koers-verhouding. Teken daarna een grafiek waarin op de horizontale as de variatiecoëfficiënt van REV is uitgezet en op de verticale as de gemiddelde winst/koersverhouding. Plaats dan de onderneming in die grafiek. Ter vergelijking kunnen dezelfde handelingen voor de vijf meest recente jaren worden uitgevoerd. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

60 Opdracht 4.4 Risicoprofiel (2)
Opdracht 4.4b Risicoprofiel samenvatting Vat op basis van de opdrachten 4.1 tot en met 4.4 het risicoprofiel van de onderneming samen door aan te geven welk risico het belangrijkste is en in welke mate het risicoprofiel is geëvolueerd. Noem ook de belangrijkste instrumenten welke de onderneming inzet om het risicoprofiel te managen. Deze exercitie maakt het mogelijk om in de tijd een analyse te maken van het risico/rendementsprofiel van de onderneming. Hieruit kan bovendien worden afgeleid of de onderneming is geslaagd in risicoreductie. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

61 Opdracht 5.1 Groeimanagement
Geef aan op welke wijze de onderneming vorm geeft aan het groeimanagement. Gebruik daartoe tabel 5.3 door de van toepassing zijnde routes een blauwe schaduwkleur te geven alsmede in een toelichting aan te geven hoe de onderneming inhoud geeft aan deze route. Probeer bovendien belangrijke hindernissen op deze groeiroute te vinden in de vorm van bedreigingen en geef antwoord op de vraag in welke mate de onderneming in staat is deze hindernissen te overwinnen. Vanzelfsprekend licht je ook de voordelen en kansen van deze route toe. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

62 Integrale bedrijfsanalyse©
Opdracht 6.1 Forecast Opdracht 6.1 Forecast Maak volgens in hoofdstuk 6 beschreven stappenplan een forecast voor het lopend en komend boekjaar. Leg de argumentatie duidelijk vast en onderbouw de berekeningen. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

63 Opdracht 7.1 SWOT-analyse
Maak een SWOT-analyse volgens in hoofdstuk 7 beschreven stappenplan. Identificeer op basis van de informatie uit de brancheanalyse en de omgevingsanalyse de 7 belangrijkste externe issues voor de onderneming en confronteer deze met de belangrijkste sterktes en zwaktes die je hebt afgeleid uit de interne analyse van hoofdstuk 1, 3, 4 en 5. Gebruik daartoe de confrontatiematrix. Geef ook een toelichting op de dan(!) door jouw gevonden kansen en bedreigingen. Vat deze confrontatie- matrix samen en check of de conclusies in lijn liggen met de externe en interne analyses die in een eerder stadium zijn gemaakt. Check deze kansen en bedreigingen met de in hoofdstuk 6 gemaakte forecast voor de onderneming voor het lopende boekjaar en het komende boekjaar. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

64 Opdracht 8.1 Conclusies trekken
Trek op basis van de voorgaande opdrachten de belangrijkste conclusies en vat deze samen in een doorlopend verhaal. Wees gestructureerd, helder en duidelijk. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

65 Opdracht 8.2 Professioneel beleggingsadvies
Schrijf een professioneel beleggingsadvies voor deze onderneming. Ga dieper in op het aandeel en gebruik daarvoor de vele beleggingskengetallen. Ga ook in op de afweging risico/rendement. Betrek een beursgenoteerde concurrent in de vergelijking. Maak bij het advies onderscheid tussen de korte termijn (ultimo lopend boekjaar) en de wat langere termijn (ultimo komend boekjaar). Gebruik zowel de fundamentele als de technische analyse. Beargumenteer waarom je komt tot een BUY/HOLD/SELL advies. Ben je geïnteresseerd in opties? Bedenk dan een interessante optieconstructie op het aandeel. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

66 Opdracht 8.3 Inleiding schrijven
Schrijf de inleiding bij de integrale bedrijfsanalyse. Zorg er voor dat de inleiding de lezer aanzet tot het kennis nemen van de inhoud. De inleiding moet bovendien duidelijk structureren hoe het rapport is opgebouwd. Een derde functie van een inleiding is het informeren van een potentiële lezer. Kortom een goede inleiding motiveert, structureert en informeert. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

67 Opdracht 8.4 Samenvatting schrijven
Schrijf een executive summary. Een samenvatting van het rapport in de Engelse taal die in een doorlopend verhaal de belangrijkste wetenswaardigheden – conclusies – nog eens op een creatieve wijze naar voren brengt.   ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

68 Opdracht 8.5 Powerpointpresentatie
Opdracht 8.5 Powerpointpresentatie maken Maak naar aanleiding van het rapport Integrale bedrijfsanalyse een creatieve presentatie met behulp van Powerpoint of Flash. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

