De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© 1 gebruiksaanwijzing ISBN 978-90-01-78434-8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© 1 gebruiksaanwijzing ISBN 978-90-01-78434-8."— Transcript van de presentatie:

1

2 ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© 1 gebruiksaanwijzing ISBN 978-90-01-78434-8

3 © 2010[Schilstra ] Integrale bedrijfsanalyse© 2 Integrale Bedrijfsanalyse © Gestructureerd ‘learning by doing project’ vanuit het perspectief van een financiële functie waarbij op basis van zelf-instruerende opdrachten een integrale bedrijfsanalyse wordt gemaakt.integrale bedrijfsanalyse Vakgebieden als algemene en bedrijfs- economie, marketing, management en organisatie, statistiek, informatietechnologie en communicatieve vaardigheden worden geïntegreerd. geïntegreerd ‘Competentie-leren’ staat centraal.Competentie

4 © 2010[Schilstra ] Integrale bedrijfsanalyse© 3 Opzet van de rapportage Profiel (H1) Interne analyse (H3) Brancheanalyse Brancheanalyse (H2) SWOT-analyse (H7) Groeimanagement (H5) Risicomanagement (H4) Forecast (H6) Conclusies (H8) Advies (H8)

5 © 2010[Schilstra ] Integrale bedrijfsanalyse© 4 Einde ISBN 978-90-01-78434-8

6 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 5 Profiel van de onderneming Profiel van de onderneming Opdracht 1.1 Profiel van de onderneming Geef inzicht in het profiel van de onderneming. Gebruik daarvoor de 5xW & H methodiek: Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en Hoe.WieWatWaar WaaromHoe In zekere zin gaat het om de beschrijving van de wijze waarop de onderneming functioneert in de concurrentiecyclus en dus vorm geeft aan de organisatie, het innovatief vermogen en de onzekerheid in het marktproces beheerst. Voor een beschrijving van het gedrag van de organisatie kan eventueel het 7S- raamwerk worden gebruikt.onderneming concurrentiecyclus7S- raamwerk

7 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 6 3. Bedrijfstakanalyse Bedrijfstakanalyse Analyse van een bedrijfstak volgens een zelf gekozen methodiek: 1.Vijf krachtenmodel van PorterPorter 2.SGR-schema volgens BainBain

8 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 7 Hoofdstuk 3. Interne analyse 3.1 Fundamentele analyseFundamentele analyse 3.2 Omzet- en winstanalyseOmzet- en winstanalyse 3.3 Plaats in de bedrijfstaklevenscyclusPlaats in de bedrijfstaklevenscyclus 3.4 Technische analyseTechnische analyse Interne analyse Interne analyse

9 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 8 4. Risicomanagement 4.1 Risico 4.2 Commercieel risicoCommercieel risico 4.3 BedrijfsrisicoBedrijfsrisico 4.4 Financieel risicoFinancieel risico 4.5 Totaal risicoTotaal risico 4. Risicomanagement Risicomanagement

10 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 9 5. GroeimanagementGroeimanagement 5.1 GroeirichtingenGroeirichtingen 5.2 GroeivormenGroeivormen 5.3 GroeiroutesGroeiroutes 5. Groeimanagement Groeimanagement

11 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 10 6. Forecasting 6.1 Top down forecastingTop down forecasting 6.2 Fine tuning 6. Forecasting Forecasting

12 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 11 7. SWOT-analyse 7.1 Strategische vraagstukken 7.2 Stappenplan SWOT-analyseStappenplan SWOT-analyse 7. SWOT-analyse SWOT-analyse

13 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 12 8. Conclusies en Advies 8.1 ConclusiesConclusies 8.2 AdviesAdvies 8. Conclusies en Advies Conclusies en AdviesConclusies en Advies

14 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 13 Toelichting op hoofdstukken

15 ©2006[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse©14 INTERNE CONCURRENTIE INTERNE CONCURRENTIE ONDERNEMING SUBSTITUTEN TOELEVERANCIERS AFNEMERS TOETREDERS Transactionele omgeving Contextuele omgeving Economie Sociaal- cultureel Sociaal- cultureel Demografie Technologie Milieu Overheids- invloed Overheids- invloed Concurrentie Arbeids- markten Arbeids- markten Financiële markten Financiële markten Politiek

16 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 15 3.2 Omzet- en winstanalyse 3.2.1 Geografische verdelingGeografische verdeling 3.2.2 Verdeling naar activiteitVerdeling naar activiteit 3.2.3 DistributiekanalenDistributiekanalen 3.2.4 Portfolio-analysePortfolio-analyse 3.2 Omzet- en winstanalyse Omzet- en winstanalyseOmzet- en winstanalyse

17 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 16 3.4 Technische analyse 3.4.1 Chart readingChart reading 3.4.2 TrendanalyseTrendanalyse 3.4.3 KoerspatronenKoerspatronen 3.4.4 Cross-over techniekCross-over techniek 3.4.5 IndicatorenIndicatoren 3.4 Technische analyse Technische analyseTechnische analyse

18 17 5. Groeimanagement Groeimanagement vooruit langzaam achteruit snel groeien verbeteren saneren stilstand ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse©

19 18 5.1 Groeirichtingen 5.1.1 Penetratie 5.1.2 Marktontwikkeling 5.1.3 Productontwikkeling 5.1.4 Diversificatie 5.1.5 Verticale integratie 5.1 Groeirichtingen 5.1 Groeirichtingen ©2010[Schilstra]

20 Integrale bedrijfsanalyse©19 5.2 Groeivormen 5.2.1 Op eigen kracht 5.2.2 Groei door samenwerkingGroei door samenwerking 5.2.3 Samenwerking via co-makership 5.2.4 Groei door overname 5.2 Groeivormen 5.2 Groeivormen ©2010[Schilstra]

21 Integrale bedrijfsanalyse©20 Organisatie-audit strategie systemen structuur management cultuur personeel Het 7S-raamwerk waarden ©2010[Schilstra]

22 Integrale bedrijfsanalyse©21 unieke kundes en vaardigheden unieke kundes en vaardigheden Investeringen financiële middelen financiële middelen processen en systemen processen en systemen bedrijfscultuur Superieure waardecreatie voor afnemers Superieure waardecreatie voor afnemers waarde aandeelhouders Onderneming Klant Een model Een model ©2010[Schilstra] Bron: Matthijssens, e.a, Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer: 1998.

