De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 1 CoCo in beweging – M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in ‘t Veld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 1 CoCo in beweging – M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in ‘t Veld."— Transcript van de presentatie:

1 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 1 CoCo -zelfm@nagement in beweging – M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in ‘t Veld

2 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 2 Lichamelijke fitheid is een belangrijke peiler in preventie en behandeling van chronisch zieken. Huidige zorg Voor een groot deel in zorginstellingen in direct contact. De patiënt wordt geïnstrueerd ook thuis te oefenen. Knelpunten De patiënt vindt dit ingewikkeld  de motivatie neemt af en patiënten stoppen  gezondheidstoestand verslechtert. Aantal chronisch zieken stijgt  zorgvraag wordt te groot CoCo achtergrond

3 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 3 CoCo kenmerken =Conditie Coach =Technologie ondersteunde zorgdienst =Activering van patiënt richting goed ‘patiëntschap’ en verbeterde zelfmanagement =Adequate coaching door en contact met de zorgverleners op afstand

4 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 4 CoCo modules

5 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 5 CoCo Modulair service platform waarop 4 verschillende behandelmodules aangeboden kunnen worden: 1.Online individuele oefentherapie.

6 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 6 Modulair service platform waarop 4 verschillende behandelmodules aangeboden kunnen worden: 1.Online individuele oefentherapie. 2.Activiteiten monitoring en feedback. CoCo

7 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 7 CoCo Modulair service platform waarop 4 verschillende behandelmodules aangeboden kunnen worden: 1.Online individuele oefentherapie. 2.Activiteiten monitoring en feedback. 3.Monitoring van symptomen en gezondheid

8 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 8 CoCo Modulair service platform waarop 4 verschillende behandelmodules aangeboden kunnen worden: 1.Online individuele oefentherapie. 2.Activiteitenregistratie telemonitoring en feedback. 3.Monitoring van symptomen en gezondheid 4.Communicatie en contact faciliteiten

9 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 9 Verbetert de kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en betaalbaarheid Regie rol van patiënten wordt groter Zorgprofessionals en zorginstellingen verbeteren het zorgaanbod Zorgverzekeraars/beleidsmakers verbeteren zorgbeleid Technologie- en service-providers krijgen ruimte voor ondernemerschap CoCo belang opschaling

10 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Opschaling naar: 12 zorginstellingen in de regio Twente 4 verschillende zorgpaden 1.Oncologische revalidatie: Revalidatie centrum Het Roessingh 2.Acute heup: Ziekenhuis Groep Twente locatie Almelo, Trivium Meulenbelt Zorg 2 locaties Almelo en 2 locaties Hengelo 3.COPD: Medisch Spectrum Twente Enschede, twee 1 e lijns fysiotherapie praktijken 4.Conservatieve heup: Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON) twee 1 e lijns fysiotherapie praktijken 10 CoCo, opschaling

11 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Voor alle 4 de zorgpaden zijn de behandelmodules inhoudelijk vormgegeven en geïmplementeerd op het service platform In alle 12 zorginstellingen is CoCo geïmplementeerd In alle 4 de zorgpaden wordt met CoCo gewerkt en wordt CoCo geëvalueerd –Evaluatie gericht op tevredenheid, gezondheidswinst en verandering in zorgprocessen Onderzoek naar en realisatie van blijvende implementatie –Meerwaarde van CoCo voor betrokken partijen –Concretisering hoe samen verder na afloop van projectfase –Businesscase die kan dienen als vertrekpunt 11 CoCo, wat hebben we gedaan?

12 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Impact evaluatie Generiek raamwerk Refuse, nonuse Pagehit Tevredenheid Klinisch Proces 12

13 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Resultaten 13 Meer dan 100 patiënten zijn op dit moment behandeld met CoCo (n=112)

14 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Resultaten 14 Even effectief of effectiver Veel studies lopen nog dus slechts hele voorzichtige conclusies Zorgprocessen nog onbekend Wisselend Even effectief

15 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Resultaten 15 Business case Uitkomst van de business case met name interessant voor chronische aandoeningen met frequent medisch contact Vergoeding zorgverzekeraar met name voor 1 e lijns FT cruciaal Wellicht mogelijkheden via WMO: -Gemeente (EigenKracht, Zichtbare Schakel, deeljezorg.nl)

16 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Regionaal: -TMZ geriatrisch fitness -RCR oncologische revalidatie Landelijk: RevalidatieNederland Start Januari 2013 18 revalidatie centra in NL Verdere opschaling 16

17 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Geen raamwerk voor handen welke uitkomstmaten belangrijk zijn voor wie Evaluatie fase in opschalingprojecten te kort om kwantitatieve informatie te krijgen over gezondheidswinst en verandering in zorgprocessen Business cases hierdoor vaak nog speculatief of nog niet relevant Uitkomst van de business case wisselend belangrijk in besluitvorming implementatie telemedicine –‘in de geest’ versus ‘op de cent’ 17 CoCo, uitdagingen

18 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 18 Tot slot ‘Meten is weten’

19 Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands Resultaten 19


Download ppt "Roessingh Research and Development, Enschede, the Netherlands 1 CoCo in beweging – M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in ‘t Veld."

Verwante presentaties


Ads door Google