De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Sara Brankaer, Filip Abts en Sylvia Hubar November 2013 Gedeelde zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Sara Brankaer, Filip Abts en Sylvia Hubar November 2013 Gedeelde zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Sara Brankaer, Filip Abts en Sylvia Hubar November 2013 Gedeelde zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

2 Inhoudstafel Aanleiding Doelstellingen Patiëntengroepen Zorgmodel

3 Aanleiding Investering in patiënten met psychiatrische problemen Het gevoel van tekort te schieten of verkeerd te mikken Nood aan afstemming

4 Doelstellingen (1) Kader/woordenschat Gezond contact Wederzijds respect en verantwoordelijkheid

5 Doelstellingen (2) Zorg op maat, getrapte zorg Kennis van de leefwereld van de patiënt Preventie van burn-out

6 Zorgmodel ZoekerVoorbijgangerRegisseur Zorgmijder

7 Zorgmodel ZoekerVoorbijgangerRegisseur

8 Sturende patiënten Eigen krachten, persoonlijk netwerk Dikwijls al in zorg, als externen hulpvraag stellen, wordt deze erkend Regie in eigen handen, uit handen bij crisis als nodig Vragen zijn concreet Afstemming van de zorg is een vereiste

9 ZoekerVoorbijgangerRegisseur VraagHulpaanbod Vraag en zorgaanbod zichtbaar op eerste lijn

10 Eerste lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Hervalpreventie Zorgmijder Rol Afstemming van de zorg

11 Eerste lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Watchful waiting Methodisch kader Zorgmijder zorgbemiddelaar

12 Tweede lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Afstemming zorg Zorgmijder Rol Beschikbaar blijven

13 Tweede lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur zorgbemiddelaar Methodisch kader Zorgmijder Slapende dossiers

14 Regisseur: werkinstrumenten Plan voor hervalpreventie of crisisplan Opmaak gebeurt door patiënt ism mobiele teams, ism GGZ werkers Plan wordt toegevoegd aan elektronisch medisch dossier (EMD) Niet als crisisplan maar als werkinstrument om op regelmatige basis samen met de patiënt te bekijken. Multidisciplinair overleg psy (MDO psy) Overleg georganiseerd door overlegorganisator, min. 2x, max. 3 x per jaar Goede kennis aanbod eerste lijn

15 Template voor hervalpreventieplan (HPP)/crisisplan Persoonsgegevens Huidig dagelijks leven Structuur Lichamelijke gegevens Actuele medicatie Aanleiding van mogelijk herval Eerste signalen van herval Wat zijn helpende gedachten ? Hoe te handelen bij een crisis ? Gewenste crisismedicatie/ongewenste crisismedicatie Afspraken rond de crisis Wensen in geval van opname Gegevens samenwerkingsactoren Praktische aandachtspunten (huisdieren, planten, sleutel)

16 Krachtenmatrix - Ik ben...: gaat over positieve persoonseigenschappen en kwaliteiten - Ik kan...: gaat over talenten en vaardigheden - Ik weet...: gaat over wat je geleerd hebt uit het verleden; levenservaringen, (zelf)kennis en opvattingen - Ik heb...: gaat over je omgeving (letterlijk en figuurlijk) en steunbronnen en sociaal netwerk - Ik wil...: gaat over ambities, wensen, dromen, doelen...

17 Zorgmodel ZoekerVoorbijgangerRegisseur

18 Zoeker Vinden de gepaste zorg niet Staan open voor zorg Angstig voor het vragen naar hulp Beperkter sociaal netwerk Missen sociale controle Zoeken rust bij opnames Samen met patiënt zoeken naar vraagverduidelijking en adviseren rond de gepaste zorgvorm.

19 ZoekerVoorbijgangerRegisseur Vraag Hulpaanbod Vraag en zorgaanbod zichtbaar op eerste lijn

20 Eerste lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Vraagverduidelijking Advies Zorgmijder Rol

21 Eerste lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Motiverende gespreksvoering Methodisch kader Zorgmijder Psycho-educatie

22 Tweede lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur diagnosestelling Advies Zorgmijder Rol behandeling

23 Tweede lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Motiverend werken Methodisch kader Outreachend Zorgmijder Psychiatrisch consult

24 Zoeker: werkinstrumenten Benoemen van het veronderstelde probleem en vraagverduidelijking. Wisselwerking tussen patiënt, arts en externe GGZ werker Voorwaarden Goede kennis sociale kaart (levende sociale kaart eerste lijn en GPS GGZ) door arts en goede contacten met instanties naar wie verwezen wordt. Patiënt die vertrouwen kan leggen in andere instanties en die voldoende gemotiveerd is om deze stap te zetten. Casusbesprekingen met eerste, tweede, derde lijn Hulpmiddelen consultdesk VDIP (vroege detectie en interventie voor personen met psychiatrische aandoeningen). Website Eenmalig psychiatrisch consult

25 Zorgmodel ZoekerVoorbijgangerRegisseur

26 Voorbijganger Geen/onvoldoende ziekte-inzicht. Grote zorg-nood niet altijd (h)erkend door patiënt Geen medewerking Zit niet /nauwelijks in zorg Storend gedrag ‘Shoppen’ Verantwoordelijkheidsgevoel Betrokkenen vermijden confrontatie

27 ZoekerVoorbijgangerRegisseur VraagHulpaanbod Vraag en zorgaanbod zichtbaar op eerste lijn

28 Eerste lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Contact maken Case-finder Zorgmijder Rol

29 Eerste lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Methodisch kader Presentie Zorgmijder Onderhandelen

30 Tweede lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Contact houden Aanklampend werken Zorgmijder Rol

31 Tweede lijn ZoekerVoorbijgangerRegisseur Begeleiden tot zorg Methodisch kader Presentie Outreachend Zorgmijder

32 Voorbijganger: werkinstrumenten KADER VAN MINIMALE ZORG ALS GOEDE ZORG VOOR EERSTE LIJN OUTREACH CRISISTEAM MOBIEL TEAM ALS BEGELEIDER TOT ZORG PROJECT AANKLAMPENDE ZORG FENIX PROJECT WERKEN MET ERVARINGSDESKUNDIGEN RECHTENBENADERING HOUSING FIRST

33 Zorgmodel ZoekerVoorbijgangerRegisseur Zorgmijder

34 De zorgmijder Opdracht elke zorgverlener: blijvend contact te zoeken. De afwezigheid is een signaal. Afspraken maken en niet komen opdagen is een teken dat hulp gewild is, maar dat patiënt nog niet in mogelijkheid is ze aan te nemen.

35

36 ZoekerVoorbijgangerRegisseur Zorgmijder Sociale rechten benadering Zorg-benadering Herstelvisie Krachtgericht werken


Download ppt "Dr. Sara Brankaer, Filip Abts en Sylvia Hubar November 2013 Gedeelde zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google