De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADHD-medicatie: medische megablunder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADHD-medicatie: medische megablunder."— Transcript van de presentatie:

1 ADHD-medicatie: medische megablunder.
Fernand HAESBROUCK , apotheker.

2 Waarover spreken we ? Vier groepen scheikundige stoffen die HALLUCINOGEEN werken,of : een veranderde perceptie op de realiteit veroorzaken. Indolen ( LSD , psilocybin ….) Cannabis producten Piperidylbenzilaatesters ( Cocaïne,Methylfenidaat,Champix) Phenylalkylamines , waarbij : - phenylethylamines :amfetamine, XTC,Zyban,mescaline,Dexedrine) - phenylpropylamines: SSRI’s: Prozac, Strattera,Serlain,Sipralexa Medische Megablunder

3 Waarom hallucinerend? Medische Megablunder

4 Waarom hartproblemen,doodvallen?
Medische Megablunder

5 Werking Rilatine RITALIN
Methylphenidate (meth-il-FEN-i-date) belongs to the group of medicines called central nervous system (CNS) stimulants. It is used to treat attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), narcolepsy (uncontrollable desire for sleep or sudden attacks of deep sleep), and other conditions... Description: Methylphenidate is a mild stimulant to the central nervous system (brain and nerves). The exact way that methylphenidate works is unknown. Medische Megablunder

6 Werking Strattera STRATTERA (atomoxetine HCl) is a selective norepinephrine reuptake inhibitor. Atomoxetine HCl is the R (-) isomer as determined by x-ray diffraction. The chemical designation is (-)- N -methyl-3-phenyl-3-( o -tolyloxy)-propylamine hydrochloride. The molecular formula is C 17 H 21 NO HCl, which corresponds to a molecular weight of Pharmacodynamics and Mechanism of Action. The precise mechanism by which atomoxetine produces its therapeutic effects in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is unknown, but is thought to be related to selective inhibition of the pre-synaptic norepinephrine transporter, as determined in ex vivo uptake and neurotransmitter depletion studies. (Editors note - Eli Lilly admits upfront this is guess work) Medische Megablunder

7 Wat is bekend over de werking?
Op vraag aan een twintigtal dokters, ontvingen wij de volgende wetenschappelijke redenering over de werking van methylphenidaat bij kinderen: 1) ‘t Is raar. 2) Het is contradictorisch dat een stimulerend middel hyperkinetische kinderen kalmeert. 3) Maar …‘t is zo . Let us be fair with doctors. There is an old saying credited to Abraham Maslow, a famous psychologist: "If the only tool that you have is a hammer, everything looks like a nail." Medische Megablunder

8 Neurotransmitters regelen prikkeloverdracht tussen neuronen
Medische Megablunder

9 Semipermeabele wand=fysiologische spitstechnologie
Osmose treedt op als twee verschillende concentratie opgeloste stoffen gescheiden worden door een semipermeabele wand. Water kan dan door diffusie zich verplaatsen de opgeloste stof niet. Er treedt dan een nettowaterverplaatsing op in de richting van hoogste concentratie opgeloste deeltjes.                                                                                                        In de afbeelding hierboven staat een schema van osmose. De twee verschillende concentraties A en B, zijn gescheiden door een semipermeabele wand. De kleine watermoleculen kunnen wel door de wand en de grote glucosemoleculen niet. Zowel bij A als bij B zijn 10 moleculen getekend. De tien watermoleculen van ruimte B kunnen dus allemaal links (naar ruimte B) en de vijf watermoleculen van ruimte A kunnen naar rechts (naar ruimte B). Er gaan echter meer watermoleculen naar links dan naar rechts. Het gevolg is dat de glucoseoplossing water aantrekt. Bij osmose gaat er dus water naar de plaats waar de hoogste concentratie opgeloste deeltjes is. Medische Megablunder

10 Neuronen sturen boodschappen op een electrochemische manier
Medische Megablunder

11 Neurotransmitters Medische Megablunder

12 Phenylethylamine en phenylpropylamine
Neurotransmitters zijn phenylethylamines. Amfetamines zijn dat ook, maar ze gedragen zich als fake-neuroptransmitters. SSRI’s zijn phenylpropylamines. Medische Megablunder