23 Integrale bedrijfsanalyse©22 De concurrentiecyclus De concurrentiecyclus organisatie onzekerheid innovatie organisatie onzekerheid innovatie Meerwaarde of economische winst Meerwaarde of economische winst Imitatie/ emulatie Imitatie/ emulatie Imitatie/ emulatie Imitatie/ emulatie Herstructurering (intern & extern) Herstructurering (intern & extern) samenwerking concentratie ©2010[Schilstra] Bron: De Jong, H.W., Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese: 1989.

24 Integrale bedrijfsanalyse©23 3.1 Fundamentele analyse 3.1.1 SolvabiliteitSolvabiliteit 3.1.2 LiquiditeitLiquiditeit 3.1.3 RentabiliteitRentabiliteit 3.1.4 ActiviteitActiviteit 3.1.5 WerknemerscijfersWerknemerscijfers 3.1.6 OmgevingsanalyseOmgevingsanalyse 3.1.7 Dupont-analyseDupont-analyse 3.1.8 BeleggingskengetallenBeleggingskengetallen 3.1 Fundamentele analyse Fundamentele analyseFundamentele analyse ©2010[Schilstra]

25 Integrale bedrijfsanalyse©24 Titelblad Samenvatting Inhoudsopgave Inleiding 1.Profiel van de onderneming 2.Branche-analyse 3.Bedrijfsanalyse 4.Risicomanagement 5.Groeimanagement 6.Forecast 7.SWOT-analyse 8.Conclusies en advies Bijlagen Literatuur en bronnen Inhoudsopgave rapport Inhoudsopgave rapport

26 Integrale bedrijfsanalyse©25 Integrale bedrijfsanalyse © Integrale bedrijfsanalyse © Onderwerpen: M&O, waaronder visie, missie en doelstellingen Externe analyse, waaronder een branche-analyse Interne analyse, waaronder financiële analyse, portfolio-analyse, omzet- en winstanalyse Technische analyse Risicomanagement Groeimanagement SWOT-analyse Forecasting en synthese Rapportagetechnieken ©2010[Schilstra]

27 Integrale bedrijfsanalyse©26 Interne concurrentie Interne concurrentie Interne concurrentie bepaald door: Aantal, omvang en sterkte van de rivalen Groeipotentie van de markt Hoogte vaste kostenniveau Mogelijke productdifferentiatie Diversiteit van de rivalen Hoogte van exit-barrières ©2010[Schilstra]

28 Integrale bedrijfsanalyse©27 voorbeeld concentratie voorbeeld concentratie C 4 -graad: 58% C 4 -graad: 88% Terug naar SGR ©2010[Schilstra]

29 Integrale bedrijfsanalyse©28 Externe concurrentie wordt bepaald door: Leveranciersmacht Afnemersmacht ©2010[Schilstra]

30 Integrale bedrijfsanalyse©29 Potentiële concurrentie wordt bepaald door: Dreiging van nieuwe toetreders Substitutiemogelijkheden ©2010[Schilstra]

31 Integrale bedrijfsanalyse©30 Leveranciersmacht Leveranciersmacht bepaald door: Aantal en omvang van toeleveranciers Vervangende producten Geleverd volume Productdifferentiatie Invloed op prijs c.q. kwaliteit Mogelijkheid tot voorwaartse integratie Switching costs ©2010[Schilstra]

32 Integrale bedrijfsanalyse©31 Afnemersmacht Afnemersmacht bepaald door: Aantal en omvang van afnemers Afgenomen volume Resultaten afnemers Mate van productdifferentiatie Switching costs Mogelijkheid tot achterwaartse integratie Prijs- c.q. kwaliteitsgevoeligheid Beschikking over marketinginformatie ©2010[Schilstra]

33 Integrale bedrijfsanalyse©32 Dreiging nieuwe toetreders Dreiging nieuwe toetreders Dreiging nieuwe toetreders bepaald door: Vereiste schaalgrootte Sterkte gevestigde namen/merken Kapitaalbehoefte Toegang tot distributiekanalen Kostenvoordelen bestaande rivalen Verwachte reactie bestaande rivalen Hoogte entreebarrières ©2010[Schilstra]

34 Integrale bedrijfsanalyse©33 substitutiedreiging Substitutiedreiging bepaald door: 1. Relatieve prijs/kwaliteitsverhouding vervangend product 2. Houding afnemers tegenover het vervangend product ©2010[Schilstra]

35 Integrale bedrijfsanalyse©34 Bedrijfstakanalyse volgens Bain Bedrijfstakanalyse volgens Bain Basiscondities Structuur Gedrag Resultaat ©2010[Schilstra]

36 Integrale bedrijfsanalyse©35 Voorbeelden: GNP per capita, economische groei, koopkracht, arbeidsproductiviteit, rente en wisselkoersen Nieuwe materialen, verkorting levenscycli Leeftijdsopbouw, vergrijzing, immigratie Arbeidsmoraal, lifestyle, politiek stelsel Arbeidsschaarste, lonen en inkomens Belastingstelsel, wetgeving, handelsgebruiken Import- exportverhoudingen, Kritische consumenten, milieu/ecologie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, Mededingingswetgeving, liberalisering, Infrastructuur, corporate governance. Aspecten uit contextuele omgeving Aspecten uit contextuele omgeving

37 36 Opdrachten Zelfinstruerende opdrachten voor het maken van een Integrale bedrijfsanalyse Integrale bedrijfsanalyse© ©2010[Schilstra]

38 Integrale bedrijfsanalyse©37 Opdracht 2.1 Branche-analyse Het zou te ver voeren voor alle branches waarin de onderneming activiteiten heeft een aparte branche-analyse te maken. Hoewel dat voor een goede externe analyse wel noodzakelijk zou zijn, is het de bedoeling van deze opdracht om voor één specifieke branche waarin de onderneming actief is een uitgebreide analyse te maken volgens een zelf gekozen methodiek. Dat kan de techniek van Porter (vijf krachtenmodel) zijn of die van Bain (het SGR-schema).PorterBain Voor het kiezen van een branche kun je uitgaan van een business unit, divisie of winkelformule welke zijn beschreven in het kader van het profiel van de onderneming in hoofdstuk 1. Volg bij die keuze zo veel als mogelijk je eigen interesse, maar houd ook rekening met de informatieschaarste. Let op een duidelijke afbakening van de branche en volg de checklist zoals die bij de onderscheiden methodieken is opgesteld. Vat de belangrijkste kenmerken samen in een afsluitende paragraaf. Opdracht 2.1 Branche-analyse Branche-analyse

