De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 3: Productencatalogus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 3: Productencatalogus"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 3: Productencatalogus

2 Vorige workshop: processen
Plenum niet afgerond Verslagen via mail gestuurd Oproep: zijn er nog issues? Maandag consolidatie in kleine kring op basis van feedback vorige workshop Versie 0.1 wordt verspreid

3 Workshop 3: Rollen en verantwoordelijkheden

4 Welke functies Content Systeem Communicatie Organisatie

5 Welke functies Contentbeheer Systeembeheer Organisatie Communicatie
Sturing Operationeel Communicatie Ambassadeursfunctie Helpdesk Opleiding Content Systeem Communicatie Organisatie

6 Welke betrokkenen? (stakeholders)
Burger Ambtenaar binnen bestuur Contactpunt binnen bestuur Lokale ICT-leverancier VVP VVSG/V-ICT-OR Corve CPVI (Infolijn)

7 Welke kanalen/omgevingen?
Het systeem als kanaal Kanalen buiten het systeem Discussieforum (zie ESD-toolkit) WIKI en ander web 2.0 –spul Lokale CMS-systemen Face-to-face Gsm RSS Content Systeem Communi catie Organi satie

8 Binnenlandse aanzetten
Cultuurdatabank één centrale pot Commicatie met leveranciers Zwaar formaat Rechtenverkenner / premiezoeker Lokale initiatieven duurzaamheid Buitenlandse inspiraties ESD-toolkit VIND en Samenwerkende Catalogi

9 Welke model? Hoe kunnen we deze verschillende invalshoeken combineren in een werkbaar model? Elke functie kan gerealiseerd worden door verschillende processen. Binnen deze processen worden verschillende rollen door verschillende betrokkenen vervuld binnen diverse omgevingen Organisatiemodel

10 Organisatiemodel Strategische sturing Dagelijkse werking
Operationele sturing Eindredactie Redactie Welzijn Lokale economie Milieu Vrije tijd Klankbordgroep

11 Processen Kernprocessen: Zie vorige workshop Ondersteunende processen
ICT HR Administratie Finance Communicatie  helpdesk – ambassadeur - trainer

12 Rollen Eindredacteur Redacteur Webmanager (systeembeheerder)
Domeinexpert

13 Ondersteunende processen
Rollenmatrix Kernprocessen Ondersteunende processen Rollen -> Redacteur Eindredacteur Webmanager Domeinexpert Helpdesk Ambasadeur Trainer ICT HR Financieel Administratie Burger Gemeentepersoneel Provinciepersoneel Personeel afnemer (niet VO) Corve CPVI V-ICT-OR Ambtenaar binnen bestuur Contactpunt binnen bestuur Locale ICT Leverancier VVSG Andere?

14 Rolbeschrijving Naam van de rol "Classificatie Locatie:
Voltijds, vrijwilliger, deeltijds, op verzoek, … Locatie: Verwacht aantal uren werk te presteren Moet verantwoording afleggen aan Beschrijving van de rol Verantwoordelijkheid: Voornaamste taken en activiteiten Minimum vereisten voor de rol training, ervaring, … Continu leerproces Probleemoplossend vermogen, beslissingskracht, conflictoplossend vermogen, analytische ingesteldheid, communicatief, …

15 Rollenfiche Naam van de rol Classificatie Lokatie:
Classificatie Lokatie: Verwacht aantal uren werk te presteren Moet verantwoording afleggen aan Beschrijving Verantwoordelijkheid: Voornaamste taken en activiteiten Minimum vereisten voor de rol Continu leerproces


Download ppt "Workshop 3: Productencatalogus"

Verwante presentaties


Ads door Google