De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doop en Geest begin en vervolg van nieuw leven in Christus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doop en Geest begin en vervolg van nieuw leven in Christus."— Transcript van de presentatie:

1 Doop en Geest begin en vervolg van nieuw leven in Christus

2 Geestvervulling – bewegingen in Golven Vroegere evangelische opwekkingen ‘doop in de Geest’ = heiliging, tweede zegen Pentekostale golven 1) Pinksterbeweging, ‘doop in de Geest’ (‘tweede zegen’) = Handelingen 2. Tongen en profetie, bekrachtiging voor evangelisatie 2) Charismatische vernieuwing – lofprijzing, gaven voor opbouw van de Kerk bekrachtiging voor innerlijke genezing 3) Charismatische beweging – manifestaties, genezing en bevrijding

3 Andere benaderingen  Klassiek evangelisch – wie Jezus aanneemt,ontvangt daarmee ‘automatisch’ de Geest = wedergeboorte  Sacramenteel (baptist) – waterdoop is tegelijkertijd geestesdoop.  Sacramenteel (RK, protestant) – idem, kinderdoop plus confirmatie/belijdenis  Cessationisme – charismata alleen voor apostolische tijd  Voorzichtig afhoudend – vrucht van de Geest belangrijker dan de gaven, afstand van typische pinksteruitingen Uitzondering Charismatische lofprijzing in evangelische beweging.

4 Kernvraag: Hebt u de Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? (Hand. 19:2). Vragen 1) Hebt u zoiets als een doop in de Geest meegemaakt? Zo ja, rangschikt u zich tot de eerste, tweede of derde golf? Zo nee, bij welk alternatief standpunt schaart u zich? 2) Bidt u te mogen worden vervuld met de Geest? 3) Wanneer u of anderen bidden om een uitstorting van de Geest, wat denkt u dat er zal gebeuren als gevolg daarvan? 4) Trekt het begrip ‘geestvervuld’ u aan of stoot het u af? Welke indruk hebt u van zoiets als ‘geestvervuld’ leven?

5 Het begin van het christenleven – Initiatie in stappen Christelijke initiatie volgens het NT ‘Jezus aannemen’? (Johannes 1:12). Vier elementen van christen worden Handelingen 2:38 etc. 1) Bekering 2) Geloof 3) Waterdoop 4) Ontvangen van de Geest Mijn ervaring: bekering als proces, afgerond in de beslissing zich te laten dopen.

6 Ontvangen houdt in: bewust in ontvangst nemen. Je moet erom vragen Voorbeeld van Jezus (Lukas 3:22) Handoplegging? Soms Waterdoop en geestesdoop zijn afzonderlijke elementen, complementair.

7 Voor – tijdens – na Evangeliën en Handelingen 1 – vooraf, de belofte. ‘Hij zal u dopen in heilige Geest’, ‘de andere Trooster zal in u zijn’ Handelingen 2 en verder – tijdens ‘En zij werden vervuld met de heilige Geest’ Brieven en Openbaring – achteraf ‘Wie de Geest niet ontvangen heeft, behoort Christus niet toe.’ Tekenen Spreken in talen, profeteren, blijdschap, vrijmoedigheid.

8 Het vervolg Vervuld zijn en vol worden Zie Efeziërs 1.13 – de beloofde heilige Geest ontvangen 4:30 – bedroeft Gods heilige Geest niet 5.18 – laat je voortdurend vervullen met de Geest


Download ppt "Doop en Geest begin en vervolg van nieuw leven in Christus."

Verwante presentaties


Ads door Google