39 Integrale bedrijfsanalyse©38 Opdracht 3.1 Solvabiliteit Beschrijf, illustreer en beoordeel de (ontwikkeling van de) solvabiliteit van de onderneming. Gebruik daartoe naar keuze de debt ratio, de solvabiliteit, de financiële hefboomfactor, de credit rating of een combinatie van deze kengetallen. Probeer ook een bedrijfsvergelijkende beoordeling te geven.de solvabiliteit Opdracht 3.1 Solvabiliteit ©2010[Schilstra]

40 Integrale bedrijfsanalyse©39 Opdracht 3.2 Liquiditeit Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) liquiditeit van de onderneming. Gebruik daartoe naar keuze de current ratio, de quick ratio, het netto werkkapitaal, de ‘oorlogskas’ of een combinatie hiervan. Probeer ook een bedrijfsvergelijkende beoordeling te geven. Opdracht 3.2 Liquiditeit Liquiditeit ©2010[Schilstra]

41 Integrale bedrijfsanalyse©40 Opdracht 3.3 Rentabiliteit Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) rentabiliteit van de onderneming. Gebruik daartoe zowel de bruto en netto-marge alsmede de rentabiliteit op het totaal vermogen en de rentabiliteit van het eigen vermogen. Geef ook aan in welke mate de onderneming gebruikt maakt van de financiële gearing. Probeer ook de rentabiliteit van de belangrijkste concurrent in beeld te brengen en te vergelijken met die van uw onderneming.rentabiliteit van het eigen vermogen Opdracht 3.3 Rentabiliteit ©2010[Schilstra]

42 Integrale bedrijfsanalyse©41 Opdracht 3.4 Activiteit Maak een uitgebreide analyse van de in paragraaf 3.2.4 omschreven activiteitskengetallen. Beschrijf, illustreer en beoordeel de (ontwikkeling van de) kengetallen. Maak het gegeven en ontvangen leverancierskrediet inzichtelijk. Analyseer de kapitaalintensiteit van de onderneming en geef een verklaring voor de toe- of afname hiervan. Leg ook de relatie tussen omloopsnelheid van het totale vermogen en de brutomarge. Probeer inzicht te krijgen in de looptijd van het vermogen. Een kortere looptijd vergroot het financieel risico. Maak voor de kengetallen ook een vergelijking met een belangrijke concurrent van de onderneming. gegeven en ontvangen leverancierskrediet Opdracht 3.4 Activiteit ©2010[Schilstra]

43 Integrale bedrijfsanalyse©42 Opdracht 3.5 Werknemerscijfers Beschrijf, illustreer, analyseer en beoordeel de (ontwikkeling van de) werknemerscijfers. Geef aan of de onderneming er in slaagt meer te doen met relatief minder mensen. Probeer de cijfers per werknemer ook te vergelijken met die van een belangrijke concurrent. cijfers per werknemer Opdracht 3.5 Werknemerscijfers ©2010[Schilstra]

44 Integrale bedrijfsanalyse©43 Opdracht 3.6 Omgevingsanalyse Maak een omgevingsanalyse van de onderneming door aan de hand van figuur 3.10 en 3.11 in paragraaf 3.1.6 de zeven belangrijkste omgevingsvariabelen te beschrijven die van doorslaggevende invloed zijn op de performance van de onderneming. Verwijs daarbij eventueel naar factoren gevonden in de branche-analyse van hoofdstuk 2.3.103.11 Opdracht 3.6 Omgevingsanalyse ©2010[Schilstra]

45 Integrale bedrijfsanalyse©44 Opdracht 3.7 Dupont-analyse Neem in het rapport twee Dupont-charts op. Eén van enkele jaren terug en een recente. Analyseer de verschillen, maak ze inzichtelijk en beoordeel de ontwikkeling. Probeer zowel sterke als zwakke punten in de ontwikkeling te herkennen.Dupont-charts Opdracht 3.7 Dupont-analyse Dupont-analyse ©2010[Schilstra]

46 Integrale bedrijfsanalyse©45 Opdracht 3.8 Beleggingskengetallen Maak met het oog op de opdracht voor het maken van een professioneel beleggersadvies een analyse van de beleggingskengetallen van de onderneming. Leg verbanden, illustreer deze en onderscheid sterke en zwakke punten. Neem een grafiek op van de ontwikkeling van de wpa. Probeer ook een verband te vinden met de ultimo koersontwikkeling.wpa Opdracht 3.8 Beleggingskengetallen ©2010[Schilstra]

47 Integrale bedrijfsanalyse©46 Opdracht 3.9 Omzet- en winstanalyse naar geografische herkomst Maak aan de hand van de jaarverslagen van de onderneming een analyse van de omzet door deze te splitsen naar locatie. Dit kunnen landen, regio’s of valuta zijn. Geef ook aan in welke regio zich omzetgroei voordoet en waar krimp valt te constateren. Geef ook de belangrijkste oorzaken voor deze veranderingen aan. Opdracht 3.9 Omzet- en winstanalyse naar geografische herkomst Omzet- en winstanalyse naar geografische herkomstOmzet- en winstanalyse naar geografische herkomst ©2010[Schilstra]

48 Integrale bedrijfsanalyse©47 Opdracht 3.10 Omzet- en winstanalyse naar activiteit Maak een analyse van omzet en winst door aan de hand van jaarverslagen van de onderneming aan te geven welke activiteiten (bij voorbeeld business units, divisies, productgroepen of winkelformules) in welke mate hebben bijgedragen aan winst en omzet. Probeer deze analyse met voorbeelden en een goede grafische weergave te illustreren.analyse van omzet Opdracht 3.10 Omzet- en winstanalyse naar activiteit ©2010[Schilstra]

