De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EOS LT: TRANSEP-DGO 17 maart 2010. Agenda Eindplaatje 2012 Waar staan we nu. Wat moet er nog gebeuren Wie doet wat Werkafspraken voor de komende periode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EOS LT: TRANSEP-DGO 17 maart 2010. Agenda Eindplaatje 2012 Waar staan we nu. Wat moet er nog gebeuren Wie doet wat Werkafspraken voor de komende periode."— Transcript van de presentatie:

1 EOS LT: TRANSEP-DGO 17 maart 2010

2 Agenda Eindplaatje 2012 Waar staan we nu. Wat moet er nog gebeuren Wie doet wat Werkafspraken voor de komende periode. Schuiven met uren tussen werkpakketten Voortgangsverslag maart 2010

3 Pasfoto uitgangssituatie: Sturingsvorm Gebiedskenmerken Vraagprofiel Energievoorziening Energie-infra Ambities / Visie Pasfoto 2040: Energieneutraal Sturingsvorm Gebiedskenmerken Vraagprofiel Energievoorziening >>> Concept(en) Energie-infra Hoe en door wie selecteren concept(en) Hoe en door wie kiezen van sturingsvorm Hoe, door wie en welk moment tussentijds bijsturen

4 Waar staan we nu Na 1,5 jaar EOS LT DGO 2 klankbord bijeenkomsten

5 WP1. Proces en bestuur 1.1Omschrijving van sturingsconcepten van huidige energieopgaven bij de drie casestudies. Gedaan 1.2Literatuur, en praktijk onderzoek en interviews naar sturingsvormen bij andere maatschappelijke vraagstukken, die met vergelijkbare problemen kampen. Gedaan. 1.3Ontwerp van sturingsvormen op basis van techniek en instrumenten Belangrijkste deel gedaan, nu nog afronden Instrument: Handleiding, wanneer welke en hoe van de één naar de ander

6 WP4. Pilots en implementatie 4.1Inventarisatie bestaande evaluaties in binnen- en buitenland en het maken van vertalingen naar de 4 pilotgemeenten 4.2Inventarisatie van de (lokale) knelpunten en randvoorwaarden bij het toepassen van de transitieaanpak in de pilotgemeenten Gedaan 4.3Opstellen en toetsen van relationele verbanden tussen voorwaarden op wijk- stads en regionaal niveau 4.4Opstellen van plannen van aanpak voor de realisatie van transities naar vier lokale lange termijn visies, op basis van 4-6 verschillende gebiedsconcepten, gebruik makend van de resultaten en prototype instrumenten uit wp 1, 2 en 3. 4.5Het iteratief toetsen en aanscherpen van de plannen van aanpak aan de hand van ervaringen in de praktijk. Hogeschool Zuyd, BuildDesk, CHRI

7 WP2. Instrumenten 2.1Beschrijven van het proces (schematisch). 2.2Beschrijving van het proces en de realisatie van pilotprojecten en het uitvoeren van monitoring van duurzaamheidsbeleid 2.3Ontwikkelen van kwaliteitsprofielen op gebiedsniveau (gedaan) 2.4Financiering en exploitatie 2.5Opstellen van een opleidingsstructuur en daarvoor al de contacten leggen

8 WP3. Techniek 3.1Ontwikkelen van een vraagprofiel mbt aanbodkarakteristieken: opwekkers DE, conversie tech., opslag, distributie irt dichtheden, visie enz (4 pilots) 3.2Ontwikkeling van nieuwe nu nog ontbrekende technieken voor duurzame gebiedsontwikkeling (onderbouwing/ motivatie) 3.3Uitwerking van 4-6 technische concepten die de gebouwde omgeving netto CO2-neutraal maken 3.4Bepaling van de ecologische, economische en sociale aspecten van de technische concepten. 3.5Bepaling van de benodigde ontwikkelingen op technisch en niet-technisch gebied. 4 hubs, all electric, regeneratie geoth., HT-opslag Doorbraaktechnieken / processen

9 Wat moet er nog gebeuren Wp. 1: Koppelingen sturingsmodellen met techniek en instrumenten. Wp. 2: Sturing, financieel, proces, lokale opgave, lokale bronnen, optimaliseren enz… Wp. 3: Onderbouwing, flexibiliteit, ontwikkelingen potenties, ontwikkelvragen? Wp. 4: Implementatie en toetsen, Tilburg en Apeldoorn, Almere, Nijmegen Acties uit de klankbord bijeenkomst :

10 Wie doet wat Herverdeling binnen WP 1 en WP 4 Instrumentarium, ook voor sturen en techniekkeuze Welke inspanning bij welke pilot vanuit welk WP

11 Resultaat Nieuwe gezichtspunten en aanzetten: die leiden tot een proces- en energietransitie in duurzame gebiedsontwikkeling die op lange termijn (na tien jaar) zullen leiden tot concrete, technische en organisatorische kansrijke energievisies die leiden tot CO2 neutrale steden na 2040 (2050). Op naar de doorbraken zowel op gemeentelijk niveau als in de algemene aanpak!


Download ppt "EOS LT: TRANSEP-DGO 17 maart 2010. Agenda Eindplaatje 2012 Waar staan we nu. Wat moet er nog gebeuren Wie doet wat Werkafspraken voor de komende periode."

Verwante presentaties


Ads door Google