De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luc Kupers, voorzitter VVOS Samen op weg naar de toekomst van de VVOS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luc Kupers, voorzitter VVOS Samen op weg naar de toekomst van de VVOS."— Transcript van de presentatie:

1 Luc Kupers, voorzitter VVOS Samen op weg naar de toekomst van de VVOS

2 Oefening: waar staan we als VVOS? Uitbouw toekomstvisie VVOS Hoe implementeren? Agenda

3 Huidig doel van de VVOS 1.Verstrekken van vorming aan de leden en hun beroepskennis vervolmaken 2.de beroepsbelangen van de leden verdedigen 3.de verstandhouding onder de OCMW-secretarissen te bevorderen 4.de studie en opvolging van alle aangelegenheden die verband houden met de werking van het OCMW in het bijzonder en van de welzijnszorg in het algemeen

4 Waar staan we nu Weg naar professionalisering is ingezet: –Vernieuwde website www.ocmwvisies.bewww.ocmwvisies.be –Snelle aanpak bij concrete dossiers met impact op het OCMW in zijn geheel, en de Secretaris in het bijzonder (bvb. nieuw gemeentedecreet) –Uitbouw van gestructureerd sponsor-aanbod met duidelijke return –Uitbouw van eigen of VVOS gelinkte vorming De VVOS denkt na over zijn toekomst en streeft naar een professionelere aanpak die inspeelt op heden en toekomst. Hiervoor dient nagedacht over ‘positionering’ en verdere structurering.

5 -Belangenbehartiging van uitvoering van de taken v/h OCMW: wie neemt dit op, enkel Voorzitter? -Relatie VVOS – VVSG? -Bundeling van inhoud: via OCMW Visies, website,… -Organisatiebreed nodig, niet enkel Secretaris -Omgeving duidelijk schetsen wat beroep OCMW Secretaris betekent -Managementsfunctie -Spil tussen beleid en uitvoering Verstandhouding tussen Secretarissen bevorderen Op elkaar beroep doen en zo leren van elkaars ervaring als Secretaris Over welke elementen dient nagedacht in de positionering van de VVOS LobbyingBehartiging beroepsbelangen Onderlinge betrekkingen Delen van kennis en ervaring

6 -Belangenbehartiging van uitvoering van de taken v/h OCMW: wie neemt dit op, enkel Voorzitter? -Relatie VVOS – VVSG? -Bundeling van inhoud: via OCMW Visies, website,… -Organisatiebreed nodig, niet enkel Secretaris -Omgeving duidelijk schetsen wat beroep OCMW Secretaris betekent -Managementsfunctie -Spil tussen beleid en uitvoering Verstandhouding tussen Secretarissen bevorderen Op elkaar beroep doen en zo leren van elkaars ervaring als Secretaris Over welke elementen dient nagedacht in de positionering van de VVOS LobbyingBehartiging beroepsbelangen Onderlinge betrekkingen Delen van kennis en ervaring Veel ruimer dan Secretarissen alleen Specifiek naar Secretarissen

7 Visie & Missie - concept Visie VVOS is de Vereniging van Vlaamse OCMW Secretarissen en andere leidinggevenden van OCMW’s op het terrein van participatie, werk, inkomen, zorg en welzijn. Missie VVOS wil dat OCMW’s iedereen de mogelijkheid kunnen geven een leven te leiden om anar vermogen aan de samenleving deel te nemen.

8 Goed georganiseerd proces van besluitvorming nodig naar vorm en inhoud: Algemeen Bestuur (Raad van Bestuur) Dagelijks Bestuur (Voorzitter & 5 Regio-Voorzitters) Inhoudelijke commissies – formuleren van adviezenop de belangrijkste onderwerpen van lobby en beïnvloeding Formele Bestuurskant Delen van kennis en ervaring Onderlinge betrekkingen Ondersteund door: Regio-vergaderingen Jaarlijkse themadag 2-jaarlijks congres ‘VVOS Academy’ met kennis- deling sessies en do/bezoek- sessies Verenigingskant Uitwerking naar toekomstig VVOS

9 Vraag naar goedkeuring voor praktische implementatie 1.Kan VVOS ontwikkeld worden richting ‘branchevereniging’ met scherpstelling van missie en organisatiedoelstellingen? 2.Verdere verkenningspistes: 1.Hoe kunnen leden bijdragen? 2.Hoe staan andere externe organisaties hier tegenover (VVSG, ECG, VLO, VICTOR, KORTOM,...)? 3.Hoe komen tot een VVOS opleidingsinstituut? 4.Verankering OCMW Visies binnen VVOS 3.Op basis van deze analyse, bepaling van nodige middelen en traject naar implementatie


Download ppt "Luc Kupers, voorzitter VVOS Samen op weg naar de toekomst van de VVOS."

Verwante presentaties


Ads door Google