De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda uur: Welkom uur: Online trainingsprogramma door Jur Roemers uur: Algemene Ledenvergadering Opening en mededelingen Ingekomen stukken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda uur: Welkom uur: Online trainingsprogramma door Jur Roemers uur: Algemene Ledenvergadering Opening en mededelingen Ingekomen stukken."— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda 09.30 uur: Welkom 09.45 uur: Online trainingsprogramma door Jur Roemers 10.30 uur: Algemene Ledenvergadering Opening en mededelingen Ingekomen stukken Notulen Algemene Ledenvergadering 2012 Jaarverslag 2012, secretaris (Cornelis de Geus) Jaarrekening 2012, penningmeester (Han de Hair) Verslag kascommissie (Tino Hoogendijk en René Grevers) Benoeming nieuwe kascommissie Beleid Trends en ontwikkelingen VES financieel 2013, begroting Bestuurssamenstelling Sluiting uur: RONDJE VES

3 Opening en mededelingen
Opening ALV Piet Willemsen Kees Broertjes neemt afscheid van collega’s

4 Ingekomen stukken

5 Notulen ALV 13 april 2012

6 Jaarverslag 2012 – secretaris Cornelis de Geus
Wat hebben wij georganiseerd in 2012? Altijd vanuit het perspectief “elkaar versterken”!

7 Jaarverslag 2012 financieel, Han de Hair

8 Kascommissie: Tino Hoogendijk en René Grevers

9 BELEID “Excellente service en dienstverlening”
Is getekend: het VES bestuur Piet Willemsen Inleiding Han de Hair Kwaliteit Piet Willemsen Ledenwerving en aannamebeleid Cornelis de Geus Netwerken en delen Henny van Vliet Inkoop & voordeel Ted van Hees Promotie & marketing Juliën v.d.Slikke Han de Hair Trends & ontwikkelingen Cornelis de Geus

10 Inleiding – de VES inside
Toegevoegde waarde? Waar staan wij voor als VES clubs De VES steeds meer een “merk” Inkoopkracht Marketingcampagnes Eigen opleidingen Nieuwe plannen en ontwikkelingen

11 Kernwaarden VES en aangesloten centra
Resultaat gerichte begeleiding Aantoonbare kwaliteit Excellente service en dienstverlening

12 Kwaliteit VES centra en keurmerk Fitness Totaal (LERF)
Kunnen gespecialiseerde fitnesscentra ook VES lid zijn of worden? Wat doet FITVAK? Welke rol speelt de VES in het vergroten van de kwaliteit?

13 Ledenwerving & aannamebeleid
Wat is ons doel met het werven van nieuwe leden en waarom? De procedure is veranderd en waarom? VES ondernemers genieten “regio-bescherming”. Wat zijn de regels? Nieuwe leden tegenhouden mag, maar beter is om nieuwe leden voor te dragen

14 Netwerken & delen van informatie
Waarom is dit een belangrijke pijler van de VES? Hoe ontstaat een VES community? Wij zijn de VES en zorgen voor de interactie & dynamiek Luisteren vormt de basis Zijn er suggesties ter verbetering?

15 Partners én voordeel V € S

16 Strategische Partners

17 Doelen partners en voordeel 2013
Lidmaatschapsbijdrage terugverdienen Hoe? Samenwerking met MMD Media en Oostenrijks Toeristenburo van cruciaal belang! Waarom? Package deal Club Joy: grote commerciële overeenkomst met substantieel VOORDEEL

18 Promotie & marketing Vergroten naamsbekendheid VES en aangesloten centra Kernwaarden in de schijnwerpers! Leden werven en leden vasthouden via acties. Joint promotions. Belangrijkste partners: MMD Media, OTB en Concept2.

19 VES als merk! Landelijke ABRI campagne
Samenwerking met MMD Media! Waarom meedoen? Landelijke abricampagne op 300 tankstations in Nederland (o.a. Shell en Texaco) Ook dit jaar: regionale abri campagnes voor eigen verzorgingsgebied.

20 Belangrijke speerpunten 2013
Minibeurs 31 mei als podium om partners VES te ontmoeten. Tevens retentietrainingen. Uitbrengen van twee magazines “Exclusief”. Inspelen op ontwikkelingen en trends. VES paspoort als onderscheidend kenmerk. Organiseren van 4-5 landelijke acties, gericht op klantwerving en klanten binden. Marketing pool 

21 Thema 2013: Excellente service en aandacht HOSPITALITY!

22 En altijd: maatschappelijk verantwoord ondernemen
Spin for Life Dress Red Day

23 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Andere voorbeelden? Hoe verder?

24 Trends en ontwikkelingen door Han de Hair
Hospitality

25 Trends en ontwikkelingen door Juliën van der Slikke

26 1- en 2 daagse opleiding + terugkomdagen

27

28 Trends en ontwikkelingen door Juliën van der Slikke
STATUS CLUB JOY? centra getekend - 17 centra overwegen

29 Trends en ontwikkelingen door Juliën van der Slikke
EN HOE VERDER? centra betekent package deal Bereikt zijn voor 1 juli 2013 Voor 1 juli overstappen is 15% (altijd) Alle licenties één prijs Hoe meer VES-centra, hoe lager maandtarief Vb 35 centra €238,- / 50 €166,-/ 70 €119,-

30 Trends en ontwikkelingen door Juliën van der Slikke
EN HOE VERDER? 4x per jaar training CM/GF locatie VES 1x per jaar kwartaaldag met aanvullende workshops (instructeurs) Primeur nieuwe formats Actief meedenken op inhoud

31 Begroting INKOMSTEN KOSTEN TOTAAL INKOMSTEN VES STUDIEREIS
WERKELIJK 2012 BEGROTING 2013 INKOMSTEN CONTRIBUTIES € ,0 FITVAK € ,0 OPLEIDINGEN/WORKSHOPS/MINIBEURS € 5.000 € ,0 € - TOTAAL INKOMSTEN € ,0 KOSTEN SALARISSEN € ,0 WERKGEVERSOVERLEG € 7.000 € 7.000,0 BESTUUR/VERGADERKOSTEN ALGEMEEN € 6.000 € 7.100,0 COMMUNICATIE € 6.500 € 6.900,0 KANTOOR/HUISVESTING € ,0 PROMOTIE/KWALITEIT FITVAK/LIDMAATSCHAPPEN € ,0 VES STUDIEREIS € 1.300,0 € ,0 AFSCHRIJVINGEN € 211 € 300,0 DIVERSEN € 8.300,0 AFBOEKING FAILLISSEMENT € 3.800,0 RESERVE POT TOEKOMST € 7.500 TOTAAL UITGAVEN € ,0 € (8.000,0)

32 Bestuurssamenstelling
Aftredend en herkiesbaar: Piet Willemsen Henny van Vliet

33 Rondje VES! Is opzeggen makkelijker geworden door Wet van Dam?
Last van recessie? Ledental 1e kwartaal?

34 Vragen ????


Download ppt "Agenda uur: Welkom uur: Online trainingsprogramma door Jur Roemers uur: Algemene Ledenvergadering Opening en mededelingen Ingekomen stukken."

Verwante presentaties


Ads door Google