De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus V-ICT-OR SHOPT IT 25 mei 2010 De Interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (IPDC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus V-ICT-OR SHOPT IT 25 mei 2010 De Interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (IPDC)"— Transcript van de presentatie:

1 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus V-ICT-OR SHOPT IT 25 mei 2010 De Interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (IPDC)

2 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Inhoud 1/ Wat is een productencatalogus? Is er behoefte aan? 2/ Het consortium: lokale en provinciale besturen trekken aan de bel! 3/ De Vlaamse Overheid licht de huidige plannen toe.

3 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Inhoud 1/ Wat is een productencatalogus? Is er behoefte aan?

4 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Startvraag/Behoefte • Wat kan de overheid doen voor mij als – Burger – Bedrijf – Vereniging –... • Echter… – Dat weet de klant niet (altijd) – Dat weet de ambtenaar niet (altijd) – Dat weet het beleid niet (altijd)

5 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Behoefte/Vaststelling • Informatie over wat de overheid mij kan aanbieden, is dus versplinterd • Moeilijk om een helikopterzicht te bekomen op deze producten en diensten – Kan alleen indien men een waaier aan verschillende bronnen raadpleegt zoals er zijn de bestaande catalogi van gemeenten zelf, de Vlaamse infolijn, rechtenverkenner, premiezoeker, … • De behoefte aan een productcatalogus komt ook aan het licht bij onderzoek naar e-governement (Corvé) en wordt (deels) tot leven geroepen vanuit het decreet inzake openbaarheid van bestuur.

6 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Behoefte/Vaststelling • Welke producten een bedrijf allemaal aanbiedt, zijn meestal wel goed gekend en gebundeld... • Zo kunnen de klanten ook optimaal gebruik maken van deze producten en diensten… • Bijvoorbeeld …

7 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus

8

9 Wat is een productencatalogus? – Wat is een catalogus? • Een gestructureerde lijst/overzicht van producten – Welke producten komen er in de catalogus? • Alle producten en diensten die de overheid aanbiedt aan burger, bedrijf en vereniging. – Wat wordt de interbestuurlijke producten en dienstencatalogus nu in feite? • Een centraal onderhouden databank, vergelijkbaar met het rijksregister.

10 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Wat is een productencatalogus? • De kracht van een productencatalogus ligt in … • Begrijpbare, overzichtelijke informatie • Administratieve vereenvoudiging • Kwaliteitsbewaking • Interbestuurlijk • Eindgebruiker (B/B/V) staat centraal • …

11 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus • De productencatalogus reikt overzichtelijke, begrijpbare informatie aan, vermeld wat de nodige stappen zijn en verwijst door naar nuttige adressen (toegankelijk voor iedereen Mattheus-effect ). • Efficiënte, correcte en effectieve overheidscommunicatie – Vermijden dat 308+ keer dezelfde informatie, al dan niet correct, verzameld en uitgeschreven wordt (admin. vereenvoudiging). – Inhoudelijk wordt de productencatalogus onderhouden door personen met kennis ter zake (kwaliteitsbewaking). De kracht van een productencatalogus

12 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus • Een databank met zowel lokale als provinciale, Vlaamse en federale producten (interbestuurlijk). • Burgers, verenigingen en ondernemingen kunnen zich informeren zonder zich te moeten verdiepen in welke overheid waarvoor bevoegd is (eindgebruiker staat centraal). • Lokale besturen kunnen zich verder profileren als aanspreekpunt voor de werking van de volledige overheid. De kracht van een productencatalogus

13 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus 2/ Het consortium: lokale en provinciale besturen trekken aan de bel! Inhoud • Een poging tot realisatie van de interbestuurlijke productencatalogus

14 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Wat? – Latijn: Gemeenschap van goederen, deelgenootschap – Van Dale: Tijdelijke vereniging van kapitalisten of onder-nemingen om voor gezamenlijke rekening een financiële of handelsoperatie uit te voeren… – Wikipedia: Een vereniging van tijdelijke aard, die is opgericht door een aantal partijen om een bepaald project uit te voeren

15 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Waarom? – Met belanghebbende (semi-)overheidspartners – Met de nodige (draag)kracht (uitstraling - logistiek - financieel) – (Eindelijk) een IPDC ‘van de grond krijgen’

