De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfm@nagement in beweging – CoCo zelfm@nagement in beweging – M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in ‘t Veld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfm@nagement in beweging – CoCo zelfm@nagement in beweging – M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in ‘t Veld."— Transcript van de presentatie:

1 zelfm@nagement in beweging –
CoCo in beweging – M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in ‘t Veld

2 CoCo achtergrond Lichamelijke fitheid is een belangrijke peiler in preventie en behandeling van chronisch zieken. Huidige zorg Voor een groot deel in zorginstellingen in direct contact. De patiënt wordt geïnstrueerd ook thuis te oefenen. Knelpunten De patiënt vindt dit ingewikkeld  de motivatie neemt af en patiënten stoppen  gezondheidstoestand verslechtert. Aantal chronisch zieken stijgt  zorgvraag wordt te groot

3 CoCo kenmerken Conditie Coach Technologie ondersteunde zorgdienst
Activering van patiënt richting goed ‘patiëntschap’ en verbeterde zelfmanagement Adequate coaching door en contact met de zorgverleners op afstand

4 CoCo modules

5 CoCo Modulair service platform waarop 4 verschillende behandelmodules aangeboden kunnen worden: Online individuele oefentherapie.

6 CoCo Modulair service platform waarop 4 verschillende behandelmodules aangeboden kunnen worden: 1.Online individuele oefentherapie. 2.Activiteiten monitoring en feedback.

7 CoCo Modulair service platform waarop 4 verschillende behandelmodules aangeboden kunnen worden: Online individuele oefentherapie. Activiteiten monitoring en feedback. Monitoring van symptomen en gezondheid

8 CoCo Modulair service platform waarop 4 verschillende behandelmodules aangeboden kunnen worden: Online individuele oefentherapie. Activiteitenregistratie telemonitoring en feedback. Monitoring van symptomen en gezondheid Communicatie en contact faciliteiten

9 CoCo belang opschaling
Verbetert de kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en betaalbaarheid Regie rol van patiënten wordt groter Zorgprofessionals en zorginstellingen verbeteren het zorgaanbod Zorgverzekeraars/beleidsmakers verbeteren zorgbeleid Technologie- en service-providers krijgen ruimte voor ondernemerschap

10 CoCo, opschaling Opschaling naar:
12 zorginstellingen in de regio Twente 4 verschillende zorgpaden Oncologische revalidatie: Revalidatie centrum Het Roessingh Acute heup: Ziekenhuis Groep Twente locatie Almelo, Trivium Meulenbelt Zorg 2 locaties Almelo en 2 locaties Hengelo COPD: Medisch Spectrum Twente Enschede, twee 1e lijns fysiotherapie praktijken Conservatieve heup: Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON)

11 CoCo, wat hebben we gedaan?
Voor alle 4 de zorgpaden zijn de behandelmodules inhoudelijk vormgegeven en geïmplementeerd op het service platform In alle 12 zorginstellingen is CoCo geïmplementeerd In alle 4 de zorgpaden wordt met CoCo gewerkt en wordt CoCo geëvalueerd Evaluatie gericht op tevredenheid, gezondheidswinst en verandering in zorgprocessen Onderzoek naar en realisatie van blijvende implementatie Meerwaarde van CoCo voor betrokken partijen Concretisering hoe samen verder na afloop van projectfase Businesscase die kan dienen als vertrekpunt

12 Impact evaluatie Generiek raamwerk Refuse, nonuse Pagehit Tevredenheid
Klinisch Proces

13 Resultaten Meer dan 100 patiënten zijn op dit moment behandeld met CoCo (n=112)

14 Resultaten Veel studies lopen nog dus slechts hele voorzichtige conclusies Zorgprocessen nog onbekend Even effectief Even effectief of effectiver Wisselend Even effectief

15 Resultaten Business case
Uitkomst van de business case met name interessant voor chronische aandoeningen met frequent medisch contact Vergoeding zorgverzekeraar met name voor 1e lijns FT cruciaal Wellicht mogelijkheden via WMO: Gemeente (EigenKracht, Zichtbare Schakel, deeljezorg.nl)

16 Verdere opschaling Regionaal: TMZ geriatrisch fitness
RCR oncologische revalidatie Landelijk: RevalidatieNederland Start Januari 2013 18 revalidatie centra in NL

17 CoCo, uitdagingen Geen raamwerk voor handen welke uitkomstmaten belangrijk zijn voor wie Evaluatie fase in opschalingprojecten te kort om kwantitatieve informatie te krijgen over gezondheidswinst en verandering in zorgprocessen Business cases hierdoor vaak nog speculatief of nog niet relevant Uitkomst van de business case wisselend belangrijk in besluitvorming implementatie telemedicine ‘in de geest’ versus ‘op de cent’

18 Tot slot ‘Meten is weten’

19 Resultaten


Download ppt "Zelfm@nagement in beweging – CoCo zelfm@nagement in beweging – M. Vollenbroek-Hutten, R. Huis in ‘t Veld."

Verwante presentaties


Ads door Google