49 Integrale bedrijfsanalyse©48 Opdracht 3.11 Omzet- en winstanalyse naar distributiekanaal Probeer voor de onderneming inzicht in de diverse distributiekanalen te verkrijgen. Maak daartoe een stroom- schema en geef bij elk kanaal aan in welke mate (percentages of absoluut) het kanaal verantwoordelijk is voor de omzet. Wellicht is het mogelijk het distributieaandeel van een voorgaand jaar in beeld te brengen. Geef een duidelijke toelichting op de oorzaken voor een toe- of afname van het belang van een bepaald kanaal. Opdracht 3.11 Omzet- en winstanalyse naar distributiekanaal Omzet- en winstanalyse naar distributiekanaalOmzet- en winstanalyse naar distributiekanaal ©2010[Schilstra]

50 Integrale bedrijfsanalyse©49 Opdracht 3.12 Portfolio-analyse Plaats de activiteiten van de onderneming in de portfoliomatrix door de onderscheiden activiteiten (in de vorm van business units, divisies, productgroepen of winkelformules) in te delen in de door de BCG onderscheiden segmenten. Geef ook een toelichting. Wellicht is het mogelijk aan de hand van een meer gedateerd jaarverslag, dit nogmaals te doen, waardoor veranderingen in de tijd zichtbaar worden.portfoliomatrix Opdracht 3.12 Portfolio-analyse ©2010[Schilstra]

51 Integrale bedrijfsanalyse©50 Opdracht 3.13 Bedrijfstaklevenscyclus In tabel 3.20 vind je voor alle stadia van de levenscyclus (introductie, groei, volwassenheid en verval) enkele kenmerken. Probeer aan de hand van deze tabel alle onderscheiden activiteiten in de vorm van divisies, productgroepen, business units of winkelformules te plaatsen in een fase van de bedrijfstaklevenscyclus. Geef daartoe de van toepassing zijnde kenmerken een cijfer. Afhankelijk van het patroon valt dan grofweg de fase te bepalen. Geef ook een argumentatie waarom de onderscheiden activiteit in die fase wordt gelokaliseerd. Plaats de onderscheiden activiteiten dan op de zgn. S-kromme (zie figuur 3.19).S-kromme Opdracht 3.13 Bedrijfstaklevenscyclus ©2010[Schilstra]

52 Integrale bedrijfsanalyse©51 Opdracht 3.14 Charts voor technische analyseCharts Haal via internet grafieken binnen in WORD die het verloop van de beurskoers van de onderneming weergeven.internet Adressen:www.ta.nlwww.ta.nl www.behr.nl www.debeurs.nl www.eurobench.com Kopieer deze grafieken naar WORD. Door op deze grafiek dubbel te klikken kom je in de grafische mode, waardoor je de grafieken kunt gaan bewerken. Zie daarvoor de volgende opdrachten. Opdracht 3.14 Technische analyse Technische analyseTechnische analyse ©2010[Schilstra]

53 Integrale bedrijfsanalyse©52 Opdracht 3.15 Trends herkennen Bewerk een van internet binnengehaalde grafiek (zie voor adressen opdracht 3.14) door hierop een trendanalyse toe te passen. Dat wil zeggen: - teken een trendlijn; - teken een steunlijn; - teken een weerstandslijn; - construeer een trendkanaal. Geef in de grafiek ook het algemene principe ‘oude steun wordt nieuwe weerstand’ of het omgekeerde aan. Probeer ook het pull-back effect te herkennen. Opdracht 3.15 Trends Trends ©2010[Schilstra]

54 Integrale bedrijfsanalyse©53 Opdracht 3.16 Koerspatronen herkennen Bewerk een van internet binnengehaalde grafiek door in deze grafiek een of meerdere koerspatronen aan te geven. Dit kunnen bij voorbeeld zijn: - hoofdschouderformatie; - dubbele top / dubbele bodem; - driekhoeksformaties; - rechthoekformaties. Opdracht 3.16 Koerspatronen Koerspatronen ©2010[Schilstra]

55 Integrale bedrijfsanalyse©54 Opdracht 3.17 Cross-over techniek Haal van internet (of uit het Excel AnalyseModel © ) een grafiek met de koersontwikkeling van de onderneming waarin zgn. moving average lijnen zijn opgenomen. Pas op deze grafiek de zgn. ‘cross over techniek’ toe, door een ‘golden cross’ en een ‘dead cross’ te onderscheiden. ‘golden cross’ Opdracht 3.17 Cross-over techniek ©2010[Schilstra]

56 Integrale bedrijfsanalyse©55 Opdracht 3.18 Oscillatoranalyse Haal van internet een grafiek met de beurskoersontwikkeling van de onderneming. Pas hierop een oscillatoranalyse toe. Dat kunnen zijn: a. MACD b. DMI c. RSI d. RS e. Momentum Geef in een grafiek waarin naast de koers- ook de volume ontwikkeling is opgenomen een voorbeeld van een ‘bear- market’ en een ‘bull market’. Probeer ook een situatie van ‘divergentie’ te onderscheiden. Geef in de grafiek een koop- en verkoopsignaal aan. Opdracht 3.18 Oscillatoranalyse Oscillatoranalyse ©2010[Schilstra]

57 Integrale bedrijfsanalyse©56 Opdracht 4.1 Commercieel risico Beschrijf op welke wijze de onderneming het commercieel risico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt van de omzet. Illustreer aan de hand van de mutaties in % op jaarbasis in welke mate de groei in omzet fluctueert. Geef daarna aan welke instrumenten de onderneming inzet om het commercieel risico te reduceren. Opdracht 4.1 Commercieel risico Commercieel risicoCommercieel risico ©2010[Schilstra]

58 Integrale bedrijfsanalyse©57 Opdracht 4.2 Bedrijfsrisico Beschrijf op welke wijze de onderneming het bedrijfsrisico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar de spreiding in bedrijfsresultaat, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt (het quotiënt van spreiding en gemiddelde). Geef aan of de onderneming inderdaad aan flexibilisering van de kostenstructuur werkt, en op welke wijze. Onderzoek bovendien op welke wijze de onderneming aan balansverkorting doet. Probeer aan te geven hoe hoog de operationele hefboomfactor is, en of deze inderdaad een dalende tendens vertoont.bedrijfsrisico operationele hefboomfactor Opdracht 4.2 Bedrijfsrisico Bedrijfsrisico ©2010[Schilstra]