16 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Bestaan- de lokale intia- tieven Rechten ver- kenner Haalbaar heids- studie CORVE Euro- pese diensten richtlijn Consor- tium IPDC Startpunt? Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus – Van onderling niet afgestemde initiatieven, die voldoen niet aan de nood van provinciale/lokale besturen, naar …

17 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Met wie? – V-ICT-OR vzw – VVSG vzw – VVP vzw – Kortom vzw – Stad Antwerpen (& onrechtstreeks Digipolis) – Vera autonoom provinciebedrijf Vlaams Brabant – Cevi vzw – Cipal intercommunale

18 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Hoe? – Het idee ingang doen vinden bij de diverse overheden – De Vlaamse overheid bewegen het voortouw te nemen – De federale overheid bewegen mee te doen – Een overlegplatform creëren – Het aanleveren van inhoud – Meewerken aan de definitie van standaarden • Zoals te zien in volgende slides: de standaardproductbeschrijving

19 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Voorbeeld van de standaardproductbeschrijving (1)

20 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Voorbeeld van de standaardproductbeschrijving (2)

21 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Voorbeeld van de standaardproductbeschrijving (3)

22 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus – Beslissing Vlaamse overheid ? – Consortium blijft actief blijft druk uitoefenen geeft aanzet tot invulling – Voorbereidingen bij Corve en Infolijn…. Stand van zaken 26 mei 2010

23 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Inhoud 3/ De Vlaamse Overheid licht de huidige plannen toe.

24 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus • Concept • Doelstelling • Potentieel • Doelgroep • Gedistribueerde catalogus Huidige plannen • Afnemer • Actoren • Belanghebbenden • Planning • Stand van zaken

25 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Concept • Geen centrale website, wel een centrale databank • De catalogus van de overheidsdienstverlening verzamelt alle informatie die voor verschillende doeleinden kan gebruikt worden: – voor websites – voor specifieke loketten – voor gebruik aan de ontvangstbalie – voor het vormgeven van brochures. • Centrale databank = beperkt, beheersbaar en betaalbaar

26 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Doelstelling 26 • Primaire doelstelling: gestructureerd aanbod van wegwijsinformatie over alle bestuurslagen heen (vanuit standpunt van de burger, niet de administratie) – Deze doelstelling is verplicht te realiseren obv Artikel 29 van het Decreet inzake de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 dat bepaalt dat er “een gezamenlijk bestand met wegwijs- en eerstelijnsinformatie” moet worden samengesteld. • Secundair: – EDRL (Nederland pakt dit aan via de Samenwerkende Catalogi ~IPDC) – Lokaal Sociaal Beleid (verplichting voor lokale besturen) – …

27 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus • Potentieel van IPDC voor een efficiënte en effectieve overheid is enorm – oplijsting en samenvoeging van alle producten =>vermijden dat deze informatie door elk lokaal bestuur (308 gemeenten en evenveel OCMW’s,, 5 provincies, ongeveer 100 politiezones) telkens opnieuw ingezameld, geredacteerd en up-to-date gehouden moet worden – elke overheidsdienstverlening een uniek nummer, een unieke identificator toekennen – elke overheid kan/zal nu ook effectief over hetzelfde praten – vergelijken van beleidsinfo (aanleiding tot vereenvoudiging en automatisatie) – maakt overheidsdienstverlening zichtbaar en meetbaar • eerst focus op essentie en toekomstige uitbreidingen niet onmogelijk maken Potentieel

28 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Doelgroep • burgers, verenigingen en ondernemingen: zich informeren zonder zich te moeten verdiepen welke overheid waarvoor bevoegd is • lokale besturen: aanspreekpunt voor de werking van de volledige overheid

29 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Een gedistribueerde catalogus • kerninformatie in één geheel geïntegreerd, zonder dat alle informatie zich noodzakelijk op dezelfde plaats dient te bevinden • Deels gecentraliseerd: GENERIEKE INFORMATIE • De burger wenst gewoon te weten welke dienstverlening de overheid biedt, en waar hij daarvoor terecht kan. Focus op de algemeen geldende informatie. • Deels niet-gecentraliseerd: SPECIFIEKE INFORMATIE • verwijzing naar informatie die per lokaal bestuur verschilt • De verwijzingen naar detailsgegevens zijn mee opgenomen in de publicatieomgeving en staan rechtstreeks ter beschikking van de Vlaamse portaal die daarmee haar eigen effectiviteit verhoogt.

