De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructies scheidsrechters zaalvoetbal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructies scheidsrechters zaalvoetbal"— Transcript van de presentatie:

1 Instructies scheidsrechters zaalvoetbal

2 Doelstelling Meer uniformiteit in toepassing spelregels
Meer begrip bij verenigingen Meer plezier en respect bij alle deelnemers

3 Spelregelwijzigingen
Indien tijdens de rust een speler het verder meespelen wordt ontzegd, dient het betreffende team de tweede helft met één speler minder te beginnen, onafhankelijk of deze speler op het veld stond bij het slot van de eerste helft of op de spelersbank zat.

4 Spelregelwijzigingen
Het maken van een schijnbeweging tijdens de aanloop bij het nemen van een strafschop is geoorloofd. Echter het maken van een schijnbeweging nadat de aanloop is afgerond wordt beschouwd als een overtreding van regel 15, zijnde onsportief gedrag waarvoor aan de nemer de gele kaart moet worden getoond.

5 Principe van het zaalvoetbal
Snel en attractief D.w.z.: het spel zoveel mogelijk ‘laten lopen’ tenzij er sprake is van technische fouten of overtredingen tegen regel 12 die gelet op de aard en de ernst van de overtreding onmiddellijk ingrijpen rechtvaardigen Zo mogelijk door laten spelen en achteraf bestraffen Na elke onderbreking ervoor zorgen dat het spel zo snel mogelijk wordt hervat

6 Sliding Sliding is alleen strafbaar wanneer de tegenstander de bal controleert of tracht te spelen In alle andere gevallen is een sliding correct N.B. de sliding niet verwarren met een tackle van achteren die de veiligheid van een tegenspeler in gevaar brengt, dit moet met een rode kaart worden bestraft

7 Verhinderen scoringskans
Criteria verhindering scoringskans Mogelijkheid de bal te controleren door aanvaller; Snelheid en looprichting van de aanvaller Afstand tot het doel Positie van de verdedigers en/of de doelverdediger

8 Het spelen van de bal met de hand
Altijd directe vrije schop of strafschop Gele of rode kaart niet altijd noodzakelijk Wel geel bij spelbederf / onsportief gedrag, o.a.: Bij het spelen van de bal met de hand waardoor een tegenstander niet in balbezit komt Als een aanvaller probeert met de hand een doelpunt te scoren

9 Het spelen van de bal met de hand (2)
Wel geel bij spelbederf / onsportief gedrag, o.a.: Als de speler voorwendt dat hij de bal niet met de hand heeft gespeeld om zodoende de scheidsrechter te misleiden Zonder succes probeert met de hand een doelpunt of scoringskans te voorkomen terwijl de doelverdediger zich buiten zijn strafschopgebied begeeft.

10 Afstand bij spelhervatting
Het met opzet niet in acht nemen van de afstand bij een hoekschop, vrije schop of intrap dient te worden bestraft met een tijdstraf van 1 minuut door het tonen van de gele kaart. Hierbij speelt het geen rol of de niet op afstand staande speler de bal raakt of niet. Tip: Let hier tijdig op en geef tijdig aanwijzingen indien nodig

11 Veldverwijdering Rode kaart:
Ernstig gemeen spel of geweld (zowel fysiek als in woord en/of gebaar); Bij beledigende taal of schelden; Elke buitensporige lichamelijke inzet die de gezondheid van de tegenstander in gevaar brengt; Inzet van ellebogen bij luchtduels

12 Gele kaart Eveneens een gele kaart wanneer:
Een speler vraagt om een gele kaart voor de tegenstander; Na een beslissing, spelers de scheidsrechter belagen of respectloos bejegenen. Naast de initiator moet minimaal nog één speler bestraft worden met een gele kaart; Een speler in woord, gebaar of houding aangeeft het oneens te zijn met een scheidsrechterlijke beslissing

13 Gedrag op spelersbanken
Slechts één official mag voor de bank staan en aanwijzingen geven aan de spelers van zijn of haar team Alle andere officials en de wisselspelers dienen op de bank te zitten Tegen commentaar op de leiding moet corrigerend worden opgetreden

14 voordeelregel Het team voordeel geven tegen wie de overtreding werd begaan Balbezit behoeft geen voordeel te zijn N.B. Teveel voordeel toepassen kan leiden tot ernstigere / meerdere overtredingen. Het is dus altijd een afweging. Wacht altijd een paar seconden voordat het spel wordt onderbroken, misschien komt er voordeel uit de situatie

15 Voordeelregel (2) Bij FIFA regels
Bewust zijn van het aantal accumulatieve overtredingen Na de 5e accumulatieve overtreding in principe geen voordeel meer geven. De 10-metertrap of strafschop is bijna altijd het beste voordeel Na voordeel alsnog één accumulatieve overtreding bij het aantal optellen

16 Sieraden Internationaal
Alle sieraden zijn verboden, dus ook trouwringen en oorknopjes, piercings, etc. Deze werden in het verleden nog wel eens afgeplakt. Nederland: Sieraden zijn verboden als de scheidsrechter vindt dat ze gevaar opleveren voor een mede- of tegenspeler of de speler zelf.

17 Uniformiteit Leiden met twee scheidsrechters
Uniforme toepassing spelregels door beide scheidsrechters; Altijd volgens dezelfde maatstaven fluiten, ook na de vijfde accumulatieve overtreding; Bespreek vooraf wat onder onvoorzichtig, onbesuisd en buitensporig wordt verstaan

18 Signalen Indirecte vrije schop: bij spelhervatting arm verticaal totdat bal is geraakt door tweede speler of buiten het speelveld is; Aangeven van voordeel (gestrekte arm en zonnodig verbaal) Tellen van 4 seconden bij intrap, hoekschop en doelworp (alleen bij FIFA regels) Aangeven van accumulatieve overtreding na voordeel (alleen bij FIFA regels)

19 Samenwerking Leiden met twee scheidsrechters
De scheidsrechter die de overtreding bestraft neemt initiatief inzake afstand, plaats waar de bal dient te liggen, etc. De andere scheidsrechter kan ondersteuning aanbieden (afhankelijk van de situatie). Maar hierover vooraf duidelijke afspraken Indien de afstand door de scheidsrechter wordt afgepast dient een fluitsignaal te volgen ten teken dat het spel hervat kan worden

20 Samenwerking (2) Leiden met twee scheidsrechters
Bij meningsverschil in een situatie waarbij beide scheidsrechters gelijktijdig hebben gefloten, is de beslissing van de eerste scheidsrechter doorslaggevend Overrulen (bijv. als de eerste scheidsrechter niet gefloten heeft, maar het niet eens is met de beslissing van de tweede scheidsrechter) is niet toegestaan. Bespreek dergelijke voorvallen in de rust of tijdens een time-out.

21 Taak secretaris / tijdwaarnemer
FIFA regels Bijhouden zuivere speeltijd (2x 20 minuten) Bijhouden score Toekennen time-out (1 per team / per speelhelft) Bijhouden accumulatieve overtredingen Na vijf accumulatieve overtredingen fluitsignaal geven Toezicht houden op de spelers op de strafbank

22


Download ppt "Instructies scheidsrechters zaalvoetbal"

Verwante presentaties


Ads door Google