13 Hoe werken fake-neurotransmitters in op de axonuiteinden ?
Medische Megablunder

14 Psychotisch makende werking
Toen in de jaren 50 Janssen Pharmaceutica het eerste butyrofenon, haloperidol (haldol) in de handel wou brengen, moest het registratiedossier aantonen hoe het nieuwe product psychotisch gemaakte ratten succesvol kon behandelen. Men maakte de ratten psychotisch door ze amfetamine in te spuiten. Nu worden de meeste antipsychotica van dat bedrijf gebruikt om psychotisch gemaakte kinderen door chronische toediening van Rilatine of Concerta ( van hetzelfde bedrijf) uiteindelijk correctief te behandelen. MAAR OOK : Soldiers on both sides in World War Two consumed millions of amphetamine tablets. This practice sometimes caused states of quasi-psychotic aggression in the combatants. From 1942, Hitler received daily methamphetamine injections from his quack doctor Morell. This corrupted his judgement, undermined his health and probably changed the course of the War EN NU: In 1 jaar tijd stegen psychiatrische opnamen van Rilatinekinderen van 1 op 12 naar 1 op 5. In de VS heeft momenteel 50% van Rilatine-kinderen bipolaire stoornissen ( bron: FDA). En juist om zowel bij die ene 50% als bij die andere 50% geen paniek te doen ontstaan en om de verkoop te blijven garanderen besliste FDA in maart 2006 om (nog) niet in te grijpen. Medische Megablunder

15 Genezen cocaïne-amfetamine stoffen slechte hersencellen ?
De amfetaminewerking is sympaticomimetisch, hetgeen bloedvaten vernauwt. Heel fijne haarvaatjes die hersencellen in dieperliggende hersenzones moeten bevloeien krimpen dicht, zodat pakken hersencellen in volle groei niet de nodige zuurstof krijgen om verder te groeien. Op scans van behandelde ADHD-kinderen is duidelijk te merken dat sommige delen in de hersenen afgestorven zijn, vandaar dat men een tijdlang heeft gedacht dat ADHD-ers ‘kapotte’ hersenzones hadden. Terwijl die zones eigenlijk door het amfetaminegebruik en zuurstoftekorten afgestorven waren. Andere groeistoornissen op het fysieke vlak zijn wel duidelijker te zien. Medische Megablunder

16 Vaatvernauwing en effect op het hart.
De rechterkamer van het hart dat bloed naar de longen moet stuwen door smallere kanaaltjes moet daardoor meer druk uitoefenen. Als chronisch meer druk gaat uitgeoefend worden, zal dat deel vergroten, en gaan drukken op de linkerkamer, dat het bloed binnenkrijgt van het lichaam. Daardoor kan een steeds maar kleiner volume bloed de linkerkamer binnen, en het hart dat moet pompen om te blijven leven kan steeds maar minder en minder volume gaan pompen, vermits het uitgezette andere deel het vullen van de pomp belet. Dat verschijnsel heet : pulmonaire hypertensie. Medische Megablunder

17 Cocaïne- amfetamine: GEEN doping?
,,De Nazi's experimenteerden met cocktails van verschillende middelen, waarin altijd wel cocaïne zat'', vertelde Kemper aan Reuters. ,,De soldaten moesten de middelen zonder problemen kunnen nemen. De onderzoekers ontwikkelden daarom een kauwgum waarin de middelen zaten.'' De proeven in het concentratiekamp waren bedoeld om de mogelijkheden van het middel te achterhalen. Artsen lieten achttien gevangenen met een bepakking van 20 kilo negentig kilometer marcheren zonder rust. De gevangenen wisten dat de artsen hen gebruikten voor een proef met een energiepil, schreef ooggetuige Odd Nansen in zijn dagboek. ,,Eerst zongen en floten ze. Maar na 24 uur marcheren stortten de meesten in.'' De Duitsers voorzagen hun soldaten al in 1939 van pervitin. In dat jaar produceerde de Duitse farmaceutische industrie 29 miljoen pillen voor het leger. Die zaten, ondanks waarschuwingen van kritische artsen, in elke militaire eerstehulpkit als middel tegen uitputting. Opvallend is dat de Nazi's fel gekant waren tegen het gebruik van drugs. Ze noemden cocaïne 'duivelsstof' en voerden campagne tegen het middel, dat in de jaren twintig en dertig bij de intellectuele bovenlagen in zwang was. Er is in Duitsland momenteel veel aandacht voor het gebruik van Pervitin en Isophan (twee middelen die in hun ontremmende werking vergelijkbaar zijn met speed, red.) en de invloed die dat heeft gehad op het gedrag van Duitse militairen. Medische Megablunder

