De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotary Club Almelo 2013 - 2014 Rotary, dàt leeft! André Bomers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotary Club Almelo 2013 - 2014 Rotary, dàt leeft! André Bomers."— Transcript van de presentatie:

1 Rotary Club Almelo 2013 - 2014 Rotary, dàt leeft! André Bomers

2 inhoud Aanloop/voorgeschiedenis Uitgangspunten Van Jaarplan naar beleidsplan De hoofdpunten Relatie met huidige werkwijze Samenstelling nieuw bestuur en commissies Tijdpad

3 Achtergronden Kloof leeftijd/imago club en buitenwereld Weinig ondernemers, meer bestuurders/ambtenaren/dienstverleners Vergrijzing, leegloop en stoffig imago Instroom steeds moeilijker Wel fundraising Weinig maatschappelijke actie: Rotary doet!

4 Waarom: jaarplan naar beleidsplan? We hebben een uitdaging (probleem), wij moeten samen iets doen (er moet iets gebeuren)! Waar staan we nu? Waar willen we heen?

5 Uitgangspunten : van jaarplan naar beleidsplan Hou het simpel Alleen hoofdlijnen Continuïteit van beleid Ruimte om te verbeteren/polderen Grote inbreng leden: betrokken, betrouwbaar en beschikbaar Communicatie en draagvlak

6 Meerjaren perspectief! Gewenste identiteit Van sociëteit naar club die inspireert! Club die aanzien geniet: niet wat je bent, maar wat je doet! Betekenisvol voor de samenleving! Club waar je bij wilt horen, een club met pit! Club die aansluiting heeft met en bijdraagt aan de maatschappij! Onderlinge vriendschap en respect!

7 Meerjaren Motto Rotary, dàt leeft! Clubjaar 2012/13: Rotary, doet! Clubjaar 2013/14: Rotary, verandert! Clubjaar 2014/15: ………

8 Hoofdlijnen: Van jaarplan naar beleidsplan! 1. Service above self >>> Rotary doet! 2. Rotary vitaliseert >>> verjongt! 3. Rotary communiceert en dynamiseert >>> m.b.v. social media

9 Hoe en wat? 1. Service above self ! Plan-fase Febr: Avondjes van 6 – discussie over inzet, betrokkenheid en bijdrage, Mrt : wat is de oogst? Apr : instellen Matching-team (mt) Mei : ophalen projecten/activiteiten/klussen Juni : match-making: klus bij proj.gr./ind.leden Do-fase Sept : uitvoering geven aan

10 2. Rotary, vitaliseert! (verjonging) Plan-fase ( tot aan zomer 2013) Bel.adviescie. : Vraagt nieuwe leden ervaringen en verbeteracties, Ledencie. : onderzoekt best practices elders Ledencie. : presenteert succes voorbeelden Ledencie. : doet voorstellen/voert dialoog Ledencie. : maakt uitvoeringsplan/ vaststellen door club en bestuur Do- fase (v.a. sept 2013) Ledencie. : geeft leiding aan uitvoeringsplan

11 3. Rotary communiceert en dynamiseert >>> social media! Plan-fase (tot zomer 2013) Voorjr. presentatie “nut /noodzaak gebruik social Media” – Anke Wiegmans Discussie en draagvlak Plan van aanpak meerjaren beleid Vaststellen beleidsplan (incl. PvA) Do-fase (v.a. sept. 2013) Uitvoering geven aan beleidsafspraken

12 Rollen Bestuur Regie-functie Geeft richting aan, club vult in en maakt SMART, Voert de dialoog, communiceert, zorgt voor samenhang en binding Biedt ruimte, stimuleert, geeft sturing en bewaakt.

13 Rollen Commissies Blijft lopende zaken doen Denkt na over eigen taakstelling en welke bijdrage zij levert aan de drie hoofdpunten van Rotary, dàt leeft! Voert dialoog met ‘t bestuur en de club Geeft uitvoering aan vastgesteld beleid

14 Rollen individuele leden Zijn actief Betrokken, betrouwbaar en beschikbaar Iedereen doet mee

15 Relatie Avenues met plan Rotary, verandert! Veranderingen geleidelijk: plannen moeten eerst geaccepteerd worden (zomer 2013) Tijdens de verbouwing is de winkel open. Avenues maken gebruikelijke jaarplannen (maar doen meer…)

16 Samenstelling bestuur en commissies 2013/2014 Samenstelling is rond Tijdpad: Rotary, dàt leeft! 2012- 2015 Noodzaak van continuïteit beleid Deze presentatie: slechts deel van ‘t tijdpad: Plan fase-(clubjr. 12/13) Do-fase (clubjr. 13/14, 14/15) Check-fase (clubjr. 14/15) Act-fase (clubjr. 14/15)

17 Tot slot Don’t be worry, be Happy! Rotary, dàt leeft!


Download ppt "Rotary Club Almelo 2013 - 2014 Rotary, dàt leeft! André Bomers."

Verwante presentaties


Ads door Google