De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ASIEL - OPVANG - MIGRATIE STAATSSECRETARIS MAGGIE DE BLOCK S TAATSSECRETARIS VOOR A SIEL EN M IGRATIE, M AATSCHAPPELIJKE I NTEGRATIE EN A RMOEDE ­ BESTRIJDING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ASIEL - OPVANG - MIGRATIE STAATSSECRETARIS MAGGIE DE BLOCK S TAATSSECRETARIS VOOR A SIEL EN M IGRATIE, M AATSCHAPPELIJKE I NTEGRATIE EN A RMOEDE ­ BESTRIJDING."— Transcript van de presentatie:

1 ASIEL - OPVANG - MIGRATIE STAATSSECRETARIS MAGGIE DE BLOCK S TAATSSECRETARIS VOOR A SIEL EN M IGRATIE, M AATSCHAPPELIJKE I NTEGRATIE EN A RMOEDE ­ BESTRIJDING

2 SITUATIE DECEMBER 2011 Twee beleidsdomeinen in crisis: -Asiel -Opvang

3 AANVRAGEN ASIEL EN REGULARISATIE OMWILLE VAN : Politieke redenen (conventie Genève - ras, geloof, politiek, sociale groep, nationaliteit ) Risico op ernstige schade (algemeen conflict / subsidiaire bescherming) Economische redenen Humanitaire redenen (medische en andere) Familiale redenen

4 ASIEL – MIGRATIE - OPVANG Eén staatssecretaris. Eén visie. Eén beleid. Humaan Correct Coherent EU-minded OVERLEG - SAMENWERKEN

5 ASIEL-MIGRATIE-OPVANG : HUMAAN Conventie v. Genève, Status v Vluchtelingen, 28 juli 1951 Respect voor menselijke waardigheid Snelle procedure Kwaliteitsvolle procedure Kwaliteitsvolle opvang

6 ASIEL – MIGRATIE – OPVANG : CORRECT Internationale bescherming = onvoorwaardelijk. Kans tot ontplooiing

7 ASIEL – MIGRATIE – OPVANG: CORRECT EN COHERENT Correct : → tegenover migrant → tegenover burgers → tegenover ons sociaal systeem → fraude bestrijden Structurele maatregelen nemen: filters. Coherent : duidelijk - consequent

8 ASIEL – MIGRATIE – OPVANG: STRUCTURELE MAATREGELEN Medische filter. Lijst veilige landen van herkomst: 7 landen. Snellere afhandeling asielaanvragen (nu beslissing na 3 maanden) Achterstand wordt weggewerkt.

9 ASIEL – MIGRATIE – OPVANG: STRUCTURELE MAATREGELEN Prioriteit: terugkeer  Vooral vrijwillige terugkeer: Meest menselijk en respectvol Gespecialiseerde begeleiding Via: Centra - NGO’s – Terugkeerloket – Zelfstandig Open terugkeerplaatsen Open terugkeercentrum (illegale families)  Terugkeer personen probleem openbare orde in 2012: 378 gerepatrieerd - in 2013: 625 +65%

10 ASIEL – MIGRATIE – OPVANG: STRUCTURELE MAATREGELEN Opvangwet aangepast. Wet op gezinshereniging. Wet ongegronde meervoudige aanvragen. Wetgeving schijnrelaties aangepast.

11 ASIEL – MIGRATIE – OPVANG: ANDERE MAATREGELEN - Ontradingscampagnes. In Kameroen, Kosovo, Albanië, Dem. Rep Congo, Guinée (foto), Servië. - Heldere communicatie in België en in herkomstlanden. - Inreisverbod fraudeurs. - Overleg met EU-collega’s.

12 RESULTATEN OPVANG Situatie stabiel 2012-2013: Sinds 23 jan. 2012: plaats vr elke asielzoeker met recht op opvang. Afbouw opvangcapaciteit. Eerst collectief, dan individueel. Niet-begeleide minderjarigen op hotel op 31 dec 2012: 0

13 RESULTATEN ASIELAANVRAGEN 2012 = scharnierjaar: daling van 15% 2013: daling zet door 2011 – 2013: daling van 38 %

14 RESULTATEN VRIJWILLIGE TERUGKEER Vrijwillig = meest humaan + meest respect Terugkeer Jaar vrijwilliggedwongentotaalasielaanvragen 20113.8706.44310.31325.479 20125.6445.74211.38621.461 20134.7075.73210.43915.840

15 RESULTATEN REGULARISATIE Regularisatie is een uitzondering!  Medische redenen  Humanitaire redenen Aantal personen geregulariseerd 2008: 8.369 personen 2010: 24.199 2013: 1.901 Daling door: Kortere procedures Medische filter Ontrading Aantrekkingsfactoren weg Nieuwe regeling gezinshereniging

16 BELEID 2013-2014 : POSITIEF BILAN Aantal mensen met bescherming stijgt. Wie onze bescherming nodig heeft, krijgt ze. Wie niet in aanmerking komt: vraagt steeds minder. AsielaanvragenBescherming door Commissariaat-Generaal vr de Vluchtelingen en de Staatlozen 201125.4793.951 201221.4634.419 201315.8404.937

17 BELEID 2013 - 2014 Mijn engagement: Humaan Correct Coherent EU-minded Noodmaatregelen en structurele maatregelen genomen Asiel- en opvangcrisis onder controle Situatie nu stabiel Resultaat: asiel- en opvangketen kan hoofd bieden aan mogelijke crisis.


Download ppt "ASIEL - OPVANG - MIGRATIE STAATSSECRETARIS MAGGIE DE BLOCK S TAATSSECRETARIS VOOR A SIEL EN M IGRATIE, M AATSCHAPPELIJKE I NTEGRATIE EN A RMOEDE ­ BESTRIJDING."

Verwante presentaties


Ads door Google