59 Integrale bedrijfsanalyse©58 Opdracht 4.3 Financieel risico Beschrijf op welke wijze de onderneming het financieel risico managet. Bereken daartoe van de afgelopen 10 jaar de spreiding in financiële lasten, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt. Illustreer door middel van het verloop van het intrestdekkingsgetal in welke mate de rentelasten de onderneming in problemen kan brengen.Geef daarna aan welke instrumenten de onderneming inzet om het financieel risico te reduceren.intrestdekkingsgetal Beargumenteer ten slotte welk scenario de onderneming toepast met betrekking tot de financiële structuur. Gebruik daartoe tabel 4.5. Opdracht 4.3 Financieel risico Financieel risicoFinancieel risico ©2010[Schilstra]

60 Integrale bedrijfsanalyse©59 Opdracht 4.4 Risicoprofiel Bereken op basis van 10 jaar historie voor de onderneming het kengetal REV, het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt. Doe hetzelfde voor de winst/koers- verhouding. Teken daarna een grafiek waarin op de horizontale as de variatiecoëfficiënt van REV is uitgezet en op de verticale as de gemiddelde winst/koersverhouding. Plaats dan de onderneming in die grafiek. Ter vergelijking kunnen dezelfde handelingen voor de vijf meest recente jaren worden uitgevoerd.grafiek Opdracht 4.4 Risicoprofiel ©2010[Schilstra]

61 Integrale bedrijfsanalyse©60 Opdracht 4.4b Risicoprofiel samenvatting Vat op basis van de opdrachten 4.1 tot en met 4.4 het risicoprofiel van de onderneming samen door aan te geven welk risico het belangrijkste is en in welke mate het risicoprofiel is geëvolueerd. Noem ook de belangrijkste instrumenten welke de onderneming inzet om het risicoprofiel te managen. Deze exercitie maakt het mogelijk om in de tijd een analyse te maken van het risico/rendementsprofiel van de onderneming. Hieruit kan bovendien worden afgeleid of de onderneming is geslaagd in risicoreductie. Opdracht 4.4 Risicoprofiel (2) ©2010[Schilstra]

62 Integrale bedrijfsanalyse©61 Opdracht 5.1 Groeimanagement Geef aan op welke wijze de onderneming vorm geeft aan het groeimanagement. Gebruik daartoe tabel 5.3 door de van toepassing zijnde routes een blauwe schaduwkleur te geven alsmede in een toelichting aan te geven hoe de onderneming inhoud geeft aan deze route. Probeer bovendien belangrijke hindernissen op deze groeiroute te vinden in de vorm van bedreigingen en geef antwoord op de vraag in welke mate de onderneming in staat is deze hindernissen te overwinnen. Vanzelfsprekend licht je ook de voordelen en kansen van deze route toe.groeiroute Opdracht 5.1 Groeimanagement ©2010[Schilstra]

63 Integrale bedrijfsanalyse©62 Opdracht 6.1 Forecast Maak volgens in hoofdstuk 6 beschreven stappenplan een forecast voor het lopend en komend boekjaar. Leg de argumentatie duidelijk vast en onderbouw de berekeningen. forecast Opdracht 6.1 Forecast ©2010[Schilstra]

64 Integrale bedrijfsanalyse©63 Opdracht 7.1 SWOT-analyse Maak een SWOT-analyse volgens in hoofdstuk 7 beschreven stappenplan. Identificeer op basis van de informatie uit de brancheanalyse en de omgevingsanalyse de 7 belangrijkste externe issues voor de onderneming en confronteer deze met de belangrijkste sterktes en zwaktes die je hebt afgeleid uit de interne analyse van hoofdstuk 1, 3, 4 en 5. Gebruik daartoe de confrontatiematrix. Geef ook een toelichting op de dan(!) door jouw gevonden kansen en bedreigingen. Vat deze confrontatie- matrix samen en check of de conclusies in lijn liggen met de externe en interne analyses die in een eerder stadium zijn gemaakt. Check deze kansen en bedreigingen met de in hoofdstuk 6 gemaakte forecast voor de onderneming voor het lopende boekjaar en het komende boekjaar. confrontatiematrix Opdracht 7.1 SWOT-analyse ©2010[Schilstra]

65 Integrale bedrijfsanalyse©64 Opdracht 8.1 Conclusies trekken Trek op basis van de voorgaande opdrachten de belangrijkste conclusies en vat deze samen in een doorlopend verhaal. conclusies Wees gestructureerd, helder en duidelijk. Opdracht 8.1 Conclusies trekken Conclusies trekkenConclusies trekken ©2010[Schilstra]

66 Integrale bedrijfsanalyse©65 Opdracht 8.2 Professioneel beleggingsadvies Schrijf een professioneel beleggingsadvies voor deze onderneming. Ga dieper in op het aandeel en gebruik daarvoor de vele beleggingskengetallen. Ga ook in op de afweging risico/rendement. Betrek een beursgenoteerde concurrent in de vergelijking. Maak bij het advies onderscheid tussen de korte termijn (ultimo lopend boekjaar) en de wat langere termijn (ultimo komend boekjaar). Gebruik zowel de fundamentele als de technische analyse. Beargumenteer waarom je komt tot een BUY/HOLD/SELL advies. risico/rendement Ben je geïnteresseerd in opties? Bedenk dan een interessante optieconstructie op het aandeel. Opdracht 8.2 Professioneel beleggingsadvies

67 Integrale bedrijfsanalyse©66 Opdracht 8.3 Inleiding schrijven Schrijf de inleiding bij de integrale bedrijfsanalyse. Zorg er voor dat de inleiding de lezer aanzet tot het kennis nemen van de inhoud. De inleiding moet bovendien duidelijk structureren hoe het rapport is opgebouwd. Een derde functie van een inleiding is het informeren van een potentiële lezer. Kortom een goede inleiding motiveert, structureert en informeert. Opdracht 8.3 Inleiding schrijven ©2010[Schilstra]

68 Integrale bedrijfsanalyse©67 Opdracht 8.4 Samenvatting schrijven Schrijf een executive summary. Een samenvatting van het rapport in de Engelse taal die in een doorlopend verhaal de belangrijkste wetenswaardigheden – conclusies – nog eens op een creatieve wijze naar voren brengt. Opdracht 8.4 Samenvatting schrijven ©2010[Schilstra]

