De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (IPDC)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (IPDC)"— Transcript van de presentatie:

1 De Interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (IPDC)
V-ICT-OR SHOPT IT 25 mei 2010

2 Inhoud 1/ Wat is een productencatalogus? Is er behoefte aan?
2/ Het consortium: lokale en provinciale besturen trekken aan de bel! 3/ De Vlaamse Overheid licht de huidige plannen toe.

3 Inhoud 1/ Wat is een productencatalogus? Is er behoefte aan?

4 Startvraag/Behoefte Wat kan de overheid doen voor mij als Burger
Bedrijf Vereniging ... Echter… Dat weet de klant niet (altijd) Dat weet de ambtenaar niet (altijd) Dat weet het beleid niet (altijd)

5 Behoefte/Vaststelling
Informatie over wat de overheid mij kan aanbieden, is dus versplinterd Moeilijk om een helikopterzicht te bekomen op deze producten en diensten Kan alleen indien men een waaier aan verschillende bronnen raadpleegt zoals er zijn de bestaande catalogi van gemeenten zelf, de Vlaamse infolijn, rechtenverkenner, premiezoeker, … De behoefte aan een productcatalogus komt ook aan het licht bij onderzoek naar e-governement (Corvé) en wordt (deels) tot leven geroepen vanuit het decreet inzake openbaarheid van bestuur.

6 Behoefte/Vaststelling
Welke producten een bedrijf allemaal aanbiedt, zijn meestal wel goed gekend en gebundeld ... Zo kunnen de klanten ook optimaal gebruik maken van deze producten en diensten… Bijvoorbeeld …

7

8

9 Wat is een productencatalogus?
Wat is een catalogus? Een gestructureerde lijst/overzicht van producten Welke producten komen er in de catalogus? Alle producten en diensten die de overheid aanbiedt aan burger, bedrijf en vereniging. Wat wordt de interbestuurlijke producten en dienstencatalogus nu in feite? Een centraal onderhouden databank, vergelijkbaar met het rijksregister.

10 Wat is een productencatalogus?
De kracht van een productencatalogus ligt in … Begrijpbare, overzichtelijke informatie Administratieve vereenvoudiging Kwaliteitsbewaking Interbestuurlijk Eindgebruiker (B/B/V) staat centraal

11 De kracht van een productencatalogus
De productencatalogus reikt overzichtelijke, begrijpbare informatie aan, vermeld wat de nodige stappen zijn en verwijst door naar nuttige adressen (toegankelijk voor iedereen <-> Mattheus-effect ). Efficiënte, correcte en effectieve overheidscommunicatie Vermijden dat 308+ keer dezelfde informatie, al dan niet correct, verzameld en uitgeschreven wordt (admin. vereenvoudiging). Inhoudelijk wordt de productencatalogus onderhouden door personen met kennis ter zake (kwaliteitsbewaking).

12 De kracht van een productencatalogus
Een databank met zowel lokale als provinciale, Vlaamse en federale producten (interbestuurlijk). Burgers, verenigingen en ondernemingen kunnen zich informeren zonder zich te moeten verdiepen in welke overheid waarvoor bevoegd is (eindgebruiker staat centraal). Lokale besturen kunnen zich verder profileren als aanspreekpunt voor de werking van de volledige overheid.

13 Inhoud 2/ Het consortium: lokale en provinciale besturen trekken aan de bel! Een poging tot realisatie van de interbestuurlijke productencatalogus

14 Wat? Latijn: Gemeenschap van goederen, deelgenootschap
Van Dale: Tijdelijke vereniging van kapitalisten of onder-nemingen om voor gezamenlijke rekening een financiële of handelsoperatie uit te voeren… Wikipedia: Een vereniging van tijdelijke aard, die is opgericht door een aantal partijen om een bepaald project uit te voeren

15 Waarom? Met belanghebbende (semi-)overheidspartners
Met de nodige (draag)kracht (uitstraling - logistiek - financieel) (Eindelijk) een IPDC ‘van de grond krijgen’

