De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tellen van het aantal personen uit de kansengroepen in het personeelsbestand vrijwillige registratie Kaat Matthys Dienst Emancipatiezaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tellen van het aantal personen uit de kansengroepen in het personeelsbestand vrijwillige registratie Kaat Matthys Dienst Emancipatiezaken."— Transcript van de presentatie:

1 Tellen van het aantal personen uit de kansengroepen in het personeelsbestand vrijwillige registratie Kaat Matthys Dienst Emancipatiezaken

2 A) De dienst Emancipatiezaken B) Het systeem van vrijwillige registratie toegepast C) De voor- en nadelen van vrijwillige registratie als methode en mogelijke alternatieven

3 Vlaamse Overheid  44 000 personeelsleden, 74 entiteiten, 13 beleidsdomeinen  Gelijke kansen: iedereen moet evenzeer: kunnen aangeworven worden kunnen vooruitkomen op het werk werk en privé kunnen combineren  Diversiteit: weerspiegeling van de samenleving: betere dienstverlening speciale aandacht voor kansengroepen: wie het moeilijker heeft op de arbeidsmarkt

4 Dienst Emancipatiezaken Zes thema’s:  Gender  Personen van allochtone afkomst  Personen met een arbeidshandicap  Ervaren werknemers: 45 jaar en ouder  Kortgeschoolden  Seksuele geaardheid

5 Streefcijfers 4,5% PMAH tegen 2010 (2015) 4% allochtonen tegen 2015 33% vrouwen tegen 2010 (middenkader) 33% vrouwen tegen 2015 (topfuncties)  evenredige arbeidsdeelname  in aansturingsinstrumenten en evaluatiecyclus

6 Streefcijfers Huidige cijfers (31 dec 2008): 0,9% PMAH 1,8% allochtonen 27% vrouwen middenkader 21% vrouwen topfuncties

7 Geschiedenis monitoring vroeger: - nationaliteit - VAPH, BUSO, VDAB besluit 24 dec 2004: vrijwillige registratie + VESOC definities eerste proeftuin nulmeting: eind 2007 nu iets meer dan de helft van de entiteiten nulmeting

8 B. Het systeem van vrijwillige registratie toegepast

9 Monitoring: drie luiken - nulmeting - bij onthaal - bij sollicitaties

10 Nulmeting - in principe éénmalig - PMAH en ALL - e-mailbevragingstool (Check Market): op maat - automatische herinnering: anoniem - bijkomend op papier

11 Nulmeting Responsgraad verhogen: - Privacygaranties - GK-doel expliciet vermelden - bijkomende vragen: vb. diploma, werkgroep, … - □ ik wens niet te antwoorden… - □ ik wens niet gecontacteerd te worden…

12 Nulmeting - formeel akkoord van de top van de administratie - voorleggen aan de vakorganisaties - kaderen in een breder project - vastleggen van de rollen voortoegang - draagvlak! Dus: de nulmeting is niet de eerste stap in een diversiteitsbeleid

13 Verwerking nulmeting - Dienst Emancipatiezaken - eigen personeeldienst: correct opnemen in personeelssysteem - gegevens op 31 december van elk jaar

14 Onthaal - noodzakelijke aanvulling bij nulmeting - standaardformulier vb. inlichtingenblad - antwoorden is niet verplicht - □ ik wens niet gecontacteerd te worden… - meestal grote respons

15 Sollicitanten -bij gelijkwaardigheid van kandidaten moet de kandidaat van de ondervertegenwoordigde groep geworven worden (VPS) - beleid verfijnen - strikt onderworpen aan privacyregels - altijd voorafgaand aan het sollicitatiegesprek - nooit onder druk zetten, nooit mondeling bevragen

16 www.vlaanderen.be/Emancipatiezaken → Wat doen wij? → Tellen van kansengroepen → Ondersteuning dienst Emancipatiezaken

17 C. De voor- en nadelen van vrijwillige registratie als methode en mogelijke alternatieven

18 De cijfers zijn niet correct? - definitie: ligt vast:VESOC - methode: vrijwillige registratie - correctheid van de cijfers: gedeelde verantwoordelijkheid

19 Doelstellingen personen met een arbeidshandicap ↔ allochtonen tellen voor statistieken ↔ individueel contacteren

20 Vrijwillige registratie als methode probleem van onderregistratie: - entiteiten die geen nulmeting doen/niet registreren - niet correct invoeren in de personeelssystemen - Mensen (vooral allochtonen) hebben soms moeite met het ‘etiket’ - personen die een handicap verwerven als ze al in dienst zijn - mensen die zich nadien weer ‘uitvinken’ - vrij intensieve telmethode: het engagement van velen → vertrouwen in de organisatie en het gebruik van de gegevens

21 Vrijwillige registratie als methode Heeft ook heel wat voordelen: - privacy - sensibilisering en actief engagement - koppeling aan andere variabelen - mensen kunnen contacteren - soms zeer hoge responsgraad: zeer goed resultaat - allochtonen: 3 de generatie

22 Privacy in de praktijk - interpretatie: personeelsleden met handicap die ondersteuning krijgen tellen altijd mee - onderregistratie personeelsleden met hoogste diploma BuSo en langdurig zieken: oplossing? - nationaliteit wordt niet opnieuw opgevraagd - nieuw: □ ik wens niet gecontacteerd te worden…

23 Contactpersoon  Vlaamse overheid/ dienst Emancipatiezaken: Kaat Matthys 02 553 48 03 Kaat.Matthys@bz.vlaanderen.be www.vlaanderen.be/emancipatiezaken


Download ppt "Tellen van het aantal personen uit de kansengroepen in het personeelsbestand vrijwillige registratie Kaat Matthys Dienst Emancipatiezaken."

Verwante presentaties


Ads door Google