De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling ATB-netwerk. Doelgroep Door: Karen Cumps.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling ATB-netwerk. Doelgroep Door: Karen Cumps."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling ATB-netwerk

2 Doelgroep Door: Karen Cumps

3 (arbeids)handicap Arbeidshandicap Handicap volgens het Vlaams Fonds = elke langdurige en ernstige beperking van kansen tot sociale integratie doordat de mentale, psychische, lichamelijke of zintuigelijke mogelijkheden aangetast zijn.

4 Eerste indruk onverzorgd uiterlijk (vb geurtje, hondenhaar…) ruikt naar alcohol draagt sloffen moeite om papieren in te vullen antwoordt niet op de vraag maar blijft ‘ratelen’ maakt geen oogcontact infantiel gedrag komt elke dag melden dat hij vandaag niet kan werken …

5 Praktijkvoorbeelden Lizette 55 jaar logistiek assistente in een rusthuis geen diploma trager tempo eenvoudige routinetaken ongepaste opmerkingen naar de bewoners

6 Mentale beperkingen Voorbeelden: moeilijkheden met lezen, rekenen of schrijven, BLO of BuSO gevolgd, moeilijk dingen begrijpen… trager werken, herhaling nodig, weinig doorzettingsvermogen, niet zelfstandig kunnen werken, beperkte sociale vaardigheden, mondelinge instructies met voorbeeld…

7 Praktijkvoorbeeld Albert bouwvakker arbeidsongeval geen fysiek belastend werk herscholing

8 Fysieke beperkingen rugproblemen: geen gewichten heffen, niet lang zitten of recht staan, nood aan pauzes epilepsie: niet met machines werken, niet op hoogtes werken diabetes: tijd voor inspuitingen, regelmatige werkuren

9 Praktijkvoorbeeld Jeffrey 25 jaar afgestudeerd als industrieel ingenieur vindt geen job screening

10 Psychische beperkingen Voorbeelden: depressie, angsten, verslavingsproblemen, autisme… zeer stressgevoelig, nood aan structuur, nood aan begeleiding, regelmatige pauzes…

11 Praktijkvoorbeeld Melissa diploma elektromechanica (TSO) verkoopster takenpakket aangepast sociaal ongeremd gedrag concentratiemoeilijkheden

12 Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) wordt veroorzaakt door verschillende factoren (schudding, trauma) structuur nodig, ongepast gedrag op sociaal vlak, nood aan pauzes, vlug afgeleid

13 Zintuiglijke beperkingen Visuele beperkingen Auditieve problemen Stem- en spraakstoornis

14 ArbeidsTrajectBegeleiding voor personen met een arbeidshandicap DOOR: Kathleen Timmermans

15 Verloop Voorstelling Doelgroep ATB Historiek ATB Opdracht ATB Visie, Missie en Waarden Werking ATB ATB – Netwerk Sensibiliseren

16 Doelgroep ATB Personen met Vlaams Fonds erkenning Personen die BUSO gevolgd hebben Personen met een vermoeden van handicap Personen met een beperkte en zeer beperkte geschiktheid op de arbeidsmarkt Kandidaten arbeidszorg in Sociale Werkplaats Werkenden met een vraag naar Loopbaandienstverlening

17 Historiek ATB 1996: Experimentele fase in 2 regio’s 1999: ATB Vlaams Brabant / Brussel = 1dienst 2001: Inbedding in Lokale Werk Winkels Uitbreiding doelgroep (arbeidshandicap) 2002: Uitbreiding doelgroep (arbeidszorg) 2004: Specifieke doelgroepen krijgen extra aandacht. 2005: Loopbaandienstverlening

18

19 Driedubbele opdracht Begeleiding naar betaald werk of een zinvol alternatief. Samenwerking binnen ATB – netwerk. Informeren van werkgevers.

20 Visie ATB Vlaams Brabant / Brussel is een onafhankelijke trajectbegeleidingsdienst. ATB tracht een innoverende rol te spelen in de gespecialiseerde begeleiding van personen met een arbeidshandicap gedomicilieerd in in de regio Vlaams Brabant / Brussel naar een Optimale socio-professionele integratie.

