De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen"— Transcript van de presentatie:

1 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl

2 Gebrek aan informatie Verlangen naar informatie (hoeveel, wie, waar) Verlangen naar vergelijkende informatie (economisch perspectief, concurrentiekracht) Verlangen naar interventie-informatie (waar moeten we wat doen) Bron W. Houtkoop sept.2010 Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl

3 Laaggeletterdheid Het op doelmatige wijze gebruiken of toepassen van vaardigheden in alledaagse of maatschappelijke situaties waarbij van schriftelijke informatie gebruik wordt gemaakt (De Geus, 1995) Taal gebruiken/toepassen Contextbepaald Continuüm, maar sterke neiging om een drempelniveau te definiëren In het Nederlands Laaggeletterden zijn geen analfabeten Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl

4 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Onderzoek naar Geletterdheid IALSALL Jaar dataverzameling 19942008 Aantal landen 2011 Groep 16-7416-65 Steekproef 30005000 Bron W. Houtkoop sept.2010

5 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl 19942008 Niveau 1 laaggeletterd 10,510,3 Niveau 2 30,132,3 Niveau 3 44,145,0 Niveau 4 en 5 15,312,5 Proza geletterdheid (16-65) Bron W. Houtkoop sept.2010

6 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl 19942008 Niveau 1 laaggeletterd 10,110,2 Niveau 2 25,727,9 Niveau 3 44,243,6 Niveau 4 en 5 2018,3 Document geletterdheid (16-65)

7 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Laaggeletterdheid (16-65) 1994: 13% van de 16-74 jarigen= 1.500.000 10% van de 16-65 jarigen= 1.000.000 Bron W. Houtkoop sept.2010

8 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Laaggeletterdheid (16-65) 1994: 10% van de 16-65 jarigen= 1.000.000 2008: 10,3% van de 16-65jarigen=1.100.000 Bron W. Houtkoop sept.2010

9 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Laaggeletterdheid (16-65) 2008:10,3% van de 16-65 jarigen= 1.100.000  Enige achteruitgang in geletterdheid met name aan de bovenkant (nv 4 en 5)  Geen vermindering aan de onderkant

10 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Laaggeletterdheid (16-75) (IALS) aandeel van laaggeletterden in de volwassen Nederlandse bevolking 13% aandeel van laaggeletterden onder jongeren van 16 tot 24 jaar 7% aandeel van laaggeletterden in de beroepsbevolking 6% percentage laaggeletterden onder degenen in de laagste inkomenscategorieën 32% aandeel van de beroepsbevolking dat geen formele startkwalificatie heeft 28% Bron: Landelijk Aanvalsplan Laaggeletterdheid ‘ Van A tot Z betrokken ’.

11 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Laaggeletterdheid (16-75) Tabel 1.1: Landelijke cijfers. Bron: Landelijk Aanvalsplan Laaggeletterdheid ‘ Van A tot Z betrokken ’. Landelijk 13 % in Limburg 14%. Dit komt voor de provincie Limburg overeen met ruim 121.000 laaggeletterden van 16-75 jarige.

12 Stand van zaken Limburg 13% 750 Gilde Opleidingen 2009 Totaal 212 deelnemers Weert 28 Venlo 81 Venray 30 Peel en Maas 25 14% 1800 13% 1400 12% 3600 12% 4000 15% 11500 13% 4000 13% 1600 14% 5000 13% 2800 14% 1450 14 2600 14% 4900 14% 1200 14% 3600

13 15% 11000 14% 2950 14% 1850 14% 1500 13% 800 17% 3900 13% 2000 14% 13500 14% 1800 14% 10300 13% 1800 14% 1400 15% 4600 17% 7000 15% 1350 14% 1150 14% 1650 14% 1400 14% 1250

14 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Embargo Er rust nog verbod om over de resultaten van het ALL onderzoek te praten. (ministerie OCW)

15 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl

16 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Embargo

17 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Embargo Rekenvoorbeeld 50% van alle witte duiven heeft rode ogen. 10% van alle grijze duiven heeft rode ogen Welke zijn er meer witte duiven met rode ogen of grijze duiven? Er zijn 20.000 witte duiven in Nederland Er zijn 2.000.0000 grijze duiven 50% is 10.000 10% is 200.000

18 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Embargo Er zijn meer laaggeletterden met VMBO, Mavo en MBO dan laaggeletterden met alleen basisonderwijs.

19 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Laagopgeleiden brengen meer tijd door op internet dan hoogopgeleiden Voor het eerst brachten laagopgeleide Nederlanders dit jaar meer tijd door op internet dan hoogopgeleiden. Dat blijkt uit een onderzoek naar internetgebruik in 2010 van de Universiteit Twente

20 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Er is niets veranderd nog steeds hoe ouder hoe meer laaggeletterden

21 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Volgens Van Dale een 'niet-inheemse' of 'niet- oorspronkelijke' bewoner. 'Inheems' betekent 'in het land zelf thuishorend'. Daar komen we niet verder mee, zijn dat alle buitenlanders, mensen met een andere nationaliteit, of zij die niet hier zijn geboren niet-'inboorlingen'? Allochtoon

22 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl De 'Wet Allochtonen'(1998) "...mensen die geboren zijn in, of waarvan één van de ouders geboren is in Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, voormalig Joegoslavië, of in overige landen in Zuid- of Midden Amerika, Afrika of Azië, met uitzondering van Japan en voormalig Nederlands-Indië..." (citaat: de Volkskrant) Allochtoon

23 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Over discriminatie (onderscheid maken) gesproken! En: Japanners blijken dus geheel autochtoon! Allochtoon

24 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Vooral een eerste generatie allochtonen probleem, maar er zijn meer autochtonen laaggeletterden dan allochtonen

25 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Vooral veel inactieven zijn laaggeletterd, maar er zijn veel meer werkenden dus ook meer werkenden laaggeletterd

26 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl De arbeidsmarkt gilt om werknemers, terwijl we een overschot hebben van 1,8 miljoen inactieven.

27 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Van alle laaggeletterden werkt meer dan de helft in fulltime of parttime banen

28 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Belangrijk plaatje ALL Meeste laaggeletterden zijn bijna op niveau 2, dus niet meer laaggeletterd Bron W. Houtkoop sept.2010

29 Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Overheid Voorbeeldcase Sociale Dienst : Aantal uitkeringsgerechtigden : +/- 300 Vraagstuk/Doel : In bestaande situatie heeft men beperkte mogelijkheid tot het achterhalen van Kunnen/Kennen en Willen aspecten bij de cliënt. Aanpak: Door de leesvaardigheid in kaart te brengen met OOG.VOOR.LEZEN, Resultaat : 1. 30 % van de cliënten blijkt laaggeletterd. Daardoor kan de gemeente adequaat handelen door gericht taalonderwijs aan te bieden, voordat een eventueel reïntegratietraject wordt overwogen. 2. Cliënten voelen zich door persoonlijk onderzoek serieus genomen hetgeen helpt in het zetten van verdere stappen.

30 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl

31 Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl

32 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nlinfo@new-age-learning.nl Jan Jongeneelen Tel: 06 51528467 E: info@new-age-learning.nl


Download ppt "De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen"

Verwante presentaties


Ads door Google