16 Startpunt? Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus
Bestaan-de lokale intia-tieven Rechtenver-kenner Euro-pese dienstenrichtlijn Consor-tium IPDC Haalbaarheids-studie CORVE Van onderling niet afgestemde initiatieven, die voldoen niet aan de nood van provinciale/lokale besturen, naar … Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus

17 Met wie? V-ICT-OR vzw VVSG vzw VVP vzw Kortom vzw
Stad Antwerpen (& onrechtstreeks Digipolis) Vera autonoom provinciebedrijf Vlaams Brabant Cevi vzw Cipal intercommunale

18 Hoe? Het idee ingang doen vinden bij de diverse overheden
De Vlaamse overheid bewegen het voortouw te nemen De federale overheid bewegen mee te doen Een overlegplatform creëren Het aanleveren van inhoud Meewerken aan de definitie van standaarden Zoals te zien in volgende slides: de standaardproductbeschrijving

19 Voorbeeld van de standaardproductbeschrijving (1)

20 Voorbeeld van de standaardproductbeschrijving (2)

21 Voorbeeld van de standaardproductbeschrijving (3)

22 Stand van zaken 26 mei 2010 Beslissing Vlaamse overheid ?
Consortium blijft actief blijft druk uitoefenen geeft aanzet tot invulling Voorbereidingen bij Corve en Infolijn….

23 Inhoud 3/ De Vlaamse Overheid licht de huidige plannen toe.

24 Huidige plannen Concept Afnemer Doelstelling Actoren Potentieel
Huidige plannen Concept Doelstelling Potentieel Doelgroep Gedistribueerde catalogus Afnemer Actoren Belanghebbenden Planning Stand van zaken 24

25 Concept Geen centrale website, wel een centrale databank
Concept Geen centrale website, wel een centrale databank De catalogus van de overheidsdienstverlening verzamelt alle informatie die voor verschillende doeleinden kan gebruikt worden: voor websites voor specifieke loketten voor gebruik aan de ontvangstbalie voor het vormgeven van brochures. Centrale databank = beperkt, beheersbaar en betaalbaar 25

26 Doelstelling Primaire doelstelling: gestructureerd aanbod van wegwijsinformatie over alle bestuurslagen heen (vanuit standpunt van de burger, niet de administratie) Deze doelstelling is verplicht te realiseren obv Artikel 29 van het Decreet inzake de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 dat bepaalt dat er “een gezamenlijk bestand met wegwijs- en eerstelijnsinformatie” moet worden samengesteld. Secundair: EDRL (Nederland pakt dit aan via de Samenwerkende Catalogi ~IPDC) Lokaal Sociaal Beleid (verplichting voor lokale besturen) 26

27 Potentieel Potentieel van IPDC voor een efficiënte en effectieve overheid is enorm oplijsting en samenvoeging van alle producten =>vermijden dat deze informatie door elk lokaal bestuur (308 gemeenten en evenveel OCMW’s,, 5 provincies, ongeveer 100 politiezones) telkens opnieuw ingezameld, geredacteerd en up-to-date gehouden moet worden elke overheidsdienstverlening een uniek nummer, een unieke identificator toekennen elke overheid kan/zal nu ook effectief over hetzelfde praten vergelijken van beleidsinfo (aanleiding tot vereenvoudiging en automatisatie) maakt overheidsdienstverlening zichtbaar en meetbaar eerst focus op essentie en toekomstige uitbreidingen niet onmogelijk maken 27

28 Doelgroep burgers, verenigingen en ondernemingen: zich informeren zonder zich te moeten verdiepen welke overheid waarvoor bevoegd is lokale besturen: aanspreekpunt voor de werking van de volledige overheid 28

29 Een gedistribueerde catalogus
Een gedistribueerde catalogus kerninformatie in één geheel geïntegreerd, zonder dat alle informatie zich noodzakelijk op dezelfde plaats dient te bevinden Deels gecentraliseerd: GENERIEKE INFORMATIE De burger wenst gewoon te weten welke dienstverlening de overheid biedt, en waar hij daarvoor terecht kan. Focus op de algemeen geldende informatie. Deels niet-gecentraliseerd: SPECIFIEKE INFORMATIE verwijzing naar informatie die per lokaal bestuur verschilt De verwijzingen naar detailsgegevens zijn mee opgenomen in de publicatieomgeving en staan rechtstreeks ter beschikking van de Vlaamse portaal die daarmee haar eigen effectiviteit verhoogt. 29

