De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anasheed Yusuf islam / Zain Bhikha - A is for Allah

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anasheed Yusuf islam / Zain Bhikha - A is for Allah"— Transcript van de presentatie:

1 Anasheed Yusuf islam / Zain Bhikha - A is for Allah

2 Salaam Aleikoum wa Rahmatullahi wa Barakathou
Kennis

3 Al Fatiha Bismillah irachman irahiem Alhamdoelillahi rabbi l-3aalamien Ar-rahmaani r-rahiem Maliki yawmi d-dien Iyyaaka na3boedoe wa iyyaaka nasta3ien Ahdinaa s-siraata l-moestaqiem Siraatalladhiena an-3amta 3alayhim ghayri l-maghdoebi 3alayhim wallaa d-daalien Amien

4 Kleur keuze Groen is de traditionele kleur van de Islam
In de vlaggen van Arabische landen verwijst groen naar de islam. Voor bedoeïenen die in de woestijn rondzwerven betekent de kleur groen de nadering van een oase

5 Islam Het is een Arabisch woord en betekend :
Overgave aan de enige god Allah s.w.t. Iemand die zich overgeeft aan de wil van Allah heet een Moslim Dit betekend gehoorzaam zijn aan god. De Islam is voor de gehele mensheid gekozen: “Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt , en mijn gunst aan u voltooid, en ik heb de Islam voor u als religie gekozen. (Surah 5: vers 3)

6 ‘Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.’
Waarom kennis opdoen? De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.’ “Wie een wetenschap studeert waarmee men eigenlijk alleen het welbehagen van Allah zou moeten willen zoeken, maar hij studeert het om werelds voordeel te verkrijgen, zal de geur van het Paradijs niet ruiken op de Dag des Oordeels.”

7 Nasheed over de Edele Koran

8 Spel 1: De koran Spel uitleg
Lees de tekst en vul de ontbrekende woorden in

9 Hoe kun je kennis opdoen?
Koran Het woord van Allah aan de Profeten Hadith De overleveringen Profeet, belangrijkste overleveraars Sahih al Boechari / Sahih Moeslim Soennan Aboe Dawud/ Soennan Al Thirmidi Deze stonden heel dicht bij de Profeet Soennah Woorden en daden van de Profeet

10 Waarom koran reciteren?
Hadith: “Reciteer de Koran. Waarlijk op de Dag des Oordeels zal hij (de Koran) voorspraak komen doen voor de zijnen (diegenen die de Koran in deze wereld reciteerden).” (Moeslim)

11 De zes geloofsvoorwaarden
Imaan is het Arabische woord voor geloof dat betekend dat je weet wie Allah is zonder dat je hem gezien hebt Djibriel heeft ons geleerd dat ons geloof bestaat uit zes geloofsvoorwaarden.

12 Geloof in Allah Eerste en belangrijkste geloofsvoorwaarden wat we moeten leren is het geloven in Allah. Zeg: Allah is de Enige, Allah is de onafhankelijke" Hij baart niet noch werd Hij verwekt. En niets is aan hem in engige opzicht gelijk.

13 Tawheed La ilaha ill-Allah = Er is geen andere God dan Allah We kunnen Allah het beste leren kennen door te kijken naar zijn schepping en door zijn 99 schonen namen... wordt in de koran Asmaa al hoesna genoemd. Deze namen vertellen ons wat voor perfecte eigenschappen Hij heeft.

14 Geloof in de boeken Allah heeft vele boeken gestuurd om de mensen hun godsdienst te leren. We kennen de laatste 4 boeken bij naam omdat deze benoemd zijn in de Koran. 1) De Koran, Profeet Mohammed vzmh 2) De indjiel/ Bijbel Profeet Issa nieuwe testament 3) De  Zaboer/Psalmen Profeet, David Psalmen 4) De Tawraat/ Oude Testament, Profeet Mozes De koran in onze handleiding voor dit leven, bestuderen in daarom belangrijk. In spel 1 hebben we de Koran toegelicht.

15 Geloof in de Profeten Allah heeft vele boodschappers gestuurd om de mensen hun goddienst te leren Profeten waren gewonen mensen Profeten zijn gekozen door Allah Profeten hebben wonderen gekregen Profeten hadden het zuiverste karakter Profeten zijn het beste voorbeeld Het voorbeeld van de profeten moet gevolgd worden In de Koran heeft Allah er 25 bij naam genoemd

16 Geloof in de Engelen  Allah heeft de engelen geschapen om Hem te aanbidden, en belangrijke taken te verrichten in het universum. Wij kunnen hen niet zien maar geloven wel in hen. Een aantal eigenschappen is door Allah in de koran bekent gemaakt: Engelen zijn gemaakt van licht Engelen zijn geen mannen of vrouwen Engelen verrichten heel veel gebeden Engelen zijn Allah heel gehoorzaam Engelen worden niet moe van aanbidding Engelen gaan op bedevaart Engelen zijn heel snel en sterk Engelen kunnen verschillende vormen aannemen Engelen hebben toegang tot verschillende werelden

17 Geloof in de laatste dag
De laatste dag , de dag waarop alles vernietigd zal worden en iedereen dood zal gaan, daarna zal iedereen weer tot leven worden gewekt, en worden beoordeeld voor zijn daden

18 Geloof in de voorbestemming
Het Arabische woord al Qadr is heeft de betekenis Lot. Het houdt in dat alles wat er gebeurd door Allah is bepaald. Alles heeft een reden en alles wordt uitgevoerd volgens zijn plan.

