De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringsgerichte leefschool Elshout

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringsgerichte leefschool Elshout"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool

2 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool klaswerking met plannetjes, toegespitst op de 5-jarigen Eerst doen…dan op papier, basisstrategie bij leren ! Extra aanbod: Uitwisseling 3de kleuter Bloemendaal en 1ste leerjaar Gedifferentieerde begeleiding: Observatie en oplijsten zodat alles aan bod komt. Zorgbegeleiding Annemie en doorstroom 1ste leerjaar Schoolrijpheidstesten en remediering

3 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool Klaswerking met plannetjes, toegespitst op de 5-jarigen Thema wordt gestart met brainstorming. Van daaruit vertrekt de juf om via de ontwikkelingsaspecten de plannetjes in een schema te gieten. Per dag reikt de juf twee plannetjes aan, de kleuters kiezen er ook nog 2 uit. Ter voorbereiding van lezen en zelfsturing kiezen de kleuters per dag 1 plannetje op het pictogrammenbord. Ze krijgen ook 1 weekplannetje waarbij ze zelf bepalen wanneer in de week ze het uitvoeren. Vanaf Kerstmis worden het 2 weekplannetjes vanaf Pasen 3. Kleuters die voornamelijk speelplannetjes kiezen,worden gestuurd en begeleid zodat ze ook aan de inhoudelijke plannetjes deelnemen.

4 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool Eerst doen…dan op papier, basisstrategie bij leren ! Concreet  schematisch  abstract = basis van alle leren We laten de kleuters eerst concreet beleven met materiaal bv. Veel –weinig met paaseitjes in mandjes, vooraleer de kleuters het op papier gaan toepassen. Ook bij 5 jarigen is dit nog van groot belang. “Al doende leert men” Dus geen paniek als uw kind niet veel werkblaadjes mee naar huis brengt. In de loop van het jaar en tijdens de specifieke momenten voor 5 jarigen komt dit voldoende aan bod.

5 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool Extra aanbod: Verrijking van de hoeken Schrijfdans Per week 1 halve vm of nm waarin wisselend gewerkt wordt rond reken- of leesvoorwaarden. Zwemmen Schatkist 3 maal per jaar werken we een thema van schatkist uit. Deze thema’s zijn opgebouwd rond een prentenboek en bevatten heel veel taal- en rekenactiviteiten.

6 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool Uitwisseling 3de kleuter Bloemendaal en 1ste leerjaar Geregeld wordt er een activiteit georganiseerd tussen de 3de kleuterklas en het 1 ste leerjaar. Bv. Lentewandeling, knutselactiviteiten in de klas,… Dit om de kleuters vertrouwd te maken met de grote school, de kleuters van Bloemendaal en de juffen. Op het einde van het schooljaar is er een kennismakingsvoormiddag in het eerste leerjaar. Kleuters mogen dan eens proeven van de echte werking van een 1 ste leerjaar en ook de ouders worden uitgenodigd.

7 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool Gedifferentieerde begeleiding: Binnen eenzelfde activiteit zorgen we voor een gedifferentieerde aanpak per leeftijd. Bv. Schilderen: 2,5j. Experimenteren, krabbels; 3j. Krabbels en beginnende vorm; 4j. Eenvoudige en gesloten vorm;5j. Gedetailleerde vorm Bv. Constructie: 2,5j/ experimenteren; 3J eenvoudige constructies; 4j eigen constructies en eenvoudige modellen nabouwen; 5j eigen constructies en gedetailleerde modellen vanuit verschillende gezichtsposities

8 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool Observatie en oplijsten zodat alles aan bod komt: Om ervoor te zorgen dat elk kind binnen het ervaringsgericht werken ingaat op het aanbod, wordt er sterk geobserveerd en opgelijst wie komt mee doen. We lijsten de aan bod gekomen ontwikkelingsaspecten uit het ontwikkelingsplan op om te bewaken dat ze een rijk aanbod krijgen. Twee per jaar wordt een kindvolgsysteem ingevuld. Het kleuterdossier wordt elektronisch opgesteld en gaat door naar het 1ste leerjaar.

9 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool Zorgbegeleiding door juf Annemie en doorstroming naar het 1ste leerjaar: Aan de hand van KVS en observaties worden de vorderingen en zorgen besproken met juf Annemie. Minstens 1 maal per week komt zij zorg geven aan de kinderen met noden. Juf Annemie coördineert ook de zorg in de lagere school. Zij kent dan reeds onze kinderen.

10 Ervaringsgerichte leefschool Elshout
Basisschool Bloemendaal en Elshout - Schoten Ervaringsgerichte leefschool Elshout Werking naar onze 5-jarigen in onze kleuterschool Schoolrijpheidstesten en remediering: Elk jaar in februari worden Toetertesten afgenomen. (Testen van taal ,rekenvaardigheden, concentratie en schrijfmotoriek) Deze testen geven extra informatie over hoe schoolrijp de kleuters reeds zijn. Deze resultaten worden ook met de ouders besproken op een individueel oudercontact. Deze resultaten vormen samen met de observaties en het KVS het uitgangspunt voor eventuele remediering. Kinderen voor wie de schoolrijpheid nog niet duidelijk afgetekend is, krijgen begin mei nog eens de Kontrabastest. Deze is vergelijkbaar met de Toetertest maar met aangepaste gradatie.


Download ppt "Ervaringsgerichte leefschool Elshout"

Verwante presentaties


Ads door Google