69 Opdracht 8.6 Internetsite maken
Maak naar aanleiding van alle voorgaande opdrachten een informatie site over de onderneming voor op internet. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

70 Toelichting op opdrachten
©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

71 Stakeholders Stakeholders Fast, right, cheap & easy
Trust, unity, profit & growth customers Stakeholders Stakeholder’s behoeften (wensen en behoeften) Purpose, care, skills & pay Legal, fair, safe & true Return, reward, figures & faith Hands, hearts, minds & voices Rules, reason, clarity & advice Capital, credit, risk & support employees suppliers regulators & communities investors Stakeholder’s bijdrage (behoeften van de organisatie) ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

72 Stakeholders A B C D laag Mate van macht minimale inspanning
hou ze op de hoogte C hou ze tevreden D key players hoog laag hoog niveau van belang (stelling) ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© Opdracht: plaats de belangrijkste stakeholders in dit model

73 Voorbeeld visie, missie
Visie, missie, waarden van Philips ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

74 Integrale bedrijfsanalyse©
Dupontchart ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

75 Integrale bedrijfsanalyse©
3.12 Portfolio analyse ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

76 3.13 Bedrijfstaklevenscyclus
©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

77 Integrale bedrijfsanalyse©
2.1 Afnemersmacht ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

78 3.6 Omgevingsanalyse Economische factoren en herstructurering
Financiële markten Arbeidsmarkten Concurrentie Financieel beleid Arbeidsmarktbeleid Forecasting Marketingbeleid Demografie De onderneming Overheidsinvloed (lobbying) Demografische, sociaal-culturele omgevingsfactoren Inkooppolitiek R&D-beleid Milieubeleid Sociaal-cultureel Toeleveranciers Milieu Technologie ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

79 3.8 Beleggingskengetallen
©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

80 3.10 Omzet- en winstanalyse
©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

81 Integrale bedrijfsanalyse©
4.4 Totaal risico ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

82 Integrale bedrijfsanalyse©
4.4 Risicoprofiel ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

83 Integrale bedrijfsanalyse©
3.17 Cross over techniek dead cross golden cross ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

84 Integrale bedrijfsanalyse©
3.14 Chart reading ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

85 Integrale bedrijfsanalyse©
3.4 Activiteit ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

86 Integrale bedrijfsanalyse©
3.4 Activiteit ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

87 3.5 Werknemerscijfers ©2010[Schilstra]
Bron: Het Financieele Dagblad, februari 2001 ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

88 Integrale bedrijfsanalyse©
3.3 Rentabiliteit ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

89 4.2 Bedrijfsrisico Een hoge operationele hefboomfactor door
hoge vaste kosten ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© Bron: Het Financieele Dagblad mei 2006

90 Integrale bedrijfsanalyse©
4.3 Financieel risico ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

91 Integrale bedrijfsanalyse©
5.1 Groeimanagement ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

92 Integrale bedrijfsanalyse©
5.1 Groeimanagement ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

93 Integrale bedrijfsanalyse©
Co-designer Ik wil…. schoenen HOLLOW COMPANY JOBBERS SUPPLIERS entertainment frisdrank Main supplier Original Equipment Manufacturers C o n s u m e r s condooms hamburger hotel kleding bier auto zorg hypotheek software Steeds verdergaande samenwerking en outsourcing Co-maker ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

94 Tabel 5.3 Groeiroutes van de organisatie
Autonoom Samenwerking Overnemen Marktpenetratie Route 1.1 Route 2.1 Route 3.1 Marktontwikkeling Route 1.2 Route 2.2 Route 3.2 Productontwikkeling Route 1.3 Route 2.3 Route 3.3 Diversificatie Route 1.4 Route 2.4 Route 3.4 Verticale integratie Route 1.5 Route 2.5 Route 3.5 toegepaste groeiroutes ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

95 Integrale bedrijfsanalyse©
6.1 Masterbudget Operationeel 1. Doelstellingen organisatie 3. Investeringsplan 2. Verkoopplan 4. Voorraadplan 5. Productieplan 6. Productiecapaci- teitsplan 7. Inkoopplan 8. Personeelsplan 9. Doorbelasting overheadkosten Financieel 10. Verwachte financiële situatie 11. Liquiditeitsbegroting (liquiditeit) 12. Balans (solvabiliteit) 13. V & W-rekening (rentabiliteit) ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

96 Integrale bedrijfsanalyse©
6.1 Forecasting ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

97 Integrale bedrijfsanalyse©
7.1 SWOT-analyse ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

98 Integrale bedrijfsanalyse©
8.1 Conclusie Naar binnen vertalen Naar buiten kijken interne oriëntatie externe Discussie: Is deze “lemniscaatbeweging” voldoende in beeld bij de organisatie? ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

