De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De laaggeletterde in Nederland en Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "De laaggeletterde in Nederland en Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Jan Jongeneelen

2 Verlangen naar informatie (hoeveel, wie, waar)
Gebrek aan informatie Verlangen naar informatie (hoeveel, wie, waar) Verlangen naar vergelijkende informatie (economisch perspectief, concurrentiekracht) Verlangen naar interventie-informatie (waar moeten we wat doen) Bron W. Houtkoop sept.2010 Jan Jongeneelen

3 Laaggeletterdheid Laaggeletterden zijn geen analfabeten
Het op doelmatige wijze gebruiken of toepassen van vaardigheden in alledaagse of maatschappelijke situaties waarbij van schriftelijke informatie gebruik wordt gemaakt (De Geus, 1995) Taal gebruiken/toepassen Contextbepaald Continuüm, maar sterke neiging om een drempelniveau te definiëren In het Nederlands Laaggeletterden zijn geen analfabeten Jan Jongeneelen

4 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Onderzoek naar Geletterdheid IALS ALL Jaar dataverzameling 1994 2008 Aantal landen 20 11 Groep 16-74 16-65 Steekproef 3000 5000 Bron W. Houtkoop sept.2010 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

5 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Proza geletterdheid (16-65) 1994 2008 Niveau 1 laaggeletterd 10,5 10,3 Niveau 2 30,1 32,3 Niveau 3 44,1 45,0 Niveau 4 en 5 15,3 12,5 Bron W. Houtkoop sept.2010 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

6 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Document geletterdheid (16-65) 1994 2008 Niveau 1 laaggeletterd 10,1 10,2 Niveau 2 25,7 27,9 Niveau 3 44,2 43,6 Niveau 4 en 5 20 18,3 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

7 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Laaggeletterdheid (16-65) 1994: 13% van de jarigen= 10% van de jarigen= Bron W. Houtkoop sept.2010 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

8 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Laaggeletterdheid (16-65) 1994: 10% van de jarigen= 2008: 10,3% van de 16-65jarigen= Bron W. Houtkoop sept.2010 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

9 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Laaggeletterdheid (16-65) 2008:10,3% van de jarigen= Enige achteruitgang in geletterdheid met name aan de bovenkant (nv 4 en 5) Geen vermindering aan de onderkant De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

10 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Laaggeletterdheid (16-75) (IALS) aandeel van laaggeletterden in de volwassen Nederlandse bevolking 13% aandeel van laaggeletterden onder jongeren van 16 tot 24 jaar 7% aandeel van laaggeletterden in de beroepsbevolking 6% percentage laaggeletterden onder degenen in de laagste inkomenscategorieën 32% aandeel van de beroepsbevolking dat geen formele startkwalificatie heeft 28% De laaggeletterde in Nederland en Limburg Bron: Landelijk Aanvalsplan Laaggeletterdheid ‘Van A tot Z betrokken’. Jan Jongeneelen

11 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Tabel 1.1: Landelijke cijfers. Bron: Landelijk Aanvalsplan Laaggeletterdheid ‘Van A tot Z betrokken’. Laaggeletterdheid (16-75) Landelijk 13 % in Limburg 14%. Dit komt voor de provincie Limburg overeen met ruim laaggeletterden van jarige. De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

12 Gilde Opleidingen 2009 Totaal 212 deelnemers Weert 28 Venlo 81
Stand van zaken Limburg 13% 750 Gilde Opleidingen 2009 Totaal 212 deelnemers Weert 28 Venlo 81 Venray 30 Peel en Maas 25 14% 1800 13% 1400 12% 3600 12% 4000 15% 11500 13% 4000 13% 1600 14% 1450 13% 2800 14% 5000 14% 4900 14 2600 14% 1200 14% 3600

13 15% 11000 14% 2950 13% 800 14% 1500 17% 3900 14% 1850 14% 10300 14% 1800 15% 4600 13% 2000 14% 1400 17% 7000 13% 1800 14% 13500 15% 1350 14% 1400 14% 1650 14% 1250 14% 1150

