De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De stille kracht van ouderen Wilbert van den Bosch

Verwante presentaties


Presentatie over: "De stille kracht van ouderen Wilbert van den Bosch"— Transcript van de presentatie:

1 De stille kracht van ouderen Wilbert van den Bosch
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 De stille kracht van ouderen Wilbert van den Bosch

2 Mijn stille kracht Adriaen van Bergen, de turfschipper van Breda Het heilig sacrament vander Nieuwervaert De boerderij van mijn opa De schildershand van mijn vader De trots op mijn kinderen De betrokken buurtvereniging van Het Gatbroek

3 Stip op de KBO-horizon Waar ligt nu de stip op de horizon? Een nog wezenlijkere invulling geven met coöperatief dividend aan onze missie: Een stuwende en vernieuwende kracht die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn, vanuit het gezamenlijk belang van mensen. Een mooie volzin, waar heel veel richting uit te halen is voor coöperatief dividend. Kortom het stimuleren van de sociaal economische dynamiek, zoals dat in het Rabomodel benadrukt wordt. Willen en kunnen we samen meer betekenen voor onze omgeving? Naar mijn mening is er juist nu een groeiende behoefte aan samenwerking tussen OH, commerciële organisaties en maatschappelijke organisaties om de maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen gaan en te komen tot een betere balans van welvaart en welzijn. De Rabobank heeft een unieke positie in de maatschappij, succesvolle ervaring in maatschappelijk ondernemerschap en competenties om partijen te verbinden. Noblesse oblige, en bovendien ben ik er van overtuigd dat maatschappelijk ondernemerschap leidt tot duurzamen bedrijfsresultaten. Om dat te kunnen bereiken is mijn advies om meer van Buiten naar Binnen te gaan werken en minder nadruk op geld te leggen. Wat is daar voor nodig: Maatschappelijk ondernemerschap Een juiste mix van zakelijkheid en betrokkenheid en ondernemersgeest is nodig om de sociaal economische dynamiek in het werkgebied te kunnen stimuleren. Minder nadruk op geld Uit succesvolle voorbeelden blijkt dat de meeste meerwaarde niet wordt geleverd door sec geld te geven. Maar juist in het signaleren van (toekomstige) kansen of knelpunten, het inzetten van kennis en expertise en het verbinden van partijen en het stimuleren van samenwerking. Dat in combinatie met onze naam en positie in de samenleving, onze mankracht, onze faciliteiten en onze financiële stimulansen bieden veel meer winst voor alle partijen. Meer van Buiten naar Binnen Dit vraagt een pro-actieve houding, een visie op de ontwikkeling van het werkgebied. Niet alleen op economisch maar ook sociaal, cultureel vlak. Wat leeft er? Wat speelt er, nu en de komende jaren? Daarvoor is het nodig om onze leden en medewerkers een actievere, participerende rol te geven. Ook heel belangrijk daarbij is om de rol die de lokale bank wil spelen in die ontwikkeling helder te hebben.

4 Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan
Louis Couperus? Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan

5 OF: Melken we spiegeltjes en kraaltjes?
Melkkoe, Sinterklaas… dat zijn beelden die lokale banken me teruggeven. De afgelopen jaren is er over het totaal meer geld gereserveerd dan besteed, namelijk 80 miljoen tegenover 20 miljoen. Structurele, grotere projecten gericht op een lange termijn ontwikkeling worden nauwelijks gevonden. De bestedingen gaan voornamelijk naar eenmalige bijdragen aan vervangingsinvesteringen (…) en …. Hoe komt dat nu? Wat ik zie is dat we erg interngedreven gehandeld hebben. Er zijn fondsen ingericht, bedragen beschikbaar gesteld Conclusie: Minder nadruk op geld leggen, géén charitas. Dit creëert een ongewenst beeld en maakt mensen afhankelijk. Maar vooral Coöperatief dividend begint buiten!

6 OF: zijn we er voor en door mensen?
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 OF: zijn we er voor en door mensen? Het bewaken dat onze organisatie blijft werken zoals bedoeld , gebeurt door onze klanten, leden, door u. Paradigma’s industriële revolutie (schaalvergroting, winstmaximalisatie, rationalisatie) Zorg, onderwijs, veiligheid, nu ook financiële sector! Werken voor anonieme aandeelhouders, korte termijnwinst, Vooral de recente gebeurtenissen benadrukken nog eens de waarde van een organisatie als de onze waarvan de prestaties worden beoordeeld door de leden en de ondernemingsleiding wordt afgerekend door de leden. Een organisatie hoort naar de mensen toe te organiseren: leden die dat bewaken. De Rabobank is een organisatie voor en door mensen. De oorsprong, de ontwikkeling en de toekomst tonen dit. .

