De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectieve interventies tegen jeugddelinque ntie Phebe Bloes 1BaOb.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectieve interventies tegen jeugddelinque ntie Phebe Bloes 1BaOb."— Transcript van de presentatie:

1 Effectieve interventies tegen jeugddelinque ntie Phebe Bloes 1BaOb

2 inleiding  Nederland: Indruk van overvloedige groepen delinquente hangjongeren: Dankzij media  Enige werkende maatregelen: - Opvoedingsondersteuning - Oudertraining - Training kinderen en jongeren - Intensieve interventies

3 Omvang & aard  alle gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld en dus de mogelijkheid van een boete of andere straf met zich meebrengen. (vanaf 12 jaar)  <12jaar: inzet kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdzorg.  Hoeveel jongeren & stijgt delinquentie: Niet duidelijk Soms niet aangegeven, niet alle delicten vallen onder aandacht politie/justitie, verschillende bronnen = verschillende informatie,…

4 Geregistreerde jeugdcriminaliteit  Aantal 12-plussers in aanraking met politie: stijgt  Aantal Recidivisten: stijgt (= tegen wie minstens 2 processen-verbaal zijn opgemaakt) -2002: 36% -2005: 39%  Aantal geregistreerde verdachten (12-18 jaar) : -2002: 2% -2005: 2,7%  Wie meest geregistreerd? -Jongens -Allochtonen -17- & 18-jarigen -Jongeren uit grotere gemeentes

5 Oorzaken & achtergronden  Complex samenspel van factoren vergroot risico  Risicofactoren Beschermende factoren (risico verkleinen)  Delictgedrag: Door psychosociale & biologische factoren (versterken/verzwakken elkaar)

6 Risicofactoren in het gezin en de opvoeding  Groter risico Ouders met psychische problemen minder sensitief/beschikbaar: minder goed reageren op gedrag kind  Andere risicofactoren: 1. inconsequente, ruwe opvoedingsstijl 2. ontbreken basale opvoedingsvaardigheden 3. veel wisseling opvoeders 4. meemaken ingrijpende gebeurtenissen  Negatief gedrag: hun zin krijgen (vertonen dit gedrag dan ook meer en meer)

7 Risicofactoren in de omgeving  Armoede, slechte buurt of vriendenkring met negatief gedrag  Personen in de buurt/gezin waarmee kind wel goede band heeft = beschermende factoren

8 Risicofactoren in het kind  Neuro-psychologische & biologische factoren: Verschillen in : Temperament motorische ontwikkeling concentratievermogen logisch redeneren zelfcontrole  Laag angstniveau: Niet bang voor consequenties gedrag  Interpreteren informatie vaak verkeerd  Beschermende factoren: Vrolijk karakter, gevoel voor humor (Maakt omgang met kind makkelijker)

9 Preventie  3 soorten interventies: 1. Cognitieve gedragstherapie voor kinderen wat individuen denken, bepaalt wat ze voelen Dus: leren vanuit ander perspectief naar dezelfde situatie te kijken & daarbij andere manier van reageren. 2. Training opvoedingsvaardigheden ouders Ouders leren om op een positieve manier op te voeden 3. Training van ouder & kind 2 programma’s: 1. STOP 4-7 2. Minder Boos en Opstandig

10 Ingrijpen bij delinquent gedrag  Multisysteemaanpak: 1. Cognitieve gedragstherapie voor jongeren jongeren sociale en probleemoplossende vaardigheden aanleren + irrationele cognities veranderen 2. Interventies in het gezin intensief: bv. Functional Family Therapy = een gezinstherapie gericht op het veranderen van de interacties tussen gezinsleden en het verbeteren van het functioneren van de individuele gezinsleden en van het gezin als geheel 3. Interventies gericht op meerdere ‘systemen’ Een gedragsstoornis wordt veroorzaakt en blijft in stand door factoren in het gezin, de familie, de school, de omgang met leeftijdgenoten en de buurt. De behandeling dient zich dus ook op al die gebieden – systemen – te richten


Download ppt "Effectieve interventies tegen jeugddelinque ntie Phebe Bloes 1BaOb."

Verwante presentaties


Ads door Google