De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bart Huizing Andijk 20 november 2007. Agenda Wat is het Antennebureau? Wat zijn antennes? GSM en UMTS techniek wet- en regelgeving Praktijksituaties Antenneregister.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bart Huizing Andijk 20 november 2007. Agenda Wat is het Antennebureau? Wat zijn antennes? GSM en UMTS techniek wet- en regelgeving Praktijksituaties Antenneregister."— Transcript van de presentatie:

1 Bart Huizing Andijk 20 november 2007

2 Agenda Wat is het Antennebureau? Wat zijn antennes? GSM en UMTS techniek wet- en regelgeving Praktijksituaties Antenneregister

3 Wat is het Antennebureau?

4 Het overheidsbureau voor informatie, voorlichting en advies over antennes. Voor burgers, lokale overheden, woningcorporaties, zorgverleners en andere geïnteresseerden. Techniek Wet- en Regelgeving Gezondheid

5 Wat is het Antennebureau? Doel: “Het geven van objectieve informatie om bij te dragen tot een goede beeldvorming rondom antennes”

6 Wat zijn antennes?

7 Elektromagnetische velden

8 Wat zijn antennes?

9 Draadloze muis/keyboard Wifi / WLan Sociale alarmering draadloze telefoon Autosleutel Anti-diefstalpoortjes draadloze koptelefoonbabyfoon

10 Wat zijn antennes?

11 GSM en UMTS - Techniek -

12 GSM & UMTS (Techniek) 18,3 miljoen aansluitingen 23.028 antenne-installaties GSM 900: 7.059GSM 1800: 7.595UMTS: 8.374

13 GSM & UMTS (Techniek)

14

15 GSM en UMTS - Wet- en regelgeving -

16 GSM & UMTS (Wet en Regelgeving) Doel: “Binnen duidelijke kaders van volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid voldoende ruimte voor antenneopstelpunten te stimuleren en te faciliteren” Nationaal Antennebeleid

17 GSM & UMTS (Wet en Regelgeving) Bouwvergunningvrij - Antenne-installaties tot 5 meter - C2000 + WAS-masten Licht bouwvergunningsplichtig -Antenne-installaties 5 tot 40 meter -Plaatsing monumenten + beschermde stads- /dorpsgezichten Regulier bouwvergunningsplichtig -Antenne-installaties 40 meter en hoger (convenant)

18 GSM & UMTS (Wet en Regelgeving) Plaatsingsbeleid maken voor bouwvergunningplichtige zendmasten Duidelijk en open communiceren over nieuwe masten (in een vroegtijdig stadium – informeren en participeren) Een gemeente kan geen bouwvergunning weigeren om gezondheidsredenen Een gemeente heeft geen bevoegdheid om onderscheid te maken in toepassing (gsm – UMTS – omroep – semafoon - mobilofoon) Wat kan een gemeente?

19 Praktijksituaties

20 Blootstellinglimieten GSM 900~ 41 V/m GSM 1800~ 58 V/m UMTS~ 61 V/m Praktijksituaties 0,55 0,45 0,38

21 Praktijksituaties Blootstellinglimieten GSM 900~ 41 V/m GSM 1800~ 58 V/m UMTS~ 61 V/m

22 Antenneregister

23 www.antenneregister.nl

24 Gemeente Andijk: 6x GSM en 0x UMTS GSM T-Mobile & Vodafone

25

26 GSM & UMTS (Wet en Regelgeving) Doel: “snelle en zorgvuldige plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie mogelijk maken” Convenant

27 GSM & UMTS (Wet en Regelgeving) Plaatsingsplan Visuele inpasbaarheid Instemmingsrecht bewoners huurwoningen Blootstellingslimieten Convenant

28 GSM en UMTS - Gezondheid -

29 Hoe zit het met de gezondheid?

30 Bewezen effecten:  Thermische effecten Niet bewezen effecten:  A-specifieke klachten (hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid)  Kanker Gezondheidseffecten GSM/UMTS

31 Hoe zit het met de gezondheid? gezondheidseffect door opwarming van weefsel en organen korte termijn effect wetenschappelijk vastgesteld vinden plaats bij opwarming van > 1 °C basis voor de blootstellingslimieten Thermische effecten

32 Hoe zit het met de gezondheid? A-specifieke gezondheidsklachten korte termijn effecten geen biologisch mechanisme bekend onderzoeksresultaten niet consistent de wetenschappelijke onderzoeken geven niet aan dat deze klachten veroorzaakt worden door radiogolven (TNO - Cofam, FSM - Cofam 2, Navarro, Santini, Hutter) Kanker lange termijn effect geen biologisch mechanisme bekend geen aanwijzingen dat radiogolven kanker veroorzaken (Naila, Netanya)

