De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat willen wij in de toekomst met Richtlijnen Modernisering medisch specialistische richtlijnen Teus van Barneveld Hoofd professionele kwaliteit Orde van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat willen wij in de toekomst met Richtlijnen Modernisering medisch specialistische richtlijnen Teus van Barneveld Hoofd professionele kwaliteit Orde van."— Transcript van de presentatie:

1 Wat willen wij in de toekomst met Richtlijnen Modernisering medisch specialistische richtlijnen Teus van Barneveld Hoofd professionele kwaliteit Orde van Medisch Specialisten

2 Veel discussie over richtlijnen •Prioritering en onderwerpskeuze onduidelijk •Ontwikkelproces niet transparant •Betrokkenheid “derden” onvoldoende •Kosten/doelmatigheid/organisatie van zorg aspecten onvoldoende meegenomen •Gebruik richtlijn in vergoeding/financieringdiscussies •Weinig aandacht voor normering •Innovaties niet snel genoeg in richtlijnen/onderhoud suboptimaal Dikke boekjes die niet implementeren en niet worden nageleefd”

3 Moderniseringstraject Rl 2.0 •Eind 2009 start commissie Richtlijnen in opdracht van Raad Wetenschap Opleiding Kwaliteit (WOK) •Samenstelling: 9 WV-en met ondersteuning van Orde. Voorzitter prof. B.W. Mol, Gynaecoloog •Oktober 2010 conceptrapport gereed •Voorjaar 2011 vaststelling in Raad WOK •Borging o.a. via beoordeling SKMS richtlijnaanvragen

4 1996 en 2004

5 5 Number of Doctors Patterns Of Treatment Doel: Reduceren praktijkvariatie Conceptueel kader richtlijnen (1)

6 continue kwaliteits- verbetering over de gehele linie! continue kwaliteits- verbetering over de gehele linie! Beroepsgroep Conceptueel kader richtlijnen (2)

7 Conceptueel kader Richtlijnen (3) • Patiënt staat centraal • Richtlijn beschrijft optimale zorg voor de patiënt • Primair gericht op klinisch gebruik (de spreekkamer) • Richtlijn is hoeksteen kwaliteitsbeleid • Netwerk van richtlijnen is aantrekkelijk ontwikkelmodel

8 (Her)inrichting proces richtlijnontwikkeling o Omarmen “Richtlijn voor Richtlijnen” van Regieraad o Prioritering noodzakelijk voortkomend uit kwaliteitsbeleid wv-en komende jaren o Transparant ontwikkelproces; betrokkenheid “Stakeholders” bij richtlijnontwikkeling • Input in knelpuntenanalyse en verbreding van commentaarfase • Patiëntenperspectief essentieel (wordt in huidige situatie al meegenomen) o Adaptatie buitenlandse richtlijnen waar mogelijk

9 Flowdiagram proces richtlijnontwikkeling

10 Normering Normering explicieter in richtlijn o Aanbevelingen worden richtinggevend en praktisch toepasbaar geformuleerd o Benoemen aanbevelingen (minimum- of optimum/streefnorm); bij streefnorm tijdslijn voor implementatie benoemen o Uitgangspunt: “normerend waar mogelijk en ruimte biedend waar nodig” o Richtlijn is instrument voor kwaliteitsverbetering, niet voor beschrijving van minimumkwaliteit

11

12 Doelmatigheid Bij iedere uitgangsvraag wordt gekeken naar literatuur over doelmatigheid/kosteneffectiviteit o Indien kosteneffectiviteitsstudies beschikbaar -> keuze voor alternatief met gunstigste kosteneffectiviteit o Niet beschikbaar -> overzicht kosten en opbrengsten bij aanbeveling (gegevens die voorhanden zijn) o Budget-impact analyse sterk aanbevolen bij grote organisatorische/financiële consequenties

13 Onderhoud van richtlijnen o Prioritering essentieel voor onderhoud o Flexibel onderhoud mogelijk maken: database met modulaire opzet (module = uitgangsvraag). o Organisatie onderhoud richtlijnen: • Richtlijnwerkgroep in stand houden voor beoordeling actualiteit (jaarlijks) • Procedure voor onderhoud, waarin deelactualisatie en –autorisatie mogelijk gemaakt wordt

14 Implementatie o In iedere richtlijn hoofdstuk implementatie met analyse van bevorderende en belemmerende factoren o Hoofdstuk organisatie van zorg in iedere richtlijn o Indicatoren vast onderdeel van iedere richtlijn o Interactieve scholingsmodule wordt sterk aangeraden o Geïntegreerd kwaliteitsbeleid realiseren: o.a. koppeling met visitatie o Budget-impact analyse Implementatieplan bij iedere richtlijn

15 Website Kwaliteitskoepel

16 HÉT AANSPREEKPUNT VOOR EVIDENCE BASED (MULTIDISCIPLINAIRE) RICHTLIJNEN, NORMEN, INDICATOREN, EN IMPLEMENTATIEHULPMIDDELEN BETREFFENDE MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG Kwaliteitskoepel medisch specialisten

17 Work in Progress o Meer expliciete aandacht voor indicatiestelling o Ontwikkeling database richtlijnen (website gerealiseerd) o Innovatie (wiKiNo) o Koppeling met uitkomstenregistratie o Verder exploreren: sluiten kennisketen, doen van klinisch onderzoek (researchnetwerken) als implementatietool. (Voorbeeld verloskundig onderzoeksnetwerk)

18 Moederrichtlijnen o Moederrichtlijnen: te vaag, te oppervlakkig, teveel polderen, vaak langdurig ontwikkelproces, professionals herkennen zich onvoldoende in het product moerasrichtlijnen o Vooral problematisch bij samenwerking 1 e & 2 e lijn rond grote chronische aandoeningen o Moederrichtlijn is echter niet gelijk aan multidisciplinaire richtlijn o Binnen 2 e lijn veel goede voorbeelden van multidisciplinaire (multispecialistische) richtlijnen: oncologie, orthopedie, delierzorg, toepassing biologicals etc.

19 Netwerkrichtlijnen o Netwerk van richtlijnen is een aantrekkelijk conceptueel kader o Vergroot herkenbaarheid/eigenheid product en implementatiekansen (en wrs efficiëntie) o Vereist goede en heldere afbakening en bereidheid tot maken samenwerkingsafspraken (o.a. indicatiestelling) o Niet reeds bestaande samenwerking verstoren o Voorkomen dat het loopgraaf- richtlijnen worden

20 Samenwerking 1 e & 2 e lijn o Noodzakelijk voor goede patiëntenzorg! o Respecteer elkaars paradigma (is er een serieus probleem? vs serieus probleem zo goed mogelijk oplossen) en tradities o Model van een netwerk van richtlijnen lijkt hierin een duidelijke toegevoegde waarde te hebben o Meer ervaring opdoen met netwerkrichtlijnen o Werk(jaar)plannen afstemmen (vereist werk in 2 e lijn) o Werken aan uniform format


Download ppt "Wat willen wij in de toekomst met Richtlijnen Modernisering medisch specialistische richtlijnen Teus van Barneveld Hoofd professionele kwaliteit Orde van."

Verwante presentaties


Ads door Google