De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zoekend evenwicht bij vermoedens Ouderenmisbehandeling Kris Stas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zoekend evenwicht bij vermoedens Ouderenmisbehandeling Kris Stas."— Transcript van de presentatie:

1 Zoekend evenwicht bij vermoedens Ouderenmisbehandeling Kris Stas

2 Pasklare antwoorden? Reflecties Overwegingen Pleidooi voor professionele ‘morele’ moed

3 Debat over misbehandeling Maatschappelijke context Plaats van hulpverlening, welzijnswerk onder druk Discours over sociaal werk

4 Beroepsgeheim Onder druk Aansprakelijkheidsdiscours “Door mijn schuld, door mijn schuld” Handelingsverlamming vermijden

5 Wat hebben we te doen? We zijn ‘in-volved’ Relatie aangaan Volwaardig mens als je betrokken bent (Hessel) Essentie van vak als hulpverlener of dienstverlener

6 Welzijnswerk of dienstverlening Bewustzijn van onze doelstelling Opdracht ? Mandaat?

7 Opdracht Bepaalt de bril waarmee we naar vermoedens ouderenmisbehandeling kijken Zal je handelen mee sturen

8 Opmaak van kaders als richtsnoer Met oog voor unieke Met oog voor specifieke elementen Wring de casus niet in het kader

9 Casus Maria Wat wil Maria? Wat wil haar man? Wat weten we? Wat vermoeden we?

10 Graden van verontrusting Inschatting maken Wat probeerde men reeds? Welke krachten/hulpbronnen mobiliseren?

11 Volle verantwoordelijkheid Overpakken Spiegelen

12 Hoe doe ik recht aan ieders belangen in deze situatie? Specifieke casus Vraagt specifiek antwoord

13 Evenwichtsoefening Verantwoordelijkheid oppakken Verantwoordelijkheid laten

14 Spanningsveld Individuele belang (en vrijheid) Algemeen belang afweging

15 Wikken en wegen ‘Met wikken en wegen wordt veel tijd verscheten, maar wie het niet en doet, Komt in de petoet’ Weloverwogen beslissingen nemen

16 De relatie cliënt centraal Dialoog als uitgangsprincipe Geef woorden aan verontrusting en vermoeden Spreek met en niet over (tenzij anoniem consult)

17 De werker in het vizier Wat doet dit met jou? Wie ondersteunt jou? Waar zit je vrees?

18 Deugden (Becker en Van Tongeren) Moed : vrees overwinnen negatieve reactie Verstandigheid : hoe en wanneer iemand aanspreken?

19 Werken met grenzen Durf om eventueel confrontatie aan te gaan Waarom? Omdat je cliënt(systeem) ertoe doet!!!!!!

20 Vanuit je gezag als professional Is tegensprekelijke macht (Verbruggen en collega’s) De tegenstellingen evenwaardig op tafel

21 Gezag “Het gaat niet over hebben Hooguit over krijgen Niet over vasthouden Maar over loslaten en lang kijken” (H. De Coninck)

22 Ingrijpen “Sociaal werk grijpt in het leven van mensen in vanuit zorg” (Verbruggen ea, Alert) Geen indek reflex Maar zorg om kwaliteit van zorg

23 Hulpverlener of dienstverlener In eer En geweten (morele component)

24 Voortdurend zoeken Inhoudsniveau Betrekkingsniveau (systeemtheorie) Zit ik op het goede spoor? Voortdurend bijsturen

25 Zoeken Bedoeling en effectniveau (zowel cliënten als hulpverleners) Timing in het hulpverleningsproces

26 Belang van beroepsgeheim Afwegen Transparante uitgangshouding Vergroot de betrouwbaarheid Bijdrage aan herstel van vertrouwen

27 Beroepsgeheim Kern van het vak (Verbruggen ea, alert) Hele verantwoordelijkheid (Vlastrov) Nodigt uit tot spreken aan cliëntzijde

28 Verontrusting vraagt hulpverlener in kracht Onderken angst en twijfel Angst belemmert helder denken Angst is slechte raadgever Vraagt om ondersteuning organisatie

29 Centrale vraag Wat maakt mij beter geplaatst dan de cli ë nt Om info aan te leveren over die cli ë nt aan derden?

30 Morele component van ons vak Ons beroep ‘goed’ doen Niet enkel regelgeving Methodieken, technieken Ook moreel verantwoord handelen

31 Moreel dilemma of vraagstuk Wanneer je aan het welzijn, de belangen van mensen raakt Geen eenduidig antwoord

32 Moreel dilemma ‘Goed’ versus ‘goed’ dilemma Meerdere valabele alternatieven Kwestie van verantwoorde keuze te maken

33 Welzijnswerk en dilemma ’ s Zorgvuldige afweging Argumenten Navolgbaarheid of uitlegbaarheid Standvastigheid

34 Dilemma afweging Doel: Welzijn maximaliseren Morele kosten of schade zo klein mogelijk

35 Verantwoord handelen Vraagt om reflectie Collegiaal beraad Consult (anoniem)

36 Voorbeelden “Zijn de handkarren van het oordeel” (Kant) Casus Maria

37 Stappenplan: stap 1 Vraag formuleren Actiegerichte vraag Behoor IK te doen Of behoor IK te laten Vraagt tijd en overweging Scherpe vraag

38 Werkvraag Verduidelijkende vragen Opschorting van het oordeel!!!!

39 Belanghebbenden in kaart Concretiseer Stap 2

40 Stap 3 regels, voorschriften, codes etc Later ingevoegd Ondersteunt opzoeken Toetssteen Richtsnoer Concretiseer

41 Juridische bescherming Wilsonbekwame mensen Handvat om mee te nemen in afweging

42 Stap 4 Argumenten Pro Contra Zorgvuldigheid Hou rekening met alle belanghebbenden

43 Stap 5 Conclusie Doorslaggevend argument voor aanbrenger? Geen optelsom!

44 Stap 6 Doe ik het ook? Realistisch? Durf, kan, wil ik uitvoeren? Vraag anders formuleren? Verplaatsingsbeginsel: andere tafel

45 Oefening creëert meesterschap Casusgericht werken Vergroot betrokkenheid deelnemers

46 Mores prudentie Op teamniveau Op organisatieniveau Uitgangspunten distilleren Die morele oordeelsvorming steunen

47 Beleid rond verantwoord handelen Regelgeving ( beroepsgeheim, schuldig verzuim etc) (gedrags)Codes Procedures (integriteit) Beleid op organisatieniveau

48 Casus Maria Wegkijken is moreel niet verantwoord Hoe uitleggen dat we totaal niets deden en afwachtten? Hoe gepast en respectvol zorg verlenen?

49 literatuurtips Stas,K., Verbruggen,A., Vlaeminck,H., (2013), Ethische knopen door/hakken in het sociaal werk, Academia Press,Gent Hubeau,B., Roose,R., e.a.(2013), Omgaan met beroepsgeheim, Cahier Welzijnsgids, Kluwer, Mechelen De Bree,M., Veening,E.,(2012), handleiding Moreel beraad, praktische gids voor zorgprofessionals, Van Gorcum, Assen


Download ppt "Zoekend evenwicht bij vermoedens Ouderenmisbehandeling Kris Stas."

Verwante presentaties


Ads door Google