33 Hoe zit het met de gezondheid? Standpuntbepaling op basis van: 10.739 publicaties over EM-velden 1.248 over radiofrequente velden 656 over mobiele telefonie Conclusies GR & WHO

34 Hoe zit het met de gezondheid? opwarmingseffecten kunnen optreden limieten moeten in acht worden genomen wonen bij basisstation, gebruik mobieltje: geen relatie met kanker en/of andere ziektes aangetoond en ook niet te verwachten op basis van eerder opgedane kennis! GSM en UMTS antenne-installaties kunnen worden geplaatst Conclusies GR & WHO

35 Blootstellingslimieten in de praktijk Blootstellinglimieten GSM 900~ 41 V/m GSM 1800~ 58 V/m UMTS~ 61 V/m 0,81 2 x GSM 900 4 x GSM 1800 3 x UMTS

36 GSM & UMTS (Techniek) Wat is UMTS? 1G: NMT 1981 2G: GSM 1991 3G: UMTS 2001 0G: MTA 1956

37 GSM & UMTS (Wet en Regelgeving) artikel 5 Instemmingsrecht bewoners Bij plaatsing op woongebouwen met huurders Na toestemming en met medewerking van eigenaar 1 instemmingsaanvraag per huisadres Telling door onafhankelijk bureau Plaatsing gaat niet door indien > 50 % tegen is Convenant

38 GSM en UMTS - Conclusies -

39 Hoe zit het met de gezondheid? Voor iedere frequentie zijn er limieten vastgesteld waarbij het lichaam met niet meer dan 1 graad Celsius wordt opgewarmd (SAR=4 W/kg) Voor de zekerheid wordt op deze limieten voor het algemene publiek een veiligheidsfactor 50 toegepast (SAR=0,08 W/kg) Deze waarde wordt omgerekend naar elektrische veldsterkte in V/m (Volt per meter) Blootstellingslimieten

40 Blootstellinglimieten GSM 900~ 41 V/m GSM 1800~ 58 V/m UMTS~ 61 V/m Hoe zit het met de gezondheid? agenda

41 GSM & UMTS Raad van State 19 juli 2006 Vrees voor gezondheidsrisico’s is geen reden om vrijstellings- procedure te weigeren. B&W kan in alle redelijkheid aansluiting zoeken bij het standpunt van de regering Raad van State 6 september 2006 Gezondheidsraad is een ter zake deskundig en onafhankelijke instantie, waardoor B&W zich mag baseren op haar adviezen Raad van State 13 juni 2007 Het feit dat gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten zijn, betekent niet dat een vrijstelling niet verleend kan worden Jurisprudentie agenda

42 De Feiten Nederland heeft NIET de hoogste blootstellings- limieten in de Wereld UMTS werkt met LAGERE vermogens dan GSM UMTS werkt NIET met een gepulst signaal Meer antennes wil NIET zeggen meer elektromagnetische velden De totale elektromagnetische veldsterkte laat een DALENDE trend zien agenda

43 Hoe zit het met de gezondheid? Blootstellingslimieten 10 100 1000 10000 1,0E+021,0E+041,0E+061,0E+081,0E+101,0E+12 frequentie (Hz) elektrisch veld (V/m) beroepsbevolking algemene bevolking GSM 900 GSM 1800 UMTS GSM 900 GSM 1800 UMTS agenda

44 Blootstellingslimieten in de praktijk Blootstellinglimieten GSM 900~ 41 V/m GSM 1800~ 58 V/m UMTS~ 61 V/m agenda

45 Blootstellingslimieten in de praktijk 5 meter 2 tot 5 V/m minder dan 1 V/m 1 tot 2 V/m Blootstellinglimieten GSM 900~ 41 V/m GSM 1800~ 58 V/m UMTS~ 61 V/m agenda

46 Hoe zit het met de gezondheid? Blootstellingslimieten Blootstellinglimieten GSM 900~ 4.460.000 μW/m² GSM 1800~ 8.920.000 μW/m² UMTS~ 9.870.000 μW/m² agenda

47 Blootstellingslimieten in de praktijk 5 meter 10.000 tot 70.000 μW/m² minder dan 2650 μW/m² 2650 tot 10.000 μW/m² Blootstellinglimieten GSM 900~ 4.460.000 μW/m² GSM 1800~ 8.920.000 μW/m² UMTS~ 9.870.000 μW/m² agenda

48 GSM & UMTS (Techniek) Antenne-installatie buiten de bebouwde kom ‘het verplaatsen van antennes naar locaties buiten de bebouwde kom zorgt voor lagere veldsterktes’

49 GSM & UMTS (Techniek)

50

51


Download ppt "Bart Huizing Andijk 20 november 2007. Agenda Wat is het Antennebureau? Wat zijn antennes? GSM en UMTS techniek wet- en regelgeving Praktijksituaties Antenneregister."

Verwante presentaties


Ads door Google