De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 1 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Algemene Vergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 1 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Algemene Vergadering."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 1 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Algemene Vergadering Vlaamse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen Brussel, Kaaitheater, 22 november 2006 Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Proeve tot satellietrekeningen voor de sectoren gezondheidszorg, welzijnszorg en de socio- culturele sector anno 2003 Jozef Pacolet, Wim Van Opstal, Marijke Borghgraef Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven www.hiva.be

2 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 2 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Inhoud 1. Opdracht 2. Satellietrekening 3. Belang 4.Werkwijze 5.Vooruitgang 6.Beperkingen 7.Resultaten Gezondheidszorg 8.Resultaten Welzijnszorg 9.Resultaten Socioculturele Sector 10.Totaalbeeld 11.Verdeling naar organisatievorm

3 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 3 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 1.Opdracht Handleiding en draaiboek voor het opstellen van een satellietrekening voor de social profit in Vlaanderen Publieke financiering in beeld brengen, maar dit kan niet zonder zicht op de private middelen Alsmede de verdeling naar organisatievorm: private social profit, publieke social profit en ‘for profit’ of commerciële organisaties Zorgen voor een nulmeting anno 2003, die zou dienen als startpunt voor volgende actualisering Maar ook vergelijken met wat wij reeds weten uit het verleden

4 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 4 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen?

5 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 5 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 2.Satellietrekeningen Vult nationale rekeningen aan waar zij onvoldoende informatie geven over een bepaalde sector of aspect van onze economie Optiek van de bestedingen Noodzaak van functioneel detail, herkenbaar voor de sector, administratief inpasbaar Aansluiting bij OESO-inspanningen om satellietrekening gezondheidszorg te maken Misschien op termijn een geïntegreerde zorgrekening Ruimere definitie van ‘social profit’ indien relevant

6 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 6 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Markt Primair Activiteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De non-profit sector

7 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 7 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Markt Primair Activiteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De totale quartaire sector

8 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 8 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Markt Primair Activiteiten PubliekPrivé Gesalarieerden Privé non-profit Zelfstandigen en hun personeel Secundair Tertiair Quartair Quasi - Collectieve goederen Onderwijs Collectieve goederen en Budget Vrijwillige bijdrage De satellietrekening gezondheidszorg

9 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 9 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 3.Belang Onbekend is onbemind en statistische herkenning leidt tot maatschappelijke erkenning Kadert in het meerwaardenonderzoek van de VCSPO Goede inschatting van de gezondheidssector en welzijnssector is van groeiend belang in de context van de studie van de impact van de vergrijzing op de economie (budgettaire kost…en creatie toegevoegde waarde en economische activiteit) De dimensies privaat/publiek in financiering en organisatievorm laten toe vermarkting/privatisering op te volgen

10 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 10 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 4.Werkwijze Van micro naar macro: basisinformatie, brontabellen, eigenlijke satelliettabel, synthesetabellen Klemtoon op publieke middelen: vertrekkend van gedetailleerde rekeningen van alle betrokken overheden Inschatting private middelen op basis van diverse bronnen, o.m. huishoudbudgetenquête, berekende remgelden RIZIV Verdeling naar organisatievorm op basis van werkgelegenheid

11 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 11 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Opbouw informatie: van micro naar macro 21,3 miljard euro of 12,7 % van het BBP

12 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 12 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 5.Vooruitgang Meer verfijnde informatie voor alle sectoren door te vertrekken van grootste detail begrotingen Meer accurate informatie door rekeningen te gebruiken Voor de eerste keer werkelijke regionale verdeling RIZIV- middelen beschikbaar Grotere aansluiting bij de concepten van het ‘system of health accounts’ door gebruik van classificatie en principes Tabel gezondheidszorg is beschikbaar naar verstrekker en functie Meer en meer ook de integratie van de welzijnszorgrekening in de concepten van gezondheidsrekening

13 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 13 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 6.Beperkingen Begrotingsrubrieken zijn niet zo stabiel in de tijd en tussen diverse overheden Geen centraal beschikbare elektronische informatie over de rekeningen van de provinciebesturen en de OCMW’s Geen voldoende gedetailleerd en consistent gebruik van economische codes bij de rekeningen van de lagere overheden Regels ‘System of health accounts’ wijken af van wat men intuïtief verwacht Blijft voor een deel ook gebaseerd op ramingen

14 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 14 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7a. Uitgaven gezondheidszorg 2003, enge versus ruime definitie (in miljard euro) 12,3 1,7 1,9 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 bestedingen Ruime definitie gezondheidszorg (incl. overige chronische zorg) Gezondheidszorg, inclusief RVT en ROB + administratie + overige Gezondheidszorg, inclusief RVT en ROB Enge definitie gezondheidszorg 16,764