19 Spel 2: Quiz 1 Hoe heten de laatste 4 boeken van Allah 2 Wat is het Arabische woord voor lotbestemming 3 Wat is de betekenis van La ilaha ill Allah 4 Hoeveel Profeten worden er in de koran bij naam genoemd (min 5) 5 Welke engel sprak tot de Profeet vzmh in de grot hirah? 6 Je hebt de 6 geloofsvoorwaarden wat is de 4de pilaar? 7 In welke maand is de Koran geopenbaard? 8 Wat gebeurd er op de laatste dag? 9 In hoeveel jaar is de Koran geopenbaard 10 Benoem 3 eigenschappen van de engelen

20 De 5 zuilen van de Islam Deze ‘Zuilen’ bieden een fundament en een structurele ondersteuning voor het geloof van de Moslims: Ze specificeren de 5 belangrijkste manieren om Allah te vereren.

21 De getuigenis/ Shahada
Asjhadoe al-la ilaaha ill-Allah wa asjhadoe anna Mohammadar rasoel-Allah Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed zijn boodschapper is 1) Getuigen en geloven dat Allah bestaat, en getuigen en geloven dat Mohammed een profeet is 2) Getuigen en geloven dat Hij een is en dat we geen andere ''goden'' aanbidden, 3) Beloven dat we Hem altijd zullen gehoorzamen

22 Het gebed / Salaat Het gebed is een belangrijk onderdeel van de islam. Wie niet bidt, schaad zijn Imaan. Het gebed is het eerste waarnaar Allah zal vragen aan zien dienaar: De profeet zei: Het eerste waarnaar gevraagd wordt door Allah aan Zijn dienaren op de Dag des Oordeels, is het gebed; Wanneer het als voldoende beschouwd, dan zijn hun daden goed geweest; wanneer het als onvoldoende wordt gerekend, dan zijn hun daden slecht geweest. Allah zegt in de koran: Het gebed weerhoud van ondeugd en kwaad (slechte daden). En Allah gedachtig te zijn is inderdaad het hoogst. Allah weet wat jullie doen. (Koran hfts, 29 vers 45)

23 De welzijnsbijdrage/ Zakaat
Heel sterk verbonden met de verplichting van het gebed is de voorgeschreven zakaat. Allah spreekt in de koran nooit over het gebed zonder dat Hij daarbij de zakaat noemt. ,,En verricht het gebed en betaal de zakaat" (koran hfst Baqara, vers 43) 1) Allah spoort de mensen aan die naar het paradijs willen steeds aan om niet gierig te zijn, en andere te laten delen in wat Allah ons heeft gegeven 2) Als we dat doen zal Allah ons meer geven 3) Als we onze gebeden onderhouden en onze zakaat betalen zal Allah ons voorzien van de dingen die we nodig hebben.

24 Vasten/ Saum Vasten is de manier om dichter bij Allah te komen. Als je vast kun je beter concentreren op je gebeden, op het geloof en op het Hiernamaals. Het vasten is een manier om te laten zien dat je gehoorzaam bent aan Allah door niet te eten. Hierdoor versterk je liefde voor Allah Allah houdt van diegenen die vasten. Hij heeft voor hen een poort gereserveerd die toegang biedt tot het Paradijs. Als iemand tijdens de Ramadan vast, gelovend en rekenend op de beloning van Allah, worden zijn zonden vergeven. ( Boecharie, & Muslim) Vasten beschermt tegen de Hel zoals een schild tijdens een gevecht. ( Ahmad)

25 De bedevaart/ Hadj De belangrijkste reis die een moslim in zijn leven kan maken is de reis naar Mekka, de Hadj (bedevaart) Het is voor iedere moslim verplicht om 1 keer in zijn leven op bedevaart te gaan als hij in staat is om de reis te betalen. Elk jaar komen in Mekka miljoenen moslims bij elkaar om Allah te vereren. Moslims uit allerlei landen komen daar bij elkaar. Zijn beleven daar de tijd van hun leven, omdat ze iets groots voor Allah doen. En Allah doet iets groots terug voor hun bezoek: Als Allah hun bezoek accepteert, vergeeft Hij al hun zonden vanaf hun geboorte tot aan die dag. Daarom is Mekka een plaats van veiligheid en rust.

26 Spel 3: Zuilen & Geloofsvoorwaarden Memory
Speluitleg 2 kaartjes horen bij elkaar. Ieder setje bestaat uit een afbeelding en een woord Zoek de juiste bij elkaar

27 Eind Dua Soebh’aanaka wa bih’amdika ashadoe an laa ilaha illaa anta astaghfiroeka wa atoeboe ilayk. Verheerlijkt en geprezen bent U en alle lofprijzingen komen U toe, ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve U, ik zoek Uw vergeving en keer mij berouwvol naar U. Al het goede komt van Allah swt en al het slechte van onszelf en Sjaitan.

28 Wat nog ter tafel komt Vragen 4e bijeenkomst Al Zaheerah 26 April
Onderwerp: De Zuilen van de Islam Kleur: Blauw


Download ppt "Anasheed Yusuf islam / Zain Bhikha - A is for Allah"

Verwante presentaties


Ads door Google