De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Case-study: analyse van de zwakke arbeidsstromen tussen de arrondissementen Doornik en Kortrijk Sylvie Vanoost 1BaOD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Case-study: analyse van de zwakke arbeidsstromen tussen de arrondissementen Doornik en Kortrijk Sylvie Vanoost 1BaOD."— Transcript van de presentatie:

1 Case-study: analyse van de zwakke arbeidsstromen tussen de arrondissementen Doornik en Kortrijk Sylvie Vanoost 1BaOD

2 Taalgrens Kortrijk Doornik

3 Kortrijk Werkloosheidsgraad (gem. 19,4%)Werkloosheidsgraad (gem. 5,2%) Vacatures FOREM + vacatures VDAB door FOREM uitgegeven Vacatures VDAB 1 kleine % werkende beroepsbevolking, gaat naar Kortrijk werken 1/300 werkende beroepsbevolking, gaat naar Doornik werken Moeilijkheden: hoge werkloosheidsgraden Moeilijkheden: vacatures invullen Oplossing? Werklozen uit Doornik gaan werken in Kortrijk. Realiteit taalgrens, echte grens waar arbeidsstromen moeilijk door kunnen

4  Arbeidsplaatsen  Opleiding  Arbeidsmarkt Doornik: secundaire sector Kortrijk: technische sector  Arbeidsaanbod Doornik: lage scholingsgraad  Mobiliteit Reisweg Doornik-Kortrijk wordt belemmerd door  Geen eigen voertuig van Doornikse werklozen  Lange reistijd  Lage doordringinggraad spoorverkeer en openbaar vervoer Vraag ≠ Aanbod

5  Potentiële werknemers, werkgevers en het taalverschil  Instellingen en taalgrensoverschrijdende samenwerking  Overheid

6  Taalverschil Doornik-Moeskroen:60% kent geen vreemde taal 20% kent 2 of meer vreemde talen Kortrijk-Roeselare-Ieper:< 30% kent geen vreemde taal 50% kent 2 of meer vreemde talen Taalverschil is niet de essentiële oorzaak van het uitblijven van (taal)grensoverschrijdende arbeidsstromen want voor een deel van de arbeidsplaatsen in Kortrijk, is de taal niet zo belangrijk. Er worden in de regio van Kortrijk een deel Franse grensarbeiders tewerkgesteld.

7  Mentaliteitsverschil Motivatie van langdurig werklozen in Doornik is laag tot zeer laag. Dit wordt versterkt door de media, ze hangt een negatief beeld op van het Vlaams landsgedeelte. Werklozen identificeren de Vlaamse werkgevers als “Vlaamse uitbuiters”. AFKERING tegenover mogelijke arbeid bij Vlaamse werkgevers.

8  Werkloosheidsvallen Beperkte motivatie om baan te aanvaarden of te zoeken  “Onwil” Onvoldoende stimulans om opleiding of werk te zoeken of aanvaarden in Doornik Werklozen vastgeroest in langdurige werkloosheid  Bepaalde werkgevers uit Kortrijk staan eerder afkerig tegenover arbeiders uit Doornik

9  Instellingen  VDAB (Vlaanderen)  FOREM (Wallonië)  Taalgrensoverschrijdende samenwerking In de samenwerking en uitwisseling van arbeidskrachten speelt EURES een belangrijke rol en is een concrete vorm van taalgrensoverschrijdende samenwerking tussen VDAB en FOREM tot stand gekomen.

10  Federale en Vlaamse overheid erkennen dat  Betere aansluiting tussen opleiding en arbeidsplaatsen moet plaatsvinden.  Inzetbaarheid van langdurig werklozen moet verbeteren.  Werkloosheidsvallen moeten worden aangepakt.  Waalse overheid  Voerde concrete initiatieven uit zoals taaluitwisselingsprogramma’s. Beperkte rol van de overheid met minieme resultaten

11  De grote en langdurige werkloosheid in het arrondissement Doornik, met de daaruit voortvloeiende negatieve sociale gevolgen, verminderen.  Dat er een stroom van arbeidskrachten tot stand komt van het arrondissement Doornik naar het arrondissement Kortrijk.

12  Aansluiting tussen opleiding en profiel arbeidsplaatsen Kan verbeterd worden door bedrijfsspecifieke opleiding in het bedrijfsleven of door om- en bijscholingsinstanties.  Mobiliteit Betere afstemming van de busdiensten of georganiseerd systeem van gegroepeerd vervoer.  Zwakke kennis Nederlands Bijkomende taalopleidingen of taaluitwisselingsprogramma’s.  Mentaliteitsverschil en onwil Is te verminderen door de ‘maatwerkmethode’. Bestrijden van werkloosheids- en opleidingsvallen.  Overheid Organiseren en deelnemen aan taalgrensoverschrijdend overleg.

13  Er is nauwelijks sprake van interregionale en taalgrensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tussen de arrondissementen Doornik en Kortrijk.  De taalgrens is effectief een verklarende factor voor de regionale werkloosheidsverschillen en de zwakke arbeidsstromen en de daaruit voortvloeiende verschillen in informatiestromen. Bronnen: www.google.be VANPOUCK T. De taalgrens als verklarende factor voor regionale werkloosheidsverschillen. In: West-Vlaanderen werkt, jg. 45, nr. 1, 2003


Download ppt "Case-study: analyse van de zwakke arbeidsstromen tussen de arrondissementen Doornik en Kortrijk Sylvie Vanoost 1BaOD."

Verwante presentaties


Ads door Google