15 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 15 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7b.Uitgaven gezondheidszorg 2003, opsplitsing volgens financierder (%) 5,45 8,57 3,97 58,69 4,01 19,31 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% financiering (%) Eigen bijdragen Private verzekeringen RIZIV Lokale overheden Gemeenschappen Federale overheid

16 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 16 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7c.Evolutie van de gezondheidszorguitgaven, enge versus ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP) 6,5 5,9 7,1 7,2 7,1 8,1 9,2 10 0 2 4 6 8 12 1987199219972002 uitgaven gezondheidszorg (in % van BBP) Enge definitie gezondheidszorg Gezondheidszorg, inclusief RVT en ROB Gezondheidszorg, inclusief RVT, ROB, administratie & overige Ruime definitie gezondheidszorg (incl. overige chronische zorg)

17 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 17 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 7 d.Reële evolutie van de gezondheidszorg- uitgaven, België, 1987-1997, Vlaanderen, 1997- 2003 (in index en jaarlijks groeipercentage) 198719972003 gem. jaarlijkse groei 1987-1997100130,3 2,7 % 1997-2003 1001294,3 %

18 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 18 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8a.Bestedingen sector welzijnszorg (in miljard euro) 0,4 1,9 0,8 1,0 1,2 0 1 2 3 4 5 6 financiering (miljard euro) Eigen bijdragen Sociale Verz. Lokale overheden Gemeenschappen Federale overheid 5,260

19 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 19 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8b.Bestedingen sector welzijnszorg 2003, opsplitsing volgens financiering 22,20 8,51 37,28 14,93 17,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% financiering (%) Eigen bijdragen Sociale verz. Lokale overheden Gemeenschappen Federale overheid

20 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 20 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8c.Bestedingen sector welzijnszorg, evolutie 1997-2003 in reële termen, prijzen van 2003 (in miljard euro) 1,91 3,87 5,26 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 1988199319982003 uitgaven (in mjd €)

21 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 21 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8d.Bestedingen sector welzijnszorg, evolutie 1997-2003 als % van het BBP 1,6 2,6 3,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1988199319982003 uitgaven (in % van BBP)

22 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 22 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 8e.Reële evolutie van de welzijnszorguitgaven, Vlaanderen, 1988 -1997-2003 (in index en jaarlijks groeipercentage) 198819972003 gem.jaarlijkse groei 1988-1997100202,7 8,2 % 1997-2003 100136,05,2 %

23 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 23 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 9a.Uitgaven socioculturele sector (in miljard euro) 0,326 0,801 0,016 0,098 0,362 0,812 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 financiering (miljard euro) Private bijdragen Gemeenten Provincies VGC Vlaamse overheid Federale overheid 2,463

24 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 24 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 9b.Uitgaven socioculturele sector 2003, opsplitsing volgens financiering

25 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 25 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 9c.Uitgaven socioculturele sector, evolutie 1997-2003 (in miljard euro) 1,45 2,46 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 19972003 uitgaven (in mjd €)

26 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 26 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 10a.Bestedingen gezondheidszorg, welzijn en socioculturele sector, 2003 (miljard euro)

27 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 27 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 10b.Bestedingen gezondheidszorg, welzijn en socioculturele sector en totaal, 2003 (% BBP) 8,1 1,9 1,2 1,5 7,1 1 1,1 0,8 1,9 3,1 1,5 0 2 4 6 8 10 12 14 Totaal Gezondheid Overlap G-W Welzijn Sociocultureel Uitgaven (in % van BBP) Ruime def. (incl. overige chronische zorg) Incl RVT/ROB + admin en overige Incl. RVT/ROB Enge definitie Sociocultureel Welzijn Overlap G-W Gezondheidszorg

28 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 28 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 10c.Private en publieke middelen in de socialprofitsector (in % van BBP) 9,7 7,7 2,4 1,0 2,9 2,3 0,7 0,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Totaal GezondheidszorgWelzijnSocioculturele sector Privaat Publiek

29 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 29 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 10d.Private en publieke middelen in de socialprofitsector (in % van sectortotaal) 76,876,7 77,8 67,0 23,223,3 22,2 33,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% TotaalGezondheids- zorg WelzijnSocioculturele sector Privaat Publiek

30 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 30 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? 11.Verdeling naar organisatievorm

31 Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 31 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? ‘Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer’ Willem van Oranje


Download ppt "Algemene Vergadering VCSPO 22 november 2006 1 J. Pacolet/W. Van Opstal/ M. Borghgraef Wie betaalt de social-profit in Vlaanderen? Algemene Vergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google