De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiele behandeling als onderdeel van een specialistisch zorgtraject GGZ voor personen met een verstandelijke handicap. Eddy Weyts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiele behandeling als onderdeel van een specialistisch zorgtraject GGZ voor personen met een verstandelijke handicap. Eddy Weyts."— Transcript van de presentatie:

1 Mobiele behandeling als onderdeel van een specialistisch zorgtraject GGZ voor personen met een verstandelijke handicap. Eddy Weyts

2 Overzicht presentatie 1.Inleiding 2.Ervaringen MIC Vlaams-Brabant 3.Andere noodzakelijke elementen van een specialistisch zorgtraject 4.Referenties

3 1. Inleiding Advies NRZV in 2003 Artikel Psychiatrie en verpleging Artikel TOKK Interne nota MIC Projecten binnen de stuurgroep Vlaams- Brabant

4 1. Inleiding Sterke punten van het vroegere begrippenkader Onderscheid zorginhoud-zorgorganisatie Wat(functie) doet men hoe(modus)?

5 2.Ervaringen MIC Vlaams-Brabant Elementen uit het contract(zorgorganisatie) Specialistisch 2 VTE en psychiatertijd Regio: de ganse provincie GGZ-expertise brengen in een andere sector Bereikbaar binnen kantooruren Kortdurend

6 2.Ervaringen MIC Vlaams-Brabant Inhoudelijk raster Interventies111122132116 126 Tijdslijntot wiewat 1 preinterventie1 patiënt1 medisch-psychiatrische act 2 interventie2 familie2 psycho-educatie/vaardigheidstraining 3 postinterventie3 leefomgeving3 gesprek/counseling 4 netwerk4 observatie 5 diagnostiek 6 voorstel therapeutische richtlijn 7 evaluatie 8 psychotherapie 9 netwerkoverleg

7 consultatie/advies Netwerkopbouw Psycho-educatie voor professionele ondersteuners Psycho-educatie voor de persoon met een handicap zelf en/of zijn familie Psychotherapie ter plaatse Niet intensieve langduriger begeleidingen van personen met een handicap Intensieve behandelingstrajecten Opnamevoorbereidend Implementatie residentiële behandeling in de leefsituatie 2.Ervaringen MIC Vlaams-Brabant Typetrajecten

8 Psychotherapie ter plaatse Intensieve behandelingstrajecten Niet intensieve langduriger begeleidingen van Personen met een verstandelijke handicap 2.Ervaringen MIC Vlaams-Brabant trajecten met impact op organisatie

9 2.Ervaringen MIC Vlaams-Brabant schakel en implementatiefunctie toeleiden naar andere behandelmodi van het specialistisch zorgtraject Implementatie in de leefsituatie van adviezen/behandelingen vanuit andere behandelmodi van het specialistische zorgtraject

10 3.Noodzakelijke elementen van het zorgtraject Mobiele equipe Ambulante GGZ Dagbehandeling Residentiële behandeling Poliklinische functie

11 5. referenties - Andries J., Bauwens S,Cuypers W., De Muer W., Morisse F.,Weyts E. (2003) Observatie en behandeling van volwassenen met een verstandelijke handicap met bijkomende psychiatrische – en/of gedragsproblemen: een stand van zaken in 6 opname-units van psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen binnen het zorgcircuitdenken. Tijdschrift voor psychiatrie en verpleging - Galli Carminati G. Qualité de vie et santé mentale, symposium op het congres van de MHID te Lissabon - MIC’s(2012) Proefprojecten Dubbele Diagnose en Pilootprojecten art. 107: specifieke kenmerken en complementariteiten. Interne nota, 10 pp. - Morisse F., Weyts E.(2010) Residentiële behandeling: wanneer de gewone leefsituatie voor even niet meer het ideaal of zelfs ziekmakend is. TOKK 35,P44-54. - Nassen E.,Theunis K., Du Laing L.,Van Holsbeke J.(1999), Nieuw begrippenkader geestelijk gezondheidszorg. VVI pp107

12 5. referenties - NRZV D PSY 23O-2(2003-11-13) Advies inzake geestelijke gezondheidszorg aan personen met een handicap - Weyts E.(2012) Intersectorale samenwerking : netwerk en zorgcircuit voor de doelgroep. Powerpointpresentatie op de studiedag. http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@ dg1/@mentalcare/documents/ie2divers/19081463_nl.pdf


Download ppt "Mobiele behandeling als onderdeel van een specialistisch zorgtraject GGZ voor personen met een verstandelijke handicap. Eddy Weyts."

Verwante presentaties


Ads door Google