De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
Voorganger Ds R. Tigelaar Voor de dienst Ps. 2: 4 Na de zegen Ps. 103: 5,6 Schriftlezing Psalm 103 Tekst Zondag 49 Welkom in deze eredienst

2 (ook voor de leidsters/leiders!!) B A R B E C U E
Volg jij vereniging in de jaargroep 1-4? Dan is deze uitnodiging voor jou! (ook voor de leidsters/leiders!!) B A R B E C U E Een gezellige opening van het nieuwe seizoen! Zaterdag 22 September vanaf uur, bij het Morgenlicht. Opgeven kan bij: (uiterlijk tot Maandag 22 September) Astrid Tamminga Harmke Boers Linda Hulzebosch

3 Kerstlichtjestocht Hardenberg
22 december 2012 Van 18:00 – 20:00 uur Sportpark Hardenberg ‘85

4 Wat is de bedoeling? De deelnemers een verlichte route laten volgen waarin het kerstverhaal d.m.v. een aantal taferelen wordt uitgebeeld. Deze taferelen zijn: - inschrijving - Herders in het veld - De wijzen uit het oosten - Engelenkoor - De stal

5 Oproep Er zijn gemeenteleden nodig die:
Een rol als figurant willen spelen Willen helpen bij maken van het decor Gereedmaken van de route Nazorg Etc.

6 Noteer alvast in je Agenda
Informatie avond 20 september 2012 om 20:00 in het Morgenlicht Opgeven kan vanaf nu via mail: Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Erik Janssen Baalder Koos Vonk Baalder Paul Spit Baalderveld-Zuid Simone Hakkers Baalderveld-Zuid Corine Stelpstra Baalderveld-Oost Karel Klok Baalderveld-Oost

7 Deur open. Heeft u vanavond (9 september dus) zin in een gezellig samen zijn, dan kan dat en staat vanaf 21:00 uur de deur open aan het Margriet 6, bij de familie Dijkstra. U bent allen van harte welkom.

8 Hier een bericht van jouw jeugdouderling…….

9 Elkaar ontmoeten op een avond-maalszondag………
Elkaar ontmoeten op een avond-maalszondag……….. Vuurtje vikken; drinken met iets te bikken? GGGezellig!!!

10 Jongeren; jaargroep 4 Zullen wij wat gezelligheid maken ?

11 Vanavond; 20.00 uur Grasklokje 70
Kom maar langs als je durft !

12 Welkom in deze eredienst
Voorganger Ds R. Tigelaar Voor de dienst Ps. 2: 4 Na de zegen Ps. 103: 5,6 Schriftlezing Psalm 103 Tekst Zondag 49 Welkom in deze eredienst

13 (ook voor de leidsters/leiders!!) B A R B E C U E
Volg jij vereniging in de jaargroep 1-4? Dan is deze uitnodiging voor jou! (ook voor de leidsters/leiders!!) B A R B E C U E Een gezellige opening van het nieuwe seizoen! Zaterdag 22 September vanaf uur, bij het Morgenlicht. Opgeven kan bij: (uiterlijk tot Maandag 22 September) Astrid Tamminga Harmke Boers Linda Hulzebosch

14 Kerstlichtjestocht Hardenberg
22 december 2012 Van 18:00 – 20:00 uur Sportpark Hardenberg ‘85

15 Wat is de bedoeling? De deelnemers een verlichte route laten volgen waarin het kerstverhaal d.m.v. een aantal taferelen wordt uitgebeeld. Deze taferelen zijn: - inschrijving - Herders in het veld - De wijzen uit het oosten - Engelenkoor - De stal

16 Oproep Er zijn gemeenteleden nodig die:
Een rol als figurant willen spelen Willen helpen bij maken van het decor Gereedmaken van de route Nazorg Etc.

17 Noteer alvast in je Agenda
Informatie avond 20 september 2012 om 20:00 in het Morgenlicht Opgeven kan vanaf nu via mail: Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Erik Janssen Baalder Koos Vonk Baalder Paul Spit Baalderveld-Zuid Simone Hakkers Baalderveld-Zuid Corine Stelpstra Baalderveld-Oost Karel Klok Baalderveld-Oost

18 Deur open. Heeft u vanavond (9 september dus) zin in een gezellig samen zijn, dan kan dat en staat vanaf 21:00 uur de deur open aan het Margriet 6, bij de familie Dijkstra. U bent allen van harte welkom.

19 Hier een bericht van jouw jeugdouderling…….

20 Elkaar ontmoeten op een avond-maalszondag………
Elkaar ontmoeten op een avond-maalszondag……….. Vuurtje vikken; drinken met iets te bikken? GGGezellig!!!

21 Jongeren; jaargroep 4 Zullen wij wat gezelligheid maken ?

22 Vanavond; 20.00 uur Grasklokje 70
Kom maar langs als je durft !

23 Welkom in deze eredienst
Voorganger Ds R. Tigelaar Voor de dienst Ps. 2: 4 Na de zegen Ps. 103: 5,6 Schriftlezing Psalm 103 Tekst Zondag 49 Welkom in deze eredienst

24 Liturgie Voor de dienst: Ps. 2: 4 Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6
Viering Heilig Avondmaal Gebed Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

25 Ps. 2: 4 O machtigen, o koningen, weest wijs.
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.

26 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal Gebed Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

27 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal
Gebed Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

28 Zingen Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal Gebed
Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

29 Ps. 103: 5,6 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

30 Ps. 103: 5,6 6 De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, en als een bloem die naar de zon zich keert, maar die ten prooi valt aan de barre winden, en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

31 Viering Heilig Avondmaal
Formulier 3 Na gebed, voor de opwekking: Lb. 356: 1 Afsluiting van de tafel: Lb 356: 2,3

32 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

33 We bejubelen het grote mysterie van ons geloof:
Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Christus gedenken Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven. Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.