99 Integrale bedrijfsanalyse©
8.2 Beleggersadvies ? ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

100 Integrale bedrijfsanalyse©
3.1 Solvabiliteit ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

101 Integrale bedrijfsanalyse©
Competenties Bekwaamheden Luisteren Participeren Communiceren Analyseren Argumenteren Redeneren Rekenen Rapporteren Adviseren Vaardigheden/Attitude Mens- en resultaatgericht Dynamisch en flexibel Enthousiast / gedreven Communicatief vaardig Opzetten/beheren van financiële systemen Gevoel voor belangrijke gebeurtenissen Omgevingsbewustheid ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

102 Integrale bedrijfsanalyse©
Literatuur ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

103 Integrale bedrijfsanalyse©
Literatuur H1 Profiel Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Inleiding. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Alblas, G. en Wijsman, E. (2009). Gedrag in organisaties. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Jägers, H.P.M., Jansen, W., Coun, M. en Man, H. de (1998). De structuur van De organisatie (2). Utrecht/Heerlen, Lemma/OU. Frambach, R. en Nijssen, E. (2009). Marketingstrategie. Houten, EPN. Johnson, G. & Scholes, K. & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice Hall. De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese. Weggeman, M. (2008). Leidinggeven aan professionals. Deventer, Kluwer. Keuning, E. en Eppink, D.J. (2008) Management en Organisatie, Groningen, Stenfert Kroese Cameron, K.S. & Quinn,R.E. (2004). Onderzoeken en veranderen van organisatie- Cultuur, Den Haag, Academic Service. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

104 Literatuur H2 Branche analyse
Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: De financiële omgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Porter, M. (1991). Concurrentievoordeel. Amsterdam/Antwerpen, Veen. Porter, M. (1987).Concurrentiestrategie Amsterdam, Sijthof. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2005) Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2005) Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese. Matthijssens, P. Vandenbempt, K en Martens, R. (1998). Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer. Nederlof, H.P. (red),(1997). Markttheorie, Utrecht/Heerlen, Lemma/OU. Douma, S. (2007).Ondernemingsstrategie. Deventer, Kluwer. Frambach, R. en Nijssen, E. (2009) Marketingstrategie. Houten, EPN. Treacy, M en Wiersema, F. (2007). De discipline van Marktleiders. Deventer, Scriptum. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

105 Literatuur H3 Fundamentele analyse
Heezen, A.W.W. (2010). Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Inleiding. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Beslissingen en planning. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Vecht, J.M., Wel, F. van der, en Slot, R. Zicht op cijfers. Leiden, Stenfert Kroese. Boer, P. de, Koetzier, W. en Brouwers, M.P. (2008). Basisboek bedrijfseconomie. Verhage, B. (2009). Grondslagen van de marketing. Groningen, Stenfert Kroese. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

106 Literatuur H3 Bedrijfstaklevenscyclus
De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2005). Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

107 Literatuur H3 Technische analyse
Ammeraal, T. en Heezen, A.W.W. (2010). De financiële functie: Beleggingen. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Geels, H.J. (2001). Beleggen met Technische Analyse. Groningen, Wolters-Noordhoff. Ahrens, M.M. en Theeuwes, S. (1993). Technische Analyse in Theorie en Praktijk. Maastricht. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

108 Literatuur H4 Risicomanagement
Ammeraal, T. en Heezen, A.W.W. (2010). De financiële functie: Risicobeheer. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Duffhues, P.J.W. (2006). Ondernemingsfinanciering en vermogensmarkten. Dorsman, A.B. en Hilst, J. van der, (2006). Vlottend financieel management. Analyse en planning. Deventer, Kluwer. Buijs, A. (2008). Statistiek om mee te werken. Houten, EPN. Collier P.M., Berry A.J. en Burkse, G.T. (2007). Risk and Management Accounting, Amsterdam, Elsevier. Woods, M., Kajüter, P. en Linsley, P. (2007). International Risk Management, ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

109 Literatuur H5 Groeimanagement
Verhage, B. en Cunningham, W.H. (2009). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff uitgevers. Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy, McGraw-Hill. Johnson, G. & Scholes, K. , Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice Hall. Duijn, J.J. van, Kat, H.M. en Langendijk, H.P.A.J. (1992) Fusies en overnames. Schoonhoven, Academic Service. Eppink, D.J. en Bossink, B.A.G. (2004). Strategie in drie, Amsterdam, Prentice Hall Aken, J.E. van (2004). Strategievorming en organisatiestructurering. Harvard Business Review. (2001). Thema Harvard Business Review over Groeistrategieën. Veldman (red.) (2008). Strategie en Management. Groningen, Noordhoff Uitgevers ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

110 Literatuur H6 Forecasting
Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: De financiële omgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: beslissingen en planning. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Verhage, B. (2004). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Boer, P. de, Koetzier, W.en Brouwers, M.P. (2008) Basisboek bedrijfseconomie. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Atkinson, A.A., Kaplan, R.S. en Young, S.M.S. (2006). Management Accouting. Pearson Education. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

