De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERASMUS, Infodag, Brussel, 22 mei 2012 Magda Kirsch – Yves Beernaert: Educonsult Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 1 VLINDER: VLAAMSE INDICATOREN VOOR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERASMUS, Infodag, Brussel, 22 mei 2012 Magda Kirsch – Yves Beernaert: Educonsult Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 1 VLINDER: VLAAMSE INDICATOREN VOOR."— Transcript van de presentatie:

1 ERASMUS, Infodag, Brussel, 22 mei 2012 Magda Kirsch – Yves Beernaert: Educonsult Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 1 VLINDER: VLAAMSE INDICATOREN VOOR ERASMUS GEDECENTRALISEERDE ACTIES

2 Context  Doelstellingen van het Communiqué van Leuven/Louvain-La-Neuve : buitenlandse leerervaring  tegen 2015 voor 15% van alle afgestudeerden HO  tegen 2020 voor 20% van alle afgestudeerden HO  Verklaring Boedapest-Wenen  Beleid Vlaamse regering i.v.m. Internationalisering HO  Descriptoren internationalisering Hoger Onderwijs van de Bologna experts (2009-2011)  Flamenco adviesnota i.v.m. de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit  Advies over studentenmobiliteit, Vlaamse Onderwijsraad, raad Hoger Onderwijs, 24 juni 2010. Nota: het gaat hier telkens om de hogeronderwijsmobiliteit in zijn geheel. De VLINDER – indicatoren hebben enkel betrekking op de Erasmusmobiliteit 2 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

3 Context  Beleid Vlaamse regering i.v.m. Internationalisering HO  De beleidsnota van Minister Smet 2009-2014 ‘Samen grenzen verleggen voor elk talent’  op einde van het academiejaar 2015-2016 dient 15% van de afgestudeerden in een initiële bachelor- of masteropleiding een buitenlandse leerervaring van minstens drie maanden te bezitten.  Vanaf het begin van het Erasmusprogramma heeft Vlaamse regering een substantiële bijdrage geleverd aan de Europese middelen voor studentenmobiliteit.  Bedoeling : een sociale correctie doorvoeren.  Momenteel maandelijkse beurzen € 370 voor beursstudenten en bijna- beursstudenten en € 310 voor de anderen.  Gevolg : 72% studenten van ouders met gemiddeld of laag inkomen nemen deel aan Erasmusmobiliteit tgo. 62% gemiddeld voor Europa (Otero, M.S. en Mc Coshan, A, 2006) 3 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

4 Bijdrage Vlaamse Regering en EU voor Erasmus (alle acties) 4 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

5 Doelstellingen indicatoren  Inwinnen van systemische informatie op systematische manier  Indicatoren opstellen voor Erasmus – voorlopig geen indicatoren voor de totale uitgaande/inkomende mobiliteit;  Voorlopig verhouding aantal mobiele Erasmusstudenten en aantal afgestudeerden van hetzelfde academiejaar  Nagaan of er een substantiële bijdrage wordt geleverd tot het realiseren van de Europese en Vlaamse beleidsdoelstellingen i.v.m. de mobiliteit van studenten HO;  Nagaan of er een positieve evolutie is van de Erasmusmobiliteit van studenten, lectoren en ander personeel;  Nagaan hoe Vlaanderen presteert in vergelijking met het Europese gemiddelde;  Deze resultaten ter beschikking stellen van beleidsverantwoordelijken, stakeholders in het HO, sociale partners en de pers;  Formuleren van aanbevelingen aan het beleid; 5 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

6 Voorstelling van de indicatoren  Aan de hand van de indicatoren nagaan of de beoogde doelstellingen worden gehaald en hoe de nationale beleidsverantwoordelijken en de Europese Commissie kunnen bijdragen om deze doelstellingen te halen.  Net zoals bij VRIND- indicatoren aan de hand van kleuren weergeven in hoeverre de doelstellingen werden gehaald:  EPOS zal gebruik maken van reeksen die grafisch worden voorgesteld. Voor de eerste VLINDER indicatoren zal EPOS gebruik maken van gegevens die in het verleden werden verzameld; 6 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

7 Voorgestelde Indicatoren  Indicatoren i.v.m. Erasmus studentenmobiliteit  Uitgaande studenten  SMS - SMP  HS - Univ  Inkomende studenten  Indicatoren i.v.m. Erasmus lectorenmobiliteit  Uitgaande lectoren en ander personeel  STA – STT  HS -Univ  Inkomende lectoren en ander personeel (STA en STT)  Indicator IP 7 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

8 Studentenmobiliteit: Uitgaande studentenmobiliteit SMS – SMT Inkomende studentenmobiliteit SM 8 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

9 9

10 Indicator: uitgaande Erasmus studentenmobiliteit Evolutie Erasmusmobiliteit 10 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

11 Uitgaande Erasmusmobiliteit Indicator Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 11

12 Vergelijking Vlaamse studentenmobiliteit met gemiddelde voor Europese ruimte Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 12

13 Top 5 Landen: uitgaande studentenmobiliteit SMSSMP 13 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

14 Evolutie beursbedragen per maand 14 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

15 Gemiddelde duur van de VL. Erasmusmobiliteit 15 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

16 SMS mobiliteit per studiegebied : Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 16

17 Verhouding onderwijstaal – mobiliteit naar landen met deze taal Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 17

18 Vergelijking Europees gemiddelde 18 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012

19 Indicator: Inkomende studentenmobiliteit Evenwicht inkomende uitgaande studenten Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 19

20 Indicator inkomende studentenmobiliteit: Evenwicht landen van bestemming/oorsprong Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 20

21 Mobiliteit van lectoren en ander personeel: STT - STA Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 21

22 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 22

23 Evolutie Erasmusmobiliteit Vlaamse lectoren en ander personeel Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 23

24 Gender balance lectorenmobiliteit Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 24

25 Lectorenmobiliteit per studiegebied Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 25

26 Landen van bestemming lectorenmobiliteit Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 26

27 Globale beoordeling studentenmobiliteit SMSSMP Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 27

28 Bronnen Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 28  El Meziane, H. (2011). Sudenten: Go International. Antwerpen: VOKA  European Commission –DGEAC (2011). Erasmus – Facts, Figures & Trends, The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2009/2010. Brussels: European Union  Kirsch, M. et al. (2009). Analyse van de verslagen van de Vlaamse Erasmusstudenten 2005-2008.Brussel: EPOS  Otero, M.S. en Mc Coshan, A. (2006). Survey of the Socio-Economic Background of Erasmus Students. ECOTEC  2010/voorpublicatie%20statistisch%20jaarboek/voorpublicatie%200910.htm  http://www.samenvlaanderen.be/media/upload/vision/30_Onderwijs_2009_2014.pdf  http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2009-2010/statistisch%20jaarboek%202009- 2010/Statistisch_Jaarboek_2009-2010_Pagina_509-553.pdf  http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la- Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf  http://www.flamenco-vzw.be/files/Flamenco_wg%2020-20_adviesnota_mei%202.pdf011  http://www.vliruos.be/  http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

29 Hartelijk dank voor uw aandacht! 29 Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012


Download ppt "ERASMUS, Infodag, Brussel, 22 mei 2012 Magda Kirsch – Yves Beernaert: Educonsult Erasmus infodag– Brussel 22 mei 2012 1 VLINDER: VLAAMSE INDICATOREN VOOR."

Verwante presentaties


Ads door Google