De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerlingzorg op r.k. Basisschool de Parkiet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerlingzorg op r.k. Basisschool de Parkiet"— Transcript van de presentatie:

1 Leerlingzorg op r.k. Basisschool de Parkiet

2 Weer Samen Naar School Samenwerkingsverband Stuurgroep Zorgplan
Dyslexieprotocol Meerbegaafden beleidsplan

3 Waar gaat t om? Leermoeilijkheden Gedragsproblemen
Sociaal-emotionele problemen Motorische problemen Heel slimme kinderen

4 Hoe is onze zorg opgebouwd?
Wie is waarvoor verantwoordelijk? Primair: de leerkracht Intern Begeleider: Remedial Teacher Directeur Maar zeker ook …….. De ouders

5 De Leerkracht - signaleert - biedt hulp - maakt handelingsplannen
- voert oudergesprekken - schakelt Intern Begeleider in……

6 Intern Begeleider - Ondersteuning leerkrachten
- Houdt leerlingbesprekingen - Voert samen met leerkracht en directie voortgangsbespreking (2x per jaar) - Controleert handelingsplannen / handelingsplanner - Bewaken leerlingvolgsysteem / afname toetsen - Bespreking 3e groepsonderzoek - Overleg preventief ambulant begeleider - Deelname IB-overleggen / studiedagen

7 Remedial Teacher RT onderbouw door onderwijsassistent en leerkracht zelf RT bovenbouw door remedial teacher - instructie leerlingen met eigen leerlijn - begeleiden dyslectische leerlingen - kortdurende hulp En……….

8 RT voor kinderen die meer aan kunnen

9 De directeur Overleg met Intern Begeleider
2x per jaar overleg met IB en LK n.a.v.Citotoetsen Voorzitter Interne Zorg Commissie Deelname oudergesprekken Deelname bovenschools overleg

10 De ouders De leerkracht is er verantwoordelijk voor dat ouders zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van problemen. Ouders wordt gevraagd zelf ook hun zorg te melden School en ouders zijn partner in de zorg rond het kind (bijv vraag: om verder onderzoek naar oorzaken)

11 De praktijk……

12 De leerling: Signaleren…hoe eerder hoe beter..
Het kind functioneert anders dan gebruikelijk : observaties / proces verbaaltjes / trend Resultaten: Leerstofgebonden toetsen Niet leerstofgebonden toetsen (CITO) Leerlingvolgsysteem Leerlingbespreking (6x per jaar) Overleg IB/Dir/leerkracht 2x per jaar

13 De Leerkracht: Kort durende hulp in de klas
Heeft niet voldoende effect….. Gesprek met ouders Voordracht in leerlingbespreking Opstellen handelingsplan Heeft niet voldoende effect Leerkracht stelt hulpvraag aan IB / IZOCO

14 Interne zorg commissie
Leerkracht Preventief ambulant begeleider Schoolarts Orthopedagoog * directeur * Intern begeleider/ RT * Schoolmaatschappelijk werkster

15 Aanmelding Interne Zorg Commissie (documenten)
Hulpvraag ondertekend door ouders Handelingsplannen Observaties Checklist Oudshoorn:…… Proces Verbaaltjes – Trend Cito resultaten Vragenlijst start schoolloopbaan Derde groepsonderzoek

16 Bespreking IZOCO Kind wordt ingebracht
Op basis van de geleverde informatie wordt een mogelijke oorzaak aangegeven observaties en onderzoeken moeten de hypothese bevestigen (of niet) Deze gegevens worden in een volgende bespreking doorgenomen. Hypothese wordt vast gesteld of bijgesteld. Nader onderzoek, ook buitenschools, kan noodzakelijk zijn. Na vaststelling oorzaak wordt handelingstraject traject opgesteld

17 Ondersteuning met behulp van
De hulpouders RT buiten school Fysiotherapie Logopedie Computer Orthotheek


Download ppt "Leerlingzorg op r.k. Basisschool de Parkiet"

Verwante presentaties


Ads door Google