34 Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. We doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij.

35 We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn
We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in onszelf, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hijzelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij.

36 Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest[ aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

37 Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vastligt in Christus’ bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus!

38 Opwekking en uitnodiging
Kijk niet alleen naar brood en wijn. Maar kijk omhoog, naar Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader in de hemel zit. Kom allemaal blij en eensgezind aan de tafel van uw Heer. [Alternatief voor de ‘Schotse’ viering: Neem blij en eensgezind deel aan de maaltijd van uw Heer.] Dank hem voor de grote liefde aan ons betoond en bewaar de herinnering aan zijn dood voor eeuwig in uw hart. Zo zult u vervuld worden met liefde voor God en ook anderen tot die liefde bewegen.

39 Viering Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de voorganger: Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen. En als hij de beker geeft: De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus uitgegoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

40 Lb. 356: 1,2,3 1 O leid mijn blindheid bij de hand,
leid mij naar het vertrouwde feest. Ik ben een vreemde in dit land, Gij leidt mij door uw woord en Geest. Gij geeft aan mij, o liefde groot Uzelf in dit gebroken brood.

41 Lb. 356: 1,2,3 2 Wij die hier zitten bij elkaar in een aanbidding, licht en stil, maak ons uw zoetheid openbaar, ons een van hart en een van wil, als ranken naar omhoog geleid, o wijnstok van de eeuwigheid.

42 Lb. 356: 1,2,3 3 Verzadigd met een brood zijn wij,
een lichaam en Gij zijt het hoofd. Een lied van lof en eer maakt Gij het leven dat in U gelooft. O liefde die ontbloeit uit pijn wij zijn van U in brood en wijn.

43 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal
Gebed Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

44 Lezen Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal Gebed
Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

45 Zingen Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal Gebed
Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

46 Ps 103: 7 7 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

47 Tekst Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal Gebed
Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

48 Zingen Votum en zegengroet Ps. 103: 5,6 Viering Heilig Avondmaal Gebed
Lezen: Psalm 103 Ps. 103: 7 Tekst: Zondag 49 Lb. 48: 4 Preek Ps. 86: 4,5

49 Lb 48: 4 4 Als in de hemel hoog en klaar zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed. Neem in bezit ons vlees en bloed, en maak ons, Heer, in lief en leed gehoorzaam, tot uw wil gereed.

50 Preek Na de preek Ps. 86: 4,5

51 “Laat uw wil gedaan worden”
Deze bede vraagt om volkomen toewijding Prijs de HEER mijn ziel

52 “Laat uw wil gedaan worden”
Deze bede vraagt om volkomen toewijding vraagt om echt luisteren Naar Gods wegen Geen andere stemmen toelaten

53 “Laat uw wil gedaan worden”
Deze bede vraagt om volkomen toewijding vraagt om echt luisteren vraagt om genade Vanwege zwakheid Gods genade nodig

54 “Laat uw wil gedaan worden”
Deze bede vraagt om volkomen toewijding vraagt om echt luisteren vraagt om genade heeft zin Trouw en kracht van God

55 “Laat uw wil gedaan worden”
Deze bede vraagt om volkomen toewijding vraagt om echt luisteren vraagt om genade heeft zin wordt volledig werkelijkheid Nu al in de hemel, straks ook op aarde Amenlied Ps. 86: 4,5

56 Zingen Ps. Preek Amenlied Ps. 86: 4,5 Geloofsbelijdenis Ps. 179a Gebed
Collecte Slotlied Ps. 103: 8,9 Zegen

57 Ps. 86: 4,5 4 Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

58 Ps. 86: 4,5 5 Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

59 Liturgie Ps. Preek Amenlied Ps. 86: 4,5 Geloofsbelijdenis Gz. 179a
Gebed Collecte Slotlied Ps. 103: 8,9 Zegen

60 Gz. 179a Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel

61 Gz. 179a Zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene Heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen

62 Liturgie Ps. Preek Amenlied Ps. 86: 4,5 Geloofsbelijdenis Ps. 179a
Gebed Collecte Slotlied Ps. 103: 8,9 Zegen

63 Collecte Vandaag 1e Hulpbeh kerken/Art 11 2e Rente en aflossing
Tafelcollecte voor de diaconie Volgende week 1e Kerk Ps. 103: 8,9

64 Zingen Ps. Preek Amenlied Ps. 86: 4,5 Geloofsbelijdenis Ps. 179a Gebed
Collecte Slotlied Ps. 103: 8,9 Zegen

65 Ps. 103: 8,9 8 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven. Looft engelen, zijn hoge majesteit, krachtige helden, die aan alle oorden als boden meldt zijn goddelijke woorden, Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

66 Ps. 103: 8,9 9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam. Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

67 Zegen

68

69 Tot volgende week zondag
11.00 uur ds. J. van de Wetering 16.30 uur ds. P.K. Meijer Beide diensten in het Morgenlicht


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google