De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een perspectief voor Vlaanderen Aggiornamento Een perspectief voor Vlaanderen auteur functie datum Beter Engels of beter Nederlands in het hoger onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een perspectief voor Vlaanderen Aggiornamento Een perspectief voor Vlaanderen auteur functie datum Beter Engels of beter Nederlands in het hoger onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Een perspectief voor Vlaanderen Aggiornamento Een perspectief voor Vlaanderen auteur functie datum Beter Engels of beter Nederlands in het hoger onderwijs ? Hakima El Meziane Adviseur kenniscentrum Voka VEV 13/03/2010

2 Voka titel 2 Menu  Voka VEV  Wat is het probleem?  Taalcompetenties op de arbeidsmarkt  Internationalisering in het hoger onderwijs  Ambities van Vlaanderen en andere landen  Wat stelt Voka voor?

3 Voka titel 3 Voka VEV  Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen, gevormd door  Voka - Vlaams Economisch Verbond en  Voka - Kamers van Koophandel.  vertegenwoordigt meer dan 16.000 ondernemingen:  62 % van de toegevoegde waarde in Vlaanderen en  60 % van de private werkgelegenheid  meer dan 910.000 mensen.  Voka werkt samen met 26 sectoren.

4 Voka titel 4 Wat is het probleem?  Meer globale economie waar Engels de voertaal is  Meertaligheid en interculturele competenties worden belangrijker

5 Voka titel 5 Wat is het probleem? Taalcompetenties voor de arbeidsmarkt  België is het meest geglobaliseerde land ter wereld.  Export en aantrekken van buitenlandse investeringen zijn van belang.  Export cijfers Vlaanderen:  exportratio van 100 porcent (BE 73%)  200 miljard uitvoer bij BBP van 201 miljard euro  70 % daarvan binnen de EU- 15  groeipotentieel naar de BRIC-landen (nu vooral diamant)

6 Voka titel 6 Wat is het probleem? Taalcompetenties voor de arbeidsmarkt  Geen studies in Vlaanderen over taalcompetenties - wel internationaal  Kennis vreemde talen vereist - niet enkel Engels  Vreemde talenkennis van belang voor levenslang leren  Groot belang buitenlandse ervaring tijdens studies of job  Brede taalcompetenties (attitudes) - niet enkel de zakelijke kant van een taal  Inlevingsvermogen in cultuur internationale partner

7 Voka titel 7 Wat is het probleem?  Waarom Engels in het hoger onderwijs?  Vlaamse studenten voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt  Engels is de voertaal van wetenschappelijke publicaties:  90% prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften in het Engels  Vlaamse studenten laten deelnemen aan internationale uitwisselingsprojecten  Meer buitenlandse studenten aantrekken  Docenten aantrekken en ook Vlaamse studenten uitwisselen met anderen

8 Voka titel 8 Wat is het probleem?  Strikte taalwetgeving :  Nederlands is de onderwijstaal  Onderwijstaal vrij Ma-na-ma en Ba-na-Ba  Zeer beperkt kan men afwijken:  bachelor: slechts 10% in een vreemde taal (professionele bachelor nooit)  master: indien er een gelijkwaardig aanbod in het Nederlands bestaat (VLHORA, VLIR)

9 Voka titel 9 Ambities Vlaanderen en andere landen  ViA: “De kritische succesfactoren om de toppositie van onze regio in Europa te realiseren zijn een internationale ingesteldheid, de wijze waarop we daar mee omgaan en een verdere internationalisering van ons economische weefsel.“ (2008)  Pact 2020:  tegen 2020: 20% van de studenten neemt deel aan een internationale uitwisseling

10 Voka titel 10 Ambities in Vlaanderen en andere landen  Onderzoek “English Taught Programmes in European Higher Education”, Bernd Wächter, 2008  Snelle evolutie opleiding in het Engels in bepaalde landen:  Nederland: 509  Duitsland: 214  Finland: 208  Zweden 128  Reden inrichten:  Aantrekken internationale studenten  Voldoen aan de eisen van de ‘mobiele’ arbeidsmarkt

11 Voka titel 11 Wat stelt Voka voor?  Meer Engels in het hoger onderwijs kan een oplossing zijn.  Randfactoren:  kwaliteit onderwijs gegarandeerd  kwaliteit van het talenaanbod - ook aandacht voor attitiudes  Nederlands wordt als onderwijstaal niet verdrongen  duidelijke afspraken maken met docenten over anderstalige lessen in hun takenpakket  vormingsinitiatieven voor de docent m.b.t. vreemde talenkennis  meer ‘native speakers’ (buitenlandse gastdocenten) inschakelen  benutten van initiatieven rond buitenlandse stages en andere uitwisselingsprograma’s  buitenlandse studenten: instapcursus Nederlands  meer internationale mobiliteit van docenten en studenten

12 Voka titel 12 Wat stelt Voka voor?  ontwikkeling Nederlandse taal niet ondermijnd, maar mee op de trein van de internationalisering  In Nederland:  Netherlands organisation cooperation in higer education (NUFFIC)  Positionering Nederlands hoger onderwijs in het buitenland  240 medewerkers in:  China, Indonesië, Mexico en Vietnam  Actief in tal van netwerken van internationaal hoger onderwijs

13 Voka titel 13 Vragen?


Download ppt "Een perspectief voor Vlaanderen Aggiornamento Een perspectief voor Vlaanderen auteur functie datum Beter Engels of beter Nederlands in het hoger onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google