De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd belicht de eerste lezing de laatste etappe van de Oudtestamentische heilsgeschiedenis: het uitzicht op herstel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd belicht de eerste lezing de laatste etappe van de Oudtestamentische heilsgeschiedenis: het uitzicht op herstel."— Transcript van de presentatie:

1 Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd belicht de eerste lezing de laatste etappe van de Oudtestamentische heilsgeschiedenis: het uitzicht op herstel na de ballingschap. Daarvoor wordt telkens een tekst uit één der drie ‘grote profeten’ gekozen, dit jaar uit Ezechiël. De verzen die wij lezen, volgen onmiddellijk op het bekende doodsbeenderenvisioen (37, 1-10). Het beeld verschuift enigszins: het visioen ging over een slagveld waarop de gesneuvelden onbegraven waren blijven liggen; in de tekst van de lezing is sprake van de graven van een begraafplaats die geopend worden en waaruit de doden opstaan. In beide gevallen gaat het om beeldspraak; Ezechiël spreekt niet over een letterlijke opstanding der doden. De profeet spreekt zijn volk moed in. JHWH zal hun zijn geest schenken, Hij zal hen doen herleven en hen terugvoeren naar hun land.

2 EZECHIEL 37:1 Als over mij de hand van de Ene is gekomen, leidt hij mij naar buiten, door de geest van de Ene, en zet hij mij neer midden in de kloof; die is vol beenderen. 37:2 Als hij mij aan hen voorbij heeft laten trekken, rondom en nog eens rondom,- zie, dan zijn het er zeer vele, óp de oppervlakte van de kloof, en zie, ze zijn zeer droog. 37:3 Hij zegt tot mij: mensenzoon, kunnen deze beenderen leven? En ik zeg: mijn Heer, Ene, dat weet gíj! 37:4 Hij zegt tot mij: profeteer over deze beenderen, - en zeg tot hen: dorre beenderen, hoort het woord van de Ene!- 37:5 zo heeft mijn Heer, de Ene, tot deze beenderen gezegd: zie, ik doe geest in u komen en ge zult leven!-

3 37:10 Als ik heb geprofeteerd zoals hij mij heeft geboden komt de Geest in hen, en zij herleven; dan staan ze op hun voeten, een zeer, zeer grote macht! 37:11 Dan zegt hij tot mij: mensenzoon, deze beenderen, heel het huisgezin van Israël zijn zij; zie, zij zeggen: onze botten zijn verdroogd en onze hoop ging verloren, het is met ons gedaan!- 37:12 daarom, profeteer en zeg tot hen: zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: zie, ik ga uw graven openen en zal u laten opklimmen uit uw graven, gemeente van mij; ik zal u laten komen op Israëls rode grond;

4 37:13 weten zult ge dat ik de Ene ben,- als ik uw graven open en u laat opklimmen uit uw graven, gemeente van mij!- 37:14 ik zal mijn Geest in u geven en ge zult léven, en ik zal u neerzetten op uw rode grond; weten zult ge dat ik, de Ene, heb gesproken en zal doen, is de tijding van de Ene!

5

6 Het Godsvertrouwen van enkelingen kan de geschiedenis vernieuwen en de herleving van een geheel volk inluiden. De profeet belooft meer dan nationaal herstel en terugkeer uit ballingschap. Hij belooft opstanding van allen die opkomen voor gerechtigheid, en niet alleen voor eigen volk. Want niets in deze wereld is de moeite waard om aanbeden te worden: geen enkele politiek, geen nationalistisch bewustzijn, geen ideologie, geen economisch model, ook geen kerk. Alleen God is heilig en mensen naar zijn beeld.

7 NU OPSTAAN EN HERLEVEN Een bezinningstijd van 40 dagen. Verdieping in Gods uitdagende opstandigheid tegenover alles wat het leven niet tot volle bloei laat komen. Vijf lezingen uit het eerste testament lieten aanvoelen dat er méér is in deze feitelijke wereld, méér in de tastbare werkelijkheid van ons leven: de heilige dimensie van ons bestaan.

8 We beluisterden een Stem en een uitdaging. -Een scheppende God die ruimte geeft en vertrouwen aan wereld en mensen. -Een hunker om onze naam te laten wortelen in zijn Naam zoals Abraham, toevertrouwen en wegtrekken om zegen te krijgen, zegen te zijn. -In onmacht de staf van Mozes opnemen en de Levensbron doen opborrelen. -De levenswijsheid van Samuël ontdekken: de Ene ziet niet naar het uiterlijke maar naar het mensenhart. -Met Ezechiël beseffen dat Hij opstanding belooft aan allen die opkomen voor gerechtigheid.

9 DE MENS ZOALS GOD HEM SCHIEP ZO BEGAAFD, ZO VERHEFFEND, ZO HARTVERWARMEND. STERK KAN HIJ ZIJN IN LIEFDE, VAARDIG IN RECHT, BEDREVEN IN VREDE DE MENS… HOEZEER MAG DE AARDE MET HEM GEZEGEND ZIJN.

10 DE MENS ZOALS GOD HEM SCHIEP STERK KAN HIJ ZIJN IN LIEFDE, VAARDIG IN RECHT, BEDREVEN IN VREDE DE MENS… HOEZEER MAG DE AARDE MET HEM GEZEGEND ZIJN. MET PASEN UW DOOPBELOFTE HERNIEUWEN IS MEER DAN EEN MOOI LITURGISCH GEBRUIK. HET IS MET GEESTKRACHT DE EINDELOZE, DODELIJKE SPIRAAL VAN SLEUR, ONVERANDERLIJK ONRECHT EN ONVREDE DOORBREKEN. ONS LATEN ONDERDOMPELEN IN DE VRIJHEID VAN DE KINDEREN GODS.

11 Bijbelteksen:Naardense Bijbel Illustraties:Marcus van Loopic Inspiratie:Oecumenische Bijbelzaterdagen / Gooi en Sticht /Internationaal commentaar op de Bijbel / Frieda Claeys Samenstelling:paul scheelen


Download ppt "Op de vijfde zondag in de veertigdagentijd belicht de eerste lezing de laatste etappe van de Oudtestamentische heilsgeschiedenis: het uitzicht op herstel."

Verwante presentaties


Ads door Google