De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Asiel - opvang - migratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Asiel - opvang - migratie"— Transcript van de presentatie:

1 Asiel - opvang - migratie
staatssecretaris Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede­bestrijding

2 Situatie december 2011 Twee beleidsdomeinen in crisis: Asiel Opvang

3 Aanvragen asiel en regularisatie omwille van:
Politieke redenen (conventie Genève - ras, geloof, politiek, sociale groep, nationaliteit) Risico op ernstige schade (algemeen conflict / subsidiaire bescherming) Economische redenen Humanitaire redenen (medische en andere) Familiale redenen

4 Asiel – migratie - opvang
Eén staatssecretaris. Eén visie. Eén beleid. Humaan Correct Coherent EU-minded OVERLEG - SAMENWERKEN

5 Asiel-migratie-opvang : humaan
Conventie v. Genève, Status v Vluchtelingen, 28 juli 1951 Respect voor menselijke waardigheid Snelle procedure Kwaliteitsvolle procedure Kwaliteitsvolle opvang

6 Asiel – migratie – opvang : correct
Internationale bescherming = onvoorwaardelijk. Kans tot ontplooiing

7 Asiel – migratie – opvang: correct en coherent
Correct : → tegenover migrant → tegenover burgers → tegenover ons sociaal systeem → fraude bestrijden Structurele maatregelen nemen: filters. Coherent : duidelijk - consequent

8 Asiel – migratie – opvang: structurele maatregelen
Medische filter. Lijst veilige landen van herkomst: 7 landen. Snellere afhandeling asielaanvragen (nu beslissing na 3 maanden) Achterstand wordt weggewerkt.

9 Asiel – migratie – opvang: structurele maatregelen
Prioriteit: terugkeer Vooral vrijwillige terugkeer: Meest menselijk en respectvol Gespecialiseerde begeleiding Via: Centra - NGO’s – Terugkeerloket – Zelfstandig Open terugkeerplaatsen Open terugkeercentrum (illegale families) Terugkeer personen probleem openbare orde in 2012: 378 gerepatrieerd - in 2013: %

10 Asiel – migratie – opvang: structurele maatregelen
Opvangwet aangepast. Wet op gezinshereniging. Wet ongegronde meervoudige aanvragen. Wetgeving schijnrelaties aangepast.

11 Asiel – migratie – opvang: andere maatregelen
- Ontradingscampagnes. In Kameroen, Kosovo, Albanië, Dem. Rep Congo, Guinée (foto), Servië. - Heldere communicatie in België en in herkomstlanden. - Inreisverbod fraudeurs. - Overleg met EU-collega’s.

12 Resultaten Opvang Situatie stabiel 2012-2013:
Sinds 23 jan. 2012: plaats vr elke asielzoeker met recht op opvang. Afbouw opvangcapaciteit. Eerst collectief, dan individueel. Niet-begeleide minderjarigen op hotel op 31 dec 2012: 0

13 Resultaten asielaanvragen
2012 = scharnierjaar: daling van 15% 2013: daling zet door 2011 – 2013: daling van 38 %

14 Resultaten vrijwillige terugkeer
Vrijwillig = meest humaan + meest respect Terugkeer Jaar vrijwillig gedwongen totaal asielaanvragen 2011 3.870 6.443 10.313 25.479 2012 5.644 5.742 11.386 21.461 2013 4.707 5.732 10.439 15.840

15 Resultaten regularisatie
Regularisatie is een uitzondering! Medische redenen Humanitaire redenen Aantal personen geregulariseerd 2008: personen 2010: 2013: Daling door: Kortere procedures Medische filter Ontrading Aantrekkingsfactoren weg Nieuwe regeling gezinshereniging

16 Beleid 2013-2014 : positief bilan
Aantal mensen met bescherming stijgt. Wie onze bescherming nodig heeft, krijgt ze. Wie niet in aanmerking komt: vraagt steeds minder. Asielaanvragen Bescherming door Commissariaat-Generaal vr de Vluchtelingen en de Staatlozen 2011 25.479 3.951 2012 21.463 4.419 2013 15.840 4.937

17 Beleid 2013 - 2014 Mijn engagement: Humaan Correct Coherent EU-minded
Noodmaatregelen en structurele maatregelen genomen Asiel- en opvangcrisis onder controle Situatie nu stabiel Resultaat: asiel- en opvangketen kan hoofd bieden aan mogelijke crisis.


Download ppt "Asiel - opvang - migratie"

Verwante presentaties


Ads door Google