De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 juni 2013 Actieprogramma problematische jeugdgroepen Lokaliseren Multi-Problem, Is dit mogelijk met bestaande gegevens ? Debbie Bruijn Ino Kalker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 juni 2013 Actieprogramma problematische jeugdgroepen Lokaliseren Multi-Problem, Is dit mogelijk met bestaande gegevens ? Debbie Bruijn Ino Kalker."— Transcript van de presentatie:

1 20 juni 2013 Actieprogramma problematische jeugdgroepen Lokaliseren Multi-Problem, Is dit mogelijk met bestaande gegevens ? Debbie Bruijn Ino Kalker

2 Actieprogramma problematische jeugdgroepen | 12 januari 2012 2 Jeugdgroepen versus Multi-Problem *openbare orde problemen zijn resultaten van hetgeen achter de voordeur ontstaat *interventies kiezen nav afgepelde probleem gezinsniveau *veel informatie beschikbaar bij gemeenten *weinig koppelingen en analyses *daardoor weinig tot geen (juiste) koppelingen met informatie vanuit partnerorganisaties *is het mogelijk indicatoren vast te stellen die leiden tot.. *is preventieve herkenning dan mogelijk ? *Uitdaging: zoeken naar indicatoren (triggers) om op basis van beschikbare info vroegtijdig te signaleren en dus interveniëren

3 Actieprogramma problematische jeugdgroepen | 12 januari 2012 3 Welke info hebben gemeenten beschikbaar ? *Sociale zaken *Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) *Leerplicht *Gemeentelijke Kredietbank *Centrum Jeugd en Gezin *Gemeentelijke Nazorg Ex-gedetineerden En dit allemaal op adresniveau ! Dus achter de voordeur !

4 Actieprogramma problematische jeugdgroepen | 12 januari 2012 4 Wat is nu Multi-Problem ? Hoeveel hits moet een adres hebben om te spreken over Multi- Problem ? Wellicht het tegelijk voorkomen van een adres in de 6 geselecteerde gemeentelijke bestanden ?

5 Actieprogramma problematische jeugdgroepen | 12 januari 2012 5 Mogelijke combinaties Per adres met min 3 hits Soza - WMO - GKB SoZa - WMO - leerplicht SoZa - WMO - GKB Soza - WMO - CJG WMO - CJG - Leerplicht Zoektocht met afdeling analyse naar de “triggers” die kunnen leiden tot vroegtijdige indicatie van mogelijke Multi-Problem

6 Actieprogramma problematische jeugdgroepen | 12 januari 2012 6 Tijd om intern te koppelen aan extern *Jeugdgroepen > onderzoek > gezinssituatie blijkt risicofactor éénoudergezinnen lijken meermaals te leiden tot sociale problematiek *Koppelen aan BVH Nationale Politie (adres niveau) *Koppelen aan OGGZ (gemeente is voorzitter, convenant via de veiligheidshuizen) *Koppelen aan woningbouwcorporaties (achterstallige huurbetaling, overlastgevende huurders etc.)

7 Actieprogramma problematische jeugdgroepen | 12 januari 2012 7 BVH Nationale Politie *we selecteerden alleen de sociale incidentcodes *Wegens privacy geen koppeling met totale bestand, we kijken immers op adresniveau omdat we aan het onderzoeken zijn of de mogelijkheid er is dat……. *Alleen koppelen in BVH van een beperkt aantal adressen *nu > verdiepingsslag > analyse…..waarom……..

8 Actieprogramma problematische jeugdgroepen | 12 januari 2012 8 Verdiepingsslag / Analyse *bij politiehit kijken per “infobak” waarom men in deze bak zit *Zelfde exersitie vanuit de reeds gemeentelijk bekende MP- gezinnen (dus terug redeneren) *op deze manier bekijken of we de triggers/indicatoren kunnen ontdekken die kunnen leiden tot vroegtijdig signaleren/interveniëren achter de voordeur *Triggers ontdekken mbt jeugdgroepen / huiselijk geweld etc *doorontwikkelen tool in breder perspectief

9 Actieprogramma problematische jeugdgroepen | 12 januari 2012 9 Resumé *info is bij alle gemeenten aanwezig *kaartensysteem is bij alle gemeenten aanwezig *koppelen van gegevens is noodzakelijk o.a. voor sturing op veiligheid *breed bruikbaar oppakken > veranderproces, anders kijken naar de info die je bezit ipv alleen voor je “core-bussiness””


Download ppt "20 juni 2013 Actieprogramma problematische jeugdgroepen Lokaliseren Multi-Problem, Is dit mogelijk met bestaande gegevens ? Debbie Bruijn Ino Kalker."

Verwante presentaties


Ads door Google