De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus."— Transcript van de presentatie:

1 dia 1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus

2 dia 2

3 dia 3

4 dia 4

5 dia 5

6 dia 6

7 dia 7

8 dia 8

9 dia 9

10 dia 10

11 dia 11

12 dia 12

13 dia 13

14 dia 14

15 dia 15 308 steden en gemeenten hebben sterk vergelijkbare dienstverlening

16 dia 16 Hun OCMW’s ook

17 dia 17 Vaak bepaald door Vlaamse of federale regelgeving

18 dia 18 In meerdere of mindere mate

19 dia 19 Ook de zelfbepaalde dienstverlening blijkt vaak heel gelijklopend

20 dia 20

21 dia 21 Dit alles betekent veel werk

22 dia 22 En blijft het up to date?

23 dia 23 Werk aan de winkel •Goed informatieaanbod •Up to date •Uniek productnummer •Samen redigeren van informatie •Informatie die ter zake is •Bijhouden door wie het bepaald •Linken van Vlaanderen naar uw gemeente •Linken naar uitgebreid informatie bij de Vlaamse overheid •Direct overal wijzigen •Wie Wat Hoe Wanneer Welke voorwaarden Linken •Overal net iets anders. Wat klopt nu eigenlijk. Gvd!

24 dia 24 IPDC •= Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus •Overzicht van de overheidsdienstverlening •Betere informatieverlening. En up to date •Overneembaar •Flexibel. Wijzigbaar. Bruikbaar. Begrijpbaar •Lokale besturen, provinciebesturen, Vlaamse overheid

25 dia 25 4 kernwoorden Concept Samen werken Timing Dienst verlening

26 dia 26 Concept •Wegwijsinformatie •Classificatie •Overheidsdienstverlening •Overneembaar •Koppelingen met unieke ID 1 Zoersel: productdenken, nieuwe baliewerking

27 dia 27 Concept •Overheidsdienstverlening –Wat doet de overheid –Voor een externe doelgroep –Voor meerdere klanten –Interactie nodig –Niet: •Juridische catalogus •Catalogus van rechten en plichten •Catalogus van dienstverlening voor andere overheden •… 1

28 dia 28 Concept •Wegwijsinformatie –Geen juridische catalogus –Geen omvattende teksten –Linken naar verdere informatie –Wél beknopte omschrijving met kérninformatie •ID •WebID (semantisch web) •Naam •Titel •Inhoud •Voorwaarden •Procedure •Wat meebrengen •Bedrag •Uitzonderingen •Regelgeving • Website • Bevoegde overheidsdienst • Afleverende dienst • Type • Doelgroep • Geografisch toepassingsgebied •Thema •Trefwoord •Verwant product 1

29 dia 29 Concept •Classificatie –Naam –Type –Doelgroep –Thema –Afleverende dienst –Bevoegde dienst –Beheerinformatie: creatiedatum, wijzigingsdatum, archiefdatum 1

30 dia 30 Concept •Overneembaar (publicatieprincipe) –Generiek uitgewerkte productfiches –Overneembaar en wijzigbaar door afnemers •Aanvullen productfiches –Contactgegevens –Voorwaarden –… •Aanvullen productcatalogus –Vraag tot opnemen nieuw product in IPDC –Meer specifieke informatie bij lokale besturen •Door aanvullen productfiches •Voorwaarde: deze informatie wordt gelinkt in IPDC •… 1

31 dia 31 Concept •Koppeling met unieke ID –Meer info koppelbaar •Centraal: processen, documentbeheer, … •Decentraal: werklast, processen, … –Sleutel voor •E-government •Informatiebeheer •… 1

32 dia 32 Samenwerken •Overnemen •Linken •Opmaken en beheren •Organisatie •Netwerk •Feedback •Samen! 2

33 dia 33 Samenwerken •Overnemen –IPDC levert generieke informatie •Voor zover die centraal aangemaakt kan worden •Afnemers vullen verder aan –Uitgebreide informatie voor sterk gestructureerde producten •Sterk bepaald door regelgeving •Weinig verschillen •Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … –Beperkte informatie voor weinig gestructureerde producten •Veel vrijheid binnen regelgevend kader •Veel verschillen •Producten op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven –Mogelijkheid: opnemen nieuw product in IPDC 2

34 dia 34 Samenwerken •Linken –Naar algemene informatie •Concept wegwijsinformatie •Aparte linken (veld website) én linken in tekst –Naar meer gedetailleerde informatie bij lokale besturen •Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken •Beheerd door de afnemer!!! (plicht) 2

35 dia 35 Samenwerken •Opmaken en beheren –Redactie door twee redactiegroepen •Vlaamse Infolijn –producten waarvoor Vlaamse overheidsdiensten verantwoordelijk zijn: »Vlaamse jobkorting, bouwvergunning, erkenning als energiedeskundige, … •Redactiegroep ‘provinciale en lokale besturen’ –producten waarvoor provinciale of lokale besturen verantwoordelijk zijn »Afvalophaling, huur sportzalen, … –producten afgeleverd door provinciale of lokale besturen hoewel federale overheidsdiensten verantwoordelijk zijn »Rijbewijzen, identiteitskaarten, leefloon … –vrijwilligers!! 2

36 dia 36 Samenwerken •Opmaken en beheren –Eindredactie •Eindredactie= –eindredactie –aansturing –verwerking feedback –delegeren feedback –beoordelen mogelijke nieuwe producten –controleren op consistentie –Door de twee (eind)redactiegroepen 2

37 dia 37 Samenwerken •Organisatie –Redactie/eindredactie •IPDC-stuurgroep •IPDC redactieoverleg –IPDC-redactiegids / -stijlgids –Feedback –Beslissingen •Redactiegroepen –Netwerk (najaar 2011) •Vlaamse overheidsdiensten •Lokale besturen 22

38 dia 38 Samenwerken •Feedback –Kwaliteit kan enkel door feedback •Algemeen •Niet –inhoudelijk •Inhoudelijk •Vraag opnemen nieuw product in IPDC –Door afnemers en door brede publiek –Plicht voor afnemers 22

39 dia 39 Samenwerken •Samenwerken –Afnemen –Linken –Redigeren van informatie –Feedback 2

40 dia 40 Dienstverlening •Doel: Informatie afnemen + steeds up to date blijven •Hoe? –Via IPDC-beheerloket –Via IPDC-uitwisselingsdiensten 3

41 dia 41 Dienstverlening •IPDC-beheerloket –Consulteren van productfiches (sorteren/selecteren) –Downloaden van projectfiches –Abonneren op uitwisselingsdiensten –Registreren gegevens en verwijzingen (manueel of automatisch) –Feedback •IPDC-uitwisselingsdiensten –Light: rss, atom, … –Full: webservices 3

42 dia 42 Timing •Project –Informatiestructuur: eind mei 2011 –IPDC-Beheerloket: voorlopige versie: december 2011 –Wisselwerking •Afstemming met leveranciers lokale besturen: zomer en najaar 2011 •Afstemming met lokale en provinciale besturen: zomer en najaar 2011 •Pilootfase 2012 –IPDC-beheerloket versie 1: na pilootfase, 2012 •Dienstverlening –Wisselwerking –Aanbod 4

43 dia 43 Samen werken aan IPDC •Kalender: –Afstemming met lokale besturen •Eind juni, begin juli •November –Afstemming met leveranciers •Eind juni, begin juli •Eind augustus •November 4

44 dia 44 IPDC vragen IPDC antwoordt


Download ppt "Dia 1 IPDC start Interbestuurlijke producten en dienstencatalogus."

Verwante presentaties


Ads door Google