De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 op 10 Vlamingen loopt een verhoogd armoederisico. Bij ouderen is dat percentage dubbel zo hoog. Zij hebben 19,4% kans om in armoede terecht te komen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 op 10 Vlamingen loopt een verhoogd armoederisico. Bij ouderen is dat percentage dubbel zo hoog. Zij hebben 19,4% kans om in armoede terecht te komen."— Transcript van de presentatie:

1 1 op 10 Vlamingen loopt een verhoogd armoederisico. Bij ouderen is dat percentage dubbel zo hoog. Zij hebben 19,4% kans om in armoede terecht te komen. Armoede is onaanvaardbaar! Doe er iets aan!

2 Ouderenweekcampagne Armoede treft 1 op 5 ouderen Ouderenweek 2010: 15-21 november Campagne Vlaamse Ouderenraad Aandacht voor ‘Armoede bij ouderen’ Methodiek voor lokale ouderenadviesraden

3 Wat is armoede? Niet alleen het financiële aspect Geen toegang tot mogelijkheden die anderen wél krijgen Armoede leidt tot uitsluiting

4 Definitie Jan Vranken Professor Jan Vranken (1997) omschrijft armoede als volgt: “Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.”

5 Wanneer ben je arm? Complex gegeven: impact op verschillende levensdomeinen Belangrijke indicator armoederisico Wanneer is iemand arm?

6 Armoede bij ouderen is niet erg zichtbaar in onze samenleving. Omwille van hun trots en waardigheid verbergen ze hun kwetsbaarheid en praten ze er niet of weinig over. Daarom spreekt men ook wel eens over ‘stille’ armoede.

7 Armoederisico bij ouderen Armoederisicopercentage bij ouderen Zeer hoog Percentage is twee keer zo hoog als in Vlaanderen (19,4% versus 10%) Concreet: 213 438 vijfenzestigplussers = arm *Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (EU-SILC 2008) Totale bevolking65-plussers België14,7%21,3% Vlaams Gewest10%19,4%

8 Binnen groep ouderen Hoger armoederisico 75-plussers: 22% Alleenstaande oudere vrouwen: 25,4% Allochtone ouderen

9 Wonen en energie BelgiëVlaams Gewest Eigenaar of zonder huur10%7,4% Huurder28,5%17,7% Leven in armoede…. Leven in een woning van mindere kwaliteit Huurders extra kwetsbaar Armoederisicopercentage *Bron: FOD Economie (EU-SILC 2008)

10 Wonen en energie Enkele cijfers 56% van de oudere huurders op de private markt besteedt 30% van zijn inkomen aan huishuur. 50 000 woningen van ouderen hebben een gebrek aan basiscomfort.

11 Gezondheid Leven in armoede…. een grotere kans op gezondheidsproblemen een lagere levensverwachting een verminderde toegang tot gezondheidszorg

12 Gezondheid Enkele cijfers 41% van de 65-plussers in België kan de uitgaven voor de gezondheidszorgen moeilijk betalen. 9% van de 65-plussers in België moet het gebruik van gezondheidsdiensten uitstellen.

13 Sociaal leven Leven in armoede… Minder deelnemen aan het sociale leven Minder deelnemen = minder sociale contacten Leidt tot eenzaamheid of isolement

14 Sociaal leven Enkele cijfers Meer dan 1 op 5 van de 75-plussers gaat niet op vakantie om financiële redenen. 1 op 10 ouderen ziet niet elke week iemand.

15 Methodiek ARMOEDEFICHE Doel Armoede bij ouderen cijfermatig in beeld brengen als aanzet om volgend jaar op lokaal niveau prioriteiten vast te leggen m.b.t. aanpak van de problematiek

16 RESULTATEN ARMOEDEFICHE Demografie Aantal Totale bevolking 60-plussers 65-plussers 75-plussers Gemeente/stad

17 RESULTATEN ARMOEDEFICHE Inkomen Aantal ouderen IGO/GIB ontvangen THAB ontvangen

18 RESULTATEN ARMOEDEFICHE Wonen Aantal 60-plussers Eigenaar van woning Huurder van woning

19 RESULTATEN ARMOEDEFICHE Gezondheid Bijdrage zorgverzekeringAantal 65+ Thuiswonenden Bewoners woonzorgcentrum Totaal Aantal 60+ Omnio-statuut

20 RESULTATEN ARMOEDEFICHE Sociaal leven Alleenwonende 65+Aantal Mannen Vrouwen Totaal

21 RESULTATEN ARMOEDEFICHE Behoefteonderzoek Inkomen ● X procent van de 60-plussers geeft aan financieel moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. Wonen ● X procent van de ouderen geeft aan dat hunwoning zeer onaangepast is.

22 RESULTATEN ARMOEDEFICHE Behoefteonderzoek Sociaal leven ● X procent van de ouderen geeft aan niet aan culturele evenementen te participeren omwille van financiële redenen. ● X procent van de ouderen heeft last van (ernstige) eenzaamheidsgevoelens. Bron cijfergegevens: Vlaams Ouderenbeleidsplan 2010-2014, FOD Economie, Gezondheidsenquête 2008, Behoefteonderzoek D. Verté

23 Armoede is onaanvaardbaar! Doe er samen iets aan!

24 ‘Armoede treft 1 op 5 ouderen’ is een campagne van de Vlaamse Ouderenraad. Samen met de ouderenorganisaties wil de Vlaamse Ouderenraad de lokale ouderenadviesraden aanzetten om in hun gemeente armoede bij ouderen in beeld te brengen. Meer informatie hierover vindt u op: www.ouderenweek.be.


Download ppt "1 op 10 Vlamingen loopt een verhoogd armoederisico. Bij ouderen is dat percentage dubbel zo hoog. Zij hebben 19,4% kans om in armoede terecht te komen."

Verwante presentaties


Ads door Google