De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Extramuralisering van de Christelijke identiteit Vanuit het perspectief van de cliënt Barend van Leeuwen 11 juni 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Extramuralisering van de Christelijke identiteit Vanuit het perspectief van de cliënt Barend van Leeuwen 11 juni 2004."— Transcript van de presentatie:

1 1 Extramuralisering van de Christelijke identiteit Vanuit het perspectief van de cliënt Barend van Leeuwen 11 juni 2004

2 2 Inhoud Intramurale zorg en Identiteit Recente ontwikkelingen m.b.t. extramuralisering en identiteit Mondigheid van de zorgvrager Vraagt Christelijke identiteit een pro-actieve benadering? “Veldwerkers”: Toerusting en bejegening Samenvatting / voorzichtige conclusies en richtinggevend advies

3 3 Intramurale zorg en Christelijke identiteit Statuut en grondbeginsel De Bijbel als referentiepunt De Bijbel als vertrekpunt De Bijbel en de drie formulieren van Enigheid De Bijbel, de drie formulieren van Enigheid en een identiteitstatuut

4 4 Intramurale zorg en Christelijke identiteit (2) Aanduiden? Conformeren? Organiseren? Uitdragen?

5 5 Intramurale zorg en Christelijke identiteit (H)erkenning: Binnen de muren Identiteitstatuut Collectieve aansturen en ontvangst Sociale controle Uiterlijke kenmerken Persoonlijke Christelijke relatie tussen zorgverlener en zorgvrager?

6 6 Recente ontwikkelingen Thuiszorgorganisaties Marktwerking en concurrentie Refozorg

7 7 Mondigheid van de zorgvrager Wordt de zorgvrager dominant? PGB Mantelzorg Identiteitskeuze: push of pull? Wie houdt het intake-gesprek? Het recht van “bevragen” Concreet en daarom onderscheidend

8 8 Christelijke identiteit en pro- actieve benadering in de zorg Verschuilen of schuilen? Afwachten of verwachten? Is het vele goed of het goede veel? Met verstand of met het hart? Beiden of geen van beiden? Managementverantwoordelijkheid en /of individuele vaardigheid?

9 9 “Veldwerkers”: toerusting en bejegening Gewapend of …… Vitaliteit en eis van het getuigend karakter Levende getuigen Georganiseerde training en toerusting (Zorg- pastorale opleiding) Initieel Herhaling Intervisie

10 10 “Veldwerkers”: toerusting en bejegening (2) De Bijbel: Filipensen 4:5 Mattheüs 25 31-46

11 11 “Veldwerkers”: toerusting en bejegening (3) Zorg-pastorale opleiding: Bijbelse visie over de relatie tussen Veldwerker en Zorgvrager Bijbelse normen en waarden en de hantering daarvan in de praktijk Het allervolmaaktste gebed als gebedshulp voor de veldwerker Actualiteit en actualisering van de ziekentroost Getuigenis- en gespreksvaardigheden (toepassing ervan) Speciale waarden en normenwijzer voor de (extramurale) zorg

12 12 Samenvatting en advies Christelijke identiteit Intramuraal en extramuraal Verschuivende panelen Extramuralisering van de zorg Mondigheid en bescherming zorgvrager (waaroom kiest de zorgvrager voor een Christelijke identiteit?) Bezinningproces op toerusting van de veldwerker Concreet uitwerken in een “zorg pastorale”opleiding: Basisopleiding, herhaling en “intervisie”


Download ppt "1 Extramuralisering van de Christelijke identiteit Vanuit het perspectief van de cliënt Barend van Leeuwen 11 juni 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google