21 Missie Laagdrempelig Ruim netwerk Respect voor de eigenheid Respect voor wensen en mogelijkheden Flexibiliteit Engagement en betrokkenheid Signaleren van problemen Aanspreekpunt

22 Waarden Privacy van de gebruiker Wensen van de gebruiker Maatschappelijke en professionele integratie Inbreng van de gebruiker Keuzevrijheid van de gebruiker Maatwerkgedachte Objectieve informatie

23 ATB - Werking STAP 1: AanmeldingAanmelding STAP 2: Kennismaking / IntakeKennismaking / Intake STAP 3: ScreeningScreening STAP 4: OriënteringOriëntering STAP 5: VooropleidingVooropleiding STAP 6: Opleiding / StageOpleiding / Stage STAP 7: SollicitatiebegeleidingSollicitatiebegeleiding STAP 8: Ondersteuning / TewerkstellingOndersteuning / Tewerkstelling STAP 9: NazorgNazorg

24 Aanmelding Mondeling Schriftelijk Telefonisch Het secretariaat of de trajectbegeleider van de regio neemt contact op om een eerste afspraak te maken

25 Kennismaking / Intake Informatie over de ATB dienstverlening Informatie over het VF Bevraging i.f.v. een intakeverslag Verwerking info in intakeverslag Informatie over de ATB overeenkomst Registratie van gegevens Vragen en wensen naar werk Info over studieverleden Info over werkverleden Info over gezinssituatie Info over statuut Info over mogelijkheden en beperkingen Info over mobiliteit ATBCLIENT

26 Screening Informatie opvragen Doorverwijzing naar CGVB Evaluatie bijkomende screening Extra informatie Deelname screening CGVB (ind. / groep) Eigen inbreng bij evaluatie Zicht krijgen op eigen capaciteiten ATBCLIENT

27 Oriëntering Doorverwijzing naar CBO Evaluatie Planning verder traject Deelname aan oriëntering Eigen inbreng bij evaluatie Beroepskeuze maken ATBCLIENT

28 Vooropleiding Doorverwijzing naar CBO Opstellen trajectplan Evaluatie Bijsturing bij eventuele problemen Verdere trajectbepaling Deelname vooropleiding Eigen inbreng bij evaluatie Arbeidsvaardigheden / - attitudes aanleren en/ of bijschaven Vooropleiding PC of Frans of … ATBCLIENT

29 Opleiding en Stage Doorverwijzing naar CBO Trajectplan opstellen Evaluatie opleiding Bijsturing bij eventuele problemen Verdere trajectstappen bekijken Aangeven hoeveel je wil leren Bepalen welke uren/dagen je komt Deelname opleiding (individueel of in groep) Eigen inbreng tijdens evaluatie ATBCLIENT

30 Sollicitatiebegeleiding Doorverwijzen naar CBO Vlaams Fonds uitleggen aan werkgever Indien mogelijk vacatures doorgeven Vacatures meebrengen Brieven en cv’s versturen Sollicitatiegesprekken voeren Gegevens van Trajectbegeleider doorgeven aan werkgever ATBCLIENT

31 Ondersteuning / Tewerkstelling Ondersteuning van Werknemer en Werkgever bij tewerkstelling: Tewerkstellingsbevorderende maatregelen ATB – Netwerk en dienstverlening Vlaams Fondsformaliteiten Aanpassing arbeidspost …

32 Nazorg Opvolging na tewerkstelling door ATB en/of CBO Raad bij problemen, opmerkingen en vragen werknemer en / of werkgever.

33 Dossiervorming ATB houdt twee verschillende dossiers bij :  Papieren dossier  Elektronisch dossier Deze kunnen steeds samen met de Trajectbegeleider geraadpleegd worden

34 ATB - NETWERK Centrum GespecialiseerdeVoorlichting Beroepskeuze Centrum Beroeps Opleiding ECHO VDAB Beschermde Werkplaats & Sociale Werkplaats De Werklijn Derden

35 Informeren en sensibiliseren van werkgevers Actieplan werkgevers PLUG Verwachting

36 CONTACTEREN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: ATB – VLAAMS BRABANT/BRUSSEL KAPUCIJNENVOER 10 3000 LEUVEN TEL: 016/20.15.99 - FAX: 016/22.10.18 info@atb-brabant.be www.atb-brabant.be

37 Consultatiebureau voor Arbeid en Zorg (CGVB) Door: Liesbeth Vermeire

38 Voorstelling erkend als Multidisciplinair Team (MDT) erkend als Centrum voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB) streven naar maximale professionele en sociale integratie bijdragen tot een tewerkstelling in: - het normaal economisch circuit (NEC) - een beschutte werkplaats (BW) - een aangepaste dagbesteding

39 Doelstellingen detectie van (arbeids)handicap multidiscipliniare diagnosestelling van arbeidsmogelijkheden en beperkingen oriëntering naar de opleidings- en arbeidsmarkt methodiekontwikkeling factoren (schudding, trauma)

40 Doel van de startersweek advies geven omtrent de oriëntatie op de arbeidsmarkt zelfinzicht bevorderen zicht krijgen op arbeidsvaardigheden (adhv CP = capaciteitenprofiel) - mentaal-cognitieve aspecten - elementaire lichamelijke aspecten - beroepsvaardigheden - arbeidsattitudes - sociale vaardigheden - psychische draagkracht

