De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsvolle noodhulp in Vlaanderen. - “Hulp die wordt verstrekt in gevallen van plotselinge en niet voorspelbare nood” - Hulp bij rampen, overstromingen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsvolle noodhulp in Vlaanderen. - “Hulp die wordt verstrekt in gevallen van plotselinge en niet voorspelbare nood” - Hulp bij rampen, overstromingen,"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsvolle noodhulp in Vlaanderen

2 - “Hulp die wordt verstrekt in gevallen van plotselinge en niet voorspelbare nood” - Hulp bij rampen, overstromingen, aardbevingen…. Noodhulp volgens het woordenboek

3 Noodhulp in de praktijk  De voedselbanken verdeelden in 2008 12,2 miljoen kilo  650 voedselbedelende organisaties zijn actief in België  110.700 klanten  36 initiatieven in de Antwerpse regio

4 Er is (permanente) nood  Minimumuitkeringen én minimumlonen liggen onder de norm (cfr www.menswaardiginkomen.be)www.menswaardiginkomen.be  De grensgevallen :  Mensen zonder wettig verblijf  Mensen met een inkomen boven minimum

5 Noodhulp als (permanent) antwoord  Direct antwoord – directe actie  Heel concrete ondersteuning- tastbaar  reflexmatig  Zal steeds blijven bestaan

6 De donkere kanten van de noodhulp  Noodhulp verengt ons zicht op armoede  Eenmalige nood  Beperkt in tijd  Crisisinterventie  Dienst spoedgevallen  Realiteit : tienduizenden mensen zitten permanent in armoede

7 De donkere kanten van de Noodhulp  Noodhulp versterkt de machtsverhoudingen :  Beweging van hulpgever naar hulpvrager  Relatie slachtoffer - reddingswerker  Hulpverlener heeft iets wat hulpvrager niet heeft.  Wat moet hulpvrager doen om dit te bekomen?  Hulpverlener drukt hulpvrager in vragende rol  Pervers effect : hoe noodlijdender men zich voortdoet, hoe meer men kan krijgen…  Realiteit :  nood aan empowerment en versterking  Aanwezigheid – nabijheid  Hulpvrager aanspreken op zijn capaciteiten.

8 De donkere kanten van de Noodhulp  Noodhulp versterkt het paternalisme  Grote beweging van boven naar beneden  Zij die hebben kunnen geven – zij die niks hebben moeten ontvangen  Rolbevestigend  Realiteit :  armoede is een onrecht  Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan

9 De donkere kanten van de noodhulp  Noodhulp vernedert  hoe voelt het om noodhulp te moeten krijgen…?  Een getuigenis

10 De donkere kanten van de noodhulp  Er is teveel :  Steeds weer dezelfde producten  Er is teweinig :  Geen verse, kwaliteitsvolle producten  Er is dumping :  Producten over vervaldatum  Het watervalsysteem.

11 De donkere kanten van de noodhulp  Noodhulp verduister de nood aan structurele maatregelen  Duwt armoede in rampenscenario  Noeste arbeid tegen duistere natuurkrachten  Nood aan meer zandzakjes en hulpverleners

12 De heldere kanten van de Noodhulp  Noodhulp engageert  Zet mensen in beweging  Enorm veel vrijwilligers werk  Verbindt de samenleving met mensen in nood

13 De heldere kanten van de Noodhulp  Noodhulp geeft de mogelijkheid tot echt contact  Noodhulp zuigt de arme aan  Noodhulp als vindplaats  Noodhulp als begin  Ontmoetingsruimte als draaischijf

14 De heldere kanten van de Noodhulp  Noodhulp signaleert  Noodhulp is een pleister op een houten been, maar men heeft er wel contact mee  Het is een teken aan de wand  Een schandvlek in onze samenleving  Noodhulp onder protest

15 Kwaliteitsvolle noodhulp  Noodhulp is een noodzakelijk kwaad  Menswaardige hulp  Respectvol  Machtsverhouding tussen hulpgever en hulpvrager zo minimaal mogelijk maken  Aandacht voor empowerment  Hulpvrager inschakelen in de werking  Inspraak  Mensen aanspreken op hun capaciteiten  …

16 Kwaliteitsvolle noodhulp  Noodhulp is niet het doel/het einde. Noodhulp is het begin  Ontmoeting – in contact komen  Geen noodhulp zonder ontmoetingsruimte  Netwerkvorming  Groepswerking - het woord nemen - enz.

17 Kwaliteitsvolle noodhulp  Noodhulp zit in een netwerk van organisaties/bewegingen in de armoedebestrijding.  Geen noodhulp zonder structurele hulp/strijd  Geen noodhulp zonder protest


Download ppt "Kwaliteitsvolle noodhulp in Vlaanderen. - “Hulp die wordt verstrekt in gevallen van plotselinge en niet voorspelbare nood” - Hulp bij rampen, overstromingen,"

Verwante presentaties


Ads door Google