111 Literatuur H7 SWOT-analyse
Frambach, R. en Nijssen, E. (2009). Marketingstrategie. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Matthijssens, P. en Martens, R. (1998). Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer. Verhage, B. (2009). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff Johnson, G. & Scholes, K., Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice-Hall. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2005). Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2007). Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Santema, S., Rijt, J. van der (2002). Marketingplanning, Deventer, Kluwer ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

112 Literatuur H8 Conclusies
Hogeweg, R., (2008). Een goed rapport. Aanwijzingen voor de uiterlijke verzorging van rapporten, scripties en verslagen. Zutphen, Thieme. Hoogland, W. en Dik, R.J. (2010). Rapport over rapporteren. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Ommen, H. van, Kuppenveld, P.R.F. en Frijlink, H. (2009). Professionele bedrijfscommunicatie. Groningen, Noordhoff Uitgevers. ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

113 Integrale bedrijfsanalyse©
Links Algemeen Technische analyse Overige ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

114 Integrale bedrijfsanalyse©
Analyseren Analyseert een situatie in een organisatie Signaleert en herkent een probleem Analyseert redelijk ingewikkelde vraagstukken vanuit een financiële optiek, en kan op een heldere en realistische wijze, van verschillende niveau’s, daarin adviseren Onderzoekt het probleem en verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken Voert een SWOT-analyse uit ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

115 Integrale bedrijfsanalyse©
Omgevingsbewustheid Signaleert ontwikkelingen Vormt zich een beeld van de organisatie in de omgeving: ziet kansen en bedreigingen Beoordeelt externe issues op belang organisatie Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied Kent de sterkten en zwakten van de organisatie: kwantitatief en kwalitatief Ontwikkelt een antennefunctie voor activiteiten in en buiten de organisatie ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

116 Integrale bedrijfsanalyse©
Communiceren Communiceert intern Presenteert ideeën en feiten en maakt hierbij gebruik van diverse middelen Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift Schrijft onderzoeksverslagen en rapporten Brengt op het juiste moment, met de juiste middelen, de juiste boodschap naar buiten Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

117 Communicatiefvermogen
Communiceert ontwikkelingen binnen de organisatie naar de omgeving Is continu alert op interne ontwikkelingen en op wensen en behoeften uit de omgeving inzake informatie Brengt op het juiste moment, met de juiste middelen, de juiste boodschap naar buiten. Presenteert zich zoals de organisatie bij het uitvoeren van centrale activiteiten gezien wil worden door de buitenwereld ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

118 Integrale bedrijfsanalyse©
Argumenteren Leeft zich optimaal in de noodzakelijke bedrijfsvoering in en kan daardoor in een helder betoog de essentie weergeven van de ‘sein’-situatie en de ‘soll’-situatie Stelt logisch en methodisch vast waar de bedrijfsvoering kan worden verbeterd en bepaalt evenzo de oorzaak van het achterblijven ervan Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen ten behoeve van de analyse van de bedrijfsvoering Legt uit waarom onder feitelijke omstandigheden een ideaal lijkend plan toch niet realistisch en haalbaar is ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

119 Integrale bedrijfsanalyse©
Adviseren Kan verschillende belangen en afwegingen analyseren, verwoorden en beargumenteren Weegt in een gegeven situatie belangen en standpunten tegen elkaar af en zet deze om naar een individueel of gezamenlijk advies Kan consequenties verwoorden en beargumenteren, past juiste adviesmethodiek toe bij problemen Blijft rustig onder kritiek, houdt alternatieven open, kan afstand nemen/houden Legt uit waarom onder feitelijke omstandigheden een ideaal lijkend plan toch niet realistisch en haalbaar is ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

120 Integrale bedrijfsanalyse©
Gebruiksaanwijzing Welkom bij deze presentatie van De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse. De presentatie geeft een uitgebreid beeld van de opbouw van het boek, de opdrachten en de voorbeelden daarbij. Door op de linkermuisknop te drukken gaat u naar het volgende item. De hyperlink in de titel brengt u een stap terug in de presentatie. Onderstreepte begrippen brengen u naar de betreffende onderwerpen. De volgende figuren worden gebruikt: geeft literatuurverwijzingen terug naar het hoofdmenu klik hier link naar website ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

121 Specifieke taakomgeving
Potentiële concurrenten Vakbonden Andere personen of organisaties Concurrenten Leveranciers van -grondstoffen -hulpstoffen -componenten -kapitaalgoederen -knowhow Bedrijf Distributiekanalen Consumenten Leveranciers van substituut-producten Vermogens-verschaffers ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©


Download ppt "De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse©"

Verwante presentaties


Ads door Google