De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen"— Transcript van de presentatie:

1 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

2 Gebrek aan informatie Verlangen naar informatie (hoeveel, wie, waar) Verlangen naar vergelijkende informatie (economisch perspectief, concurrentiekracht) Verlangen naar interventie-informatie (waar moeten we wat doen) Bron W. Houtkoop sept.2010 Jan Jongeneelen

3 Laaggeletterdheid Het op doelmatige wijze gebruiken of toepassen van vaardigheden in alledaagse of maatschappelijke situaties waarbij van schriftelijke informatie gebruik wordt gemaakt (De Geus, 1995) Taal gebruiken/toepassen Contextbepaald Continuüm, maar sterke neiging om een drempelniveau te definiëren In het Nederlands Laaggeletterden zijn geen analfabeten Jan Jongeneelen

4 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Onderzoek naar Geletterdheid IALSALL Jaar dataverzameling Aantal landen 2011 Groep Steekproef Bron W. Houtkoop sept.2010

5 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Niveau 1 laaggeletterd 10,510,3 Niveau 2 30,132,3 Niveau 3 44,145,0 Niveau 4 en 5 15,312,5 Proza geletterdheid (16-65) Bron W. Houtkoop sept.2010

6 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Niveau 1 laaggeletterd 10,110,2 Niveau 2 25,727,9 Niveau 3 44,243,6 Niveau 4 en ,3 Document geletterdheid (16-65)

7 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Laaggeletterdheid (16-65) 1994: 13% van de jarigen= % van de jarigen= Bron W. Houtkoop sept.2010

8 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Laaggeletterdheid (16-65) 1994: 10% van de jarigen= : 10,3% van de 16-65jarigen= Bron W. Houtkoop sept.2010

9 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Laaggeletterdheid (16-65) 2008:10,3% van de jarigen=  Enige achteruitgang in geletterdheid met name aan de bovenkant (nv 4 en 5)  Geen vermindering aan de onderkant

10 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Laaggeletterdheid (16-75) (IALS) aandeel van laaggeletterden in de volwassen Nederlandse bevolking 13% aandeel van laaggeletterden onder jongeren van 16 tot 24 jaar 7% aandeel van laaggeletterden in de beroepsbevolking 6% percentage laaggeletterden onder degenen in de laagste inkomenscategorieën 32% aandeel van de beroepsbevolking dat geen formele startkwalificatie heeft 28% Bron: Landelijk Aanvalsplan Laaggeletterdheid ‘ Van A tot Z betrokken ’.

11 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Laaggeletterdheid (16-75) Tabel 1.1: Landelijke cijfers. Bron: Landelijk Aanvalsplan Laaggeletterdheid ‘ Van A tot Z betrokken ’. Landelijk 13 % in Limburg 14%. Dit komt voor de provincie Limburg overeen met ruim laaggeletterden van jarige.

12 Stand van zaken Limburg 13% 750 Gilde Opleidingen 2009 Totaal 212 deelnemers Weert 28 Venlo 81 Venray 30 Peel en Maas 25 14% % % % % % % % % % % % % 3600

13 15% % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1250

14 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Embargo Er rust nog verbod om over de resultaten van het ALL onderzoek te praten. (ministerie OCW)

15 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

16 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Embargo

17 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Embargo Rekenvoorbeeld 50% van alle witte duiven heeft rode ogen. 10% van alle grijze duiven heeft rode ogen Welke zijn er meer witte duiven met rode ogen of grijze duiven? Er zijn witte duiven in Nederland Er zijn grijze duiven 50% is % is

18 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Embargo Er zijn meer laaggeletterden met VMBO, Mavo en MBO dan laaggeletterden met alleen basisonderwijs.

19 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Laagopgeleiden brengen meer tijd door op internet dan hoogopgeleiden Voor het eerst brachten laagopgeleide Nederlanders dit jaar meer tijd door op internet dan hoogopgeleiden. Dat blijkt uit een onderzoek naar internetgebruik in 2010 van de Universiteit Twente

20 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Er is niets veranderd nog steeds hoe ouder hoe meer laaggeletterden

21 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Volgens Van Dale een 'niet-inheemse' of 'niet- oorspronkelijke' bewoner. 'Inheems' betekent 'in het land zelf thuishorend'. Daar komen we niet verder mee, zijn dat alle buitenlanders, mensen met een andere nationaliteit, of zij die niet hier zijn geboren niet-'inboorlingen'? Allochtoon

22 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen De 'Wet Allochtonen'(1998) "...mensen die geboren zijn in, of waarvan één van de ouders geboren is in Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, voormalig Joegoslavië, of in overige landen in Zuid- of Midden Amerika, Afrika of Azië, met uitzondering van Japan en voormalig Nederlands-Indië..." (citaat: de Volkskrant) Allochtoon

23 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Over discriminatie (onderscheid maken) gesproken! En: Japanners blijken dus geheel autochtoon! Allochtoon

24 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Vooral een eerste generatie allochtonen probleem, maar er zijn meer autochtonen laaggeletterden dan allochtonen

25 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Vooral veel inactieven zijn laaggeletterd, maar er zijn veel meer werkenden dus ook meer werkenden laaggeletterd

26 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen De arbeidsmarkt gilt om werknemers, terwijl we een overschot hebben van 1,8 miljoen inactieven.

27 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Van alle laaggeletterden werkt meer dan de helft in fulltime of parttime banen

28 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Belangrijk plaatje ALL Meeste laaggeletterden zijn bijna op niveau 2, dus niet meer laaggeletterd Bron W. Houtkoop sept.2010

29 Jan Jongeneelen Overheid Voorbeeldcase Sociale Dienst : Aantal uitkeringsgerechtigden : +/- 300 Vraagstuk/Doel : In bestaande situatie heeft men beperkte mogelijkheid tot het achterhalen van Kunnen/Kennen en Willen aspecten bij de cliënt. Aanpak: Door de leesvaardigheid in kaart te brengen met OOG.VOOR.LEZEN, Resultaat : % van de cliënten blijkt laaggeletterd. Daardoor kan de gemeente adequaat handelen door gericht taalonderwijs aan te bieden, voordat een eventueel reïntegratietraject wordt overwogen. 2. Cliënten voelen zich door persoonlijk onderzoek serieus genomen hetgeen helpt in het zetten van verdere stappen.

30 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

31 Jan Jongeneelen

32 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen Jan Jongeneelen Tel: E:


Download ppt "De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen"

Verwante presentaties


Ads door Google