41 Methodiek assessment = gedragsgericht observeren en bevragen van arbeidsvaardigheden adhv opdrachten waarbij verschillende factoren gemanipuleerd worden om te zien hoe bepalend de situatie is voor het gedrag vb.: in groep – individueel gestructureerd – ongestructureerd met tijdsdruk – zonder tijdsdruk schriftelijke instructies – mondelinge instructies

42 Vaardigheden zelfstandigheid sociale vaardigheden doorzettingsvermogen ordelijkheid werkorganisatie nauwkeurigheid motivatie stressbestendigheid …

43 Kookactiviteit overleg over maaltijd, samen winkelen, samen koken, gezamenlijk eten, afwassen vaardigheden: samenwerken, veiligheid, werkorganisatie, zelfstandigheid, ordelijkheid, hygiëne…

44 Capaciteitenprofiel capaciteitenprofiel = een samenvatting van iemands sterktes en zwaktes effect: - kansen vergroten op een haalbare en blijvende tewerkstelling - bepalen of er sprake is van een handicap - cliënten opnieuw activeren - samen met de cliënt en met ATB wordt de volgende stap naar werk bepaald

45 Mogelijke aanpassingen ifv plug nieuwe opdrachten aandacht voor andere vaardigheden andere diensten bezoeken andere verslaggeving

46 Contact: Kapucijnenvoer 10 3000 Leuven 016/20.18.54 cbleuven@skynet.be

47 Beroepsopleidingscentrum voor personen met een (arbeids)handicap Door:Karolien Stockx Sofie Drieskens

48 TIME OUT voor een QUIZ slechts 1 vraag: wees eerlijk en oprecht! Welke van de volgende personen heeft volgens jou een (arbeids)handicap?

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Mensen met een (arbeids-)handicap: een zeer brede en diverse groep…

66 Cebob De Link begeleidt volwassenen met een arbeidshandicap naar duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

67 WIE? Wij zijn er voor mensen met arbeidsbeperkingen:  Personen met fysieke beperkingen (CVS, epilepsie, rugproblemen, diabetes, …)  Personen met mentale beperkingen (BuSO, leerproblemen, traag werken, …)  Personen met psychische beperkingen (depressie, angsten, gedragsproblemen, verslaving, …)  Personen met zintuiglijke beperkingen (slechtziend, slechthorend, …)  Personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH)

68 HOE?  Aanmelding via ATB  Dossier toegewezen aan jobcoach afhankelijk van project afhankelijk van plaats bij jobcoach  Intakefase: kennismaking vraag en aanbod afstemmen administratie

69  Start traject: –Opties:  oriëntatie  interne opleiding  externe stage  sollicitatiebegeleiding  vacaturegerichte stage  bemiddeling met werkgevers  nazorg na tewerkstelling

70 Knelpunten bij het vinden van werk:  sollicitatieprocedure schriftelijke proef mondelinge proef psychologische testen  EERSTE INDRUK…  flexibiliteit naar jobinhoud

71 Onze troeven:  proces tijdens op- en begeleiding (vóór tewerkstelling) gesprekken met cliënt en relevante derden evaluatiemomenten algemene vorming op maat van de cliënt werken aan realistisch zelfbeeld  stage win-win, in belang van beide partijen  bemiddeling bij tewerkstelling tewerkstellingsbevorderende maatregelen (*)

72 Tewerkstellingsbevorderende maatregelen (TBM): Voor personen met een erkenning van het Vlaams Fonds Voor werkgevers maar niet voor openbare instellingen  CAO26: 5-50% loonsubsidie op de totale loonkost, berekend op basis van brutoloon dat de WG vooropstelt.  VIP (Vlaamse Inschakelingspremie): 30% subsidie op referteloon (= minimum regelingsloon Paritair Comité) vermeerderd met RSZ

73 Voor langdurig werkzoekenden Voor werkgevers uit de privé- en openbare sector  Activa: (afhankelijk van de leeftijd en periode van inschrijving bij de VDAB als ‘niet werkend werkzoekende’ van de kandidaat) Een percentagevermindering van RSZ Werkgevers-bijdrage Een tegemoetkoming in het nettoloon door RVA (tot max 500 EURO) = werkuitkeringen

74 Contact: Cebob De Link: Klein Park 9 3360 Lovenjoel 016/46 81 20 www.cebobdelink.be


Download ppt "Voorstelling ATB-netwerk. Doelgroep Door: Karen Cumps."

Verwante presentaties


Ads door Google