De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VRIJWILLIGE HULPVERLENING IN ONZE ACTIVERENDE VERZORGINGSSTAAT Naar de woorden van Maria Bouverne – De Bie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VRIJWILLIGE HULPVERLENING IN ONZE ACTIVERENDE VERZORGINGSSTAAT Naar de woorden van Maria Bouverne – De Bie."— Transcript van de presentatie:

1 VRIJWILLIGE HULPVERLENING IN ONZE ACTIVERENDE VERZORGINGSSTAAT Naar de woorden van Maria Bouverne – De Bie

2   Docent sociale agogiek, sociale pedagogiek en sociaal werk en welzijnsrechten aan de universiteit van Gent.  Docent Jeugdbescherming en bijzondere jeugdbijstand in samenwerking met Rudi Roose.  Contact: maria.debie@ugent.bemaria.debie@ugent.be Auteur

3   Vrijwillige hulpverlening ↔ Gedwongen hulpverlening.  Algemeen welzijnswerk in Vlaanderen is te omschrijven als een hulpverlening die gevraagd en/of aanvaard wordt door de betrokkenen, uitgevoerd door professionelen al dan niet in samen werking met vrijwilligers (en vice versa). Vrijheid ter discussie

4   Hoe wordt de ontmoeting tussen hulpvrager en hulpverlener het best gerealiseerd? Een normatief begrip

5   ‘Vrijwillige hulpverlening’ hangt vast aan het concept van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat.  Individuele en collectieve verantwoordelijkheid.  Culturele verankering.  ‘Residuele’ verzorgingsstaat en ‘Rudimentaire’ verzorgingsstaat. Maatschappelijke projecten

6   Verschillende opvattingen: -Residuele verzorgingsstaten: Onafhankelijkheid van handelen. -Institutionele en sociaal-democratische verzorgingsstaten: Recht op menswaardig bestaan (grondwettelijk verankerd).  Rol van de overheid. Vrijheid en verantwoordelijkheid

7   ‘Individuele ongevalmodel’  De sociale bescherming van overheidswege is minimaal uitgebouwd en wordt gezien als een privé- verantwoordelijkheid. Die kan ook opgenomen worden door – al dan niet op commerciële basis georganiseerde – private verzekeringsmaatschappijen.  Liefdadigheid (vrijwillige inzet). Een residueel vangnet voor individuen

8   Onderscheid ongeval -en schuldmodel.  Overheid wordt in staat geacht om op te treden als vertegenwoordiger van het ‘algemeen belang’. Dit zou ze moeten doen via haar sociale politiek.  Er zijn maatschappelijke instituties en voorzieningen.  Hulpverleningsoptreden is in het maatschappelijk leven principieel aanvullend. Maatschappelijke ongevallen en tekorten

9   Mensen in probleemsituaties zijn in deze visie ‘maatschappelijk gemarginaliseerden’. Zij hebben niet de mogelijkheden om hun individualiteit of menswaardigheid te realiseren, omdat de structuur van de samenleving hen hiertoe de mogelijkheden ontneemt.  De hulpvrager is geen ‘object’, maar een medesubject in de hulpverlening, die dan per definitie ‘vrijwillig’ is. Productie van onwelzijn

10   Eerste vorm van recht op hulp, -en dienstverlening sinds de OCMW-wet van 8 juli 1976. Sinds 1993 is het recht op een menswaardig bestaan grondwettelijk herkend.  Vigerende normaliteitsbeelden Visie op normaliteit expliciteren

11   Men gaat uit van een ‘culturele visie’, waarin ter wille van emancipatie de vrijwilligheid van de hulpverlening als kerngedachte zou moeten vooropstaan.  Cultuur van samenhorigheid. De nood aan culturele ruimte

12  Met vriendelijke groeten Michiel Coopman Katho – Departement Ipsoc 1BaSWa Bedankt om dit te bekijken


Download ppt "VRIJWILLIGE HULPVERLENING IN ONZE ACTIVERENDE VERZORGINGSSTAAT Naar de woorden van Maria Bouverne – De Bie."

Verwante presentaties


Ads door Google