De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trainer Basisvaardigheden Spelling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trainer Basisvaardigheden Spelling"— Transcript van de presentatie:

1 Trainer Basisvaardigheden Spelling

2 Over de drempels Expertgroep Taal en Rekenen Commissie Meijerink
Doorlopende leerlijnen ‘de basisvaardigheden’ Wegwerken taal- en rekenachterstanden Kwaliteitsgelden Extra uur Nederlands en Wiskunde Kwaliteitsgelden: extra geld overheid voor extra uur NL/rekenen → gevolg is 1 uur extra → extra uur NL: hiervoor de Trainer inzetten.

3 Aanbevelingen Expertgroep
oplossen discontinuïteit po-vo-mbo/hbo (niveau en begrippen) door middel van doorlopende leerlijnen daarvoor niveaubeschrijvingen (referentieniveaus) invoeren prioriteit aan basiskennis- en vaardigheden taal periodieke toetsing (en eisen in kerndoelen en eindtermen) voortdurend onderhouden van vaardigheden en kennis (opfrissen) investeer in voorwaarden (scholing, tijd en middelen)

4 Wat is het probleem bij taal?
Spelling (in het bijzonder werkwoordspelling) Woordenschat Begrijpend lezen

5 Referentieniveaus (1) In Over de drempels wordt schoolloopbaan leerlingen verdeeld in referentieniveaus. Er zijn vier referentieniveaus: 1F, 2F, 3F, 4F. Overgang naar naasthogere niveau is drempel of streefniveau: 1S, 2S, 3S, 4S. Alle stof in de Trainer Basisvaardigheden is gebaseerd op de referentieniveaus.

6 Referentieniveaus (2) Referentie- niveau 1 1F eind primair onderwijs 2
1S Drempel 2F eind vmbo 3 2S drempel 3F eind mbo-4 en havo 4 3S drempel 4F eind vwo 4S drempel hbo / wo TBV gericht om leerling op 1F te krijgen en van 1F via 1S op 2F.

7 Digitale trainer Kern van de methode
Diagnostische toetsen (Conditietest) Alle theorie, ondersteund door audio en animaties Oefeningen in vier fasen Spelling onderhouden Theorie in alle fasen opnieuw op te roepen Feedback Uitleg en tips bij moeilijke begrippen Leerlingvolgsysteem 1) TBV hangt in leerlingvolgsysteem van Noordhoff: schoolwise. 2) Punten noemen - Oefeningen in vier fasen: = 3 Trainingen en de afsluitende Wedstrijd - Spelling onderhouden: als leerling alle trainingen doorlopen heeft, heeft hij de mogelijkheid oefeningen te doen om te onderhouden. (=belangrijke aanbeveling rapport) - In totaal ruim 3000 unieke opdrachtzinnen en –woorden.

8 Oefenboek Doel: klassikaal spellingsprobleem inleiden Alle theorie
Voorbeeldopdrachten uit Trainingsfase 1 en 2 Uitgebreide begrippenlijst Echt oefenen in de Digitale Trainer

9 Trainer en doorlopende leerlijnen
Gekeken naar groep 7-8 PO wat betreft: niveau uitleg van de theorie benaming van de begrippen: bij verschil zijn benaming PO en VO opgenomen

10 Didactiek Trainer Leerling werkt zelfstandig aan verbetering spellingvaardigheid. Dit gebeurt in fasen: - diagnosticeren (de Conditietest) - remediëren, wegwerken hiaten - oefenen/inslijpen - onderhouden De uislag van de conditietest (de ‘diagnose’) wordt verwerkt in programma. Leerling kan bij onderdelen die hij al kan hoger instappen of overslaan.

11 Remediëren en oefenen/inslijpen
Rapport Over de drempels: PO leerling krijgt spellingregels aangeboden. Daarna nog wel oefenen, maar nauwelijks meer aandacht voor de regels. Gevolg: spellingregels zakken weg, waardoor steeds opnieuw dezelfde spellingfouten worden gemaakt. Daarom in Trainer remediërende fase ingebouwd, waarin hiaten worden weggewerkt. De leerling maakt zich de spellingregels (opnieuw) eigen. Tevens mogelijkheid tot onderhouden van kennis en vaardigheden.

12 Schoolwise Programma TBV te openen via Schoolwise. Klik op onderdeel:
- Werkwoordspelling - Luisterwoorden - Lange- en korte klinkerregel - Samengestelde woorden - Inprentwoorden - Hoofdletters, leestekens en andere woordtekens Leerlingvolgsysteem In Schoolwise kan docent alleen de resultaten van een volledig afgerond onderdeel bekijken. Niet de (goed en foute) antwoorden per oefening. → Daarom printmogelijkheid in Trainer ingebracht. Leerlingen kunnen resultaten van de Conditietest en de Wedstrijden afdrukken voor docent.

