De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sylvia van Nierop Schuttelaar & Partners 1 december 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sylvia van Nierop Schuttelaar & Partners 1 december 2005."— Transcript van de presentatie:

1

2 Sylvia van Nierop Schuttelaar & Partners 1 december 2005

3 Project Wat?Praktijkoplossingen voor 6 knelpunten in grond- en oppervlaktewater Waarom?Uit monitoring blijken knelpunten Wie?VEWIN, UvW, Nefyto en LTO Hoe?Bundeling van krachten en expertise Wanneer?In 2004-2005

4 Stuurgroep UvW NEFYTO LTO VEWIN

5 Aanpak Selectie MCPA, bentazon, carbendazim, methomyl, terbutylazin isoproturon Fact finding Expertmeeting Oplossingsrichtingen pragmatisch en constructief Uitvoeringsprogramma

6 Resultaten 5 uitvoeringsprogramma’s 7 expertmeetings met 54 deelnemers/meelezers 44 oplossingsrichtingen

7 44 Oplossingsrichtingen Onderzoek 30% Niet haalbaar 7% Geen actie 14% Wordtgedaan 9% Stuurgroep 40%

8 DE BEVINDINGEN

9 Veel variatie in monitoring Metingen (locatie, frequentie, stoffen) Definitie knelpunt Rapportage (frequentie, aggregatie)

10 Inzoomen van alle kanten Gegevens Meetgegevens Gebruikgegevens Toelatinggegevens Experts Waterschappen/ drinkwaterbedrijven Agrariërs en loonwerkers Toelatinghouder Voorlichting Onderzoek Praktijkprojecten

11 Metingen bentazon in grondwater

12 Kwetsbare grondwatergebieden bentazon

13 Normoverschrijdingen nemen af Nieuwe spuittechnieken Driftbeperkende maatregelen op het etiket Wet- en regelgeving zoals LOTV en Besluit Glastuinbouw Stimuleringsregels zoals cross compliance in maïs Normverruiming door onderzoek Praktijkprojecten bv. Telen met Toekomst

14 Studiegroepen Telen met Toekomst

15 Kleine hoeveelheden veroorzaken normoverschrijdingen Gebruikers bewust van emissieroutes

16 Bewustwording emissieroutes Uitwisseling meetgegevens met agrariërs in de regio Onderdeel spuitlicentie over emissieroutes per sector Emissieroutes overzichtelijk in kaart brengen per sector Wet- en regelgeving gecombineerd met voorlichting

17 Checklist Emissie bloembollen

18 Bewustwording emissieroutes Uitwisseling monitoringsresultaten met agrariërs in de regio Onderdeel spuitlicentie over emissieroutes per sector Emissieroutes overzichtelijk in kaart brengen per sector Wet- en regelgeving gecombineerd met voorlichting

19 Conclusies Veel stoffen blijken een minder groot probleem Inzoomen vanuit alle kanten levert nieuwe praktische inzichten op Kleine hoeveelheden kunnen reeds leiden tot normoverschrijdingen Ieder gewasbeschermingsmiddel heeft een duurzame gebruikswijze Bewustwording van emissieroutes bij gebruikers is essentieel Grote variatie in monitoring van gewasbeschermingsmiddelen

20 www.schonebronnen.nl

21

22 Wet- en regelgeving met voorlichting carbendazim


Download ppt "Sylvia van Nierop Schuttelaar & Partners 1 december 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google