69 Integrale bedrijfsanalyse©68 Opdracht 8.5 Powerpointpresentatie maken Maak naar aanleiding van het rapport Integrale bedrijfsanalyse een creatieve presentatie met behulp van Powerpoint of Flash. Opdracht 8.5 Powerpointpresentatie ©2010[Schilstra]

70 Integrale bedrijfsanalyse©69 Opdracht 8.6 Internetsite maken Maak naar aanleiding van alle voorgaande opdrachten een informatie site over de onderneming voor op internet. Opdracht 8.6 Internetsite maken ©2010[Schilstra]

71 70 Toelichting op opdrachten ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©

72 71 Stakeholders Fast, right, cheap & easy Trust, unity, profit & growth customers Stakeholders Stakeholder’s behoeften (wensen en behoeften) Purpose, care, skills & pay Trust, unity, profit & growth Legal, fair, safe & true Return, reward, figures & faith Hands, hearts, minds & voices Fast, right, cheap & easy Rules, reason, clarity & advice Capital, credit, risk & support employees suppliers regulators & communities investors Stakeholder’s bijdrage (behoeften van de organisatie) ©2010[Schilstra]

73 Integrale bedrijfsanalyse©72 Stakeholders niveau van belang (stelling) laag Mate van macht hoog Opdracht: plaats de belangrijkste stakeholders in dit model hoog laag A minimale inspanning D key players C hou ze tevreden B hou ze op de hoogte ©2010[Schilstra]

74 Integrale bedrijfsanalyse©73 Voorbeeld visie, missie Voorbeeld visie, missie Visie, missie, waarden van Philips http://www.philips.nl/about/company/loc al/missionvisionvaluesstrategy/index.ht ml http://www.philips.nl/about/company/loc al/missionvisionvaluesstrategy/index.ht ml ©2010[Schilstra]

75 Integrale bedrijfsanalyse©74 Dupontchart ©2010[Schilstra]

76 Integrale bedrijfsanalyse©75 3.12 Portfolio analyse Portfolio analysePortfolio analyse

77 Integrale bedrijfsanalyse©76 3.13 Bedrijfstaklevenscyclus Bedrijfstaklevenscyclus ©2010[Schilstra]

78 Integrale bedrijfsanalyse©77 2.1 Afnemersmacht Afnemersmacht

79 Integrale bedrijfsanalyse©78 ©2010[Schilstra] 3.6 Omgevingsanalyse Omgevingsanalyse Sociaal-cultureel Financiële markten Demografie ConcurrentieArbeidsmarkten Economische factoren en herstructurering Overheidsinvloed (lobbying) De onderneming ToeleveranciersMilieuTechnologie Forecasting Financieel beleidArbeidsmarktbeleid Marketingbeleid Demografische, sociaal- culturele omgevingsfactoren R&D-beleidMilieubeleid Inkooppolitiek

80 Integrale bedrijfsanalyse©79 3.8 Beleggingskengetallen Beleggingskengetallen ©2010[Schilstra]

81 Integrale bedrijfsanalyse©80 3.10 Omzet- en winstanalyse Omzet- en winstanalyseOmzet- en winstanalyse

82 Integrale bedrijfsanalyse©81 4.4 Totaal risico Totaal risicoTotaal risico ©2010[Schilstra]

83 Integrale bedrijfsanalyse©82 4.4 Risicoprofiel Risicoprofiel ©2010[Schilstra]

84 Integrale bedrijfsanalyse©83 3.17 Cross over techniek Cross over techniekCross over techniek dead cross golden cross ©2010[Schilstra]

85 Integrale bedrijfsanalyse©84 3.14 Chart reading Chart readingChart reading

86 ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©85 3.4 Activiteit Activiteit

87 Integrale bedrijfsanalyse©86 ©2010[Schilstra] 3.4 Activiteit Activiteit

88 Integrale bedrijfsanalyse©87 3.5 Werknemerscijfers Werknemerscijfers Bron: Het Financieele Dagblad, februari 2001 ©2010[Schilstra]

89 Integrale bedrijfsanalyse©88 3.3 Rentabiliteit Rentabiliteit ©2010[Schilstra]

90 Integrale bedrijfsanalyse©89 4.2 Bedrijfsrisico Bedrijfsrisico Een hoge operationele hefboomfactor door hoge vaste kosten Bron: Het Financieele Dagblad mei 2006

91 ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©90 4.3 Financieel risico Financieel risicoFinancieel risico

92 Integrale bedrijfsanalyse©91 5.1 Groeimanagement Groeimanagement ©2010[Schilstra]

93 Integrale bedrijfsanalyse©92 5.1 Groeimanagement Groeimanagement ©2010[Schilstra]

94 Integrale bedrijfsanalyse©93 Original Equipment ManufacturersC o n s u m e r s HOLLOW COMPANY Main supplier Co-maker Co-designer SUPPLIERS Ik wil…. schoenen entertainment frisdrank condooms hamburger hotel kleding bier auto zorg hypotheek software JOBBERS Steeds verdergaande samenwerking en outsourcing ©2010[Schilstra]

95 Integrale bedrijfsanalyse©94 ©2010[Schilstra] 5.1 Groeiroutes Groeiroutes toegepaste groeiroutes Tabel 5.3 Groeiroutes van de organisatie AutonoomSamenwerkingOvernemen Marktpenetratie Route 1.1Route 2.1Route 3.1 Marktontwikkeling Route 1.2Route 2.2Route 3.2 Productontwikkeling Route 1.3Route 2.3Route 3.3 Diversificatie Route 1.4Route 2.4Route 3.4 Verticale integratie Route 1.5Route 2.5Route 3.5

96 95 Integrale bedrijfsanalyse©©2010[Schilstra] 1. Doelstellingen organisatie 6.1 Masterbudget Masterbudget 12. Balans (solvabiliteit) 10. Verwachte financiële situatie 8. Personeelsplan 5. Productieplan 2. VerkoopplanVerkoopplan 4. Voorraadplan 3. Investeringsplan 6. Productiecapaci- teitsplan 9. Doorbelasting overheadkosten 7. Inkoopplan 13. V & W-rekening (rentabiliteit) 11. Liquiditeitsbegroting (liquiditeit) Operationeel Financieel

