De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkkostenregeling Kunstconnectie, BNVU, NAPK, VNPF, VOB en VSCD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkkostenregeling Kunstconnectie, BNVU, NAPK, VNPF, VOB en VSCD"— Transcript van de presentatie:

1 Werkkostenregeling Kunstconnectie, BNVU, NAPK, VNPF, VOB en VSCD
Mr Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Utrecht, 12 mei 2014 1

2 Things to do list… WKR ultrakort Waar staan we nu met de WKR? Waar wringt het….? Internetconsultatie Bonus en vergoeding Hoe loopt vrije ruimte vol? Wat kunt u nu doen?

3 WKR in kort bestek Alle vergoedingen/verstrekkingen vormen loon tenzij….. - buiten loonbegrip - intermediaire kosten - nihilwaarderingen - gerichte vrijstellingen - vrije ruimte 1,5% van de loonsom - overschrijding 80% bij werkgever

4 In sneltreinvaart…waar staan we nu?
Lange aanloop WKR Verkenning WKR staatsecretaris 21/3/2013 Internetconsultatie Mogelijk reparatie Geen reden tot afwachten: u kunt en moet juist nu al heel veel doen

5 Nieuwe kapitein start.. Denkproces over oplossen knelpunten gaat voort.. Ervaringen met WKR van groot belang Welke info komt uit Den Haag?

6 Waar wringt het…? Wetgeving niet in alle gevallen consistent Aantal situaties waarbij uitwerking WKR niet strookt met rechtsgevoel… Zet u schrap…..

7 Verschil in loonbegrip
Artikel 10 Wet LB - Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking is genoten … daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. (toevoeging vanaf 2011….)

8 Werkplekcriterium

9 Tablets problematiek

10 Internetconsultatie (2 punten uitgelicht)
Werknemersloon of eindheffingsloon Wat mag je onderbrengen in de vrije ruimte?

11 Werknemersloon of eindheffingsloon (punt 1)
Wet versus Besluit Ruime uitleg Keuze aan werkgever

12 Toekenning bonus in vrije ruimte? (punt 2)
Strijd tussen de wet en publicaties op internet door Belastingdienst Onderscheid loon of vergoeding? Toetsing aan gebruikelijkheidstoets

13 Nieuwe kapitein Meeste druk ligt op wens tot invoering concernregeling en behandeling tablets als communicatiemiddel Noodzakelijkheids-criterium Verdere uitwerking bepalingen rondom vrije ruimte….

14 Beperking en verruiming in het hart van de WKR
Kun je alles aanwijzen als eindheffingsbestanddeel? Vrije ruimte lijkt toch niet zo vrij…. Gebruikelijkheidstoets deels vereenvoudigd

15 Toekenning beloningsbestanddeel
Keuze werkgever… - Loon werknemer - Eindheffingsloon Keuze staat vast Bij fout of veldtoets nog steeds keuze

16 Voorbeeld 1 Fiscale loonsom BV € Vrije ruimte 1,5% € Bonus € Aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en onderbrengen in de vrije ruimte?

17 Voorbeeld 1(antwoord) Fiscale loonsom BV € Vrije ruimte 1,5% € Bonus € tot grens vrije ruimte eindheffing mogelijk... gebruikelijkheidstoets toepassen… ….waarbij deze tot € 2400 per wn en per jaar aannemelijk wordt geacht. boven de vrije ruimte geen aanwijzing meer.

18 Voorbeeld 2 Fiscale loonsom BV € Vrije ruimte 1,5% € Vergoeding € Aanwijzen als eindheffingsbestanddeel en onderbrengen in de vrije ruimte?

19 Voorbeeld 2 (antwoord) Fiscale loonsom BV € Vrije ruimte 1,5% € Vergoedingen € Aanwijzen als eindheffing mogelijk... …..ook boven de vrije ruimte gebruikelijkheidstoets toepassen… ….waarbij deze tot € 2400 per wn en per jaar aannemelijk wordt geacht.

20 Probleem ontstaat bij duiding beloning
Niet altijd helder of sprake is van loon of vergoeding Cao teksten bevatten veel soorten vergoedingen Let op: altijd 2 voorwaarden: - vergoeding/verstrekking - gebruikelijkheidstoets

21 Praktijksituaties beloning/vergoeding
Ambtsjubileum 12,5 jaar -- ¼ maandsalaris 25 jaar -- ½ maandsalaris Onderbrengen in vrije ruimte?

22 Praktijksituaties beloning/vergoeding
Bijdrage in aanvullende regeling collectieve ziektekostenverzekering Tegemoetkoming in arbeidsongeschiktheids- verzekering Consignatievergoeding

23 Hoe loopt de vrije ruimte vol?
Even terug naar dia 15

24 Toekenning beloningsbestanddeel
Keuze werkgever… - Loon werknemer - Eindheffingsloon Keuze staat vast Bij fout of veldtoets nog steeds keuze

25 Hoe loopt de vrije ruimte vol?
Moment keuze is dus bepalend.. - soms bonussen - soms vergoedingen Tot grens vrije ruimte is bereikt… Daarna of loon werknemer of 80% eindheffing -- kerstpakketten..??

26 Cao ervaringen Cao teksten vaak niet WKR-proof Handhaving ‘oude’ cafetariaregeling onder WKR regime Ontwikkeling BB systemen met veel WKR problemen

27 De klok tikt…wat gaan u doen?
Speculeren op uitstel WKR? Of inrichten administratie op: - intermediaire kosten - gerichte vrijstellingen - nihilwaarderingen - eindheffen en vrije ruimte met oog voor onderscheid bonussen/vergoedingen Wacht niet af. Wetgeving zal altijd dynamisch zijn en…de WKR gaat door!!

28 Ten slotte…..wat kunt u nu al doen?
Afwachten heeft geen zin.. Wetgeving zal altijd dynamisch zijn Advies: codeer en rubriceer nú beloningsbestanddelen op - gerichte vrijstelling - nihilwaardering - mogelijke eindheffingsbestanddelen Laat u niet verrassen, blijf de wetgever vóór!!

29 Bijzonder dank voor uw aandacht. …
Bijzonder dank voor uw aandacht... …..en hierna volgen nog vragen/antwoorden op door u gestelde vragen…


Download ppt "Werkkostenregeling Kunstconnectie, BNVU, NAPK, VNPF, VOB en VSCD"

Verwante presentaties


Ads door Google