30 Een gedistribueerde catalogus
Een gedistribueerde catalogus 30

31 Afnemer eenmalig of periodiek manueel of automatisch keuze van formaat
Afnemer eenmalig of periodiek manueel of automatisch keuze van formaat zelf gedefinieerde set Een afnemer kan zich abonneren op een of meerdere producten en wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen (RSS feed). Het aanbod geldt in eerste instantie voor de Vlaamse lokale besturen en de diensten van de Vlaamse overheid. Andere overheidsorganisaties kunnen afnemen in de mate dat ze inhoudelijk en/of financieel bijdragen. Een afnemer is niet verplicht gebruik te maken van deze dienstverlening, maar heeft wel verplichtingen indien er gebruik wordt van gemaakt. Verplichtingen: feedback geven Aansluitingsprocedure Detailinfo aanvullen (enkel lokale besturen) 31

32 Actoren De redactie: CPVI + 50-tal mensen (5 per thema) van lokale besturen (ingebed in werking van VVSG, VICTOR en VVP => vrijwilligers) + federale? Toevoegen , wijzigen, verwijderen Toepassing redactiereglement (~ handleiding scriptie) op eigen initiatief en/of aangestuurd door de eindredactie meteen publicatie! De eindredactie: kleiner team (2 VTE van CPVI en 2 VTE van VVSG/Victor) dat nauw samenwerkt, op dezelfde locatie Controle (postfactum + periodiek) van kwaliteit en inhoudelijke werking Distribueren/verwerken van feedback Helpdesk voor redacteurs op eigen intiatief, en indien nodig bijgestuurd door de operationele sturing (geïntegreerd in de dagdagelijkse leiding van het Contactpunt) opstellen redactiereglement 32

33 Actoren Klankbordgroep: personen uit het werkveld: communicatieverantwoordelijken uit de Vlaamse overheid, lokale besturen, … De domeinspecialisten: geen toegang tot de catalogus, enkel inhoudelijke info aanleveren De systeembeheerder 33

34 Belanghebbenden Burgers, ondernemingen, én verenigingen
Belanghebbenden Burgers, ondernemingen, én verenigingen Lokale en provinciale besturen: niet alleen heel sterk vragende partij, maar men is ook een belangrijke partner voor het voeden van deze catalogus van de overheidsdienstverlening + afspraak dat ze de relevante informatieaanlevering van de federale dienstverlening verzorgen tot de federale overheid instapt. De Vlaamse overheid Contactpunt Vlaamse Infolijn (CPVI) CORVE: focus op informatie- en gegevensdeling binnen het e- government 34

35 Stand van zaken CPVI brengt de Vlaamse producten in kaart
Stand van zaken CPVI brengt de Vlaamse producten in kaart VVSG/V-ICT-OR brengen de lokale producten in kaart VVP brengt de provinciale producten in kaart … (VVSG?) brengt de federale producten in kaart Productfiche definiëren (inhoud, voorwaarden, procedure, bedrag, uitzonderingen, website,… ) en publicatie mogelijk maken Beginfase(tot eind 2009): producten opsporen en overnemen uit de bestaande kennissystemen Bvb de 109 producten gepubliceerd op en Tweede fase (2010): aanvullen met producten die momenteel nog niet in het kennissysteem aanwezig zijn obv bezoeken aan diensten en obv desktop-research. 35

36 Kennissysteem CPVI

37

38

39

40

41 Einde Zijn er vragen? Contact: V-ICT-OR: manu.coene@V-ICT-OR.be
VVP: CPVI: Corvé:


Download ppt "De Interbestuurlijke Producten- en dienstencatalogus (IPDC)"

Verwante presentaties


Ads door Google