97 ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©96 6.1 Forecasting Forecasting

98 ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©97 7.1 SWOT-analyse SWOT-analyse

99 Integrale bedrijfsanalyse©98 Discussie: Is deze “lemniscaatbeweging” voldoende in beeld bij de organisatie? Naar binnen vertalen Naar buiten kijken interne oriëntatie externe oriëntatie 8.1 Conclusie Conclusie ©2010[Schilstra]

100 Integrale bedrijfsanalyse©99 8.2 Beleggersadvies Beleggersadvies ? ? ©2010[Schilstra]

101 Integrale bedrijfsanalyse©100 3.1 Solvabiliteit Solvabiliteit

102 ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©101 Competenties Bekwaamheden Luisteren Participeren Communiceren Analyseren Argumenteren Redeneren Rekenen Rapporteren Adviseren Vaardigheden/Attitude Mens- en resultaatgericht Dynamisch en flexibel Enthousiast / gedreven Communicatief vaardig Opzetten/beheren van financiële systemen Gevoel voor belangrijke gebeurtenissen Omgevingsbewustheid

103 Integrale bedrijfsanalyse©102 Literatuur ©2010[Schilstra]

104 Integrale bedrijfsanalyse©103 Literatuur H1 Profiel Literatuur H1 Profiel Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Inleiding. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Alblas, G. en Wijsman, E. (2009). Gedrag in organisaties. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Jägers, H.P.M., Jansen, W., Coun, M. en Man, H. de (1998). De structuur van De organisatie (2). Utrecht/Heerlen, Lemma/OU. Frambach, R. en Nijssen, E. (2009). Marketingstrategie. Houten, EPN. Johnson, G. & Scholes, K. & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice Hall. De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese. Weggeman, M. (2008). Leidinggeven aan professionals. Deventer, Kluwer. Keuning, E. en Eppink, D.J. (2008) Management en Organisatie, Groningen, Stenfert Kroese Cameron, K.S. & Quinn,R.E. (2004). Onderzoeken en veranderen van organisatie- Cultuur, Den Haag, Academic Service.

105 ©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse©104 Literatuur H2 Branche analyse Literatuur H2 Branche analyse Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: De financiële omgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Porter, M. (1991). Concurrentievoordeel. Amsterdam/Antwerpen, Veen. Porter, M. (1987).Concurrentiestrategie Amsterdam, Sijthof. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2005) Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2005) Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese. Matthijssens, P. Vandenbempt, K en Martens, R. (1998). Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer. Nederlof, H.P. (red),(1997). Markttheorie, Utrecht/Heerlen, Lemma/OU. Douma, S. (2007).Ondernemingsstrategie. Deventer, Kluwer. Frambach, R. en Nijssen, E. (2009) Marketingstrategie. Houten, EPN. Treacy, M en Wiersema, F. (2007). De discipline van Marktleiders. Deventer, Scriptum.

106 Integrale bedrijfsanalyse©105 Literatuur H3 Fundamentele analyse Literatuur H3 Fundamentele analyse Heezen, A.W.W. (2010). Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Inleiding. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Beslissingen en planning. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Vecht, J.M., Wel, F. van der, en Slot, R. Zicht op cijfers. Leiden, Stenfert Kroese. Boer, P. de, Koetzier, W. en Brouwers, M.P. (2008). Basisboek bedrijfseconomie. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Verhage, B. (2009). Grondslagen van de marketing. Groningen, Stenfert Kroese. ©2010[Schilstra]

107 Integrale bedrijfsanalyse©106 Literatuur H3 Bedrijfstaklevenscyclus Literatuur H3 Bedrijfstaklevenscyclus De Jong, H.W. (1989). Dynamische markttheorie. Leiden, Stenfert Kroese. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2005). Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. ©2010[Schilstra]

108 Integrale bedrijfsanalyse©107 Literatuur H3 Technische analyse Literatuur H3 Technische analyse Ammeraal, T. en Heezen, A.W.W. (2010). De financiële functie: Beleggingen. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Geels, H.J. (2001). Beleggen met Technische Analyse. Groningen, Wolters-Noordhoff. Ahrens, M.M. en Theeuwes, S. (1993). Technische Analyse in Theorie en Praktijk. Maastricht. ©2010[Schilstra]

109 Integrale bedrijfsanalyse©108 Literatuur H4 Risicomanagement Literatuur H4 Risicomanagement Ammeraal, T. en Heezen, A.W.W. (2010). De financiële functie: Risicobeheer. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: Vermogensmarkt en ondernemingswaarde. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Duffhues, P.J.W. (2006). Ondernemingsfinanciering en vermogensmarkten. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Dorsman, A.B. en Hilst, J. van der, (2006). Vlottend financieel management. Analyse en planning. Deventer, Kluwer. Buijs, A. (2008). Statistiek om mee te werken. Houten, EPN. Collier P.M., Berry A.J. en Burkse, G.T. (2007). Risk and Management Accounting, Amsterdam, Elsevier. Woods, M., Kajüter, P. en Linsley, P. (2007). International Risk Management, Amsterdam, Elsevier. ©2010[Schilstra]

110 Integrale bedrijfsanalyse©109 Literatuur H5 Groeimanagement Literatuur H5 Groeimanagement Verhage, B. en Cunningham, W.H. (2009). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff uitgevers. Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy, McGraw-Hill. Johnson, G. & Scholes, K., Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice Hall. Duijn, J.J. van, Kat, H.M. en Langendijk, H.P.A.J. (1992) Fusies en overnames. Schoonhoven, Academic Service. Eppink, D.J. en Bossink, B.A.G. (2004). Strategie in drie, Amsterdam, Prentice Hall Aken, J.E. van (2004). Strategievorming en organisatiestructurering. Harvard Business Review. (2001). Thema Harvard Business Review over Groeistrategieën. Veldman (red.) (2008). Strategie en Management. Groningen, Noordhoff Uitgevers ©2010[Schilstra]

