De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken

2 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 2 Opwarmertje

3 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 3 Idee Efficiënte, correcte en effectieve overheidscommunicatie Wegwijsinformatie in de veelheid en diversiteit van overheidsdienstverlening Begrijpbare informatie ( Mattheuseffect ) Voor burgers, verenigingen en ondernemingen (primaire doelgroep) Ondersteunend voor werking lokale besturen als meest nabije overheid (secundaire doelgroep) Vermijden dat 308+ keer dezelfde informatie, al dan niet correct, verzameld en uitgeschreven wordt Betere en up to date informatie Specifieke dienstverlening aan lokale besturen en andere overheidsdiensten

4 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 4 Evolutie Oud idee: Vroeger werk waarop voortgebouwd kan worden Studie geïntegreerd e-government Nood aan politieke steun Begin 2009: Consortium o.l.v. VVSG en V-ICT-OR Voorjaar 2009 Beslissing op kabinet Bestuurszaken: analyse starten, voorstel uitwerken Door: VVSG, V-ICT-OR, VVSG en Contactpunt Vlaamse Infolijn Onder aansturing van CORVE

5 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 5 Aanpak April – mei Buitenlandse voorbeelden (V-ICT-OR) Uitschrijven consensusnota over inhoud en aanpak Vergroten draagvlak Vanaf augustus: start analysefase (zgn. haalbaarheidsanalyse) Haalbaarheidstoets (augustus) Functionele analyse (eind september – oktober) Architectuur (november) Organisatie (november – december)  Aan de hand van workshops (lokale besturen – leveranciers) Politieke fase: vanaf december

6 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 6 Concept

7 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 7 Concept Verschillende modellen mogelijk: Cultuurdatabankmodel -Alles gecentraliseerd -Uitgebreide redactie/controle -Uitgebreid datamodel VIND-catalogus (N) –Publicatie (geprivatiseerd) –Niet interbestuurlijk Samenwerkende catalogi –Soort zoekmachine bovenop de verschillende niet-interbestuurlijke catalogi –Om toch een interbestuurlijk overzicht mogelijk te maken ESD-toolkit (VK) –Omvattend model waaronder producten en dienstencatalogus –Tal van gelinkte informatie, statistieken, …  informatiemodel –Toepassingen beschikbaar

8 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 8 Concept Verschillende modellen mogelijk: Cultuurdatabankmodel -Alles gecentraliseerd -Uitgebreide redactie/controle -Uitgebreid datamodel -Interbestuurlijk VIND-catalogus (N) –Publicatie (geprivatiseerd - uitgeverij) –Niet interbestuurlijk Samenwerkende catalogi –Soort zoekmachine bovenop de verschillende niet-interbestuurlijke catalogi –Om toch een interbestuurlijk overzicht mogelijk te maken ESD-toolkit (VK) –Omvattend model waaronder producten en dienstencatalogus –Tal van gelinkte informatie, statistieken, …  informatiemodel –Toepassingen beschikbaar

9 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 9 Concept De catalogus van de overheidsdienstverlening is: -Interbestuurlijk -Geïntegreerd -Met gedistribueerde publicatie: -van centraal beheerde generieke informatie -en door lokale besturen aangevulde doorverwijsinformatie -En decentraal beheer -van specifieke informatie De catalogus van de overheidsdienstverlening -Centraliseert de generiek geldende informatie -Houdt bij waar meer gedetailleerde, zgn. specifieke informatie geconsulteerd kan worden.

10 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 10 Concept De catalogus van de overheidsdienstverlening is: -Een instrument voor het delen van informatie -En géén (centrale, allesomvattende) website De catalogus van de overheidsdienstverlening: -Laat de deelnemende overheidsdiensten de keuze om de productomschrijvingen letterlijk over te nemen of verder aan te vullen of aan te passen. -Kan geautomatiseerd of manueel bevraagd worden. Tool voor informatie-uitwisseling –IPDC is geen website of front office tool –IPDC is een tool om informatie over de overheidsdienstverlening snel en accuraat te distribueren naar verschillende overheden. –En om verwijzigingen naar meer gedetailleerde informatie ter zake bij te houden –IPDC levert de informatie aan die websites ofwel kunnen overnemen ofwel verder kunnen bewerken.  Publicatiemodel + Redactiemodel (post-factum)

11 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 11

12 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 12 Actoren

13 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 13 Centrale actoren Redactie Eindredactie Domeinexperten Systeembeheer Vlaamse overheid Portaal, contactcentrum, … VVSG/V-ICT-OR Vertegenwoordiger, interne werking, kennis Lokaal bestuur Web, publicaties, balie, interne werking IT-partners lokale besturen Burger Vragen, behoeften, help! Producten- en dienstenID FEEDFEED BACKBACK

14 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 14 Centrale actoren Redactie –Vlaamse poot – ingebed in werking Infolijn –Lokale poot – ingebed in werking VVSG/V-ICT-OR??? –Verzorgt generieke deel van de informatie –Redactiereglement –Meteen publicatie! Eindredactie –Kleine groep –Controle post factum / periodieke controle –Verwerking feedback –Aansturing redactie Systeembeheer / domeinexperten / ondersteuning en promotie ‘Afnemer’ –Neemt gegevens over: handmatig/geautomatiseerd –Wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen –Zorgt voor verwijzing naar lokale informatie (geautomatiseerd/handmatig) –Feedback (ook door brede publiek)

15 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 15 En verder …

16 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 16 En verder … Nog geen afgerond verhaal, maar een verhaal van samenwerken/samen- werken/samen werken Workshop leveranciers deze namiddag! Nog een aantal openstaande punten:

17 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 17 En verder … Hoe zien de leveranciers een IPDC? Hoe zien ze hun rol? Wat is wenselijk? Wat is haalbaar? Do’s / don’ts –Huidige pakketten –Toekomstige evoluties Welke uitwisselingsstandaarden zijn mogelijk: rss, push/pull, … Hoe kunnen we verwijzing bijhouden? –Automatisch? Vaste URL (met redirects), spiders + verwijzingen, handmatig? Zijn linkcheckers een probleem? Bijhouden welke gemeente welke dienst aanbiedt?

18 Coördinatiecel Vlaams e-government IPDC-project 18 18/07/2014 Nog vragen? Meer informatie : http://www.corve.behttp://www.corve.be en http://www.corve.be/lokaalhttp://www.corve.be/lokaal Jan.godderis@bz.vlaanderen.beJan.godderis@bz.vlaanderen.be, 02 553 20 14 E-GOVERNMENT


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus November 2009: concept en stand van zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google