De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 23 september 2014 Via Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigenVia Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigen 2 Consensus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 23 september 2014 Via Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigenVia Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigen 2 Consensus."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 23 september 2014 Via Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigenVia Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigen 2 Consensus based richtlijnontwikkeling Anuscarcinoom Sonja Kersten, landelijk richtlijncoördinator

3 Inhoud van cursus (IKNL) richtlijnontwikkeling Taken werkgroepleden - Wat doet IKNL? - Wat wordt er van u, de werkgroepleden, verwacht?

4 Definitie richtlijn Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Een richtlijn is een tekst met aanbevelingen inclusief onderbouwing, verantwoording en samenvatting.

5 Waarom richtlijnen? Om de kwaliteit van de zorgverlening te verbetering Om klinisch handelen meer te baseren op bewijs dan op ervaring en meningen Om snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken Om transparantie te vergroten Om de diversiteit van handelen door professionals te verminderen

6 IKNL richtlijnontwikkeling IKNL landelijke tumorwerkgroepen (LTW’s) monitoren actualiteit en aanbod richtlijnen oncologie IKNL: evidence based (eb) top 25 richtlijnen Consensus based (cb) als: - LTW/beroepsgroep eb procedure niet nodig acht - Ontbreken evidence - Onvoldoende financiële middelen - Geen prioriteit, toch nodig

7 Evidence vs consensus Evidence based richtlijnen zijn gebaseerd op systematisch gezochte hoogst mogelijke bewijslast. Consensus based richtlijnen worden ook onderbouwd met evidence, maar deze is niet systematisch gezocht en/of beoordeeld. Gebaseerd op overeenstemming binnen multidisciplinaire groep. Procedure ontwikkeling voorts vergelijkbaar

8 Rol van IKNL bij richtlijn anuscarcinoom Ondersteuning IKNL medewerkers - Procesbegeleiding - Bewaken deadlines en budget - Administratieve ondersteuning - Coördinerende rol programmabureau - Mandatering/autorisatie In alle fases van richtlijnontwikkeling

9 Zeven fases in het richtlijntraject 1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding 3. Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

10 Onderwerpkeuze en afbakening/voorbereiding Signaal uit LTW/WV dat richtlijn(revisie) nodig is Opname in IKNL jaarprogramma Toewijzing IKNL procesbegeleider/ondersteuner Beoogd voorzitter benaderen Multidisciplinaire werkgroepleden benaderen Mandatering aanvragen voor alle werkgroepleden Opstellen plan van aanpak/begroting door procesbegeleider/voorzitter

11 Onderwerpkeuze en afbakening/voorbereiding Patiëntenparticipatie bepalen Onderwerpen bepalen en prioriteren - evt multidisciplinaire knelpuntanalyse - focus, aansluiting bij knelpunten in praktijk - korte doorlooptijd Formulering SMART (PICO) onderwerpen Verdeel onderwerpen onder werkgroepleden Bepaal welke verenigingen worden uitgenodigd commentaar te leveren op de richtlijn Bepaal welke verenigingen autoriseren Belangenverklaring (conflicts of interest)

12 PICO Patiëntenpopulatie Interventie Controle/comparison Outcome measures Goede PICO-uitgangsvraag voorwaarde voor eb richtlijnen, voordelig voor cb ? helpt alle belangrijke onderdelen van uitgangsvraag te omvatten helpt zoektocht te vergemakkelijken vooral voor interventie vragen vergroot samenwerkingsmogelijkheden

13 Vaststelling (eind)producten Verplicht eindproduct: - Richtlijn op Oncoline Facultatieve producten (afh. v. financiën en wensen) - Knelpuntanalyse - Samenvattingskaart professional en/of patiënt - Indicatorenset (met nul en nameting) - Implementatieplan - Artikel/persbericht - Powerpointpresentaties

14 Literatuuronderzoek Geen systematisch literatuuronderzoek externe partij Werkgroepleden raadplegen en gebruiken bij hen bekende literatuur Tbv transparantie vullen werkgroepleden tabel in IKNL literatuuronderzoek quick and dirty search

15 Ontwikkeling conceptrichtlijn IKNL procesbegeleider bewaakt Oncoline format Werkgroepleden bespreken indeling - 1 tabblad richtlijntekst of - 4 tabbladen aanbevelingen, literatuurbespreking, conclusies, overige overwegingen cb richtlijnen: ook koppeling tussen literatuur/mening werkgroep en praktijkgerichte aanbevelingen Gebruik handleiding schrijven teksten Procesbegeleider bewaakt linken bestaande richtlijnen

16 Consultatie IKNL procesbegeleider controleert definitieve richtlijntekst (formulering, linken, consistentie) legt richtlijn voor commentaar voor aan veld (vooraf gedefinieerde groepen, max 3 mnd) verzamelt commentaren verzorgt terugkoppeling verwerking commentaren De werkgroep verwerkt de commentaren tot de definitieve richtlijn In deze periode evt indicatorenontwikkeling

17 Autorisatie Definitieve richtlijn wordt voorgelegd aan autoriserende instanties (1-3 mnd) Update beleid wordt vastgelegd Tijdens deze fase voert secretarieel ondersteuner richtlijn in in Oncoline Concept richtlijn kan op Oncoline (PDF)

18 Verspreiding en implementatie Lancering via Oncoline Alle PR activiteiten bij lancering door IKNL Eventuele uitvoering implementatieplan Eventueel opstellen evaluatieplan

19 Evaluatie, actualisatie, revisie Eventuele implementatie Actualisatie en revisie  via LTW

20

21 2121


Download ppt "2 23 september 2014 Via Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigenVia Beeld| Koptekst en voettekst kunt u deze tekst wijzigen 2 Consensus."

Verwante presentaties


Ads door Google