7 Rabobank - het fundament
Rabobank Wholesale Powerpoint design 05 April 2017 Rabobank - het fundament 1864 Raiffeisen Zelfredzaamheid door Zelforganisatie en Zelfbestuur Coöperatieve organisatie Ledenzeggenschap Lokaal georganiseerd Sober beheer Reservering van de winst Het fundament: een coöperatie richt je op vanuit welbegrepen eigenbelang, je levert in om er meer voor terug te krijgen. 9 9 11 11 2 1 11 2 2 11 12 12 12 12 14 11 12 11

8 Rabobank Groep 2010 1.800.000 leden Triple A
Balanstotaal ruim 600 miljard Eigen vermogen ca 40 miljard Waarvan 2/3 in dode hand Grootse bank in Nederland Grote marktaandelen Aandeel in grootste verzekeraar Uitgangspunten Strategisch Kader Coöperatieve identiteit Allfinanz (financiële supermarkt) Leidende internationale Food & Agri-bank Behoud van de triple A-status Uitleg wat “in de dode hand’ betekent. Wij voeren slechts het rentmeesterschap uit. Vermogen zorgvuldig beheren en overdragen aan volgende generaties om coöperatieve doelstellingen te verwezenlijken. Kruiselingse garantieregeling belangrijke factor in Triple A.

9 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 2010: 143 moeders en 1 dochter 9 miljoen klanten 1,8 miljoen leden 143 lokale banken Honderdzevenenvijftig moeders, één dochter Rabobanken zijn vitale schakels in de lokale economie. De spaarmiddelen die plaatselijk aan hen worden toevertrouwd, worden voor het overgrote deel ook weer in die lokale gemeenschap uitgezet. Voor investeringen van ondernemers, voor woninghypotheken en voor initiatieven ten behoeve van de plaatselijke samenleving. Elke Rabobank draagt op die manier bij aan de bedrijvigheid en het welzijn in het eigen werkgebied. Momenteel zijn er zo'n 157zelfstandige Rabobanken in ons land. Ze zijn stevig geworteld in de lokale gemeenschap. Ze zijn goed bekend met plaatselijke omstandigheden en sterk betrokken bij lokale en persoonlijke situaties. Al die zelfstandige Rabobanken hebben samen 'n dochter: Rabobank Nederland. Ze voorziet de plaatselijke Rabobanken van alle faciliteiten die nodig zijn voor een moderne financieel dienstverlener. Ze houdt toezicht op de liquiditeit en solvabiliteit van de lokale banken. Ze is het centrale punt voor alle internationale activiteiten. En ze beheert tevens de belangen die de Rabobanken samen hebben in een aantal dochters. Ondernemingen, zoals de Lage Landen (leasing en factoring), Schretlen (private banking) en de beleggingsgroep Robeco. Rabobank Nederland Raad van Bestuur

10 Centrale Kringvergadering
4 keer per jaar 72 leden: 12 regio’s met elk 6 vertegenwoordigers ‘parlement’ van de groep

11 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Algemene vergadering 1 keer per jaar 143 lokale banken Meer dan bezoekers

12 Toekomst in Nederland Sterke coöperatie blijven Marktleiderschap
Bestaande handhaven Uitbreiden waar mogelijk Organisatie dichtbij de klant / het lid

13 Toekomst in buitenland
Bediening Nederlandse klanten in buitenland Food & Agri Retailbanking Rabo Development Rabo Foundation

14 Rabobank Wholesale Powerpoint design
05 April 2017 Waarom sterk? Het belang van de klant Doelstelling bewaakt door klanten die lid zijn Ook relatie met gemeenschap van klanten Organisatiestructuur biedt ruimte aan ondernemerschap Samenwerking in één organisatie met een kruislingse garantie-regeling: betrokkenheid op elkaar Eén-dimensionale klantoriëntatie: (als doelstelling vastgelegd in de statuten) Realisatie doelstelling bewaakt door klanten die lid zijn geworden Niet alleen relatie met individuele klanten, ook een relatie met de gemeenschap van klanten Organisatiestructuur waarbij ondernemerschap kan exploreren Samenwerking in één organisatie met een kruislingse garantie-regeling

15 Welke kant op …………………. Coöperatie & Bestuur AB

16 Goed voorbereiden ……. Coöperatie & Bestuur AB

17 Welke route, welk proces……
Coöperatie & Bestuur AB

18 KBO uitdagingen Wat beweegt mensen? Vergroten betrokkenheid leden
Effectiviteit en zichtbaarheid Kennis en houding Verhalen vertellen en doorvertellen en door … Niet alleen voor KBO, niet alleen voor de leden Maar voor de samenleving! 18

19 Voeg hier het organisatie onderdeel in
5 april 2017 De toekomst van KBO Coöperatie & Bestuur AB Rabobank


Download ppt "De stille kracht van ouderen Wilbert van den Bosch"

Verwante presentaties


Ads door Google