111 Integrale bedrijfsanalyse©110 Literatuur H6 Forecasting Literatuur H6 Forecasting Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: De financiële omgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Heezen, A.W.W. en Ammeraal, T. (2010). De financiële functie: beslissingen en planning. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Verhage, B. (2004). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Boer, P. de, Koetzier, W.en Brouwers, M.P. (2008) Basisboek bedrijfseconomie. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Atkinson, A.A., Kaplan, R.S. en Young, S.M.S. (2006). Management Accouting. Pearson Education. ©2010[Schilstra]

112 Integrale bedrijfsanalyse©111 Literatuur H7 SWOT-analyse Literatuur H7 SWOT-analyse Frambach, R. en Nijssen, E. (2009). Marketingstrategie. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Matthijssens, P. en Martens, R. (1998). Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer. Verhage, B. (2009). Grondslagen van de marketing. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Johnson, G. & Scholes, K., Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London, Prentice-Hall. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2005). Meso-economie en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Marijs, A.J. en Hulleman, W. (2007). Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Santema, S., Rijt, J. van der (2002). Marketingplanning, Deventer, Kluwer ©2010[Schilstra]

113 Integrale bedrijfsanalyse©112 Literatuur H8 Conclusies Literatuur H8 Conclusies Hogeweg, R., (2008). Een goed rapport. Aanwijzingen voor de uiterlijke verzorging van rapporten, scripties en verslagen. Zutphen, Thieme. Hoogland, W. en Dik, R.J. (2010). Rapport over rapporteren. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Ommen, H. van, Kuppenveld, P.R.F. en Frijlink, H. (2009). Professionele bedrijfscommunicatie. Groningen, Noordhoff Uitgevers. ©2010[Schilstra]

114 Integrale bedrijfsanalyse© ©2010[Schilstra] 113 Links Algemeen www.aex.nl www.iex.nl www.fd.nl www.dft.nl www.pica.nl www.cpb.nl www.cbs.nl www.eurobench.com Technische analyse www.behr.nl www.debeurs.nl www.ta.nl www.beursemissies.nl www.ste.nl www.bcivestments.net/ta-fonds www.investorhome.com Overige www.beurstip.nl www.quotes.nl www.investtech.com www.tostrams.nl www.stockpoint.com www.bigcharts.com www.stockselector.com www.yahoo.com www.fortune.com www.forbes.com www.wsj.com www.dnb.nl www.ecb.de www.bank-info.nl

115 Integrale bedrijfsanalyse©114 Analyseren Analyseert een situatie in een organisatie Signaleert en herkent een probleem Analyseert redelijk ingewikkelde vraagstukken vanuit een financiële optiek, en kan op een heldere en realistische wijze, van verschillende niveau’s, daarin adviseren Onderzoekt het probleem en verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken Voert een SWOT-analyse uit ©2010[Schilstra]

116 Integrale bedrijfsanalyse©115 Omgevingsbewustheid Signaleert ontwikkelingen Vormt zich een beeld van de organisatie in de omgeving: ziet kansen en bedreigingen Beoordeelt externe issues op belang organisatie Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied Kent de sterkten en zwakten van de organisatie: kwantitatief en kwalitatief Ontwikkelt een antennefunctie voor activiteiten in en buiten de organisatie ©2010[Schilstra]

117 Integrale bedrijfsanalyse©116 Communiceren Communiceert intern Presenteert ideeën en feiten en maakt hierbij gebruik van diverse middelen Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift Schrijft onderzoeksverslagen en rapporten Brengt op het juiste moment, met de juiste middelen, de juiste boodschap naar buiten Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet ©2010[Schilstra]

118 Integrale bedrijfsanalyse© 117 Communicatiefvermogen Communiceert ontwikkelingen binnen de organisatie naar de omgeving Is continu alert op interne ontwikkelingen en op wensen en behoeften uit de omgeving inzake informatie Brengt op het juiste moment, met de juiste middelen, de juiste boodschap naar buiten. Presenteert zich zoals de organisatie bij het uitvoeren van centrale activiteiten gezien wil worden door de buitenwereld

119 118 Argumenteren Leeft zich optimaal in de noodzakelijke bedrijfsvoering in en kan daardoor in een helder betoog de essentie weergeven van de ‘sein’-situatie en de ‘soll’-situatie Stelt logisch en methodisch vast waar de bedrijfsvoering kan worden verbeterd en bepaalt evenzo de oorzaak van het achterblijven ervan Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen ten behoeve van de analyse van de bedrijfsvoering Legt uit waarom onder feitelijke omstandigheden een ideaal lijkend plan toch niet realistisch en haalbaar is ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse©

120 119 Adviseren Kan verschillende belangen en afwegingen analyseren, verwoorden en beargumenteren Weegt in een gegeven situatie belangen en standpunten tegen elkaar af en zet deze om naar een individueel of gezamenlijk advies Kan consequenties verwoorden en beargumenteren, past juiste adviesmethodiek toe bij problemen Blijft rustig onder kritiek, houdt alternatieven open, kan afstand nemen/houden Legt uit waarom onder feitelijke omstandigheden een ideaal lijkend plan toch niet realistisch en haalbaar is ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse©

121 ©2010[Schilstra] 120 Gebruiksaanwijzing Welkom bij deze presentatie van De financiële functie: Integrale bedrijfsanalyse. De presentatie geeft een uitgebreid beeld van de opbouw van het boek, de opdrachten en de voorbeelden daarbij. Door op de linkermuisknop te drukken gaat u naar het volgende item. De hyperlink in de titel brengt u een stap terug in de presentatie. Onderstreepte begrippen brengen u naar de betreffende onderwerpen. De volgende figuren worden gebruikt: geeft literatuurverwijzingen terug naar het hoofdmenu klik hier link naar website

122 ©2010[Schilstra]Integrale bedrijfsanalyse© 121 Leveranciers van -grondstoffen -hulpstoffen -componenten -kapitaalgoederen -knowhow Leveranciers van -grondstoffen -hulpstoffen -componenten -kapitaalgoederen -knowhow Bedrijf Distributiekanalen Consumenten Vakbonden Andere personen of organisaties Vermogens- verschaffers Potentiële concurrenten Concurrenten Leveranciers van substituut-producten Specifieke taakomgeving Specifieke taakomgeving


Download ppt "©2010[Schilstra] Integrale bedrijfsanalyse© 1 gebruiksaanwijzing ISBN 978-90-01-78434-8."

Verwante presentaties


Ads door Google