14 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Embargo Er rust nog verbod om over de resultaten van het ALL onderzoek te praten. (ministerie OCW) De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

15 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Jan Jongeneelen

16 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Embargo De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

17 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Embargo Rekenvoorbeeld 50% van alle witte duiven heeft rode ogen. 10% van alle grijze duiven heeft rode ogen Welke zijn er meer witte duiven met rode ogen of grijze duiven? De laaggeletterde in Nederland en Limburg Er zijn witte duiven in Nederland Er zijn grijze duiven 50% is 10% is Jan Jongeneelen

18 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Embargo Er zijn meer laaggeletterden met VMBO, Mavo en MBO dan laaggeletterden met alleen basisonderwijs. De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

19 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Laagopgeleiden brengen meer tijd door op internet dan hoogopgeleiden Voor het eerst brachten laagopgeleide Nederlanders dit jaar meer tijd door op internet dan hoogopgeleiden. Dat blijkt uit een onderzoek naar internetgebruik in 2010 van de Universiteit Twente De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

20 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Er is niets veranderd nog steeds hoe ouder hoe meer laaggeletterden De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

21 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Allochtoon Volgens Van Dale een 'niet-inheemse' of 'niet-oorspronkelijke' bewoner. 'Inheems' betekent 'in het land zelf thuishorend'. Daar komen we niet verder mee, zijn dat alle buitenlanders, mensen met een andere nationaliteit, of zij die niet hier zijn geboren niet-'inboorlingen'? De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

22 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Allochtoon De 'Wet Allochtonen'(1998) "...mensen die geboren zijn in, of waarvan één van de ouders geboren is in Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, voormalig Joegoslavië, of in overige landen in Zuid- of Midden Amerika, Afrika of Azië, met uitzondering van Japan en voormalig Nederlands-Indië..." (citaat: de Volkskrant) De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

23 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Allochtoon Over discriminatie (onderscheid maken) gesproken! En: Japanners blijken dus geheel autochtoon! De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

24 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Vooral een eerste generatie allochtonen probleem, maar er zijn meer autochtonen laaggeletterden dan allochtonen De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

25 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Vooral veel inactieven zijn laaggeletterd, maar er zijn veel meer werkenden dus ook meer werkenden laaggeletterd De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

26 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
De arbeidsmarkt gilt om werknemers, terwijl we een overschot hebben van 1,8 miljoen inactieven. De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

27 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Van alle laaggeletterden werkt meer dan de helft in fulltime of parttime banen De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

28 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Belangrijk plaatje ALL Meeste laaggeletterden zijn bijna op niveau 2, dus niet meer laaggeletterd Bron W. Houtkoop sept.2010 De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen

29 Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nl
Overheid Voorbeeldcase Sociale Dienst : Aantal uitkeringsgerechtigden :      +/- 300       Vraagstuk/Doel : In bestaande situatie heeft men beperkte mogelijkheid tot het achterhalen van Kunnen/Kennen en Willen aspecten bij de cliënt.  Aanpak: Door de leesvaardigheid in kaart te brengen met OOG.VOOR.LEZEN, Resultaat :   1. 30 % van de cliënten blijkt laaggeletterd. Daardoor kan de gemeente adequaat handelen door gericht taalonderwijs aan te bieden, voordat een eventueel reïntegratietraject wordt overwogen. 2. Cliënten voelen zich door persoonlijk onderzoek serieus genomen hetgeen helpt in het zetten van verdere stappen. Jan Jongeneelen

30 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Jan Jongeneelen

31 Jan Jongeneelen info@new-age-learning.nl

32 De laaggeletterde in Nederland en Limburg
Jan Jongeneelen Tel: E: De laaggeletterde in Nederland en Limburg Jan Jongeneelen


Download ppt "De laaggeletterde in Nederland en Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google