De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn in de huisvesting Verslag van een ronde-tafel gesprek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn in de huisvesting Verslag van een ronde-tafel gesprek."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn in de huisvesting Verslag van een ronde-tafel gesprek

2 probleemstelling Heel wat mensen moeilijkheden huisvesting ◦Oorzaken  Liberalisering huurmarkt  Nieuwe armoede ◦Oplossing  Sociale verhuurkantoren  Sociale huisvestingsmaatschappijen  Beschut wonen  Bemiddeling huurder- verhuurder ◦Kern probleem  Te grote verschuiving van openbare naar sociale huurmarkt ◦ Zorgt voor falen van openbaar initiatief

3 Correcte probleemstelling ? Kris coenegrachts ◦Uiteenlopende redenen voor verschuiving Jokke rombauts ◦Conclusies inleiding niet opgegaan voor fysiek handicapten Ludo Horemans ◦ wil structurele verandering relatie huurder-verhuurder Toney Jamaer ◦Maatschappijen kunnen niet meer mee met vragen en eisen die beleid aan sector stelt Eddy Boesman ◦Te weinig personeel huisvesting Jean van den bilcke ◦Naast woningnood ook veel financiele nood Sieg Vlaeminck ◦Te veel nadruk gelegd op verschuiving particuliere-sociale markt

4 Een manifeste verschuiving ? Waarom gebeurt deze verschuiving ?Word de huurder er beter van ? ◦Van den bilcke  Omdat armen huurprijs niet kunnen betalen  Belanden in krotten,niet genoeg sociale woningen ◦Hubeau  Welzijnswerk kan huurmarkt opereren door ◦ Aanleggen woonreserve voor crisissituaties ◦ Optreden als pseudo-huisvestingsmaatschappij ◦ Signaalfunctie voor bouwmaatschappijen hun werking ◦Coenegrachts  Oplossen door oprichting instituut ◦ Moet dit met alleen woonbehoefte ?  Huurprijzen drukken door aanwezigheid huurmarkt  Conflictregeling

5 Een manifeste vershuiving ? Jokke Rombauts ◦Gebrekkige dienstverlening voor gehandicapten Jos Joostens ◦Crisiswoningen  Blijven ook bewoond door persoon na hun criris:geen crisiswoningen meer ◦Rendabiliteit speelt grote rol ◦Subsidies ◦Welzijnswerker wil werkzekerheid  Niet te rap problemen oplossen Secundaire woningmarkt is een feit geworden ! ◦Gebrek aan reglementering ◦Signaalfunctie welzijnswerk nodig ◦Houding huisvestingsmaatschappijen t.o.v kansarmen veranderen

6 Een manifeste verschuiving ? Secundaire woningmarkt is een feit geworden ! ◦Gebrek aan reglementering ◦Signaalfunctie welzijnswerk nodig ◦Houding huisvestingsmaatschappijen t.o.v kansarmen veranderen

7 Een manifeste vershuiving Kris Coenegrachts ◦Huurder eerste slachtoffer verstrenging huurmarkt  Huurprijs hoger Notredame ◦Zelfkritiek voor welzijnswerk  Desinstutionaliseringspolitiek  Meer aandacht voor te verre bemoeienis leven huurder Sieg Vlaeminck ◦Bouwmaatschappijen moesten meer aandacht hebben voor renovatie Van den Bilcke ◦Sociale huivestingsmaatschappijen zijn het product van verkeerde doelstellingen en benaderingen van 10 tallen jaren. Financiële problemen bouwmaatschappijen oplossen door fusie

8 Praktische consequenties Kris Coengegrachts ◦2 mogelijkheden  1.Verder gaan met bouwen instellingen  2. Oorzaken aanpakken zoals werkloosheid Sieg Vlaemnick ◦Sociale huivestingsmaatschappijen meer fixeren op renovatie ◦Goedkopere woningen Jean van den Bilcke ◦Pragmatische aanpak leidt tot symptoombestreiding Eddy Boesman ◦Oprichten Vlaamse Hoge raad huisvesting Coenegrachts ◦Vreest voor uitsluiting van marginale groepen Van den Bilcke ◦Werken op lokaal vlak  Opletten dat problemen niet worden uitgestoten

9 PVDA-Aalst wil betere kwaliteit en prijs voor sociale woningen

10 Einde


Download ppt "Welzijn in de huisvesting Verslag van een ronde-tafel gesprek."

Verwante presentaties


Ads door Google