30 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Een gedistribueerde catalogus

31 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus •eenmalig of periodiek •manueel of automatisch •keuze van formaat •zelf gedefinieerde set –Een afnemer kan zich abonneren op een of meerdere producten en wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen (RSS feed). –Het aanbod geldt in eerste instantie voor de Vlaamse lokale besturen en de diensten van de Vlaamse overheid. Andere overheidsorganisaties kunnen afnemen in de mate dat ze inhoudelijk en/of financieel bijdragen. –Een afnemer is niet verplicht gebruik te maken van deze dienstverlening, maar heeft wel verplichtingen indien er gebruik wordt van gemaakt. •Verplichtingen: –feedback geven –Aansluitingsprocedure –Detailinfo aanvullen (enkel lokale besturen) Afnemer

32 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Actoren •De redactie: CPVI + 50-tal mensen (5 per thema) van lokale besturen (ingebed in werking van VVSG, VICTOR en VVP => vrijwilligers) + federale? •Toevoegen, wijzigen, verwijderen •Toepassing redactiereglement (~ handleiding scriptie) •op eigen initiatief en/of aangestuurd door de eindredactie •meteen publicatie! •De eindredactie: kleiner team (2 VTE van CPVI en 2 VTE van VVSG/Victor) dat nauw samenwerkt, op dezelfde locatie •Controle (postfactum + periodiek) van kwaliteit en inhoudelijke werking •Distribueren/verwerken van feedback •Helpdesk voor redacteurs •op eigen intiatief, en indien nodig bijgestuurd door de operationele sturing (geïntegreerd in de dagdagelijkse leiding van het Contactpunt) •opstellen redactiereglement

33 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Actoren •Klankbordgroep: personen uit het werkveld: communicatieverantwoordelijken uit de Vlaamse overheid, lokale besturen, … •De domeinspecialisten: geen toegang tot de catalogus, enkel inhoudelijke info aanleveren •De systeembeheerder

34 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus •Burgers, ondernemingen, én verenigingen •Lokale en provinciale besturen: niet alleen heel sterk vragende partij, maar men is ook een belangrijke partner voor het voeden van deze catalogus van de overheidsdienstverlening + afspraak dat ze de relevante informatieaanlevering van de federale dienstverlening verzorgen tot de federale overheid instapt. •De Vlaamse overheid •Contactpunt Vlaamse Infolijn (CPVI) •CORVE: focus op informatie- en gegevensdeling binnen het e- government Belanghebbenden

35 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus •CPVI brengt de Vlaamse producten in kaart •VVSG/V-ICT-OR brengen de lokale producten in kaart •VVP brengt de provinciale producten in kaart •… (VVSG?) brengt de federale producten in kaart •Productfiche definiëren (inhoud, voorwaarden, procedure, bedrag, uitzonderingen, website,… ) en publicatie mogelijk maken •Beginfase(tot eind 2009): producten opsporen en overnemen uit de bestaande kennissystemen –Bvb de 109 producten gepubliceerd op www.vlaanderen.be en www.vlaamseinfolijn.bewww.vlaamseinfolijn.be •Tweede fase (2010): aanvullen met producten die momenteel nog niet in het kennissysteem aanwezig zijn obv bezoeken aan diensten en obv desktop-research. Stand van zaken

36 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Kennissysteem CPVI

37 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus www.VlaamseInfolijn.be

38 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus www.VlaamseInfolijn.be

39 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus www.Vlaanderen.be

40 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus www.Vlaanderen.be

41 Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus Einde • Zijn er vragen? • Contact: V-ICT-OR: manu.coene@V-ICT-OR.bemanu.coene@V-ICT-OR.be VVP: jan.deckers@oost-vlaanderen.bejan.deckers@oost-vlaanderen.be CPVI: ann.vanlancker@dar.vlaanderen.beann.vanlancker@dar.vlaanderen.be Corvé: jan.godderis@bz.vlaanderen.bejan.godderis@bz.vlaanderen.be


Download ppt "Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus V-ICT-OR SHOPT IT 25 mei 2010 De Interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (IPDC)"

Verwante presentaties


Ads door Google