18 Werking onbekend, dus … veilig product!
Vandaar dat sterfgevallen onder invloed van chronisch Rilatine of Concerta-gebruik nooit in verband worden gebracht met een pulmonaire hypertensie, zoals wel aangegeven op het wereldcongres voor pulmonaire hypertensie in Venetië in 2003. Men spreekt alleen maar van een aangeboren hartziekte. Dus, niets verdacht op het vlak van de veiligheid van MPH. Moesten alle Rilatine- of Concerta-sterfgevallen aan een pulmonaire hypertensie te wijten geweest zijn, dan waren nu al meer doden geregistreerd dan er ooit doden vielen met het intussen verboden VIOXX. Toen in 1997 een ander amfetamine- Isomeride ( als hongerremmer) wel een fatale pulmonaire hypertensie veroorzaakte, werden alle anorectica verboden. MPH ( Rilatine – Concerta) heeft een amfetamine-activiteit die 2,5 keer zo sterk is als het intussen verboden Diethylpropion. MPH is net zo goed een ideale hongerremmer. Medische Megablunder

19 Samenvatting: hoe werken Rilatine-Concerta?
scheikundig hoort molecule tot de groep van hallucinogerende stoffen > na chronisch gebruik : wanen, psychotisch gedrag > amfetaminewerking maakt niet alleen dwangmatig psychotisch, ook agressief. molecule is een sympaticomimeticum > vernauwt bloedvaten in hersenen : necrose van de hersencellen, hoofdpijn > vernauwt bloedvaten rond hart : pulmonaire hypertensie. Medische Megablunder

20 Over nu naar : Strattera.
Vier groepen scheikundige stoffen die HALLUCINOGEEN werken, of : een veranderde perceptie op de realiteit veroorzaken. Indolen ( LSD , psilocybin ….) Cannabis producten Piperidylbenzilaatesters ( Cocaïne,Methylfenidaat,mCPP) Phenylalkylamines , waarbij : - phenylethylamines :amfetamine, XTC,mescaline …) - phenylpropylamines: SSRI’s: Prozac, Strattera…. Medische Megablunder

21 Vooraf : nu blijken phenylpropylamines net als de phenylethylamines ook zelfmoorden te kunnen veroorzaken. Op 5 januari 2005 stuurde Rudy Demotte een omzendbrief nr 453 naar alle huisartsen, pediaters, psychiaters en kinderpsychiaters met een waarschuwing in verband met het gebruik van SSRI’s en SNRI’s. De waarschuwing komt erop neer dat op basis van de beschikbare gegevens, er een signaal is voor een verhoging van zelfmoordgedrag, met inbegrip van zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten en/of hiermee samenhangend gedrag als zelfpijniging, vijandelijkheid en labiliteit in de gemoedstoestand bij kinderen en adolescenten die behandeld worden met SSRI’s en SNRI’s. SSRI’s zijn serotonine heropnameremmers en SNRI’s zijn noradrenalineheropnameremmers. Die twee groepen zijn antidepressiva met een aktieve phenylpropylaminekern, die de receptoren van neurotransmitters uitschakelen. Ze werken dus op dezelfde manier als de amfetamines ( die phenylethylamines zijn) , maar moeten een beetje hoger gedoseerd worden. Medische Megablunder

22 Wat is wat ? Medische Megablunder

23 Is ADHD-medicatie DOPING ?
Ik ben afgelopen do. naar een voordracht door Prof. Delbeke over doping gegaan in Oudenaarde. Was voor mij wel interessant maar iemand met veel kennis van de materie (zoals jij) zou daar niet veel hebben zitten doen denk ik. Hij zei ook dat blijkbaar veel jonge renners last hebben van ADHD want dat Rilatine bij de jeugdige generatie renners écht wel een zwaar probleem begint te worden... Groetjes, ( mail , ontvangen op 20 februari 2005) Medische Megablunder

24 Commissies van artsen De Vlaamse gemeenschap maakt komaf met het circuit van de doktersbriefjes en stelt dat een verboden product op medisch voorschrift nog enkel genomen kan worden mits toestemming door een onafhankelijke commissie artsen. Topsporters zullen dat fiat voor gebruik moeten krijgen, gewone competitieatleten zullen hun dossier na een controle moeten voorleggen aan de commissie. ,,Zij beoordelen onafhankelijk van elkaar het medische dossier van de atleet, zoals dat werd ingestuurd door zijn arts, en beslissen of het gekozen product ook mag worden genomen. De drie leggen de bevindingen aan mekaar voor en nemen een besluit. Bestaat voor het voorgeschreven middel een alternatief dat niet op de dopinglijst staat, zal daarvoor moeten worden gekozen. '' De atleet kan tegen de beslissing in beroep gaan bij opnieuw een commissie van drie artsen. Medische Megablunder

