De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Annelien De Clercq

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Annelien De Clercq"— Transcript van de presentatie:

1 Door Annelien De Clercq
Synthese Door Annelien De Clercq

2 Stemrecht Voor: - Migranten - Asielzoekers - Vluchtelingen
- Vreemdelingen  Voorgenomen versnelde naturalisatieprocedure heeft gevolg dat allochtonen actief en passief stemrecht genieten

3 Asiel- en migratiebeleid
- Versoepeld - Meer gestoeld op een humanere kijk op vreemdelingen - Nieuwe opvang Maar! Regering blijft formeel, van meer automatische en globale regularisatie kan geen sprake zijn.

4 Asiel- en migratiebeleid
Door bestuderen van individuele casussen kan aan regularisatie gedacht worden. Meer ruimte voor: - Psychologen - Maatschappelijk werkers -…  Zowel voor opvang en begeleiding als bij terugkeer.

5 Extreem-rechts Discussies:
Sommigen vinden dat de harde aanpak de beste oplossing is. Anderen vinden dat extreem-rechts niet in slachtofferrol mag geduwd worden. Extreem-rechtse partijen hebben recht op democratische behandeling.

6 Non-discriminatie en tolerantie: nieuwe invulling
Strijd tegen anti-racisme: - Het discours andere accenten krijgen - Veiligheidsdenken mag niet vooropstaan - Samenleving ruimer geschapen wordt - Bij debat klemtoon liggen op vraag welke normen- en waardenschalen men zal hanteren

7 Regimes van verdraagzaamheid
- Multinationale empires: Etnisch-religieuze subculturen konden eigen gang gaan - Internationale samenleving: nationale soevereiniteit eerbiedigt en ook bescherming van rechten van minderheden in de weg staat - Federatieve staten: gemeenschappelijke regelingen getroffen maar waar men elkaar culturele autonomie gunt

8 Regimes van verdraagzaamheid
- Natiestaten: culturele homogeniteit nastreven, leden van andere culturen worden als ze zich aanpassen gedoogd, maar niet hun groepscultuur - Immigratielanden: burger zelf uitmaken of hij zich schikt naar cultuur, maar eigen cultuur blijven koesteren

9 Afbrokkelend draagvlak
Eufemenistisch: multiculturele samenleving Men heeft geen respect voor de achtergronden van de vreemdelingen Men wordt voorgeschoteld als ‘niet-bij-ons-horend’ Men noemt hen criminelen Vooroordelen

10 Ethiek en politiek: naar nieuwe beleidsondertoon
Kiezen voor politiek van ‘indifference for differance - Moet blijven rekening houden met diversiteit - Culturele identiteitsbeleving van individuen en groepen kunnen niet losgekoppeld worden -Mundialisering sluit wereld van verschil niet uit

11 Besluit Beleidsopties van democratische partijen kunnen gesteund worden door organisaties Meeste mensen staan achter vernieuwend beleid Op racisme en xenofobie kan men geen samenleving bouwen Respect voor democratie en alle burgers is geen heilig beginsel: sluit elk racistisch gedachtegoed voorgoed uit.


Download ppt "Door Annelien De Clercq"

Verwante presentaties


Ads door Google