13 Opening OPENINGSSCHERM
Wat je ook kiest, je krijgt altijd eerst het openingsscherm Daar kun je kiezen tussen PROGRAMMA en CONDITIETEST

14 Conditietest SCHERM CONDITIETEST
Diagnostische toets: om hiaten en zwakte te diagnosticeren 17 schermen met alle onderdelen van betreffende werkwoordspelling door elkaar en ad random Lln krijgen geen feedback, maar aan het eind een score

15 Scorebord SCOREBORD Links kolom aantal opdrachten per onderdeel / Rechts kolom aantal goed Onderaan totale score Per onderdeel precies te zien hoe je gescoord hebt Doorklikken ‘NAAR PROGRAMMA’

16 Programma - werkwoordspelling
Programma werkt o.b.v. trainingen, met 3 trainingen per onderdeel Na de conditietest wordt klaargezet wat leerling niet meer hoeft te doen / al (succesvol) gedaan heeft. Wat al met succes behaald is, wordt een blauwe ster. (Succes is óf alles gemaakt, óf meer dan 75% goed.)

17 Programma - toelichting

18 Theoriescherm THEORIE SCHERM Training 1: remediërende fase
- Leerling doorloopt verplicht alle stappen van het stappenplan van de regel. Training 1 begint ALTIJD met een theoriescherm. - Hier zie je zo’n scherm bij de werkwoordspelling. - Het werkt via een stappenplan > dit komt terug in de training. - Het theoriescherm wordt ondersteund door audio. - Na de theorie klik je op ‘OEFENEN’ en ga je naar training 1. De theorie is tijdens het oefenen (‘trainen’) ook altijd oproepbaar. Theorie is ook over te slaan, door meteen op ‘oefenen’ door te klikken. (> Leren door doen) In de theorie zitten ook aanklikbare elementen = theorie die dan op te roepen is. (Deze onderdelen zijn dan onderstreept in schema).

19 Training 1 - opdrachtscherm
Lln doorloopt de stappen en krijgt per stap goed of fout te zien. Leerling MOET alle stappen doorlopen. Leerling krijgt feedback: rode kaart bij fout + in uiteindelijke antwoord met onderstreping te zien wáár de fout zit. → de regel wordt niet nogmaals uitgelegd – lln moeten zelf laatste stap maken. (kan niet anders omdat zinnen Random (= willekeurig uit bak) worden aangeboden) Rechterhoek boven: Leerling kan voortgang in de gaten houden: - Hoeveel gemaakt zijn - Hoeveel goed moeten zijn om door te gaan naar Training 2

20 Training 2 - opdrachtscherm
Training 2: oefenen/inslijpen In training 2 hoeft leerling niet meer alle stappen te doorlopen, maar alleen de regel aan te klikken. - Eerste stap: de juiste schrijfregel aanklikken. -Tweede stap: antwoord geven. → Bij fout: met deze opdracht terug naar Training 1, waarin verplicht het stappenplan voor dezelfde zin wordt doorlopen. Dan goed: weer verder in Training 2 met een nieuwe opdrachtzin. → Training 2 gehaald? (voldoende juiste antwoorden). Door naar training 3:

21 Training 3 - opdrachtscherm
Leerling geeft direct het antwoord zonder de (tussen)stappen te doorlopen. → Bij fout: de fout wordt in het antwoord rood onderstreept. Leerling moet fout corrigeren, waarbij hij als hulpmiddel theorie of tip kan raadplegen.

22 Wedstrijd SCHERM NADAT ALLE TRAININGEN ZIJN BEHAALD
Leerling heeft alle trainingen van alle subonderdelen behaald en wordt dan doorverwezen naar de wedstrijd. In de wedstrijd wordt weer alles door elkaar aangeboden.

23 Wedstrijd gehaald PROGRAMMA 2
Als je de drie trainingen van elke categorie hebt afgerond, maak je de wedstrijd. - De beker gaat dan knipperen. - Je klikt op de knipperende beker om de wedstrijd te starten. - In de wedstrijd worden alle onderwerpen binnen een subcategorie door elkaar aangeboden. Wedstrijd: is streefniveau naar naasthogere niveau. Op dit scherm zie je dat de leerling alle trainingen heeft gehaald. Én de wedstrijd heeft gedaan: onder de beker staat ‘gehaald!’.

24 Spelling onderhouden Als in wedstrijd:
- alle subcategorieën van 1 onderwerp door elkaar, maar geen wedstrijdelement - 8 opdrachten per subcategorie - Scorebord aan het eind (mogelijkheid tot afdrukken)

25 Geïnteresseerd? Ontvang een digitaal beoordelingsexemplaar bij de stand van Nieuw Nederlands of in deze workshop! Licentie: € 9,95 per leerling per jaar Leerling: oefenboek + digitale trainer Docent: docentenhandleiding Meer informatie:


Download ppt "Trainer Basisvaardigheden Spelling"

Verwante presentaties


Ads door Google