De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalestafette 24 mei 2011 1 Afval is niet Zwart-Wit Jan Rooijakkers 24 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalestafette 24 mei 2011 1 Afval is niet Zwart-Wit Jan Rooijakkers 24 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Afvalestafette 24 mei 2011 1 Afval is niet Zwart-Wit Jan Rooijakkers 24 mei 2011

2 Afvalestafette 24 mei 2011 2 Visie Twence op afval Wij onderschrijven “de Ladder” Dus: De beste combinatie van recycling en verwerking voor milieu én economie Voor nu: –duurzame productie secundaire grondstoffen en –energie uit afval i.p.v. “fossiel” Als stip aan de horizon: –geen energie meer uit fossiele brandstoffen –sluiten van belangrijke grondstofkringlopen  discussie over tempo van realisering

3 Afvalestafette 24 mei 2011 3 Twence als probleemoplosser Drie majeure globale problemen: –Milieurisico’s door lozen/storten afval –Eindigheid fossiele energiebronnen –Klimaatverandering door broeikaseffect Twence biedt oplossingen door: –Milieuverantwoorde verwerking van afval –Opwekken van energie uit betere bron: afval –Vermijding van uitstoot CO 2 door fossiel Algemene inleiding

4 Afvalestafette 24 mei 2011 4 Wat doet Twence Twence verwerkt afval door: –Scheiding en recycling –Compostering –Vergisting –Verbranding met E-terugwinning –Stort Twence produceert daarmee: –Thermische energie –Elektriciteit –Compost –Grondstoffen voor hergebruik CO2-vermijding 300 Kton/jaar Duurzaamheidsprojecten

5 Afvalestafette 24 mei 2011 5 INTEGRALE BENADERING VERDUURZAMING ENERGIEHUISHOUDING Geografisch Gebied = De Gemeente Duurzame energiebronnen (Bronpotentieel) Biomassa WindZon AardwarmteWaterkracht ENERGIESYSTEEM Energieproducten (Energiegebruik) ElektriciteitAardgasTransportbrandstoffen Warmte (uit Aardgas) IMPORT EXPORT IMPORTEXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT Duurzaamheid: Energiescan

6 Afvalestafette 24 mei 2011 6 Energiegebruik naar gebruiker in PetaJoule per jaar. Totaal gemeenten = ca. 58,5 PJ/jaar Energiegebruik Twente Huishoudens Industrie Zakelijk transport Commerciële dvl Niet Commerciële dvl 1 2 3 4 5 50 % 23 % 16% 7 % 3% GEBRUIKERS TOP 5

7 Afvalestafette 24 mei 2011 7 Bronpotentieel DE productie: “Wat is maximaal mogelijk?” Duurzame energiebronnen Twente Op basis van, areaalindeling, mesthoeveelheden, bedrijvigheid etc Op basis van maximale vraag en bodematlas (provincie) Aanname: 56 windturbines (vier per gemeente) Op basis van beschikbaar dakoppervlak

8 Afvalestafette 24 mei 2011 8 Duurzaamheidsprojecten Voorbeelden Biovergisting Rijssen-Holten BiZON – Rikkerink Dinkelborch Energie Mestverwerking en infra-structuur Twente

9 Afvalestafette 24 mei 2011 9 Optimale afvalscheiding is verschillend voor partijen !! <----Verschil -----  <---------------Overeenstemming -------------- 

10 Afvalestafette 24 mei 2011 10 Niet één waarheid Geen tegenstelling tussen scheiden en verbranden Vraagstuk is continuüm met nuances en fase- verschillen in plaats van zwart-wit Nu al 80-95% hergebruik in NL Valkuil: –Wet van de afnemende meeropbrengst –Elders veel meer milieuwinst haalbaar ??

11 Afvalestafette 24 mei 2011 11 Behandeling van Huishoudelijk afval in 27 EU lidstaten Landfill Waste to Energy Recycling Waste treatment in Europe

12 Afvalestafette 24 mei 2011 12 Ander geluid over kunststofscheiding Rapport VROM inspectie: 50% hergebruik (downcycling) en 50% verbranding Kwaliteit huidige (bron)scheiding slecht “Opbrengst gemeente” (volgens Van Winden) €475,-- per ton. Moet zijn: “vergoeding voor inzameling” (Dit is wel subsidie resp. belasting op verpakkingen betaald door de burger; daarbij komen nog de inzamelkosten.) Momenteel wordt een brede LCA studie uitgevoerd door CE, met wetenschappelijke toetsing door IVAM: resultaten in het najaar. Dan tevens evaluatie door IenM

13 Afvalestafette 24 mei 2011 13 GFT-scheiding perfect voorbeeld van goede grondstofkringloop Kosten verwerking ca. € 53,-- Energie (middels vergisten) Behoud structuur materiaal en nutriënten in compost Cradle to cradle (gesloten kringloop)

14 Afvalestafette 24 mei 2011 14 Feiten over tarieven verbranding huishoudelijk afval Twentse gemeenten Huidige tarief ca. € 115,- vastgesteld door aandeelhouders / gemeenten; –hierin dividend Regio AvT ca. € 8 mio en –dividend gemeenten ca. € 2,5 mio Tarief ex. dividend zou € 70,-- kunnen zijn. –Dit dus gebruiken bij berekeningen van “besparing” –Voor GFT zou dit referentietarief ook lager liggen. Gebruik een goed referentie-tarief bij beleidskeuzes !

15 Afvalestafette 24 mei 2011 15 Kijken naar gehéle speelveld Afvalbeleid bepaald door veel factoren: Gehele energiebalans Grondstoffenvoorraad CO2 reductie en –vermijding Scheidingsproces, arbeidshygiëne en kwaliteit scheidingsproducten Economische aspecten –logistiek –verwerkers Rol burgers/consumenten

16 Afvalestafette 24 mei 2011 16 Mijn eindconclusie Alle partijen zitten dichter bij elkaar dan soms lijkt Welke mate van scheiding is nog doelmatig?  Brede scope nodig voor verantwoorde keuzes beleid Mijn wens is: het eens worden over de bepalende factoren van afvalbeleid  geen zwart-wit discussie, samen zoeken naar de goede kleur

17 Afvalestafette 24 mei 2011 17


Download ppt "Afvalestafette 24 mei 2011 1 Afval is niet Zwart-Wit Jan Rooijakkers 24 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google