De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trainer Basisvaardigheden Spelling. Over de drempels  Expertgroep Taal en Rekenen  Commissie Meijerink  Doorlopende leerlijnen  ‘de basisvaardigheden’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trainer Basisvaardigheden Spelling. Over de drempels  Expertgroep Taal en Rekenen  Commissie Meijerink  Doorlopende leerlijnen  ‘de basisvaardigheden’"— Transcript van de presentatie:

1 Trainer Basisvaardigheden Spelling

2 Over de drempels  Expertgroep Taal en Rekenen  Commissie Meijerink  Doorlopende leerlijnen  ‘de basisvaardigheden’  Wegwerken taal- en rekenachterstanden  Kwaliteitsgelden  Extra uur Nederlands en Wiskunde

3 Aanbevelingen Expertgroep  oplossen discontinuïteit po-vo-mbo/hbo (niveau en begrippen) door middel van doorlopende leerlijnen  daarvoor niveaubeschrijvingen (referentieniveaus) invoeren  prioriteit aan basiskennis- en vaardigheden taal  periodieke toetsing (en eisen in kerndoelen en eindtermen)  voortdurend onderhouden van vaardigheden en kennis (opfrissen)  investeer in voorwaarden (scholing, tijd en middelen)

4 Wat is het probleem bij taal?  Spelling (in het bijzonder werkwoordspelling)  Woordenschat  Begrijpend lezen

5 Referentieniveaus (1)  In Over de drempels wordt schoolloopbaan leerlingen verdeeld in referentieniveaus.  Er zijn vier referentieniveaus: 1F, 2F, 3F, 4F.  Overgang naar naasthogere niveau is drempel of streefniveau: 1S, 2S, 3S, 4S.  Alle stof in de Trainer Basisvaardigheden is gebaseerd op de referentieniveaus.

6 Referentieniveaus (2) Referentie- niveau 11F eind primair onderwijs 21S Drempel2F eind vmbo 32S drempel3F eind mbo-4 en havo 43S drempel4F eind vwo 4S drempelhbo / wo

7 Digitale trainer  Kern van de methode  Diagnostische toetsen (Conditietest)  Alle theorie, ondersteund door audio en animaties  Oefeningen in vier fasen  Spelling onderhouden  Theorie in alle fasen opnieuw op te roepen  Feedback  Uitleg en tips bij moeilijke begrippen  Leerlingvolgsysteem

8 Oefenboek  Doel: klassikaal spellingsprobleem inleiden  Alle theorie  Voorbeeldopdrachten uit Trainingsfase 1 en 2  Uitgebreide begrippenlijst  Echt oefenen in de Digitale Trainer

9 Trainer en doorlopende leerlijnen Gekeken naar groep 7-8 PO wat betreft:  niveau  uitleg van de theorie  benaming van de begrippen: bij verschil zijn benaming PO en VO opgenomen

10 Leerling werkt zelfstandig aan verbetering spellingvaardigheid. Dit gebeurt in fasen: - diagnosticeren (de Conditietest) - remediëren, wegwerken hiaten - oefenen/inslijpen - onderhouden Didactiek Trainer

11 Rapport Over de drempels:  PO leerling krijgt spellingregels aangeboden.  Daarna nog wel oefenen, maar nauwelijks meer aandacht voor de regels.  Gevolg: spellingregels zakken weg, waardoor steeds opnieuw dezelfde spellingfouten worden gemaakt. Remediëren en oefenen/inslijpen Daarom in Trainer remediërende fase ingebouwd, waarin hiaten worden weggewerkt. De leerling maakt zich de spellingregels (opnieuw) eigen. Tevens mogelijkheid tot onderhouden van kennis en vaardigheden.

12 Schoolwise

13 Opening

14 Conditietest

15 Scorebord

16 Programma - werkwoordspelling

17 Programma - toelichting

18 Theoriescherm

19 Training 1 - opdrachtscherm

20 Training 2 - opdrachtscherm

21 Training 3 - opdrachtscherm

22 Wedstrijd

23 Wedstrijd gehaald

24 Spelling onderhouden

25 Geïnteresseerd?  Ontvang een digitaal beoordelingsexemplaar bij de stand van Nieuw Nederlands of in deze workshop!  Licentie: € 9,95 per leerling per jaar  Leerling: oefenboek + digitale trainer  Docent: docentenhandleiding Meer informatie: www.trainerbasisvaardigheden.noordhoff.nl


Download ppt "Trainer Basisvaardigheden Spelling. Over de drempels  Expertgroep Taal en Rekenen  Commissie Meijerink  Doorlopende leerlijnen  ‘de basisvaardigheden’"

Verwante presentaties


Ads door Google