25 Is ADHD-medicatie DOPING ?
Renners op prozac In SportWielermagazine wordt deze maand oud-wielrenner Hans De Clercq geciteerd, die beweert dat de helft van het wielerpeloton Prozac gebruikt. Cooman: ,,Dat is geen verboden product. Ze zullen het allicht nemen omdat het psychologisch niet zo evident is om alle dagen zeven tot acht uren op de weg te trainen, in alle weersomstandigheden. Ze zullen het daarmee allicht wat rooskleuriger zien.'' Het Nieuwsblad , 26 februari 2006 Medische Megablunder

26 Prozac-Strattera ook goed voor sporters?
Dosering: 20mg tot 100mg per dag mg tot 30 mg per dag Medische Megablunder

27 Mededeling FDA, 21 februari 2007
FDA News FOR IMMEDIATE RELEASE P07-26, February 21, FDA Directs ADHD Drug Manufacturers to Notify Patients about Cardiovascular Adverse Events and Psychiatric Adverse Events Medische Megablunder

28 Sterfgevallen worden niet geteld: ze zijn “aangeboren hartziekten”
Medische Megablunder

29 Recente evolutie 11 februari 2007: eerste druk “medische megablunder” Thema : medicatie maakt psychotisch,medicatie doodt. 21 februari 2007: dringende mededeling FDA Thema : psychiatric, cardiovascular adverse events. Maart 2007: tijdschrift geneeskunde (kinderpsychiatrie KULeuven) Thema : “Wat betreft de doeltreffendheid van stimulantia (doeltreffendheidstudies pogen na te gaan of een behandeling succesvol is in de dagelijkse praktijk) zijn er in België geen wetenschappelijke gegevens voorhanden.Beperkte buitenlandse onderzoeksresultaten stemmen niet meteen gerust. Er is dus reden tot zorg zolang we geen doeltreffendheidonderzoek hebben aangaande stimulantia bij kinderen en jongeren in België." Medische Megablunder

30 Recente evolutie (2) 31 mei 2007 : CONSENSUSVERGADERING : Het doelmatig gebruik van antidepressiva in de behandeling van andere indicaties dan stemmingsstoornissen. Auditorium Lippens,Koninklijke Bibliotheek , Brussel. Samenvattingen van bibliografisch onderzoek en ook : Prof. David Healy. ( boek: ‘Let them eat Prozac’ (New York University Press, 2004). Medische Megablunder

31 David Healy Medische Megablunder

32 Chemisch fabeltje Medische Megablunder

33 Waarom doping bij kinderen?
In 30 jaar tijd geeft onderwijs per 6 jaar, 2 jaren minder les in lesuren. In 30 jaar tijd is pakket leerstof vergroot. Nu de doping bij kinderen maatschappelijk is ingeburgerd, begint men al ADHD bij volwassenen te promoten. Bij een nog groter wordende druk zal het onderwijzend personeel ook aan ADHD gaan lijden, zodat ook zij legaal gedrogeerd voor de klas zullen staan. De nieuwe SSRI’s die sommigen nu al nodig hebben, zijn precies dezelfde als die de renners nu slikken voor hun ‘basisdoping’. Die stoffen staan (nog) NIET op de lijst van verboden dopingstoffen. Medische Megablunder

34 Samenvatting 1. Indolen (LSD, paddestoelen) 2. Cannabis-stoffen 3. Piperidylbenzylaatesters: Cocaïne,Rilatine,Concerta,Champix,Trazolan 4. Phenylalkylamines: Methyl Ethyl Propyl Ketamine Special K (may produce an experimental model of schizophrenia Amfetamine Zyban Pervitin XTC Dexedrine Reactivan Ionamin clenbuterol cathinone Isomeride… Prozac Strattera Seroxat Cymbalta Fluoxetine Edronax Sipralexa Serlain Sertraline Aropax … alkyl=een koolstofketen (scheikundig begrip) 1 koolstof = methyl 2 koolstoffen= ethyl 3 koolstoffen= propyl Medische Megablunder

35 Genezen genotsmiddelen ?
Medische Megablunder


Download ppt "ADHD-medicatie: medische megablunder."

Verwante presentaties


Ads door Google