De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beste Vriend,    Het is met een enorm verdriet dat wij U heden het overlijden moeten melden van een zeer dierbare vriend, gekend onder de naam « Gezond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beste Vriend,    Het is met een enorm verdriet dat wij U heden het overlijden moeten melden van een zeer dierbare vriend, gekend onder de naam « Gezond."— Transcript van de presentatie:

1 Beste Vriend,    Het is met een enorm verdriet dat wij U heden het overlijden moeten melden van een zeer dierbare vriend, gekend onder de naam « Gezond Verstand ». Hij leefde met ons sinds vele jaren. Niemand kent zijn juiste ouderdom, want het geboorteregister werd lang geleden gedeclasseerd, om reden van zijn te grote ouderdom.

2 Maar wij herinneren ons hem wel, om zijn merkwaardige levenslessen, zoals: « Morgenstond geeft goud in de mond » of « Verwacht niet alles van de anderen », of nog « Wat mij overkomt is misschien MIJN schuld », en vele andere.

3 “ Gezond Verstand ” leefde met simpele en praktische regels, zoals « Geef niet meer uit dan U hebt », en duidelijke opvoedings principes zoals « Het zijn de ouders, en niet de kinderen, die de eindbeslissing nemen ». Helaas, « Gezond Verstand » verloor aanzien, toen ouders leraars aanvielen die dachten hun werk serieus te hebben vervuld, door de leerlingen respect en goede manieren aan te leren. Toen hij vernam dat een leraar werd ontslagen omdat hij een zeer woelige leerling te streng had berispt, werd zijn gezondheidstoestand nog erger.

4 Zijn gezondheid werd nog slechter toen scholen ouderlijke toestemming moesten vragen om een verband te leggen op een kleine wonde. Te meer dat zij de ouders niet meer mochten verwittigen van soms grote gevaren die de kinderen liepen.

5 Tot slot verloor « Gezond Verstand » alle lust tot leven wanneer hij vaststelde dat de criminelen een betere behandeling kregen dan de slachtoffers. Hij kreeg nog zwaardere klappen, zowel moreel als lichamelijk, toen het gerecht besliste dat het laakbaar was zich te verdedigen in zijn eigen woning tegen dieven, daar waar de dief, in dit geval, zelf klacht kon indienen voor agressie en aanslag op zijn eigen fysieke integriteit.

6 « Gezond Verstand » verloor uiteindelijk alle vertrouwen en band met het leven toen hij vernam dat een dame, die zich niet realiseerde dat een hete kop koffie warm was en hiervan enkele druppels morste op haar been, hiervoor een kolossale schadevergoeding ontving, ten laste van de leverancier van de kop koffie.

7 « ’t Is andermans schuld » en
Hiermede maakt hij de plaats vrij voor drie schijnheiligen, respectievelijk genaamd: « Ik ken mijn rechten » « ’t Is andermans schuld » en « Ik ben een slachtoffer van de samenleving »

8 En, zoals je weet, was de dood van « Gezond Verstand » reeds voorafgegaan door de dood van zijn ouders Waarheid en Vertrouwen, het overlijden van zijn echtgenote Bescheidenheid, de dood van zijn dochter Verantwoordelijkheid alsook van zijn zoon Rede

9 Zeker, er was niet veel volk op zijn begrafenis daar er nog weinig mensen zijn die hem echt kenden, en weinigen hebben zich gerealiseerd dat hij weg was.

10 Maar U, indien U zich hem nog herinnert, indien U zijn gedachtenis wil in ere houden, verwittig uw vrienden en kennissen van het heengaan van onze betreurde « Gezond Verstand », door bijvoorbeeld dit bericht te laten circuleren. Zoniet, doe niets.


Download ppt "Beste Vriend,    Het is met een enorm verdriet dat wij U heden het overlijden moeten melden van een zeer dierbare vriend, gekend onder de naam « Gezond."

Verwante presentaties


Ads door Google